သစ္အေရာင္းအဝယ္ ႏိုင္ငံအက်ိဳးျဖစ္ေစခ်င္

 
ဥေရာပသမဂၢ၏ ျမန္မာျပည္အေပၚ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား တႏွစ္ ယာယီ႐ုပ္သိမ္းေပးၿပီျဖစ္ရာ ကြၽန္းႏွင့္ တျခားသစ္မာမ်ား အေရာင္းအဝယ္ ျပန္လည္ စတင္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေသာေၾကာင့္တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ၿပီး ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အသုံးျပဳေစလိုေၾကာင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာ့သစ္အေရာင္းအဝယ္ကို ဥေရာပ သစ္ေတာဥပေဒပါ အဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္မည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း စစ္တပ္ႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ား ထဲထဲဝင္ဝင္ ပတ္သက္ေနေသာ ကြၽန္းႏွင့္ သစ္မာ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရးသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိခဲ့ဘဲ ျခစားယိုယြင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္သာ စခန္းသြားေနခဲ့သည္ဟု လန္ဒန္အေျခစိုက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ စံုစမ္းေရး ေအဂ်င္စီ (Environmental Investigation Agency – EIA) က ေျပာဆိုသည္။
“ရာစုႏွစ္တဝက္ေလာက္ စစ္တပ္၊ စစ္တပ္နဲ႔ နီးစပ္ရာ စီးပြားေရးသမားေတြရဲ႕ ျခစားမႈ၊ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေတြကေန လြန္ေျမာက္လာအၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သစ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ေရရွည္ျဖစ္ဖို႔၊ တရားဝင္ဖို႔ေတြကို ရွင္းလင္းစြာ က်မတို႔ သိႏိုင္မယ့္ စိတ္ခ်ရတဲ့အေနအထား မရွိေသးပါဘူး” ဟု EIA မွ သစ္ေတာေရးရာတာဝန္ခံ ဖိတ္သ္ ဒိုဟာတီက လူဇင္ဘတ္အေျခစိုက္ Environment News Service သို႔ ေျပာဆိုသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့သစ္ေရာင္းဝယ္ေရးကို အထူးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ တရားဝင္ေရာင္းခ်မႈမွ ရလာမည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံ့ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အသုံးျပဳေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဖိတ္သ္ ဒိုတ္ဟာတီက ေျပာဆိုသည္။
ကမာၻ႔သစ္ေတာမ်ား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္  Global Witness အဖြဲ႔ႀကီး၏ ၂၀၀၅ ခုတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ အစီခံစာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမန္မာသစ္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အႀကီးအက်ယ္ ခိုးထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပဖူးသည္။  Global Witness အဖြဲ႔ႀကီး၏ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာ့သစ္ေတာ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၁၉၉၀-၂၀၀၅ အၾကား ေပ်ာက္ကြယ္သြားေၾကာင္း သိရသည္။
အစီရင္ခံစာထြက္အၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ တရားမဝင္သစ္ တင္သြင္းမႈကို တားဆီးအေရးယူခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာ့သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈ အရွိန္ႏႈန္းက်သြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာဘက္မွ တင္သြင္းလာသည့္ သစ္လုံးတန္ခ်ိန္ ၂ သိန္း ၇ ေသာင္း၊ ႀကိတ္ခြဲၿပီးသစ္တန္ခ်ိန္ ၁ သိန္း ၇ ေသာင္း ကုဗမီတာကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္နယ္ထဲတြင္ ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ယင္းသစ္မ်ား၏ ၁၀ ပံု ပံုု ၉ ပံုမွာ တရားမဝင္ သစ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း Global Witness အဖြဲ႔က အစီရင္ခံထားသည္။
ျမန္မာ့သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ အမ်ားစုမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသခံလူထုအတြက္ အက်ိဳးမျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကလည္း ေျပာဆိုေနၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ သဘာဝ ကြၽန္းသစ္ေတာမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ လက္က်န္ႏိုင္ငံ ၄ ႏိုင္ငံအနက္ အမ်ားဆုံး ပိုင္ဆိုင္သည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ႀကီး၏ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာအရ အိႏိၵယ၊ ထိုင္း၊ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကြ်န္းထုတ္လုပ္မႈကို ရပ္ဆိုင္းထားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ကမာၻ႔ကြၽန္းသစ္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကမူ ကြၽန္းသစ္ ဆက္လက္ထုတ္ေနခဲ့သည္။

LWIN PWIN

NLABR

Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment