ျမန္မာ သတင္းမ်ား  စက္တင္ဘာ ၀၈၊ ၂၀၁၂

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ညီလာခံ က်င္းပမည္


ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ New Myanmar Investment Summit 2012 အမည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ညီလာခံ တခုက်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းညီလာခံကို Parkroyalဟိုတယ္ ၌ လာမည့္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ဓာတ္သတၱဴ တူးေဖာ္ေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ လယ္ ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး စသည့္စီးပြားေရး က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ ရွိေၾကာင္း နည္းပညာဆိုင္ရာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ cmt.com ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ညီလာခံတြင္ ျမန္မာ အပါအ၀င္ ဂ်ပန္၊ ထုိင္း စသည့္ ျမန္မာတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုေသာ ႏုိင္ငံမ်ားက တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကိုလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္၍ မၾကာမီ ျပဌာန္းေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမူၾကမ္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ


ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမူၾကမ္းကို မေန႔က အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း သေဘာထား ကြဲလြဲတဲ့ အခ်က္ေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျပီး အတည္ျပဳလိုက္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ုဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာပါတယ္။
"ကြ်န္မတို႔ မေန႔က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ FDI law ကိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ေပးလိုက္ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ အဲဒီမွာ အျပင္မွာလည္းေပါ့ေနာ္၊ ေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့ သေဘာတူညီမႈ မရိွတဲ့ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ကို ျပင္လိုက္တယ္။ နံပါတ္တစ္ကေတာ့ ပံုေသ မသတ္မွတ္ဘူး။ လုပ္ငန္းသဘာဝေပၚ မူတည္ျပီးေတာ့ပဲ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရမဲ့ ေငြပမာဏကို သတ္မွတ္မယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဖက္စပ္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာလည္း စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံျခား မတည္ေငြရင္း၏ ၅၀-၅၀ အခ်ဳိးအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္လို႔ တင္ထားပါတယ္"
အရင္ ဥပေဒ မူၾကမ္းမွာပါရွိတဲ့ ကနဦး ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အနည္းဆံုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ သန္း ပါ၀င္ရမည္ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အခု ပယ္ဖ်က္လုိက္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံျခား မတည္ေငြရင္းသည္ စုစုေပါင္း မတည္ေငြရင္း၏ အမ်ားဆံုး ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအစား ႏိုင္ငံျခားသားသည္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ တားျမစ္သည့္လုပ္ငန္း၊ ကန္႔သတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ပါက မတည္ေငြရင္း၏ ၅၀-၅၀ အခ်ိဳး ထည့္ဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္ဆိုျပီး ျပင္ဆင္လုိက္တဲ့အျပင္ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရး နယ္ပယ္အသီးသီးရိွ စီးပြားေရး ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားထဲမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ထည့္သြင္း ဖြဲ႔စည္းရမည္ ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္က အခုအတည္ျပဳလုိက္တဲ့ ဥပေဒကုိ တရားဝင္ျဖစ္ရန္္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လက္မွတ္ ထုိးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရဝန္ႀကီးသစ္မ်ား က်မ္းသစၥာဆို


ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အဆုိတင္သြင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးလုိက္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၁၁ ဦး မေန႔က က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိလုိက္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

၀န္ႀကီးအသစ္မ်ား က်မ္းသစၥာက်ိန္


ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးအသစ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေ၀လြင္ အပါအ၀င္ တျခားေသာလစ္လပ္ေနသည့္ ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ၁၁ ဦးႏွင့္ အသစ္ခန္႔အပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးသိန္းထုိက္တုိ႔ ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိသည္။
ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေ၀လြင္မွာ အၿငိမ္းစားယူသြားေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ နီးစပ္သူဟု လူသိမ်ားၿပီး ေနျပည္ေတာ္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္တပ္ရာထူး အေျပာင္းအလဲ တြင္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။


အလုပ္သမားဝန္ႀကီးႏွင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ေဆြးေႏြး

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ရန္ လုပ္သားမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သင္တန္းမ်ားေပးရန္၊ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေပးရန္တို႔ကို ျပည္ပ အေျခစုိက္ အတိုက္အခံ ျမန္မာႏုိင္ငံအလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ FTUB မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ အလုပ္သမားေရးဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္တုိ႔ ေသာၾကာေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေနျပည္ေတာ္ အလုပ္သမား႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာန႐ံုးတြင္ ေတြ႔ဆံုမႈအတြင္း အလုပ္သမားေရးရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ ေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးဟု
သိရသည္။

ဦးေက်ာ္တင္ကို ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ ျမန္မာ အၿမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္ ခန္႔


ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ ျမန္မာ အၿမဲတမ္း ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဦးေက်ာ္တင္ကို ခန္႔အပ္လိုက္သည္။ ဦးေက်ာ္တင္သည္ ကေနဒါႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ အထူး အာဏာကုန္ လႊဲအပ္ ခံရေသာ သံအမတ္ႀကီးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ က ထုတ္ျပန္ထားသည္။


အမ်ဳိးသမီးဝန္ႀကီး ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ကက္ဘိနက္အဖြဲ႔ အေျပာင္းအလဲတြင္ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာရာ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္တြင္ ပထမဆံုး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အမ်ဳိးသမီး ဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က  အတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယစာရင္းအရ ယခင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးျဖစ္ေသာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္မွာ ရာထူးတိုးကာ ဝန္ႀကီး ျဖစ္သြားသည္။၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္ကစ၍ ယေန႔အထိ ေရတြက္လွ်င္ အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရမ်ား အပါအဝင္ အစိုးရ ခုႏွစ္ခုေျမာက္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ဗဟိုအစိုးရတြင္ အမ်ဳိးသမီးဝန္ႀကီး ရရွိသည္မွာ ယခုတစ္ႀကိမ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေဆြးေႏြး


NLD ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ုပ္ ဦးျမင့္ေဆြတို႔ ယမန္ေန႔က ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သတင္း ရသည္။ တနာရီေက်ာ္ၾကာ ေတြ႕ဆုံရာ၌ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ လႊတ္ေတာ္ ကဖြဲ႕စည္းထားေသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရး ေကာ္မတီ တြင္ ဥကၠဌ တာ၀န္ယူထားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အဖြဲ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ဥပေဒ ၀န္ထမ္းမ်ား လာမည့္  စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံရန္ ရွိေၾကာင္း RFA ေရဒီယို သတင္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္းအေရး တင္းမာဆဲ


စစ္ကုုိင္းတိုုင္း၊ မံုုရြာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းေၾကာင့္ ဆႏၵျပေနသည့္ လယ္သိမ္းခံ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ကုုမၸဏီအၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ တင္းမာေနဆဲျဖစ္ျပီး ေဒသခံ အာဏာပိုုင္မ်ားက လံုုျခံဳေရးမ်ား ပိုုမိုု ခ်ထားလာေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

လက္ပန္းေတာင္းေတာင္အေရး မံုရြာျမိဳ႕လူထုပါဝင္လာ

 

စစ္ကိုင္းတုိင္း ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္က လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္းေၾကာင့္ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ့္ အေရး ေတာင္တန္းၾကီးေတြကို ေမွ်ာ္ၾကည့္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခု မံုရြာျမိဳ႕အနီးက ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္းနံေဘးမွာ မေန႔က ညေနက ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

လိူင္သာယာစက္မႈဇံု အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ


လႈိင္သာယာစက္မႈဇုံမွာရွိတဲ့ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ စက္ရုံအလုပ္သမားေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္အားခ လစာ တုိးျမင့္ေပးဖုိ႔နဲ႔ တျခား အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြ ရရွိဖုိ႔ အတြက္ သူတုိ႔ အလုပ္ရုံေတြကေန မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားရုံးေရွ႕မွာ စုေ၀း ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။သူတုိ႔အေနနဲ႔ ရတဲ့လစာနဲ႔ ေနထုိင္ စားေသာက္စားရိတ္ မေလာက္ငတဲ့အတြက္ အခုလုိ ဆႏၵျပရျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ဒီဆႏၵျပပြဲကုိ ဦးေဆာင္ လုပ္ကုိင္သူေတြက ေျပာပါတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ကိုရီးယားႏုိင္ငံသားပိုင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အလုပ္သမား တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ဆႏၵျပ


ရန္ကုန္တုိင္း၊ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္အမွတ္ (၄) မွာရွိတဲ့ ကိုရီးယားႏုိင္ငံသားပိုင္ မူးအန္ဆူး (MYUE & SUE) အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုက အလုပ္သမား တစ္ေထာင္ေက်ာ္ဟာ အေျခခံလုပ္ခလစာ တုိးျမွင့္ေပးဖုိ႔ အတြက္ စက္ရံုေရွ႕ကေန ေလးမုိင္ေလာက္ အကြာအေ၀းရွိတဲ့ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္က ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနရံုးကို မေန႔က မနက္ပုိင္းက လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

လုပ္ခလစာ ျဖတ္ေတာက္တဲ့ကိစၥ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆို

 

ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္မွာရွိတဲ့ ခိုင္ခိုင္စႏၵာ ကားတပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္ေရး စက္ရံုက အလုပ္သမား (၆၀) ေက်ာ္ဟာ အေျခခံ လုပ္ခလစာေတြ ျဖတ္ေတာက္ခံေနရတဲ့ကိစၥ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမား ဦးစီးဌာနရံုးကို မေန႔က သြားေရာက္ျပီး အေရးဆုိ တုိင္ၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။

မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္ လယ္သမား (၇၅) ဦး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္


ရန္ကုန္တုိင္း မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္ တိုးခ်ဲ႕နယ္ေျမအတြင္း ဝင္ေရာက္တယ္ဆိုျပီး ေဇကမာၻကုမၸဏီရဲ႕ တားျမစ္ကန႔္ကြက္မႈ ခံထားၾကရတဲ့ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ဖံုေက်းရြာနဲ႔ သဃၤန္းကြ်န္းႀကီးေက်းရြာက လယ္သမား (၇၅) ဦးဟာ ေထာက္ႀကံံ႕ျမိဳ႕မွာရွိတဲ့ မတူကြဲျပားျခင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါတီ ရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕မွာ မေန႔က ေန႔လည္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

က်ဴးေက်ာ္ ေနသူမ်ားကို အင္အားသုံးရွင္းမည္ဟု စည္ပင္အရာရွိ ေျပာ


မႏၱေလးတုိင္း ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ျမရည္နႏၵာရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ အထက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔က်သည္ႏွင့္ ရွင္းလင္းသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တစုံတရာ ခုခံ ကာကြယ္ပါက အင္အားသုံး ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု မႏၱေလး စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဌာနမႉး ဦးတင္ထြဋ္ေက်ာ္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တခုတြင္ ဦးတင္ထြဋ္ေက်ာ္က ထိုသုိ႔ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ခ်မ္းျမသာစည္ ၿမိဳ႕နယ္ ျမရည္နႏၵာ ရပ္ကြက္ရွိ က်ဴးေက်ာ္ ေျမကြက္မ်ားတြင္ လက္ရွိ လူ ႏွစ္ေထာင္ခန္႔ ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အာမခံလုပ္ငန္း ပုဂၢလိကလက္ ခ်ေပးၿပီ


ျမန္မာ့ အာမခံ လုပ္ငန္းသို႔ လုပ္ငန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည့္ ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီ ၂၀ အနက္ ၁၂ ခု ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ လိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွသြားသည့္ ပုဂၢလိကုမၸဏီ ၁၂ ခုမွာ Apex Insurance International၊ I.K.B.Z Insurance၊ Great Future International Insurance၊ Capital  Life Ltd Insurance Application၊ Global Standard Insurance၊ Green Asia Insurance၊ Pillar of Truth Insurance၊ ဧရာျမန္မာအာမခံလုပ္ငန္း၊ ျမ၀တီအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္၊ေက်ာက္စိမ္းဘုရင္ႏွင့္ ဘုရင္မ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္၊ႏိုင္ငံသားစီးပြားေရးအာမခံအမ်ားပိုင္လီမိတက္၊ျမင့္မိုရ္မင္းအာမခံကုမၸဏီတို႔ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသည့္အာမခံအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ အသက္အာမခံႏွင့္ အေထြေထြ အာမခံမ်ားျဖစ္သည့္ မီးအာမခံ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အလံုးစံု အာမခံ၊ ေငြပို႔ေငြသယ္ အာမခံ၊ေငြသားလံုျခံဳမႈ အာမခံ၊ သမာဓိအာမခံတို႕ျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္း၏ ခိုင္မာမႈႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈအတြက္ အသက္အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားမွာ Paid-up Capital မတည္ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္သန္းေျခာက္ေထာင္၊ အေထြေထြအာမခံအတြက္ မတည္ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္သန္းေလးေသာင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္း၂ခုေပါင္း လုပ္ကိုင္လိုသူတို႔မွာ မတည္ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္ ၄၆ ဘီလီယံ ရိွရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရြက္ကာ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားအလိုက္ မတည္ ရင္းႏွီးေငြကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ထားရိွျခင္း ရိွ မရိွကိုလည္း ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က စစ္ေဆးအတည္ျပဳျပီးမွသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံအမ်ိဳးအစား ၄၁ မ်ိဳးရိွသည့္အနက္ လတ္တေလာတြင္ ၆ မ်ိဳးကိုသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္း၏ ခိုင္မာရပ္တည္ႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္ျပီး လာမည့္ကာလမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲတြင္ အာမခံ လုပ္ငန္း ၾကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးေအးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

Bangkok Airways မႏၲေလးသို႔ ေျပးဆြဲရန္ စိတ္၀င္စား


အာဆီယံ ေဒသတြင္း၌ စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ ေျပးဆြဲမည့္ အစီအစဥ္ အတြက္ Bangkok Airways ေလေၾကာင္းလိုင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုလည္း ထည့္သြင္း ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ကေမၻာဒီးယား ႏွင့္ လာအို ႏုိင္ငံကိုလည္း စိတ္၀င္စားမႈရွိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ပြင့္လင္းစျပဳလာသည့္ ျမန္မာကို ပိုမို စိတ္၀င္စားေနေၾကာင္း၊ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္္မာႏုိင္ငံ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ လာအို ႏုိင္ငံ ဗီယန္က်င္းၿမိဳ႕ကို ေျပးဆြဲရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း အစိတ္အပိုင္း တခုအေနျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း The Nation သတင္းစာ၌ ေရးသားထားသည္။

ျမန္မာ အစိုးရ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး ပ်က္ကြက္


ျမန္မာ အစိုးရသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ထိုင္း ႏုိင္ငံ ဒု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Chalerm Yubamrung က ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚေလာ ၃ သိန္း ခြဲခန္႔ တန္ဖိုးရွိ စိတ္ႂကြေဆးျပား ၃ သန္းေက်ာ္ ဖမ္းမိၿပီးေနာက္ ယမန္ေန႔က ယင္း သို႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစိတ္ႂကြေဆးမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းမွ “၀” တိုင္းရင္းသား မ်ားက ထုတ္လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ထိုင္း ဒု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုေၾကာင္းလည္း AFP သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး ျမန္မာ ဆက္ထုတ္ေနဟု ထိုင္း ဒု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ


ထုိင္းႏုိင္ငံ အေနႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရျခင္းသည္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံမွ တဆင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ဓာတုေဆး၀ါးမ်ားကုိ ရယူ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ထုတ္လုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟု ထိုင္း ဒု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်လံု ယူဘမ္ပ႐ုန္း က ေျပာသည္။ယမန္ေန႔က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ သိန္း ခြဲခန္႔ တန္ဖိုးရွိ စိတ္ႂကြေဆးျပား ၃ သန္းေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။“မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြက ဘယ္ေလာက္ပဲ ဖမ္းမိ ဖမ္းမိ မကုန္ႏိုင္ဘူး၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲက ထုတ္လုပ္ေနတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။
မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ ဓာတုေဆး၀ါးမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ္လည္း မူးယစ္ေမွာင္ခိုသမားမ်ားက လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္း၍ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံမွ ရယူၿပီး ထုတ္လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်လံု ယူဘမ္ပ႐ုန္းက ဆက္ေျပာသည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ထုိင္း အာဏာပုိင္မ်ားကို မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွိမ္နင္းေရး အတြက္ ညြန္ၾကားထားသည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။
ခ်လံု ယူဘမ္းပ႐ုန္းက ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသ ခ်င္း႐ိုင္ ခ႐ုိင္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဓိက က်ေသာ ေနရာ တခုျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုေသးသည္။
မူးယစ္းေဆး၀ါး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ထုိင္း ဒု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း မရွိဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း မန္ေနဂ်ာ အြန္လိုင္း အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ယေန႔ ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ အစိုးရက မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ သိလိုေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ား ၏ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္ဆက္၍ ခ်လံု ယူဘမ္းပ႐ုန္းက အထက္ပါအတုိင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။
မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ တခ်ဳိ႕ေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားက ထုတ္လုပ္ေနၾကၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ သယ္ေဆာင္ ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း သတင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ၀ ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္ဖြဲ႕(UWSA)ႏွင့္ မူးယစ္ ေမွာင္ခိုသမားမ်ား ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ဟု ယေန႔ထုတ္ ဘန္ေကာက္ပိုစ့္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အေမရိကန္ အစိုးကလည္း ယင္းေဒသတြင္းရွိ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ တဖြဲ႔ ျဖစ္ေသာ UWSA သည္ အာရွတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ အဖြဲ႔ တဖြဲ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္လ ၃၁ ရက္ေန႔ကလည္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕ တဖက္ကမ္းရွိ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ကာလ တန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၁၀၉၂ သိန္းခန္႔ ရွိ စိတ္ၾကြေဆးျပား ထုတ္လုပ္ေသာ စက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအပါအ၀င္ တရားခံဟု ယူဆရသူ ၄ ဦးကို ဖမ္း ဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္း တာခ်ီလိတ္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာက ေဖာ္ျပသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ ၿပီးလွ်င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ဒုတိယ အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေန ေၾကာင္း သိရသည္။

တကမၻာလုံး၌ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲသူေပါင္း ၂၇ သန္း ခန္႔ရွိၿပီး တႏွစ္လွ်င္ သုံးစြဲသူ၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါး ေသဆုံးမႈ ရွိေၾကာင္း၊ ဘိန္းျဖဴ ႏွင့္ ကုိကင္းသုံးစြဲမႈေၾကာင့္ တႏွစ္လွ်င္ လူ ၂ သိန္း ၀န္းက်င္ ေသဆုံးမႈရွိေၾကာင္းလည္း ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈ ဆိုင္ရာ႐ုံး(UNODC)၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment