ျမန္မာသတင္းမ်ား  ဇူလိုင္ ၂၅၊ ၂၀၁၂

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ သံုးရက္ၾကာ ထိုင္းႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာ-ထုိင္း ႏႇစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား တိုးျမႇင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံႏႇင့္ခ်ီကုန္က်မည့္ ထား ၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းအပါအ၀င္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာသံုးခုကိုလည္း ႏႇစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူ လက္မႇတ္ေရးထိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေရာက္ရႇိခဲ့ၿပီး ၎၏ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ ပထမေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ေရနက္ဆိပ္ကမ္း လမ္ခ်ာဘန္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လတ္ရႇင္နာ၀ပ္ႏႇင့္ ထိုင္းအစိုးရအိမ္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏႇစ္ႏိုင္ငံပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေရးကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရႇိရသည္။ ႏႇစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ႏႇစ္ဦး သီးျခားေတြ႔ဆံုမႈအၿပီးတြင္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာသံုးခုကို လက္မႇတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာတြင္ ျမန္မာ-ထိုင္း အစိုးရတို႔အၾကား ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏႇင့္ စီမံကိန္းဆက္စပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ျမန္မာ-ထိုင္းအစိုးရတို႔အၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏႇင့္ စြမ္းအင္ဖိုရမ္ တည္ေထာင္ေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစရႇိသည္တို႔ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။
အဆိုပါ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မႇတ္ေရးထိုးမႈအၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရႇင္းလင္းပြဲ၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏႇင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ အၾကား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဆက္သြယ္မႈအပါအ၀င္ ႏႇစ္ႏိုင္ငံဆက္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရႇိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရးတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစရႇိသည္တို႔ကို ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မႇ ကိုယ္စားလႇယ္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၾသဂုတ္လအတြင္း ေစလႊတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သတင္းစာရႇင္းလင္းပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့မႈမ်ားအရ သိရသည္။ ထိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လတ္ရႇင္နာ၀ပ္ကလည္း ၎၏ ႏႇစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲသတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္၌ အာဆီယံဥကၠ႒ျဖစ္လာမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈႏႇင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု တိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အတြင္း ထုိင္းႏိုင္ငံမႇ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအုပ္စုႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ Charoen Pokphand Group (CP) ၊ Siam Cement Group (SCG) ၊  PTT တို႔ႏႇင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းစုႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ (CP) မႇာ လာမည့္သံုးႏႇစ္တာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေဒၚလာသန္း ၅၅၀ ခန္႔ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏံႇသြားရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ သည့္ (SCG) အေနျဖင့္ ေဒၚလာ ၃၁၄ သန္းခန္႔ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံသြားရန္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏႇင့္ ေတြ႔ဆံုအၿပီးတြင္ (CP) ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သူ Aderik က ''ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏံႇမႈေတြကို လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္ကတည္းက တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ အေျပာင္းအလဲက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္နဲ႔ အခြင့္အေရးေကာင္းေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္ပါတယ္''ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ယင္းခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတႏႇင့္အတူ လိုက္ပါသြားေသာ စီးပြားေရးႏႇင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္မႇာ ထိုင္းႏိုင္ငံ Rice Engineering Supply ကုမၸဏီမႇ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားႏႇင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမား ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားႏႇင့္ စက္မႈဇုန္ ကုိယ္စားလႇယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ခရီးစဥ္တြင္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ျမန္မာထိပ္တန္း စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရႇင္ႀကီးမ်ား လိုက္ပါသြားျခင္းမရႇိခဲ့ေပ။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏႇင့္အတူ လုိက္ပါသြားခဲ့သူ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံမႇ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားႏႇင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မႇတ္ ထုတ္ေပးေရးကိစၥအပါအ၀င္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အခက္အခဲ မရႇိေစရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
သမၼတ၏ သံုးရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏႇင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏႇင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ ႀကီး၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏႇင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔လည္း လိုက္ပါခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ျမန္မာ့ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး က႑မ်ား ထိုင္း ကူညီမည္


၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံဥကၠ႒ျဖစ္လာမည့္  ျမန္မာႏုိင္ငံအား လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ တုိးတက္ေရး ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင့္လတ္ ရွင္နာ၀ပ္၏ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးတြဲေက်ညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔က ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ လန္ခ်ာဘန္ရွိ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္ကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္အျပင္ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ ၃ ခု ထိုးခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္မူ  ျမဘုရားသုိ႔ သြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၿပီ ျဖစ္သည္။
လန္ခ်ာဘန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ကုန္တင္ကုန္ခ် အမ်ားဆုံးလုပ္ကုိင္ရသည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ အဆင့္ ၂၂ ရွိၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးစက္မႈဇုန္တြင္ ပါ၀င္ကာ ကမၻာေက်ာ္ Ford ကားကုမၸဏီ အပါအ၀င္ Samsung ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ စက္႐ုံမ်ားလည္းရွိသည္။ယမန္ေန႔က ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အီတာလ်ံ-ထုိင္း ကုမၸဏီ အပါအ၀င္ ရပ္ဆုိင္းထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။
လာမည့္ ၾသဂုတ္လအတြင္း အစုိးရ၀န္ႀကီး တဦးစီပါ၀င္သည့္ ပူးတြဲအလုပ္အဖြဲ႔က စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျမင္သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ထုိင္းအစုိးရ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္သာမက ထုိင္းထိပ္တန္း စီးပြားေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္  စုိက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္ဆုိင္ရာ ေကာ္ပုိေရးရွင္း CP, ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ Siam Cement Group (SCG) အပါအ၀င္ ထုိင္းစြမ္းအင္ကုမၸဏီ (PTTE) တုိ႔ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။
CP ကုမၸဏီက လာမည့္ သုံးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ ဆန္စက္မ်ားအရည္ အေသြးျမွင့္တင္ရန္၊ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း စုိက္ပ်ိဳးမႈတုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ သားငါးထုတ္ကုန္က႑တုိ႔တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၅၀ (ထုိင္း ဘတ္သန္း ၁၆.၅) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။
CP ေကာ္ပုိေရးရွင္း ဒု ဥကၠ႒ အဒိရက္ စရီ ပရထပ္က္ က “ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြကုိ လက္ခံၿပီး အစုိးရ တံခါးဖြင့္၀ါဒ က်င့္သုံးကတည္းက ျမန္မာစီးပြားေရးဟာ တုိးတက္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေတြကုိ ဖန္တီးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္” ဟု ေျပာေၾကာင္း ထုိင္းအေျခစုိက္ The Nation သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာလယ္ယာထြက္ကုန္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑တြင္  ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယခုဆုိလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ခန္႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္လည္း ပုိမုိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။SCG ကလည္း ဘိလပ္ေျမ ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္ ထုိင္းဘတ္ ၁၀ သန္း ျမဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္ေစေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္ ျဖစ္ေရးတုိ႔တြင္ ပံ့့ပုိးကူညီမည္ျဖစ္သည္။
SCG  ဥကၠ႒ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ကန္ သရကြန္ဟြန္းက လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္လခန္႔က ျမန္မာအစုိးရထံတြင္ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒထြက္ေပၚလာရန္ ေစာင့္ေနေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ျမန္မာအစုိးရက လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ ထုိဥပေဒ ထြက္ေပၚလာလွ်င္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ဆုိသည္။ယေန႔တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာေရြ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေရးႏွင့္ ထုိင္းအေျခစုိက္ အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ားကို ပထဆုံးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေၾကာင္း ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ပညာေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ GHRED အဖြဲ႔မွ ဦးထူးခ်စ္က ေျပာသည္။
“ပတ္စ္ပုိ႔နဲ႔ ခရီးသြားမရတာေတြ၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေတြကုိ ျမန္မာျပည္ျပန္ပုိ႔မယ့္ ကိစၥေတြကုိ ၀န္ႀကီးနဲ႔ေျပာျဖစ္တယ္။ ထုိင္းအလုပ္ သမားဥပေဒအရ ယာယီႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ရွိရင္ သြားရတယ္လည္း ဆုိေပမယ့္ အခုသြားမရဘူး။ အဲဒီေတာ့ ထုိင္းေတြက သူတုိ႔ေရးတဲ့ဥပေဒကုိ သူတုိ႔ ျပန္ခ်ိဳးေဖာက္ေနတယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။
ထုိ႔အျပင္ ထုိင္းအစုိးရမွ ျပ႒ာန္းမည့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကုိယ္၀န္ သုံးလရွိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္၍ မီးဖြားရမည္ဆုိသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးအခြင့္အေရးကုိ ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္းကုိလည္း ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ထံ တင္ျပခဲ့သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။ေတြ႔ဆုံပြဲကုိ ခ်င္းမုိင္အေျခစုိက္ MAP အဖြဲ႔ ၊ UNDPI, Burmese Association  Thailand (BAT) ႏွင့္ Regional Maekong Migration Network အဖြဲ႔တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။


ထိုင္း ေတာင္ပိုင္း၌ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေသနတ္ပစ္ ခံရ၍ တဦးေသဆုံး

 

ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း မေလးရွားနယ္စပ္ စုန္ခလာ ျပည္နယ္ရွိ CPF အေအးခန္းစက္႐ုံမွ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၃ ဦး ယေန႔ နံနက္ ေစာ ေစာ ၃း၃၀ နာရီခန္႔က အမည္မသိ ေသနတ္သမားမ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈခံရေၾကာင္း သိရသည္။ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အသက္ ၂၀ ၀န္းက်င္ အမ်ိဳးသမီး တဦး ေသဆုံးသြားၿပီး ၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိသြား၍ ေဆး႐ုံသို႔ ပိုထားေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရး ကူညီေနသူမ်ားက ေျပာ သည္။ ေသနတ္သမားမ်ားက မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား စြပ္ထားသည္ဟုလည္း ဆုိသည္။


အသက္မျပည့္ မိန္းကေလးမ်ား အိမ္ေဖာ္လုပ္ရန္ စကၤာပူသို႔ ပို႔

 

စကၤာပူ ႏုိင္ငံ၌ အိမ္ေဖာ္အလုပ္ လုပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အသက္မျပည့္သည့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို ေအးဂ်င့္ ကုမၸဏီမ်ားက စုေဆာင္းပို႔ေဆာင္ေနေၾကာင္း သတင္းရသည္။ မိန္းကေလးငယ္ တခ်ိဳ႕သည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ခန္႔ပင္ရွိေသးၿပီး လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရး စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မ်ားကို အသက္အမွန္မေျပာဘဲ ျဖတ္သန္းေၾကာင္း၊ စကၤာပူႏုိင္ငံ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ၀န္ႀကီးဌာနက ႏုိင္ငံ ျခားမွ စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ အိမ္ေဖာ္လုပ္သူမ်ားကို အနည္းဆုံး အသက္ ၂၃ ႏွစ္ သတ္မွတ္ထား ေၾကာင္း The Star online က ေဖာ္ျပသည္။


ျမန္မာ့ ဆင္မ်ား ထိုင္းသို႔ ခိုးထုတ္

 

ျမန္မာႏုိင္ငံက ဆင္မ်ားကို ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ဆင္စခန္းမ်ားသို႔ ခိုးထုတ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ဆင္အေကာင္ေရ တႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံး ၅၀ မွ ၁၀၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း၊ ဆင္ေပါက္ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆင္မ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕တဖြဲ႕ ျဖစ္သည့္ Ecologist Film Unit (EFU) က လွ်ိဳ႕၀ွက္ ဗီဒီယို မွတ္တမ္း ႐ိုက္ကူး၍ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဆည္ဖ်က္သိမ္းေရး ျမစ္သားတြင္ ဆႏၵျပ


မႏၲေလးတိုင္း ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ ျမစ္သားၿမိဳ႕တြင္ စမာဆည္ ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လူ ၁၀၀ ခန္႔ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုင္ၿပီး စီတန္းလွည့္လည္၍ ဆႏၵျပေၾကာင္း သိရသည္။ ၿမိဳ႕လူထု ႏွစ္စဥ္ ေရေဘး ဒုကၡ ႀကံဳ ရျခင္း၊ ေျမေအာက္ေရမ်ား ညစ္ညမ္းလာျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လယ္မ်ားကို အက်ိဳးမျပဳျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ပန္းေလာင္ျမစ္ မွ ေရမ်ား စမာဆည္ အတြင္းသို႔ သိုေလွာင္ျခင္း မျပဳဘဲ သဘာ၀အတိုင္း စီးဆင္းေစရန္ ဆႏၵျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ တဦး က ေျပာသည္။ ယင္းဆည္သည္ တႏုိင္ငံလုံးရွိ အက်ိဳးမရွိေသာ ဆည္ ၆၇ ခုတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြ တာဝန္သိသိ လုပ္ကိုင္ၾကမည္


ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွၾကမယ့္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီေတြဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွေရး အေမရိကန္ အစိုးရကို အစီရင္ခံၾကရမယ့္ ကိစၥဟာ အေမရိကန္ ကုမၸဏီေတြအတြက္ အဟန္႔အတားမဟုတ္ဘဲ အျပဳသေဘာေဆာင္ အေပါင္းလကၡဏာ ျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္ စီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စြမ္းအင္ နဲ႔ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေရာဘတ္ ေဟာမက္တ္စ္ (Robert Hormats) က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။


မွတ္တမ္းတင္ရန္အဆုိ ေဆြးေႏြးမည္

ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အစိုးရအဖဲြ႔ဝင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာကာ မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ အဆုိကို လႊတ္ေတာ္မွ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူလိုက္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။ယင္းအဆုိအား ေဆြးေႏြးမည့္ရက္ကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမည္စာရင္းကို ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားကာ ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ဤအဆုိသည္ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ပထမဆံုး တင္သြင္းသည့္ အဆုိ ျဖစ္သည္။ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒု-သမၼတမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ဦးစီးသည့္ တစီးပြားတည္းျဖစ္ေသာ မိသားစုပိုင္ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအံု၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စုေငြႏွင့္ အျခား အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖိုးႏွင့္တကြ စာရင္းျပဳစုၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အၾကီးအမႉးထံ ေပးပို႔ရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိၿပီး ျဖစ္သည္။


ဂ်ပန္ အလုပ္သမားမ်ားသမဂၢ ျမန္မာ အလုပ္သမားအေရး ကူညီမည္ဟုဆို

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ မီးရထား အလုပ္သမားမ်ား သမဂၢသည္ ေနာင္တြင္ ဖြဲ႔စည္းမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးနယ္ပယ္မွ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈ မရွိေစရန္ ကူညီသြားမည္ဟု အဆိုပါသမဂၢ၏ ဥကၠ႒ မစၥတာ မာဆတ္ဟာ႐ုိတာခဲရိ က ေျပာသည္။
ဂ်ပန္ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္သည္  ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လြတ္လပ္ေသာ သမဂၢမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ၊
ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရး ဦးပိုင္ လက္ေအာက္ရွိ ကုမၸဏီမွွ အလုပ္သမား သမဂၢ ဖြဲ႔စည္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ယုဇနဟိုတယ္တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။အဆိုပါ ဂ်ပန္သမဂၢသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုံးအၾကိမ္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ဘတ္စ္ကား၊ မီးရထား၊ ေရေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းမည့္ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ အၾကံဉာဏ္ေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။အဖြဲ႔ဝင္ ခုႏွစ္ေသာင္းရွိ ဂ်ပန္မီးရထား အလုပ္သမားမ်ား သမဂၢသည္ ၂၅ ႏွစ္ သက္တမ္းရွိကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးေသာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ဥပေဒ စတင္ အသက္ဝင္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္းျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းလာၾကရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တခုႏွင့္ အေျခခံ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ၁၂၇ ဖြဲ႔အား တရားဝင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာန အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာအရ သိရသည္။


OIE မွ ခြာနာလွ်ာနာ ကာကြယ္ေဆး အကူအညီေပးမည္

ကမၻာ့ တိရိစာၦန္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (OIE) မွ ခြာနာလွ်ာနာ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအတြက္
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေဆးအလံုးေရ ငါးသိန္း အကူအညီေပးရန္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔သည့္ ေအးခဲအသား (အမဲသား)တြင္ ခြာနာလွ်ာနာ မကင္းေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းမွ စတင္ကာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ အမဲသား တင္ပို႔ျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကာကြယ္ေဆး အကူအညီေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ OIE မွ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ခြာနာလွ်ာနာ ကာကြယ္ေရး ေဆးအကူအညီမ်ားကို OIE မွ မၾကာခဏ ေပးေလ့ရွိၿပီး ယခုကူညီမႈမွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အတြက္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးဝင္းစိန္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ခြာနာလွ်ာနာ ေရာဂါသည္ ကၽြဲႏြား အမ်ားဆံုး ေမြးျမဴသည့္ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္း တို႔တြင္ မိုးရာသီျဖစ္ေသာ ေမ၊ ဇူလိုင္လႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားေလ့ရွိသည္။ထိုေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ရန္ အစိုးရတြင္ အသံုးစရိတ္ လံုေလာက္မႈ မရွိေသး၍ မထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ဦးဝင္းစိန္ က ေျပာသည္။

က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသား ၉၂ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္


ျမန္မာ အစိုးရ စစ္တပ္က တနသၤာရီတုိင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ဖမ္းဆီးထားေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံသား ၉၂ ဦးကုိ တနလၤာေန႔က ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ခြဲစီ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။အဆိုပါ ထုိင္းႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ေကာ့ေသာင္း ခရိုင္ တရားသူႀကီး ေဒၚသူဇာလိႈင္ခ်ဳိက လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး(လ၀က)ႏွင့္ သစ္ေတာ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ တို႔ျဖင့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေရွ႕ေနတဦးက ေျပာသည္။
“ထုိင္းႏိုင္ငံကေန ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ တရားမ၀င္ ခိုး၀င္တဲ့ အမႈဆိုေတာ့ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃/၁၊ အဲဒါက ၃ ႏွစ္ ေနာက္ တရားမ၀င္ သစ္ခိုးခုတ္တဲ့ သစ္ေတာ ဥပေဒ အရ ၆ လ အမိန္႔ ခ်လိုက္တယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားထဲတြင္ အမ်ဳိးသား ၈၂ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၁၀ ဦးတို႔ ျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ရွိ ၉ မုိင္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။
“သူတို႔ရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြေတာ့ လာတယ္၊ ဘယ္သူမွ ေတြ႕ခြင့္မရဘူး၊ အျပင္မွာပဲ ေနရတယ္၊ တရား႐ုံးေတာင္ အျပင္လူ၀င္ထြက္ သြားလာတာ ပိတ္ထားတယ္”ဟု ၎က ဆုိသည္။
ယခု ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Thani Thongpakdi က တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား အျပင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အမႈမ်ားႏွင့္လည္း အေရးယူခံရႏုိင္ ဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၾကား၀င္စြက္ဖက္မႈ မျပဳလုပ္လိုေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသည္ဟု ဇူလိုင္၂၃ ရက္ေန႔ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရွ႕ေနကမူ လက္နက္ကိုင္ ေဆာင္မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက တရားစြဲဆို အေရးယူထားျခင္း ရွိမရွိ မသိရေၾကာင္း ေျပာသည္။ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Mr. Surapong Tovichakchaikulက“သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႕တဲ့ အခ်ိန္တုန္း က ဥပေဒေၾကာင္းအရ အဖမ္းခံထားရတဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံသားေတြ အားလံုး တရားမွ်တမႈ ရွိေစရမယ္လို႔ ကတိေပးသြားတယ္”ဟု ယေန႔ သတင္း ေထာက္မ်ားကုိ ေျပာၾကားေၾကာင္း ထိုင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ဦးသိန္းစိန္သည္ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္က စတင္ၿပီး ၃ ရက္ၾကာခရီး ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ထုိင္းႏိုင္ငံသားမ်ား အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းသံ႐ုံးမွ တာ၀န္ရွိသူတခ်ဳိ႕တို႔ကုိ လာမည့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ သြားေရာက္ကူညီရန္ ေျပာထားသည္ဟုလည္း ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Mr. Surapong Tovichakchaikulက ေျပာဆိုသည္။
အတည္မျပဳႏုိင္ေသးေသာ္ သတင္းမ်ားအရ ထိုင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ နားလည္မႈယူ၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး အရ ယင္း ထုိင္းႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ျပန္လႊတ္ရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔က ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း ရေနာင္းခ႐ိုင္ ကလပ္ဘူရီၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္၍ စီးပြားျဖစ္ ေရာ္ဘာပင္ စိုက္ပ်ဳိးရန္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ထိုထုိင္းႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ျမန္မာ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ယင္းေဒသတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ ေျမထိုးစက္ ၃စီး၊ ေျမတူးစက္ Backhoe ကား ၅ စီး၊ ယာဥ္မ်ိဳးစုံ ၁၇ စီး၊ ေရာ္ဘာပင္ ဧက ၁၅၀၀၊ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ အစီး ၂၀ ၊ M-16 , AK-47, AR-15 အမ်ိဳးအစား ေသနတ္မ်ား ႏွင့္ က်ည္ဆန္မ်ား၊ လက္ပစ္ဗုံး၊ မိုင္း၊ ေျခာက္ လုံးျပဴး၊ လုပ္ေသနတ္ စသည့္ လက္နက္ ခဲယမ္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရမိ၍ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံသို႔ သံတမန္နည္းအရ အသိေပးထားေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ယင္းေဒသတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း ရေနာင္းၿမိဳ႕အပါအ၀င္ စူရတ္ဌာနီ၊ နခြန္စီထာမရတ္၊ ခ်ဳံေဖာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ မိသားစု၀င္မ်ား သြားေရာက္ေနထုိင္ၾကၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ လူဦးေရ ၂၀၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း ေစာေစာပုိင္း ေဖာ္ျပသည့္ သတင္းမ်ားတြင္ ပါရွိသည္။

မန္မာလုပ္သား ႏွစ္ဦး ထိုင္းမွာ အသတ္ခံရ


ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ မေလးရွားႏုိင္ငံနယ္စပ္က ဆံုခလာခ႐ိုင္ ရႏုတ္ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ခ်ရြမ္ပြန္ ပန္စီပီ အက္ဖ္ (Charoen Pokphand Foods Public CO.LTD) အစားအေသာက္လုပ္ငန္းပိုင္ ပုဇြန္စက္႐ံုမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ႏွစ္ေယာက္ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သတ္ ခံခဲ့ရ ပါတယ္။ စုစုေပါင္း ျမန္မာအလုပ္သမား သံုးေယာက္ဟာ စက္႐ံုနဲ႔ သံုးမုိင္ေလာက္ေဝး တဲ့ ေရႏုတ္ေက်းရြာ ေနအိမ္ထဲမွာပဲ သံုးနာရီေက်ာ္အခ်ိန္မွာ  အမည္မသိတဲ့သူေတြက ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္ခဲ့တာမွာ ႏွစ္ေယာက္ေသဆံုးၿပီး တေယာက္က အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရသြားတာျဖစ္ပါတယ္


ေရလုပ္ငန္းစက္႐ုံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပထမဆံုး အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ ေအအက္စ္ေကအန္ဒမန္ လီမိတက္ အေျခခံ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အား အတည္ျပဳ


ေရလုပ္ငန္းစက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပထမဆံုး အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ “ေအအက္စ္ေကအန္ဒမန္ လီမိတက္အေျခခံ အလုပ္သမားအဖဲြ႕” (AABLO)အား ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔တာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္စစ္ေဆး အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၿမိတ္ ၿမိဳ႕၊အင္းေလးၿမိဳင္ စက္မႈဇုန္တြင္ တည္ရွိေသာ အေဆာင္ေကာင္းကုမၸဏီမွ အလုပ္သမားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ  အဆိုပါအဖြဲ႕အား ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ၄ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္လ၁၁ရက္ေန႔တြင္  ေလဘာ႐ံုးမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားက လက္မွတ္ ထိုးထားေသာ အလုပ္သမား ၁၀၀ ေက်ာ္ထဲမွာ ၄၆ ဦးကို လူေတြ႕စစ္ေဆးခဲ့ကာ အတည္ျပဳသြားေၾကာင္း သိရသည္။


ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဟိုတယ္အခ်ဳိ႕၌ ဟိုတယ္အခန္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္မႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေန၍ လိုအပ္သည့္ အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိ 


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဟိုတယ္အခ်ဳိ႕၌ ဟိုတယ္အခန္းခ ႏႈန္းထားႀကီးျမင့္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေရးယူမႈမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္သြားရန္ရွိေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ ေန႔က ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံစဥ္ ယင္းသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈလည္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဟိုတယ္မ်ား ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားအၾကား အခန္းခေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္တက္ျခင္း၊ ဟိုတယ္အခန္း (Booking) မ်ားမရရွိျခင္း၊ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ၿပီးေသာ္လည္း အခန္းခ ႏႈန္းထားမ်ား ေျပာင္းလဲမႈမရွိျခင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
မၾကာေသးမီက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဟိုတယ္မ်ားမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားဧည့္လမ္းညႊန္အသင္း မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိ ႏိႈင္းခဲ့ကာ လိုက္နာရမည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀အသိေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ ဟု သိရွိရသည္။ဟိုတယ္အခန္းခမ်ား ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဟိုတယ္မ်ားအေနျဖင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ မလႊဲသာ မေရွာင္သာဘဲ လိုအပ္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္သာရွိေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီးဦးတင့္ဆန္းက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment