ကရင္ နဲ႔ ကခ်င္ သတင္းမ်ား  ၾသဂုတ္ ၃၀၂၀၁၂

ကရင္ျပည္နယ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနဆဲ

အစိုးရက ႏုိင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ကတိျပဳေနေသာ္လည္း ကရင္ ျပည္ နယ္ အတြင္းရွိ မိသားစုမ်ား၏ သံုးပံု တပံုခန္႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ခံေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔ တဖြဲ႕က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား လိုက္သည္။
အေမရိကန္ အေျခစိုက္ Physicians for Human Rights(PHR) အဖြဲ႔က ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္“Bitter Wounds and Lost Dreams: Human Rights Under Assault in Karen State, Burma” အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာတြင္ ထိုသို႔ ေဖာ္ျပထားသည္။
PHR အေနႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသူ ၂၂ ဦးကုိ သင္တန္းေပးၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ကရင္ျပည္နယ္၌ စစ္တမ္း ေကာက္ယူ၍ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာမ်က္ႏွာ ၈ မ်က္ႏွာပါ ယင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၈၈ ရြာ မွ မိသားစုဝင္ ၆၆၅ ဦးကုိ ေမးျမန္း၍ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ထို ၆၆၅ ဦးကုိ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္းတြင္ အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစ ခံရျခင္း၊ ေပၚတာ ထမ္းေပးရျခင္း၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ရွင္း လင္းေပးရျခင္း စသည့္ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံခ်ိန္ စံညႊန္း သတ္မွတ္ထားေသာ ေမးခြန္း ၉၃ ခုကုိ ေမးျမန္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္း အစီရင္ခံစာ၌ အစိုးရ စစ္တပ္၏ အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈမ်ား၊ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။
အထူးသျဖင့္ အစိုးရ စစ္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေဒသမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္ အၾကား အေျခအေနတင္းမာေနေသာ ေနရာမ်ားထက္ ၈ ဆ နီးပါး ပိုမ်ားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ က ဆိုသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးၿပီး ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား လုပ္ျပေနေသာ္လည္း အစိုးရ စစ္တပ္ ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားက ကရင္ျပည္သူမ်ားကို ေျခာက္လွန္႔ေနေၾကာင္း လည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး(KNU)ႏွင့္ အစိုးရ တို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
လတ္တေလာတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ အႏွ႔ံအျပားႏွင့္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားရွိ အစိုးရ စစ္အေျခစိုက္ စခန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေျခလ်င္တပ္ရင္း  ၃၈ ခုျဖင့္ အခိုင္အမာ တပ္ခ်ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
“တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အရပ္သား ျပည္သူမ်ားသည္ စစ္တပ္က ၎တို႔အား အတင္းအက်ပ္ ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ ခိုင္းျခင္း၊ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ သြားလာေရးတို႔ကုိ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ခံစားေနရသည္”ဟုလည္း  အစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။
PHR က အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ား အသင္း(FCCT) တြင္ ယမန္ ေန႔ က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကရင္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔ (KHRG)မွ Khu Khu Ju က ကရင္ ေဒသခံမ်ား ၏ လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။
အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစခံရျခင္း အပါအ၀င္ အစိုးရ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔ အခြင့္ အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။
“အခုလက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေနတယ္၊ ေဆြးေႏြးေနတာက ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အလြယ္တကူ ဖန္တီးေပးမွာ မဟုတ္ ဘူး၊ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာလည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေျခအေန တိုးတက္လာေအာင္ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ အဲဒါေတြေၾကာင့္ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိ ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု Khu Khu Ju က ဆက္ေျပာသည္။
PHR အစီရင္ခံစာ၌ တနသၤာရီတုိင္း ထား၀ယ္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စီးပြားေရးဇုန္ တ၀ိုက္တြင္လည္း ေဒသခံမ်ားကို လုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈမ်ား၊ သြားလာေရး ကန္႔သတ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္လည္း တျခားေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ ေနရာမ်ားထက္ ၂ ဆမွ ၈ ဆ အထိ ပမာဏာ ပိုမိုျမင့္မားေနေၾကာင္း ပါရွိသည္။
ကမၻာ့ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ILO)အေနႏွင့္လည္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ကရင္ျပည္ နယ္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားထံသို႔ပါမက်န္ ေရာက္ရွိေစရန္ႏွင့္ အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစ ခံရသူမ်ား အေနႏွင့္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း PHR က တိုက္တြန္းထားသည္။

KNU ႏွင့္ အစိုးရ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး တတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးမည္

အစိုးရႏွင့္ တတိယ အႀကိမ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆက္လက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည့္ ရက္ကုိ ယမန္ေန႔က ျပန္လည္ သတ္မွတ္  လုိက္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္၂၇ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ၃ ရက္ၾကာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ညွိႏႈိင္းဆုံးျဖတ္ထားျခင္းကို ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ လာမည့္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္မွ ၄ ရက္ေန႔ တို႔ကုိ ျပန္လည္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ရာတြင္ ျပည္သူလူထု အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ လံုၿခံဳမႈရရွိေရးႏွင့္ အဆင့္တုိင္းတြင္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ ေရး တို႔ကုိ ဦးတည္သည့္ အခ်က္၂ ခ်က္ကို အဓိကထားၿပီး ညႇိႏႈိင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔ကKNU ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။
ထို အခ်က္ ၂ ခ်က္မွာ ျပည္သူလူထု ဘ၀လံုၿခံဳမႈကုိ အာမခံေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္ စည္းကမ္း မ်ား (Code of Conduct) မူၾကမ္းတုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
KNU မွ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ မေနာ္ေမဦးက“ခိုင္မာတဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆုိင္းေရး အတြက္ အဓိက က်တဲ့ အခ်က္ ၂ ခ်က္ ျဖစ္သလို ျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မယ့္ အဓိက အခ်က္ ၂ ခ်က္လည္း ျဖစ္တယ္၊ ျပည္သူလူထုဘ၀ လံုၿခံဳမႈကုိ အာမခံႏုိင္ဖို႔ ဆိုတဲ့အခါမွာ က်မတို႔ကေတာ့ အေကာင္းဆံုး ျပည္သူအတြက္ေရာ တုိင္းျပည္အတြက္ေရာ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးေတာ့ ဒီအခ်က္ ၂ ခ်က္ကုိ တတိယ အႀကိမ္မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ ျပင္ဆင္ထားတယ္”ဟု ေျပာသည္။
ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည့္ပြဲကုိ KNU အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ အပါအ၀င္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးခန္႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္၍ အစိုးရဘက္မွ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ဒု ဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္း ဦး ေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။
KNU ဘက္မွ သြားေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးတြင္ စစ္ဘက္မွ တာ၀န္ရွိသူ ၃ ဦး လိုက္ပါသြားၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ေလ့ လာသူ ၈ ဦး တို႔ကုိလည္း ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း မေနာ္ေမဦးက ဆက္ေျပာသည္။
တတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည့္ပြဲတြင္ ခိုင္မာသည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေပၚေပါက္ေစေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒု ဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ယခုလ ၅ ရက္ေန႔က အလြတ္သေဘာ ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဒုတိယ အႀကိမ္ ကုိ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အေနႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒိုးနား ဟုိတယ္တြင္ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ အေနႏွင့္ ဦးေအာင္မင္း က KNU ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ တရား၀င္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
KNUသည္ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရိွေရးအတြက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အစိုး ရအဆက္ဆက္ကို ဆန္႔က်င္ ေတာ္လွန္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ဒုကၡသည္ေတြကို နယ္စပ္ဖြင့္ေပးဖို႔ တ႐ုတ္ကို အေမရိကန္တုိက္တြန္း


ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကခ်င္ျပည္နယ္က စစ္ပဲြေတြေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကရတဲ့ အရပ္သား ဒုကၡသည္ေတြကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က လက္ခံအကူအညီေပးဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနတဲ့ ၾကားကပဲ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ခိုက္မႈေတြဆက္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ အရပ္သားေတြ ထြက္ေျပးရာမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က သူ႔ႏိုင္ငံတြင္း မ၀င္ႏိုင္ေအာင္ နယ္စပ္ပိတ္ဆို႔ထားတယ္လုိ႔ သတင္းေတြ ျဖစ္ေန တာပါ။

KIA ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရအၾကားမွာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြ ဆက္ၿပီး လုပ္ေနၾကေပမယ့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပဲြေတြ၊ စစ္ပဲြေတြ အရိွန္ကေတာ့ ရပ္မသြားေသးပါဘူး။ အဓိကအားျဖင့္ နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈ စစ္ေရးကိစၥေတြမွာ ႏွစ္ဘက္ တင္းတင္း မာမာ ရိွေနၾကပါတယ္။ အခုလို စစ္ပဲြေတြေၾကာင့္ ေဒသခံ အရပ္သားေတြ မိမိတို႔ေက်းရြာေတြကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကရာမွာ နယ္ခ်င္းစပ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ကိုလည္း ကူးၾကပါတယ္။

ကနဦးပိုင္းမွာ တ႐ုတ္ဘက္က လက္ခံထားေပမယ့္လို႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကခ်င္အရပ္သား ဒုကၡ သည္ေတြ ေနရပ္ကို ျပန္ဖို႔ တ႐ုတ္အာဏာပို္င္ေတြဘက္က ဖိအားေပးမႈေတြ ရိွလာပါတယ္။ ဒုကၡသည္သစ္ေတြကိုလည္း လက္မခံဘဲ နယ္စပ္မ်ဥ္းကို ပိတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အျခားတဘက္မွာလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွာရိွတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို ကုလသမဂၢဘက္ က အကူအညီေပးဖို႔လည္း အခက္အခဲေတြ ရိွေနပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ ဒီ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ တ႐ုတ္ဘက္က နယ္စပ္ဖြင့္ေပးဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက တိုက္တြန္းေနတာပါ။

“အဲဒီေဒသေတြမွာ ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြကို ကူညီႏိုင္ေအာင္ နယ္စပ္ဖြင့္ေပးထားဖို႔ တ႐ုတ္ကို တိုက္တြန္း ေနပါတယ္။ အလားတူပဲ စစ္ပဲြေတြ အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ ထြက္ေျပးၾကရတဲ့ အရပ္သားေတြကို ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ကူညီႏိုင္ေအာင္လည္း ျမန္မာအစိုးကို တိုက္တြန္းေနတာရိွပါတယ္။”

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာခြင့္ရသူ Vitoria Nuland ေျပာသြားတာပါ။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ပဲြေတြရပ္တန္႔ေအာင္ ျမန္မာအစိုးရကိုေရာ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကိုပါ အေမရိကန္ဘက္က တိုက္တြန္းေဆြးေႏြးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“အဲဒီနယ္စပ္မွာရိွေနတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ၿပီး သူတို႔ကိုလည္း ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္း စဥ္ေတြထဲမွာ ထည့္သြင္း ပါ၀င္ေစဖို႔ ျမန္မာအစိုးရကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္တြန္းေနပါတယ္။ တဘက္မွာလည္း ျမန္မာႏို္င္ငံကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တ႐ုတ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ အခါမွာ တ႐ုတ္အေနနဲ႔ အရပ္သားဒုကၡသည္ေတြ အတြက္ နယ္စပ္တံခါးေတြ ဖြင့္ထားေပးဖို႔၊ ေနာက္.. အဲဒီမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာတဲ့ ပဋိပကၡေတြ အဆံုးသတ္ေရး ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြ ကို ကူညီဖို႔ က်မတို႔ အၿမဲတမ္း တရုတ္ကို တုိက္တြန္းေနပါတယ္။”

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွာ KIA ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရ တပ္ေတြ အၾကား တိုက္ပြဲေတြ ေန႔စဥ္ျဖစ္ပြားေနရာမွာ တေန႔ညကေတာ့ တိုက္ပြဲအေျခ အေန ေတာ္ေတာ္ေလး ျပင္းထန္ခဲ့တယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ တုိက္ပြဲအတြင္း ပစ္ခတ္တဲ့ လက္နက္ႀကီးက်ည္ေတြဟာ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ရြာေတြမွာပါ က်ေရာက္တဲ့အတြက္ ဒုကၡသည္ေတြ ထပ္မံ ထြက္ေျပးတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ အစိုးရဘက္က လက္နက္ႀကီးအပါအ၀င္ ေလေၾကာင္း အကူေတြပါ ရွိခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီအနီးတ၀ိုက္မွာရွိတဲ့ ေဒသခံေတြ ညကတည္းက ထြက္ေျပးကုန္ၾကတယ္လို႔ ကခ်င္တုိင္းရင္း သူ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ေျပာျပပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္မွာကတည္းက KIA နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတပ္ေတြအၾကား တုိက္ပြဲေတြ စ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ လာၿပီျဖစ္တဲ့ ဒီတုိက္ပြဲေတြအေၾကာင့္ ထြက္ေျပးၾကရတဲ့ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္ဆိုရင္လည္း တစ္သိန္း နီးပါး ရွိသြားၿပီျဖစ္သလို လက္နက္မဲ့ အရပ္သားေတြ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြဟာလည္း ဆိုးဆိုးရြားရြားကို ျဖစ္ပြားေနတယ္လို႔ ေဒသခံေတြေရာ၊ ဒုကၡသည္အေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူေတြကပါ ေျပာဆုိၾကပါတယ္။

KIO နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရအၾကား ၁၇ ႏွစ္ၾကာ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးၿပီး ပ်က္ျပယ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ခဲ့တဲ့ တိုက္ပြဲေတြ ရပ္စဲေရး ႏွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေပမဲ့ အခုထိ ေျပလည္မႈမရေသးပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လကုန္မွာ ထပ္မံ ေတြ႔ဆံုဖို႔ ေျပာဆုိ ထားခဲ့ေပမဲ့ တဖက္နဲ႔တဖက္ ေနရာညိႇႏိႈင္းလို႔ မရျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ အခုထိ ေတြ႔ဆံုႏုိင္ျခင္း မရွိျဖစ္ေန ခ်ိန္မွာပဲ တုိက္ပြဲေတြ ဆက္ၿပီး ျဖစ္ပြားေနတာပါ။

LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment