အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ေဘလ္ ကလင္တန္ (Bill Clinton) ထူေထာင္ထားတဲ့ Clinton Global Initiative ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံမွာ မေန႕တုန္းက ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ေနရာ အဓိက ေဆြးေႏြးသူ ၂ ဦးကေတာ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အသားအေရာင္ ခြဲျခားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ေတာင္အာဖရိက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စ္မြန္ တူးတူး (Desmond Tutu) တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကေန ဗီြဒီယိုကတဆင့္ တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ လမ္းစကို ေရာက္ေနၿပီလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသြားပါတယ္။
Lwin Pwin

0 comments:

Post a Comment