၈၈ ႏွင့္ ABSDF သတင္းမ်ား  စက္တင္ဘာ ၀၆၂၀၁၂

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို ၈၈ အဖြဲ႔အတြင္း ခြဲျခား ထုတ္ေပး


ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးရာတြင္ တေျပးညီ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားကို ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက တင္ျပထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
“တေယာက္ခ်င္း ေပးေနတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးထက္ကို လြတ္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြ အားလံုးကို တေျပးညီ ပံုစံတခု သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရွိသင့္တယ္ဆုိတာကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားကို ေျပာထားပါတယ္” ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာသည္။
ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ဦးစိုသိန္းတို႔ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုအခါ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္းကိုႏိုင္၊ ဦးကိုကိုႀကီး၊ ဦးျမေအးတုိ႔အား ႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္ ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ နာမည္ႀကီး၊ လူသိမ်ားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးၿပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း သာမန္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို မေပးဘဲ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းသည္ သဘာ၀ မက်၍ သြားေရာက္ထုတ္ယူျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။
ဦးမင္းကိုႏုိင္သည္ ယခု လာမည့္ စက္တင္ဘာလ ၁၄၊ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ၀ါရွင္တန္ အေျခစိုက္ National Endownment for Democracy (NED) က ေပးအပ္သည့္ Democracy Award ဆုကို တက္ေရာက္ယူရန္အတြက္ ဖိတ္ၾကားထားျခင္း ခံရသူျဖစ္သည္။
ယခုအခါဦးမင္းကိုႏိုင္အပါအ၀င္၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားျဖစ္ဖူးသည့္ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာက ဖိတ္ၾကားထားမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ အားလံုးပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သီးျခား ကန္႔ထားျခင္းမ်ား မျဖစ္သင့္ေတာ့ေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးက ဆုိသည္။
“အဲဒါက  ႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္မေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးပါတဲ့ လူသားအရင္းအျမစ္ေတြ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္တာ အားလံုးမွာ ထိခိုက္နစ္နာေနတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ျမင္တယ္” ဟု သူက ဆုိသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ နာမည္ပ်က္စာရင္းမွမွ ပယ္ဖ်က္ေပးၿပိီး ျပည္ပမွ နာမည္ႀကီး အတုိက္အခံတခ်ိဳ႕ကိုလည္း ျပည္၀င္ခြင့္မ်ားေပး၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း အင္အားစုမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳ ရေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးက ဆက္ေျပာသည္။
တုိင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတြင္ အဓိက လုိအပ္ေနသည့္ လူသား အရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအျဖစ္ ျပည္ပ ေလ့လာေရးခရီးမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား တက္ႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကုိ အားလံုး တေျပးညီ သတ္မွတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ပထမအသုတ္အျဖစ္ လူစာရင္း ၂၀ ကို တင္ျပထားေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ ျပန္လြတ္လာၿပီး ဆက္လက္ ပညာသင္ခြင့္ မရေသးသူမ်ားအတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သာမန္ႏုိင္ငံသား တဦးအေနျဖင့္ ႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ရက္သတၱ ၃ ပတ္ ၾကာျမင့္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားမွာမူ အနည္းဆံုး ၆ လနီးပါး ၾကာျမင့္ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လည္း တျခားႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ သီးျခား အပုိလုပ္ေဆာင္ရမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
“က်ေနာ္တုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္တဲ့ အခ်ိန္မွာကတည္းက သီးျခား ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္နဲ႔ ဘယ္ႏွစ္ခုႏွစ္ကေနၿပီး ဘာပုဒ္မနဲ႔ ေထာင္ဘယ္ေလာက္က်တယ္။ ဘယ္အခ်ိန္္မွာ ျပန္လြတ္တယ္၊ အားလံုးကို ေထာင္က်တဲ့ျဖစ္စဥ္ကို သီးျခား တေစာင္ေရးတင္ရတယ္” ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက ဆုိသည္။
ႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကို ထုတ္ေပးရာတြင္ ေထာင္မွ လြတ္ၿပီးေနာက္ကာလမွစ၍ ၁ ႏွစ္ ဆုိင္းင့ံထားရန္ ဌာနတြင္း ညႊန္ၾကားထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
မၾကာေသးမီက သမၼတ႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည့္ နာမည္ပ်က္စာရင္း ပယ္ဖ်က္ေပးမႈတြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔မွ ဦးဂ်င္မီႏွင့္ ဦးပ႑ိတ္ထြန္းတုိ႔လည္း ပါ၀င္လာခဲ့ရာ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္လည္း ႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္ ရႏိုင္ၿပီဟု ယူဆေၾကာင္း ဦးဂ်င္မီက ေျပာသည္။
“က်ေနာ္က ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ပတ္စ္ပို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့တာ။ အဲဒီစာရင္းမွာ ပါလုိ႔ထင္တယ္၊ မေပးခဲ့ဘူး။ အခုေတာ့ ရမယ့္ပံုပဲ။ ကိုမင္းကိုႏို္င္ကိုေတာ့ စာအုပ္ရၿပီေျပာေပမယ့္ အားလံုးတေျပးညီမျဖစ္လုိ႔ သြားမထုတ္ေသးဘူး” ဟု သူက ဆုိသည္။
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သိန္း၊ အေမရိကန္က ေပးအပ္သည့္ အမ်ိဳးသမီး စြမ္းေဆာင္ရွင္ဆုရွင္ မဇင္မာေအာင္တို႔ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ရရွိခဲ့ၿပီး မၾကာေသးမီက ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား သြားေရာက္ ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္သည္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကို ျပန္လည္ သိမ္းယူခံရေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုျမေအးႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ား KNPP ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးမည္


၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုျမေအး ဦးေဆာင္တဲ့ (၆) ဦးပါအဖြဲ႕ဟာ KNPP ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ကုိ အခုလ (၁၀) ရက္ေန႔မွာ သြားေရာက္မယ္လို႔ MEDIA က စံုစမ္းသိရပါတယ္။
ဒီခရီးစဥ္အတြင္း KNPP ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖု႔ိ ရွိသလုိ ကရင္နီလူငယ္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးဖုိ႔ရွိတယ္လုိ႔ ကုိျမေအးက MEDIA ကုိ ေျပာပါတယ္။
"ကယားမွာ ကြ်န္ေတာ္ KNPP နဲ႔ေတြ႔ဖို႔ရိွတယ္။ ေနာက္လူငယ္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဖို႔ ရိွတယ္ခင္ဗ်။ အဓိကကေတာ့ လက္ရိွ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အေျခအေန၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ အေပၚမွာ ရိွေနတဲ့ အေျခအေန၊ ေနာက္အနာဂတ္အတြက္ကို တိုင္းရင္းသားေတြ တန္းတူညီမွ်ေရး အခြင့္အေရးေတြ ရရိွဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတဲ့ အပိုင္းပါပဲ။ ဒါေတြကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တေျဖးေျဖးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လိုခ်င္တဲ့ တိုင္းျပည္ျငိမ္းခ်မ္းဖို႔ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ဆိုတဲ့ ဟာကိုေတာ့ အားလံုးဝိုင္းဝန္း လုပ္မွရမွာဆိုေတာ့ အဲဒီအေျခခံ သေဘာတရားဟာကိုပဲ ဆုတ္ကိုင္ထားျပီး ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္"
ကုိျမေအးဟာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အဓိက တာ၀န္ယူထားရသူျဖစ္ျပီး မၾကာေသးခင္က ကခ်င္ေဒသကုိ သြားေရာက္ျပီး KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့သလုိ၊ ကရင္ျပည္နယ္ကုိလည္း သြားေရာက္ျပီး KNU ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး အရာရွိေတြနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
ဒီအေတာအတြင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုႀကီးဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္က ဒုကၡသည္ေတြကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအတြက္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို ဒီကေန႔ ထြက္ခြာသြားတယ္လုိ႔ သတင္းရရွိပါတယ္။

ABSDF ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ေျမာက္ပုိင္းဗ်ဴရုိ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆုံ

ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ အမိေျမအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (Peace for Motherland ) အဖြဲ႕ဝင္ ABSDF ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ရဲ႕ ပထမဆုံး ဥကၠ႒ ျဖစ္ခဲ့သူ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ဟာ ABSDF ေျမာက္ပုိင္းဗ်ဴရုိမွာ စပုိင္ဆုိၿပီး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူမ်ားနဲ႔ အသတ္ခံခဲ့ရသူမ်ားရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြနဲ႔ ဒီကေန ့ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ မီးရထားဟုိတယ္မွာ နံနက္ ၁၀ နာရီကေန ညေန ၄ နာရီအထိ ေတြ႔ဆုံခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ေတြ႔ဆုံပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က အခုလို ရွင္းျပပါတယ္။
"ဒီေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို ABSDF ေျမာက္ပိုင္းက လြတ္လာတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြ၊ ရန္ကုန္မွာ ရိွတဲ့ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ အသတ္ခံရတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္ထဲနဲ႔။ သူတို႔အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ရပ္တည္ခ်က္ကို ကြ်န္ေတာ္ တရားဝင္ေျပာတာ သိခ်င္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္ျပီးေတာ့ ကူညီသြားႏိုင္မလဲ၊ သိခ်င္တယ္ေပါ့ဗ်ာ"
ဖမ္းးဆီးခံရာက ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ABSDF ရဲေဘာ္ေတြျဖစ္တဲ့ ကုိရဲလင္း၊ ကိုေက်ာ္ႏုိင္ဦး၊ ကုိတုိးႀကီး၊ ဘုိဘို၊ သင္းသင္းညီ၊ ပန္းခ်ီကိုထိန္လင္းနဲ႔ အသတ္ခံရတဲ့ ကိုခ်ိဳရဲ႕ညီမ မသင္းသင္းတုိ႔ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၁၂ ဦးခန္ ့ တက္ေရာက္ၾကတယ္လုိ ့သိရပါတယ္။
လာေရာက္သူေတြကို ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ABSDF ဥကၠ႒ေဟာင္းအေနနဲ႔ မိသားစုေတြနဲ႔အတူ ထပ္တူ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေၾကာင္း ေျပာဆုိပါတယ္။
"ဒါေတြ မျဖစ္သင့္မျဖစ္ထိုက္ပဲနဲ႔ ျဖစ္သြားရတယ္။ ABSDF ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူ႕အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ အဖြဲ႔ျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီရရိွေရးနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရး ရရိွေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ လက္ထဲမွာ လက္နက္ရိွလာတဲ့ အခါမွာ အာဏာရူးျပီးေတာ့ အခ်င္းခ်င္းကို သတ္ျဖတ္တဲ့ ေသြးစြန္းတဲ့အထိ ျဖစ္သြားတာဟာ အင္မတန္ သမိုင္းမွာ အရုပ္ဆိုးတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီအတြက္ ဒီအသတ္ခံရတဲ့ လူေတြရဲ႕ ဂုဏ္သေရ ျပန္ဆယ္ဖို႔ အဓိက ကေတာ့ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ဦးစိန္ ေနာက္ျပီးေတာ့ ကိုခ်ဳိၾကီးတို႔က ရန္သူ႕လူမဟုတ္ဘူး၊ သူလွ်ဳိမဟုတ္ဘူး။ တကယ့္ ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးသမားစစ္စစ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သက္ေသထူႏိုင္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာမ်ဳိး ကြ်န္ေတာ္ေျပာျဖစ္တာ ေပါ့ဗ်ာ"
ABSDF ေျမာက္ပုိင္းဗ်ဴရုိမွာ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူမ်ားနဲ႔ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသူမ်ားရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြက ေလာေလာဆယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ABSDF ဥကၠ႒ေဟာင္းေတြ ျဖစ္တဲ့ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ကုိမိုးသီးဇြန္၊ ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္တုိ ့သုံးဦးတုိ႔ကို တၿပိဳင္နက္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးလိုတဲ့ ဆႏၵရွိတယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment