ျမန္မာ့ စီးပြားေရး သတင္းမ်ား  စက္တင္ဘာ   ၁၇၊ ၂၀၁၂


ျမန္မာသြင္းကုန္ ကန္႔သတ္ထားမႈအခ်ဳိ႕ အေမရိကန္ ႐ုတ္သိမ္းေတာ့မည္ 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို ခ်ီးျမႇင့္သည့္ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သြင္းကုန္ အခ်ိဳ႕အေပၚ တားျမစ္ ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ား ႐ုတ္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။


၁၀၀% လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိုးရိမ္ခ်က္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ရာႏႈန္းျပည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ အမ်ားစုမွာ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑မ်ားကို အမ်ားဆံုး စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိၾကၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရွိလုိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ Yoma Strategic Holdings မွာ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ Mr. Serge Pun ကေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗားရွင္း စင္တာတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ Myanmar Global Investment Forum တြင္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားအား ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အၾကံေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ Thura Swiss ကုမၸဏီမွ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအာင္သူရ ကလည္း “ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိသူေတြက ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္မယ္ဆုိရင္လည္း အနည္းဆံုး ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္း လုိခ်င္တယ္။ ဒါက သူတုိ႔ အေနနဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ေတြကုိ ရရွိလုိတာေၾကာင့္ပါ” ဟု ေျပာဆိုသြားသည္။သို႔မဟုတ္ဘဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ကို ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိသာ ထည့္ဝင္ခြင့္ ရမည္ဆုိပါက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ေလ်ာ့နည္းမည္ကုိ စိုးရိမ္ေၾကာင္းလည္း စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္ေန႔မ်ားက က်င္းပသည့္ အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားသည္။


ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒသစ္ က်င့္သုံးရန္ စီစဥ္

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ေငြတန္ဖိုး တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္သည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ က်င့္သုံးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္က စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရသည္။ လာမည့္ ႏွစ္၀က္ခန္႔တြင္ စတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ေရး ေစ်းကြက္ကို အဓိကထားသည္ဟု ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယအႀကီးအကဲ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း က ေျပာဆိုေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္ သတင္း၌ ပါရွိသည္။ ထို႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕(IMF) ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ေပးေနသည္မွာ ၿပီး စီး ေတာ့မည္ဟုလည္း ဆုိသည္။

ဘီလူးေခ်ာင္းႏွင့္ သူေဌး ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုး


တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ မစၥတာ ၀ူဘန္းကို ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္က ဘီလူးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သူေဌး ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြ ဆိုင္ရာ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုး သည္။ ၂၀၁၃ ခုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္း အေထာက္အပံ့၊ ေဆးပညာႏွင့္ ပညာေရး က႑မ်ားအတြက္ အကူအညီေပးေရး နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ စသည္တို႔ကို လက္မွတ္ထိုးျခင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ မစၥတာ ၀ူဘန္းကို ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ၁၆ ရက္အထိ လာ ေရာက္ ခဲ့သည္။


ဟံသာ၀တီေလဆိပ္ တည္ေဆာက္ရန္ အႀကိဳအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးသည့္ ေလွ်ာက္လႊာအား ႏိုင္ငံ ၁၂ ႏိုင္ငံမႇ ကုမၸဏီ၂၁ ခု ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခုသာ ပါ၀င္


ဟံသာ၀တီေလဆိပ္တည္ေဆာက္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားအား အႀကိဳအရည္ခ်င္းစစ္ေဆးသည့္ ေလွ်ာက္လႊာအား ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂ ႏိုင္ငံမႇ ကုမၸဏီ ၂၁ ခု လာေရာက္ေလ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ယင္းကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမႇ ကုမၸဏီတစ္ခုသာ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမႇ ညႊန္ၾကားေရးမႇဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ႏိုင္ထြန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရပါသည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ကန္႔သတ္ေနေသာ္လည္း အႏၱရာယ္ရွိကုန္စည္မ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တင္သြင္းေန

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔သည့္ ကုန္စည္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆန္၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ သားေရ ကုန္ၾကမ္း စသည့္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ကုန္စည္မ်ားအေပၚ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အဆမတန္ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္း၊ အရည္အေသြးမမီဟုဆိုကာ သြင္းကုန္မ်ား ပိတ္ဆို႔ ထားျခင္းစသည့္ တားဆီးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ လက္ရွိ ကာလတြင္မွ ျဖစ္ေပၚေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ယခင္ကလည္း ရသာခ်ဳိစက္မႈ လုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္သည့္ေခါက္ဆြဲေျခာက္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ပိုးပမာဏထက္ ပါ၀င္ေန သည္ဟုဆိုကာ ကန္႔သတ္ခဲ့ျခင္း၊ ကဏန္းအရွင္မ်ားအေပၚ ပိုးပါသည္ဟုဆိုကာ တင္သြင္းျခင္း တားျမစ္ခဲ့မႈမ်ားစသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား အမ်ားအျပားရွိခဲ့ေၾကာင္းလက္ရွိကာလတြင္လည္း ျမန္မာပို႔ကုန္ျဖစ္သည့္ ဆန္အား အရည္အေသြးမမီဟုဆိုကာ တရား၀င္ တင္ပို႔ခြင့္ ပိတ္ထားျခင္း၊ ျမန္မာပို႔ကုန္ၾကမ္းျဖစ္သည့္ သားေရမ်ားကို ေရာဂါပိုးပါ၀င္ေနသည္ဟုဆိုကာ တင္ပို႕ခြင့္ပိတ္ထားျခင္း၊ ေရခ်ဳိပုစြန္မ်ားတြင္ ဆပ္ျပာရည္ပါ၀င္သည္ဟုဆို ကာ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းမ်ား၊ ျမန္မာ့ အသားထြက္ကုန္မ်ားတြင္ ခြာနာလွ်ာနာပိုးရွိ၍ဆိုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔သည့္ ေအးခဲအမဲသားအား တင္ပို႔ခြင့္ပိတ္ဆို႔ခ့ဲျခင္းမ်ား စသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကို အခြန္ျမင့္မားစြာ စည္းၾကပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ျမန္မာပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုမွာ တရား၀င္တင္ပို႔ႏိုင္ေရး အခက္ေတြ႕သျဖင့္ တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ေစ်းႏွိမ္ခံ၍ တင္ပို႔ေနရေၾကာင္း ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားထံမွ သတင္းရရွိပါသည္။


ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း၏ မူေဘာင္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ခ်ဳပ္ဆိုမည္ စီမံကိန္းလ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္


ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း၏ မူေဘာင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ခ်ဳပ္ဆို သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၾကန္႔ၾကာေနသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕ (ယာယီ)ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။
ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အီတာလ်ံ ထိုင္းကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္တို႔အၾကား ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမူေဘာင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို  လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
ယခုအသစ္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုမည့္ မူေဘာင္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မွ အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီတို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုသြားမည္ျဖစ္ကာ ယခင္စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ျပန္လည္ပါ၀င္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အသစ္ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment