မေလးရွားကို ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး အလုပ္သမမ်ား တရားဝင္ပို႔ေဆာင္

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္လိုေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး လုပ္သားမ်ား တရားဝင္ ပို႔ဆာင္ေပးေနမႈကို ၾသဂုတ္လ ေနာက္ဆံုးပတ္မွ စတင္ေနခဲ့ရာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး လုပ္သားမ်ားကို
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားဝင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ စတင္ခြင့္ျပဳမႈ ျဖစ္လာသည္။

မေလးရွားေငြ ရင္းဂစ္ ၉၀၀ သို႔မဟုတ္ တလစာလုပ္အားခကို ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည့္ အလုပ္မ်ား အတြက္ လုပ္သားဦးေရ ႏွစ္ရာခန္႔ သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္  အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ေအဂ်င္စီ သံုးခု ေစလႊတ္ခြင့္ ရခဲ့သည္ဟု ေအဂ်င္စီ အသိုင္းအဝန္းမွ သိရသည္။

ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ ေအဂ်င္စီ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက “ စက္႐ံုက အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းေတြ လုပ္တဲ့ စက္႐ံုပါ။ေနစရာ ေနရာကလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြ အတြက္ လံုၿခံဳမႈ ရိွပါတယ္။ စက္႐ံုက လူ ၇၀၀၀ ေလာက္ လိုပါေသးတယ္ ” ဟု ေျပာသည္။

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီတခု၏ အေျပာအရ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္လိုသူအတြက္ ကုမၸဏီမွ
ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္တို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ျပန္လည္ ထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ အသက္ ၂ဝ မွ ၃၅ ႏွစ္အတြင္း အေျခခံပညာ အဆင့္ ရွစ္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ဟု ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ ဦးစြာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လိုသူက ေငြစိုက္ထုတ္ထားရမွာျဖစ္ၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံ ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာရၿပီးခ်ိန္ တြင္ ကုမၸဏီက ကုန္က်ေငြကို ျပန္အမ္းမွာ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီသို႔ ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ လုပ္ခလစာမွ တလလွ်င္ ရင္းဂစ္ေငြ ၁၅၀ ျဖင့္ ေျခာက္လ ျဖတ္ေတာက္သြားမွာ ျဖစ္သည္။

တလလွ်င္ ရက္ ၂၀ ပံုမွန္ အလုပ္ရက္ သတ္မွတ္ထားၿပီး လစာမွာ ရင္းဂစ္ ၉၀၀ ျဖစ္သည္။ ၾကာသပေတးေန႔
ေပါက္ေစ်းမွာ တစ္ရင္းဂစ္လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၇၉.၄ က်ပ္ ျဖစ္သည္။ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြ ေန႔မ်ားကို အခ်ိန္ပို အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးၿပီး အခ်ိန္ပိုေၾကးေပးမည္ ဟုဆိုသည္။

ေလယာဥ္လက္မွတ္ရၿပီးခ်ိန္တြင္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္လိုျခင္း မရွိေတာ့လွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ ထားသည္။

သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္မည့္ အသက္ ၃၀ ဝန္းက်င္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက “ အခ်ိန္ပို မရွိရင္ေတာ့ မကိုက္ဘူး။ ျဖတ္မွာနဲ႔ ဆိုရင္ တစ္လကို (က်ပ္) တစ္သိန္းေက်ာ္ပဲ က်န္မယ္။ အခ်ိန္ပို ရွိပါေစ ဆုေတာင္း ရမွာပဲ။” ဟု ဆိုသည္။

LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment