သမိုင္းတေကြ႕မွ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
By သန္းဝင္းလႈိင္

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသစ္ႀကီးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုႀကီးအား ဦးေဆာင္ဦး ရြက္ျပဳကာ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊြဲေနသူမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လူထုေထာက္ခံမႈ၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ၾကည္ၫိုေလးစား ခံရမႈ အမ်ားဆံုးရရွိေနေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ “ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးႀကီး၏မိခင္” ျဖစ္ သည္ကို မည္သူမွ် ျငင္းမရေပ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အာဏာရွင္အစိုးရကိုသာ ဖယ္ရွားေနသူမဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ သူ႔ ဘဝကို အပင္ပန္းအဆင္းရဲခံကာ အထီးက်န္ဘဝကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးေပးဆပ္၍ ၾကံ့ၾကံ့ခံဇြဲသတၱိအျပည့္အဝျဖင့္ တိုက္ပြဲဝင္ေန ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကပင္ သူ၏အမြန္ျမတ္ဆံုးေသာ ဂုဏ္ျဒပ္ျဖစ္သည္။
ယင္းသို႔ ျမန္မာျပည္သူလူထုသာမက တစ္ကမၻာလံုးကပါ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၾကည္ၫိုေလးစား ယံုၾကည္အားထားျခင္းခံရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္တို႔မွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ အဂၤါေန႔ နံနက္ ၅ နာရီ ၃၆ မီနစ္ ၁၆ စကၠန္႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၌ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္းေလးဦးအနက္ တတိယေျမာက္ျဖစ္ၿပီး ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ၾကံခံရစဥ္က (၂)အရြယ္မွ် သာ ရွိေသးသည္။
၁၉၄၉ မွ ၁၉၅၇ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စိန္႔ဖရန္႔စ္ကြန္ဗင့္ေက်ာင္းတြင္ စတင္ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၁၀ မွ ၁၉၆၀ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အဂၤလိပ္မက္သဒစ္ကြန္ဗင့္ေက်ာင္း (ယခု အထက-၁ ဒဂံု)တြင္ ဆက္လက္သင္ၾကားခဲ့သည္။
၁၉၆၀ ေမလတြင္ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသျဖင့္ မိခင္ႏွင့္အတူ အိႏိၵယႏိုင္ငံ နယူေဒလီၿမိဳ႕သို႔ လိုက္ပါခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေယရႈႏွင့္ ေမရီကြန္ဗင့္ေက်ာင္းႏွင့္ ေလဒီရွယ္ရီရမ္ေကာလိပ္တို႔၌ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၂ မွ ၁၉၆၃ အထိ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေဒလီတကၠသိုလ္၌ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ကို ေလ့လာဆည္းပူး ခဲ့သည္။ ၁၉၆၄ မွ ၁၉၂၇ တြင္ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ ဟူ႔စ္ေကာလိပ္၌ ဒႆနေဗဒ၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရပ္ မ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့ၿပီး ဝိဇၨာဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့သည္။
၁၉၆၈ တြင္ လန္ဒန္တကၠသိုလ္ အေရွ႕တိုင္းႏွင့္ အာဖရိကေလ့လာေရးဌာန ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဌာနခြဲ၌ သုေတသန လက္ေထာက္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။
၁၉၆၉ မွ ၁၉၇၁ အထိ နယူးေယာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အၾကံေပးေကာ္မတီတြင္ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
၁၉၇၂ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ ၁၂ မိနစ္ ၂၃ စကၠန္႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေျမာက္ပိုင္း ဗုဒၶဘာသာမဟာယန၏ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သမိုင္းသုေတသီ ေဒါက္တာမိုက္ကယ္အဲရစ္ (Dr. Michael V. Aris) ႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခဲ့သည္။
၁၉၇၂ မွ ၁၉၇၃ တြင္ ဘူတန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးရံုးႏွင့္ ကုလသမဂၢမ်ားဆိုင္ရာ အၾကံေပးအရာရွိမ်ားအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။
၁၉၈၅ မွ ၁၉၈၆ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိတကၠသိုလ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွဆိုင္ရာ ေလ့လာေရးဌာနတြင္ သုေတသန ပညာရွင္အျဖစ္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။
၁၉၈၇ တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဆင္းမလားၿမိဳ႕ရွိ အထူးေလ့လာေရး အိႏၵိယသိပၸံဌာနတြင္ သုေတသီအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ သည္။
ထုိႏွစ္မွာပင္ လန္ဒန္တကၠသိုလ္ အေရွ႕တိုင္းႏွင့္ အာဖရိကေလ့လာေရးဌာနတြင္ ပါရဂူဘြဲ႕အတြက္ “၁၉၂၀-၁၉၄၅ အတြင္း ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ စာနယ္ဇင္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပံု” အမည္ရွိ ဘြဲ႕လြန္စာတမ္း ကို တင္သြင္းခဲ့သည္။
၁၉၈၈ တြင္ လန္ဒန္တကၠသိုလ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ပါရဂူဘြဲ႕ယူရန္အတြက္ ထိုက္တန္သူအျဖစ္ အ သိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။
၁၉၈၈ မတ္လ ၃၁ တြင္ မိခင္ႀကီးေဒၚခင္ၾကည္သည္ ရုတ္တရက္ နာမက်န္းျဖစ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ မိခင္ႀကီးအားျပဳစုရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။
၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာငံတဝွမ္းလံုး၌ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အေနာက္ဘက္မုခ္တြင္ မဆလအစုိးရ၏ ျပည္ သူလူထုအား အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲေနမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာမိန္႔ခြန္းကို ျပည္သူတသိန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္သည့္ လူထုအစည္းအ ေဝးပြဲ၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သူ႔ဘဝအခ်ဳိးအေကြ႕သည္လည္း ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရ ေတာ့သည္။
၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရတင္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ သံုးဦးသည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးသို႔ ပန္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး စစ္တပ္မွ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္း၍ အာဏာသိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦး ေအာင္ႀကီး၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦးဝင္းတင္တို႔ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ၿပီးေနာက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။
၁၉၈၉ ဇူလိုင္ ၂၀ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား နဝတအစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူ မ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀(ခ)အရ ေနအိမ္တြင္ တားဆီးမိန္႔ထုတ္ျပန္၍ ထိန္း သိမ္းလိုက္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ထိန္းသိမ္းခံေနရစဥ္အတြင္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ နဝတအစိုးရက ဦးစီးက်င္းပခဲ့ေသာ ပါတီစံု အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၄၇ နယ္၌ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ (၃၉၂)ေနရာ၌ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏိုင္ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ နဝတစစ္အစိုးရ အာဏာလႊဲေျပာင္းရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။
၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕ရွိ ႏိုဘယ္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီက ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၁၉၉၁ ခုႏွစ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုကို ခ်ီးႁမွင့္ခဲ့ရာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားျခင္းခံရသ ျဖင့္ မိခင္ကိုယ္စား သားႀကီးျဖစ္သူျမင့္ဆန္းေအာင္က တက္ေရာက္ဆုယူခဲ့သည္။
ႏိုဘယ္ဆုခ်ီးႁမွင့္ေရးေကာ္မတီက “ကမၻာ တဝွမ္းတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ခံအား ေပးရန္ႏွင့္ သူ၏အလံမလွဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တိုက္ပြဲဝင္မႈမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ဤဆုကိုခ်ီးႁမွင့္ခဲ့ပါသည္”ဟူ၍ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ တားဆီးထားသည့္ အမိန္႔အား နဝတအစိုးရမွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။
၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒုဥကၠ႒ သူရဦးတင္ဦး၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္အတူ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕သို႔ စည္းရံုးေရးကိစၥေဆာင္ရြက္ရန္ သြားေရာက္ခဲ့ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း (၈)ရက္ခန္႔ ခံရၿပီးေနာက္ ေနအိမ္သို႔ အတင္းအက်ပ္ျပန္လည္အပို႔ခံရသည္။ ယင္းစက္တင္ဘာလ ၁ ရက္မွ ၁၄ ထိ ဒုတိယေနအိမ္အ က်ယ္ခ်ုပ္ဖမ္းဆီးခံရျပန္သည္။
တဖန္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးႏွင့္ အတူ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားလိုက္ပါ၍ ပါတီစည္းရံုးေရးကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႔ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွ ရထား ျဖင့္ သြားေရာက္ရန္စီစဥ္ခဲ့ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏တားဆီးခံရၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနအိမ္သို႔ အတင္းအဓမၼျပန္ပို႔ခံရ၍ တတိယအႀကိမ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ကုလ သမဂၢ၏လွ်ဳိ႕ဝွက္ၫိွႏႈိင္းခ်က္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား နအဖအစိုးရက ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့ သည္။
၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ဘာ့သ္ေကာလိပ္၏ ၁၄၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ဘြဲ႕ႏွင္း သဘင္အခမ္းအနား၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘြဲ႕ ခ်ီးႁမွ ွင့္ခဲ့သည္။
၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ စစ္ကိုင္းတိုင္း ဒီပဲယင္း ၿမိဳ႕နယ္ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္အတြင္း သူ၏ယာဥ္တန္းအား စစ္အစိုးရ၏ ေဒါက္တိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ စြမ္းအားရွင္ ႏွင့္ ၾကံ့ဖြံ႕အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ က်ီရြာအနီးတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နအဖလက္ပါးေစမ်ား၏ ေခ်ာင္းေျမာင္းတိုက္ခိုက္မႈခံခဲ့ရာမွ အသက္မေသလြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ထိုေန႔မွာပင္ ေရးဦးၿမိဳ႕အ ဝင္စစ္ေဆးေရးဂိတ္၌ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အမွတ္(၆)တင့္ကားတပ္ရင္း ဧည့္ရိပ္သာတြင္ ဖမ္း ဆီးထားရာမွ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ပို႔၍ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ အင္စိန္ေထာင္မွတဆင့္ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ရဲမြန္တပ္စ ခန္းရွိ ရဲေခါင္ရိပ္သာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ထိုမွတဖန္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေဆးရံုတက္ခြဲစိတ္ကုသရန္အတြက္ ရဲမြန္ရိပ္သာမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အာရွေတာ္ဝင္ေဆးရံုသို႔ တင္ပို႔ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အာရွေတာ္ဝင္ေဆးခန္းမွတဆင့္ ေနအိမ္သို႔ျပန္ပို႔၍ စတုတၳအႀကိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ျပန္သည္။
၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူ မ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀(ခ)ျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ ျပစ္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ ထပ္မံတိုးႁမွ ွင့္ခဲ့ သည္။
၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ နအဖအစိုးရသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနာက္ထပ္ျပစ္ဒဏ္ (၆)လ ထပ္မံတိုးခဲ့ျပန္သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား နအဖအစိုးရက အက်ယ္ ခ်ဳပ္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ထပ္မံတိုးခဲ့ျပန္သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဘန္ကီမြန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႁခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လည္လြတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုး ရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ အေရးမစိုက္ခဲ့ေပ။
ေအာင္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳယ္သက္တမ္း ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ အ ထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီး ၁၂ ၿမိဳ႕တြင္ တၿပိဳင္နက္တည္း ဆႏၵျပပြဲက်င္းပသည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စာကားေျပာဆိုႏိုင္ရန္ ၾကားခံဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ ၾကည္ကို အစိုးရကခန္႔အပ္၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး အတုအေယာင္မ်ား ဖန္တီးျပသခဲ့သည္။
ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ (၃)ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ သူ၏ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္းျပည္ခါနီးရက္ပိုင္းအလိုတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဂၽြန္ဝီလ်ံယက္ေတာသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ျခံဝင္းအတြင္းသို႔ နအဖစစ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ တိတ္တဆိတ္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဂၽြန္ယက္ေတာအား ေတြ႕ဆံုလက္ခံသည္ဟုဆိုကာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ေဖာက္ ဖ်က္မႈ ပုဒ္မ(၂၂)ျဖင့္ အင္းစိန္အထူးတရားရံုးက တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၂၂ ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္(၃)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အ မိန္႔ခ်မွတ္ၿပီး မိနစ္ပိုင္းအလိုမွာပင္ နအဖဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ အမိန္႔စာျဖင့္ ထိုခ်မွတ္ထားသည့္ျပစ္ဒဏ္ကို ထက္ ဝက္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီး ဆိုင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ထားရွိကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အက်ယ္ခ်ဳပ္(၁၈)လသို႔ ေျပာင္းလဲခ် မွတ္လိုက္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ နအဖအစိုးရက မတရားျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈအေပၚ ရန္ကုန္တိုင္းတရားရံုးသို႔ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အက်ဳိးေရွ႕ေနမ်ားက အယူခံလႊာတင္သြင္းမႈကို တိုင္းတရားရံုးက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ နအဖစစ္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ညေန ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ လြတ္ေျမာက္ၿပီး မိနစ္ပိုင္းမွာပင္ သူ႔ျခံေရွ႕သို႔ထြက္၍ ေစာင့္ႀကိဳေနေသာလူထုကို မိန္႔ခြန္းတိုေျပာၾကားသည္။ ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဂံုတိုင္လမ္းရွိ အ မ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုးေရွ႕၌ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီတြင္ လူထုႀကီးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားသည္။
ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီေနာက္ သား ငယ္ ကင္မ္ေခၚ ကိုထိန္လင္းသည္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာရရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္၍ မိခင္ျဖစ္သူအား ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဗီေဂ်း နမ္ဗီးယားသည္ ၎၏ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလမွ ဇြန္လအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ အဆင့္ႁမွင့္အ စိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္တို႔သည္ ေန႔လယ္ ၁ နာရီတြင္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း စိမ္းလဲ့ကန္သာအစိုးရဧည့္ေဂဟာ၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍ ျပည္တြင္းျပည္ပသ တင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္ရံုး ခန္း၌ ညေန ၄ နာရီတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေနေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ပါ တီျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ကို ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ ဒဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီ လာရီကလင္တန္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္သို႔ သြားေရာက္၍ (၂)နာရီနီးပါး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍ ပူးတြဲသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္သည္။
ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ နတ္စင္လမ္း သာဓုပရိယတၱိ စာသင္တိုက္အတြင္းရွိ ေရႊညဝါပညာဗိမာန္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ က်င္းပသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရရွိသည့္ အႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္၍ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာေက်ာ္ Time မဂၢဇင္းႀကီးက ဒီဇင္ဘာလအတြက္ စာေစာင္တြင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ ဓါတ္ပံုကို မ်က္ႏွာဖံုးတင္၍ “ရဲစြမ္းသတၱိရွိေသာ ျမန္မာျပည္သခင္” (Brave New Burma) အမည္ရွိ အထူး ေဆာင္းပါးကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မေနာ္ဟရီလမ္းရွိ ထိုင္းသံရံုး၌ ညေန ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥယင္လတ္ရွင္နာဝပ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ MCC တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပညာေရး ကြန္ရက္မွ စီစဥ္က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ား ပညာေရးရံပံုေငြ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးစီး၍ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ လြတ္လပ္ျခင္းအႏု ပညာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္၍ ဆုရသူမ်ားအား ခ်ီးႁမ ွွင့္ခဲ့သည္။
ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ က်စ္လစ္ခိုင္မာေတာင့္တင္းရန္ႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ႏိုင္ငံေရး ဝါဒသေဘာတရားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို သဘာပတိအဖြဲ႕၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ တို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ သဘာပတိအဖြဲ႕တြင္ ဦးတင္ဦး(နာယက)၊ ဦးဝင္းတင္၊ ဦး သန္းထြန္း၊ ဦးလွေဖ၊ ဦးၫြန္ေဝ တို႔ကိုေရြးခ်ယ္၍ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားအျဖစ္ ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ ဦးဝင္းျမင့္၊ ဦးအုန္းႀကိဳင္၊ ဦးဟံသာျမင့္၊ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ ေဒါက္တာေဒၚေမဝင္းျမင့္တို႔ကို ေရြး ခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာေသာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Alian Juppe သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးဆုတံဆိပ္ျဖစ္သည့္ National Order of the Legion of Honour ဆု၏ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖစ္ေသာ Commander ဆုကို ခ်ီးႁမ ွင့္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ယခုကဲ့ သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဆုရရွိျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါဆုကို အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ျမန္မာႏွင့္ မေလးရွားတို႔သည္ ဆုရရွိသည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ စာရင္းဝင္ခဲ့သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံသူ ရုပ္ရွင္မင္းသမီး မီရွယ္ယိုးသည္ ၎၏ရုပ္ရွင္ႏွင့္ မီဒီယာလုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ယင္းဆုကို ရရွိခဲ့သည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ရက္အၾကာခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာ ေသာ ပါကစၥတန္သမၼတ အာဆစ္အလီဇာဒါရီသည္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သူ၏ေနအိမ္၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္ ပါကစၥတန္သမၼတက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား Mohtarma Benazir Bhulto Shaaheed ဆုတံဆိပ္ ေပးအပ္ခ်ီးႁမွင့္ခဲ့သည္။ ထိုေန႔မွာပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ေပၚအပန္းေျဖစခန္းၿမိဳ႕ျဖစ္ ေသာ ဒါးဗို႔စ္တြင္ က်င္းပေနေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးညီလာခံ (World Economic Forum)သို႔ ဗီြဒီယိုမိန္႔ခြန္းေပးပို႔ကာ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕တနသၤာရီတိုင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕သိုပ ေလ ေၾကာင္းခရီးျဖင့္ သြားေရာက္၍ ေဒသခံျပည္သူတို႔အား ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္းရံုးေရးမဲဆြယ္ တရားေဟာ ၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လစ္လပ္လ်က္ရွိ ေသာ မဲဆႏၵနယ္ ၄၈ ေနရာတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပါတီမဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၁  ရက္ေန႔တြင္ စတင္စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေ႒းေမာင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္(၁၄)ဦးပါ အဖြဲ႕ သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၀ ရက္ ေန႔ ညေန ၃၀း၃၀ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္သို႔ လာေရာက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုးခဲ့သည္။
ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က –
“အခုလို ေတြ႕ရတဲ့အခါမွာ တခါမွမေတြ႕ဖူးၾကေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္ေႏြးေႏြးေထြးေထြးနဲ႔ တရင္းတႏွီးရွိပါတယ္။ မိ သားစုေတြလုိပဲ ျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ က်မတို႔ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ဆိုတာ အားလံုးတကယ့္ေသြးရင္းညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ ေတြလို ရွိရပါမယ္။ ေျပာဆိုတဲ့အခါမွာလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရွိတယ္။ က်မတို႔ အေတြးအျမင္ေတြကလည္း ေတာ္ေတာ္တူ ပါတယ္။ တိုက္ဆိုင္မႈေတြသိပ္မ်ားတဲ့အခါက်ေတာ့ က်မတို႔ႏုိင္ငံအနာဂတ္အတြက္ အင္မတန္မွ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာလို႔ ျမင္ပါတယ္”ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ (၁၈)ေန ရာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ပထမဆံုး ျပည္နယ္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၃ မွ ၂၄ အထိ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၄ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မေနာကြင္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ မေရာက္ျဖစ္ခဲ့သည့္ မေတြ႕ျဖစ္ခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္သူလူထုကို ၅၈ မိနစ္ႏွင့္ စကၠန္႔ ၄၀ ၾကာ ေဟာေျပာခဲ့သည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ညတြင္ ျမန္မာတျပည္လံုးသို႔ ႏိုင္ငံပိုင္ရုပ္သံ မီဒီယာမွတဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ ပထမဦးဆံုး ရုပ္သံမိန္႔ခြန္း ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းသည္ ေနာင္ တခ်ိန္တြင္ သမိုင္းတြင္က်စ္ရစ္ခဲ့မည့္ မိန္႔ခြန္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အပိုင္း (၉)ပိုင္းခြဲျခား၍ ၁၅ မိနစ္အတြင္း အခ်ိန္ကိုက္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲရံုေပါင္း ၁၂၉ ရံုတြင္ ၁၂၈ ရံု၌ အႏိုင္ရရွိၿပီး သမင္ျခံေက်းရြာတစ္ရြာသာ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အႏိုင္ရရွိမႈမွာ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လစ္ လပ္လ်က္ရွိေသာ ၄၅ ေနရာ၌ ၄၄ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ၄၃ ေနရာ အႏိုင္ရရွိေသာေၾကာင့္ ၉၅ ဒႆမ ၅၆ ရာခိုင္ ႏႈန္း အႏိုင္ရရွိေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မိခင္ေဒၚခင္ၾကည္၏ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တည္ေထာင္ထားေသာ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖါင္ေဒးရွင္း ရံပံုေငြမွ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာသံုးရြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ေပးအပ္ခဲ့သည္။
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၌ က်မ္းက်ိန္စာသားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားကာ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ မေရာက္ျဖစ္ခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူတရပ္လံုး၏ဆႏၵ မဟာမိတ္မ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး လႊတ္ေတာ္တက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
ေဒၚေအင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကမၻာစီးပြားေရးညီလာခံသို႔ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ တက္ေရာက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ဘန္ ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ဆင္ေျခဖံုးတစ္ေနရာရွိ စက္မႈဇုန္၌ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ အနီး မယ္လဒုကၡသည္စခန္းသို႔လည္း သြားေရာက္၍ ဒုကၡသည္မ်ားအား အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဥေရာပသို႔ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ထြက္ခြာကာ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕၌ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္၍ သမိုင္းဝင္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါညီလာခံ၌ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အိုင္လယ္လ္အိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကို ကူညီတည္ ေဆာက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီႏွင့္ ရင္းႏွီးႁမႈပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလိုက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာကို အေလးထားေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။
ဇြန္လ ၁၅ ရက္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဘန္းၿမိဳ႕ရွိ ဆြစ္ပါလီမန္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ ထိုေန႔မွာပင္ ေနာ္ေဝး ႏိုင္ငံ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္၍ ေနာ္ေဝးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Jens Stoltenberg ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၌ ရရွိခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုကို လက္ခံယူၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ရာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအ သီးသီးမွ ျပည္သူမ်ား စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ စာလံုးပိြဳင့္ ၁၂၊ ေအဖိုးစကၠဴ(A-4) ၄ မ်က္ႏွာရွိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုဘယ္ဆု လက္ခံမိန္႔ခြန္းထဲ၌-
“ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္ေတြဟာ ယူနီဗာဆယ္ မျဖစ္ေသးတာေတာင္၊ အားလံုးရဲ႕ ေမြးရာပါအခြင့္အ လမ္းလို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံလာၾကတဲ့ေခတ္မ်ဳိးမွာ ေနထိုင္လာတဲ့အတြက္ ကံေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။
“… က်မတို႔ေနထိုင္ရာ ကမၻာႀကီးကို အလံုးစံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလုပ္ႏုိင္ေသးေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္တဲ့ခရီး ကို က်မတို႔မေသြမဖည္ ဆက္သြားရမွာပဲ။ ကႏၱာရခရီးသြားရဲ႕ မ်က္လံုးေတြဟာ လမ္းျပၾကယ္ကို မမွိတ္မသုန္ၾကည့္ၿပီး က် မတို႔ ဆက္သြားေနရမွာပါ။ ကမၻာေျမႀကီး အႂကြင္းမဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကဘူးဆိုေတာင္မွ လူတစ္ဦးခ်င္းစီက ေန တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီအထိ ၿငိမ္းေရးရဖို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သမွ် လုပ္ၾကရပါမယ္။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးခင္မင္မႈက လံုျခံဳၿငိမ္း ေအးၿပီး အၾကင္နာတရားေတြ လႊမ္းျခံဳတဲ့လူ႔အသိုင္းအဝိုင္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚတည္ေဆာက္လာႏိုင္ဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။”
“… က်မတို႔ရဲ႕ ျမင့္ျမင့္မားမား ေနာက္ပိုင္းရည္မွန္းခ်က္အေနနဲ႔ဆိုရင္ ေနထိုင္စရာေျမမရွိသူေတြ၊ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ေတြနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပ်က္သုဥ္းေပ်ာက္ဆံုးေနသူေတြ ကင္းမဲ့ရာကမၻာႀကီးအျဖစ္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အဲဒီကမၻာႀကီးမွာ လူတိုင္းဟာ လြတ္လပ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ခြင့္ရပိုင္မႈ၊ ေနရာေဒသမေရြး တည္ၿငိမ္မႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ၾက ေစဖို႔ပါ။ ေတြးေခၚမႈတိုင္း၊ စကားလံုးတိုင္းနဲ႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈတိုင္းဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဦးတည္ရည္ရြယ္ပါဝင္ၾကတဲ့ အျပဳသေဘာ အေပါင္းလကၡဏာေတြ ထပ္တိုးထည့္ၾကဖို႔ပါ။ က်မတို႔အားလံုး တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီအေနနဲ႔ ဒီလို ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ လံုျခံဳေအးခ်မ္းစြာ ႏိုးထလာႏိုင္ၾကေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာကမၻာႀကီး ဖန္တီးတည္ ေဆာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရာမွာ က်မတို႔လက္ေတြ ခိုင္ခိုင္မာမာ တြဲထားၾကပါစို႔လား”ဟူ၍ ေျပာၾကားသြားသည္။
ထို႔ေနာက္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ ဘာဂ်င္ (Bergen)ၿမိဳ႕၌ ၁၉၉၁ ျပည္ႏွစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်ီးႁမွင့္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ Rafto ဆုကို လက္ခံရယူခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ အိုင္ယာလန္သမၼတႏိုင္ငံ ဒဗ္ဗလင္ၿမိဳ႕သို႔သြား၍ ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕၏ Ambassador of Conscience ဘြဲ႕ထူးကို U2 ဂီတအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဘို ႏိုေပးအပ္သည္ကို လက္ခံရယူခဲ့သည္။
ဆုေပးပြဲ၌ ယူတူးဂီတအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အိုင္းရစ္အဆိုေတာ္ ဘိုႏိုက-
“က်ေနာ္ အရမ္းအထင္ႀကီးေလးစားမိတာက အၾကမ္းဖက္မႈကင္းတဲ့သူတို႔ရဲ႕ အေနအထားကိုပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္နဲ႔က်မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ က်ေနာ္တို႔အနီးအနားမွာ စစ္ပြဲမရွိျခင္းဆိုတာထက္ က်ေနာ္တို႔အခ်င္းခ်င္း စစ္မျဖစ္ျခင္း ကို ဆိုလိုတာလို႔ သေဘာေပါက္မိပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။
ထိုမွတဖန္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ လန္ဒန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္၍ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္အ တူ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ အန္ေဘးနီးယားအထိမ္းအမွတ္ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ခန္းမႀကီး၌ ခ်ီးႁမွင့္ခဲ့ေသာ ဂုဏ္ ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ကို လက္ခံရယူခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေဘာဂေဗဒပညာရပ္မ်ား ေလ့လာသင္ ယူခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း တိဗက္ေရးရာပညာရွင္ ခင္ပြန္းသည္မိုက္ကယ္အဲရစၥ သားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အလက္ ဇႏၵား(ျမင့္ဆန္းေအာင္)၊ ကင္မ္(ထိန္လင္း) တို႔ႏွင့္အတူ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္၌ပင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ယခုဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘြဲ႕ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ရရွိေသာ္လည္း စစ္အစိုးရ၏ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားမႈေၾကာင့္ ယခုမွ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ရယူႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူႏွင့္အတူ ဘြဲ႕ယူသူစုစုေပါင္း (၈)ဦးရွိရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စင္ျမင့္ထက္တက္၍ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပရိသတ္အားလံုးက မတ္တတ္ရပ္ၿပီး အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ လက္ခုပ္ၾသဘာ ေပးခဲ့ၾကသည္။
ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘြဲ႕ကို ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားကိုသာ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးႁမွင့္ ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းေလ့ရွိသည္။
ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္၌ သမိုင္းဝင္မိန္႔ခြန္းမေျပာၾကားမီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿဗိတိန္ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းအား နာမည္ေက်ာ္ အမွတ္ ၁၀၊ ေဒါင္းနင္းလမ္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနအိမ္၌ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး ပူး တြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား “ခြန္အားသတၱိႏွင့္ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္တို႔၏ ဂလိုဘယ္သေကၤတ”ဟု တင္စားသံုးစြဲခဲ့ၿပီး ၂၄ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အဂၤလန္ျပည္သို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပန္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းကို ဝမ္းသာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထိုေန႔မွာပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးရံုးသို႔ သြားေရာက္၍ ဝန္ႀကီးဝီလ်ံဟိဂ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သလို ၿဗိတိသွ်အိမ္ေရွ႕စံေဝလမင္းသား ခ်ားလ္ႏွင့္ ၾကင္ယာေတာ္တို႔ကို ကလားရင့္စ္စံေတာ္အိမ္၌ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ၁၁ ရာစုႏွစ္ကတည္းက တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး သက္တမ္းႏွစ္ေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိ ဝက္စ္မင္စတာနန္း ေတာ္ႀကီး၌ တည္ရွိေသာ ၿဗိတိသွ်အထက္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စုေပါင္းထားရာ House of Commons ေခၚ ၿဗိတိ သွ်ပါလီမန္၌ သမိုင္းဝင္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ဖူးေသာ အမ်ဳိးသမီးဟူ၍ ဒုတိယေျမာက္အယ္လ္လီဇဘက္စ္ ဘုရင္မႀကီးသာရွိသည္။ အာရွတိုက္သား ျမန္မာဦးသန္႔သည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ဖူး ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ (ထိုစဥ္ကလ မၻာလိုအပ္ခ်က္အရ) ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာခြင့္ရေသာ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူ၊ ႏိုင္ငံတကာအထင္ကရပုဂၢိဳလ္ ၄ ဦးသာရွိၿပီး၊ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား၊ ၁၆ ဆက္ေျမာက္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘင္နီဒစ္၊ ေတာင္အာဖရိက သမၼတ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားႏွင့္ ျပင္သစ္သမၼတ ခ်ားလ္ဒီေဂါတို႔သာရွိသည္။ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္၏ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဂၽြန္ဘားေကာင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား “တိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ယံုၾကည္ခ်က္နွင့္ လူသားျဖင္အင္အတြက္ ပမာျပဳရ မည့္သူရဲေကာင္း”ဟူ၍ တင္စားသံုးႏႈန္း မိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားသြားသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ-
“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ က်မတို႔မွာ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ရွိလာပါၿပီ။ ဒါဟာ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီၿပီး က်မတို႔ ေစာင့္စားခဲ့ရတဲ့ အခြင့္အေရးပါ။ ဒီလိုအခြင့္အေရးကိုသာ က်မတို႔ အသံုးမခ်ရင္၊ ဒီအခ်ိန္ေလးမွာမွ ဒီအခြင့္အေရးရမလာရင္ ဒီလိုအခြင့္အေရးမ်ဳိးရလာဖို႔ ဆယ္စုႏွစ္ေတြပိုၿပီး ၾကာေနဦးမွာပဲ”ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဇြန္လ ၂၆ ရက္န႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံပါရီၿမိဳ႕သို႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွ ေရလက္ၾကားျဖတ္ အ ျမန္ရထားျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ပါရီၿမိဳ႕တြင္ ျပင္သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးအဖြဲ႕က ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ ထိုေန႔ညေနပိုင္းမွာပင္ ျပင္ သစ္သမၼတ ဖရန္ဆြာေအာ္လန္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံေရး အေျခအ ေနမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးႁမႈပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က-
