ဧရာဝတီ သတင္းဌာန၏ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္ http://www.irrawaddy.org ႏွင့္ http://www.irrawaddy.org/bur/ သည္ DDoS (Distributed Denial of Service) နည္းပညာျဖင့္ ယေန႔နံနက္ ၁၂ နာရီခြဲခန္႔တြင္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသည္။ ဧရာဝတီ၏ ကိုယ္ပြားဆိုဒ္မ်ားျဖစ္ေသာ http://www.irrawaddymedia.com ႏွင့္ http://www.irrawaddymedia.com/bur တို႔လည္း အလားတူ ထပ္မံ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသည္။ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး သံုးႏွစ္ျပည့္ကာလတြင္ တိုက္ခိုက္ခံရသည္ဟု ယူဆရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ႀကီးႀကီးမားမား တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳးကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္ကာလတြင္လည္း ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၇ ရက္ေန႔တို႔သည္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ဆႏၵျပမႈကို စစ္အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲခဲ့ေသာေန႔ျဖစ္သည္။
 From Irrawaddy
Lwin Pwin

0 comments:

Post a Comment