ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕အတြင္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈရွိေနေသာေၾကာင့္ ျမစ္ဆုံဆည္ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ ျခင္းျပဳ၊ မျပဳကိစၥ မတင္မက် ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။


သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာန တခ်ဳိ႕က ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးမွ ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳသင့္၊ မျပဳသင့္ ဆုံးျဖတ္ရန္ လိုလားေနၾကေသာ္လည္း ဒုတိယ သမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး အပါအ၀င္ အစုိးရ၀န္ႀကီး တခ်ဳိ႕ကမူ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း မူလရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရန္ ဆႏၵ ရွိေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရ ၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕၏ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားကို သိသိသာသာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ သတင္းေထာက္မ်ား ထံမွ သိရသည္။

Retold by Lwin Pwin

0 comments:

Post a Comment