ပါလက္စတိုင္းကို ကုလသမဂၢ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ လက္ခံေရး စဥ္းစားဖို႔ ပထမအဆင့္ အေနနဲ႔ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက လက္ခံထားပါတယ္။
Lwin Pwin

0 comments:

Post a Comment