“တကယ့္ဒီမိုကေရစီအေျခခံဆိုတာ လူထုပါ။ ဒါေၾကာင့္ လူထုကို စြမ္းရည္ႁမွင့္တင္ေပးမယ့္ အကူအညီမ်ဳိးေတြ လို အပ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ေတြ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ့္အကူအညီမ်ဳိးေတြ၊ အခြင့္အလမ္း သစ္ေတြ ဖန္တီးေပးမယ့္ အကူအညီမ်ဳိးေတြ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍-
“ရင္းႏွီးႁမႈပ္နွံမႈအားလံုးကို က်မလက္ခံတယ္လို႔ေတာ့ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ က်မတို႔လိုခ်င္တာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာၿပီးသားပါ။ ရင္းႏွီးႁမႈပ္ႏွံမႈေတြဟာ ဒီမိုကေရစီကို အေထာက္အကူျပဳရမယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေထာက္အကူျပဳရ မယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္းနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မယ့္က်င့္ဝတ္ အျပည့္အဝ ေစာင့္စည္းမယ့္အေျခခံ ေပၚမွာ ရင္းႏွီးႁမႈပ္ႏွံဖို႔ပါ”ဟူ၍ ေျပာဆိုသည္။
ယင္းနာက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ ဥေရာပငါးႏိုင္ငံသို႔ အစိုးရမ်ား၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ၁၈ ရက္ၾကာ ခရီးလွည့္လည္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္ မဂၤလာဒံု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတ ဆင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။
ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး စတုတၳေန႔အစီအစဥ္ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ခန္းမတြင္လည္းေကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားသို႔ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္၍ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်အေလးျပဳ၍ ဂါရဝျပဳခဲ့သည္။
ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး ၂၁ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီသစ္ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားမွာ -

(၁) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္)             – ဥကၠ႒
(၂) ဦးဝင္းျမင့္ (ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္)                                                – အတြင္းေရးမွဴး
(၃) ဦးမန္းေမာင္ေမာင္ဉာဏ္ (ပန္းတေနာ္မဲဆႏၵနယ္)                     – အဖြဲ႕ဝင္
(၄) ဦးမင္းေဆြ (ဒိုက္ဦးမဲဆႏၵနယ္)                                               – အဖြဲ႕ဝင္
(၅) ေဒၚဒြဲဘူ (အင္ဂ်န္းယန္မဲဆႏၵနယ္)                             – အဖြဲ႕ဝင္
(၆) ဦးစိုင္းထြန္းစိန္ (မိုင္းျပင္းမဲဆႏၵနယ္)                          – အဖြဲ႕ဝင္
(၇) ေဒါက္တာရိုအုပ္ (မတူပီမဲဆႏၵနယ္)                            – အဖြဲ႕ဝင္
(၈) ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ (ဇီးကုန္းမဲဆႏၵနယ္)                           – အဖြဲ႕ဝင္
(၉) ေဒၚမိယဥ္ခ်မ္း(က်ဳိက္မေရာမဲဆႏၵနယ္)                                  – အဖြဲ႕ဝင္
(၁၀) ေဒၚလဲ့လဲ့ဝင္းေဆြ (တာေမြမဲဆႏၵနယ္)                                 – အဖြဲ႕ဝင္
(၁၁) ေဒၚခင္ေစာေဝ (ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္)                 – အဖြဲ႕ဝင္
(၁၂) ဦးနယ္လ္ဆင္(ခ)ဦးေဆာင္ဆီ (ေက်ာက္မဲမဲဆႏၵနယ္)           – အဖြဲ႕ဝင္
(၁၃) ဦးသိန္းၫြန္႔ (သကၤန္းကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္)                                 – အဖြဲ႕ဝင္
(၁၄) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္) – အဖြဲ႕ဝင္
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ “Resistance; Toward a Freedom Burma” စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ေသာ Stephene Hessel ႏွင့္ Frederic Debomy တို႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား “သံမဏိလိပ္ျပာ”ဟု တင္စားေခၚေဝၚခဲ့ၿပီး “သူမ၏လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ပံုမွန္သာျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းမဖက္သည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ညံ့ေသာ ပံုစံမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ဇြဲသတၱိေကာင္းစြာျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ သူမထံ မွ က်ေနာ္တို႔ ေလ့လာစရာမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္”ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားေလသည္။
ထိုနည္းတူစြာ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွထုတ္ေဝေသာ ဖိုင္နယ္ရွယ္တိုင္းစတင္းစာႀကီး၏ ေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္လည္း “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျဖစ္လာေသာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံတကာနယ္ပယ္သို႔ ေဆြးေႏြးေနသည့္ပံုစံမွာ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံပုဂၢိဳလ္အေန အထားထက္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္အသြင္ကို ပို၍ေဆာင္လာသည္”ဟူ၍ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ေလသည္။

LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment