ကိုေ႒းႀကြယ္ေျပာတဲ႔ ျမန္မာ႕ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းလဲမ်ား

 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္(၆၅)ႏွစ္ခြဲျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ႔ရေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလတြင္
လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ ျပန္လည္လႊတ္ေျမာက္လာသူ(၈၈)မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ေသာ ကိုေဌးၾကြယ္ႏွင္႔ေတြ႕ဆံုၿပီး လက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္႔ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျဖစ္ပါသည္။
ေမး။    ။ ႏိုင္ငံတကာက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြ ေလ်ာ့ခ်လိုက္တဲ့အေပၚမွာ အစ္ကိုရဲ႕အျမင္ေလးကို ေျပာျပေပးပါဦး။
ေျဖ။    ။ က်ေတာ္တို႔ကအခု ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ႏိုင္ငံေရးျပဳျပဳင္ေျပာင္းလဲမႈကိုသြားတဲ့ေနရာမွာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈပါ၊ တပါတည္း သြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို ႔ရင္းရင္းႏွီးႏွီးဆက္ဆံဖို႔ပိုၿပီးေတာ့လိုအပ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္ခုပဲစိုးရိမ္ပါတယ္ ။ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထပ္တုန္းက အထူးအခြင့္ ေရးခံရေနတဲ့လူေတြေပါ့ေလ။
ခရုိနီေတြအတြက္ ျဖစ္တဲ့စီးပြားေရးမ်ိဳး က်ေတာ္တို႔မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး၊ တိုင္းျပည္ အတြက္တကယ္ကို လူထုအတြက္ တကယ္အက်ဳိးရွိမယ့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ိဳး က်ေတာ္တို႔ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ေနာက္တခုကလူထုကိုအေျချပဳတဲ့ စီးပြားေရးမ်ိဳးျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံျခားကေနတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီး ျမွပ္ႏွံမႈေတြ၀င္တဲ့အခါမွာ က်ေတာ္ဆီမွာ သတၱဳ၊ေရနံ၊သစ္စသျဖင့္ resource ေတြၾကီးပဲ ထုတ္ယူမယ့္ စီးပြား ေရးမ်ိဳး က်ေတာ္တို႔မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ထုတ္ကုန္ေတြကိုတကယ္လက္ခံႏိုင္တဲ့စီးပြားေရးမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို တကယ္ပံ့ပိုးႏိုင္တဲ့ စီးပြားေရးမ်ိဳးျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ က်ြန္ေတာ္တို႔ EU နဲ႔လည္း ဆက္ဆံမွာပါ၊  US နဲ႔လည္း ဆက္ဆံရပါမယ္ 
၊ ေနာက္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း၀ိုင္း အားလံုးနဲ႔ စီးပြားေရးအရ ပိုၿပီးေတာ့ရင္းႏွီးဆက္ဆံဖို႔လိုအပ္ပါတယ္၊ ခုဏက က်ေတာ္ေျပာခဲ့သလို
အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားေတြပဲ အက်ိဳး ရွိေစမယ့္စီးပြားေရးဖြင့္လွစ္မႈမ်ိဳးက်ေတာ္တို႔ မလိုခ်င္ပါဘူး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကက်ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ နယ္ပယ္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ကင္းကြာခဲ့တယ၊္ ဒါဟာလဲက်ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုေတြ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ၿပီးေတာ့ စစ္တပ္ရဲ႕အာဏာသိမ္းမႈ ဒီဟာေၾကာင့္ က်ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္ဆံေရးပ်က္ ျပားခဲ့ရတာပါ၊ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံဟာ အခန္းက႑သစ္တစ္ရပ္ကို သြားေနပါတယ္၊ တကယ့္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကိုရေအာင္ဆိုလို႔ရွိရင္ စီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈလိုအပ္ပါတယ္။
ေမး။    ။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြလာရင္တိုင္းျပည္ရဲ႕အေသးစားလုပ္ငန္းေတြ ေပ်ာက္သြားႏိုင္ပါသလား။ အဲဒီအေပၚမွာဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
ေျဖ။    ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြလာရင္ဘဏ္စနစ္ေတြျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမယ္၊ ေငြေၾကးစနစ္ေတြ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရမယ္ၿပီးေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ေတြေပၚလာေအာင္ေငြရင္းေငြႏွီးေစ်းကြက္ေတြေပၚလာေအာင္တကယ့္တခါးဖြင့္ထားတဲ့ဆိုတာနဲ႔မလံုေလာက္ေသးဘူး၊တကယ္ကိုစြမ္းရည္ျပည့္၀တဲ့ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈျပည့္၀ တဲ့ပြင့္လင္းတဲ့ေစ်းကြက္စီးပြားျဖစ္ေအာင္က်ေတာ္တို႔လုပ္ရမယ္၊
အေသးစားနဲ႔အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္း ေတြ အထူးျပဳရမယ့္ လယ္က႑လိုဟာမ်ိဳးေတြ သားငါးက႑လိုဟာမ်ိဳးေတြ ကုမၼဏီၾကီးေတြကပဲ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ၿပီးသြားမယ့္စီးပြားေရးမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ အေသးစားနဲ႔အလတ္စားက်ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြပါ ပါ၀င္ၿပီးေဆာင္ရြက္လို႔ရမယ့္ရပိုင္ခြင္႔ရွိရမယ့္ လုပ္ငန္းလိုဟာမ်ိဳးေတြ အဲဒီအေျခေနမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္နည္းပညာ အားျဖင့္ ၀င္ေငြအားျဖင့္ တကယ္ကို ခိုင္မာတဲ့ေပၚလစီတစ္ရပ္ကိုခ်မွတ္ၿပီးေဆာင္ရြက္သင့္တယ္၊
အရမ္း အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္ဒီေမးခြန္းက သိပ္ကိုေကာင္းပါတယ္၊က်ေတာ္တို႔လူထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္အက်ိဳးရွိမယ့္စီးပြားေရးပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ေကာင္းမြန္တဲ့ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြ ေရာက္ဖို႔ဖိတ္ေခၚရပါလိမ့္၊ေနာက္တခ်က္ရွိပါတယ္ ေကာင္းမြန္တဲ့ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈကို ဘယ္လိုအစီအမံခ်မလဲ၊ လူထုဆီကို တိုက္ရိုက္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ဘယ္လို လုပ္မလဲ၊ေစ်းကြက္ရဲ႕အဆံုးအျဖတ္ကို က်ေတာ္တို႔ဘယ္လိုခန္႔မွန္းမလဲ ဆိုလုိတာကက်ေတာ္တို႔ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးဆိုတာ က်ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ တခုထဲမဟုတ္ဘူး၊
ကမၻာ႔ၿပိဳင္ပြဲထဲကို က်ေတာ္တို႔၀င္တာ ကမၻာ႔ေစ်းကြက္ထဲ က်ေတာ္တို႔ဟာေတာ္ရင္တတ္ရင္ေကာင္းရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္လိမ့္မယ္၊ ညံ့ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရႈံးလိမ့္မယ္ ။ ဒါေစ်းကြက္ အေျဖျဖစ္တယ္၊ အဲၾကေတာ့အစိုးရရဲ႕ေပၚလစီက အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္ ၊ အေရးၾကီးတဲ့ စီးပြားေရးေပၚလစီကို ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာလဲ အေရးၾကီးသလိုတိုင္းျပည္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ယူထားတဲ့ အစိုးရကလည္း အေရးၾကီးတယ္။ 
ေမး။     ။လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေရာက္ေစခ်င္လို႔ NLD ကိုမဲေပးခဲ့တဲ့ျပည္သူေတြကို အစ္ကို အေနနဲ႔ ဘာမ်ား ေျပာခ်င္ပါလဲ။
ေျဖ။     ။ အခုကြ်န္ေတာ္တို႔ကၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေနရာ (၄၄) ေနရာမွာ NLDနဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ့ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တယ္ (၄၃) ေနရာအႏိုင္ရသြားတယ္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လံုးနဲ႔ ဆိုရင္ ဒါဟာ ၅
ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိတယ၊္ မဲဆႏၵမဲအေရအတြက္အားျဖင့္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိတယ္။
တိုင္းျပည္မွာ တကယ့္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေတြ အမ်ားၾကီးလိုအပ္ပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ က်ေတာ္တို႔က ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကဒီမိုကေရစီနဲ႔မကိုက္ညီတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ အမ်ားၾကီးပါေနေသးတယ္ ဒါေတြကို
ျပဳျပင္ေျပာင္းဆိုတဲ့ ေနရာမွာ  ႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ႏွစ္ခုကိုတြဲၿပီးသြားရမွာ၊ဒီတစ္စံုလံုး  ႏိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ NLD မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာပဲတာ၀န္ရွိတာမဟုတ္ပါဘူး၊ တစ္မ်ိဳးသားလံုးမွာတာ၀န္ရွိပါတယ္၊ဒီကေန႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို တာ၀န္ယူထားတဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွာလဲတာ၀န္ရွိသလို ဒီကေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာပတ္သက္ေနတဲ့တပ္မေတာ္မွာလဲ တာ၀န္ရွိပါတယ္၊ ဒါဟာတစ္မ်ိဳးသားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥပါ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ပါ အဲဒီက်ေတာ့ အခုNLD ဟာဘာျဖစ္လို႔ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့သလဲ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တာဟာ က်ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံေရးအရ ဘယ္ေလာက္ထိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိမလဲ၊ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးအတြက္ ဘယ္ေလာက္ထိေကာင္းမြန္တဲ့ အလားလာေတြကိုဘယ္ေလာက္ထိ က်ေတာ္တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ၀င္ခဲ့ၾကတာပါ၊
ဒီလို၀င္ခဲ့တဲ့ေနရာမွာ လႊတ္ေတာ္ထဲကို ၀င္ဖို႔လိပ္ခဲတည္း တည္းအေျခေနေပါ့၊အဲဒါက အခုမွစတာမဟုတ္ပါဘူး၊ က်ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ေရး ဥပေဒဆိုတာ NLD ကဘာျဖစ္လို႔ လက္ခံခဲ့လိုက္သလဲဆိုေတာ့ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါ ဆိုတဲ့အခ်က္အစား ေလးစားလိုက္နာပါမည္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ျပင္ေပးခဲ့လို႔ NLD ဟာပါတီအျဖစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့တာပဲ၊ ဒီဇယား၄ မွာပါ၀င္တဲ့ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲ၀င္လို႔ရွိရင္က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရပါတယ္၊
အဲဒီလုိ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ ပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔လိုအပ္တာ
အခုလက္ရွိအစိုးရလဲသိတယ္၊ ျပည္သူတရပ္လံုးလဲသိတယ္ အဲဒါကိုဘယ္လိုမွျပဳျပင္ေျပာင္းလို႔မရေအာင္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဆိုတဲ့စကားကိုNLD ကလက္မခံ ခ်င္ဘူး၊
ဒါေပမယ့္လို႔ ဒါဟာလဲတကယ့္တိုင္းျပည္အတြက္ဆိုလို႔ရွိ ရင္ ဒီေန႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ အပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရာ ဒီေန႔တိုင္းျပည္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကိုယူထားတဲ့ ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရာဟာဒီအခ်က္ေလာက္ကို   ျပည္သူထူထုရဲ႕ဆႏၵအရကို   ျပဳျပင္ဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရွင္းရွင္းပဲျမင္ပါတယ္ ။
ေမး။    ။ပုဒ္မ ၁၂၅ ွဇယား ၄ ကိုေရာ အစ္္ကိုရဲ႕ အျမင္ေလးကို ေျပာျပေပးပါရွင့္။
ေျဖ။    ။ ဒီျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လို႔ရွိရင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုမႈ လုပ္ရပါလိမ့္ အဲဒီက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဒီစကားရပ္ဟာ ဒီစကားရပ္ကိုသံုးမွ အားလံုးဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္တဲ့ေနရာမွာႏိုင္ငံအက်ိဳးကိုဘာအေကာင္းဆံုးလုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ေစတနာအမွန္နဲ႔ အဲဒီဟာမွာ ဒီ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုလံုး၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီအေျခခံဥပေဒဟာလံုး၀ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလို႔မရတဲ့ ဥပေဒျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္၊ခုဏကေျပာသလိုက်ေတာ္တို႔ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိတဲ့တကယ့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္တဲ့အခ်က္ေတြမွာ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ဘာမွာလုပ္လို႔မရပါဘူး သူတင္ကိုယ္တင္ မဲခြၾကမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္လဲေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ပါတီက ရႈံးမွာပါ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ဟာကို တင္ရင္လဲ ရႈံးမွာပါ၊

ဒါေပမယ့္လို႔တိုင္းျပည္မွာ တကယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးကို ဒီအစိုးရက  လက္တြဲၿပီးေတာ့သြားမလား ၊ႏိုင္ငံတကာကလည္း လိုလားေနတယ္ ျပည္သူကလဲလိုလားေနတယ္ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ေလးနက္တဲ့ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ိဳး ညွိႏႈိင္းမႈေတြ အေျဖရွာမႈေတြ အမ်ားၾကီးလုပ္ရပါဦးမယ္၊ဒါဟာအစပဲရွိပါေသးတယ္၊ ဒီအခ်က္ကိုသတိမမူမိလို႔လားဆိုတယ္ဟာ NLD ဟာ ၂၀၁၀ တုန္းက ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္မယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာၾကည့္ရင္သိႏိုင္ပါတယ္ ၊အခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲၾကမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွမွတ္ပံုတင္ခြင့္ဥပေဒကိုုျပင္ေပးတယ္၊ ဟုတ္ၿပီဒါကိုျပင္ေပးတယ္ဆိုလုိ႔ရွိရင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ က်မ္းသစၥာဆိုေနရာမွာ ျပင္ေပးဖို႔ကိစၥကလဲ သိပ္ၿပီးခဲယဥ္းတဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘူး။
ေမး။     ။ပုဒ္မ (၁၂၅) ဇယား၄ ကိုျပင္ဖို႔လူထုဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ဖို႔အပ္မယ္လို႕ထင္ပါသလား။
ေျဖ။     ။ ဒီအခ်က္က လူထုဆႏၵခံယူပြဲ အထိသြားစရာမလိုတဲ့အခ်က္ပါ၊ ၿပီးေတာ့က်မ္းသစၥက်ိန္ဆိုျခင္းဆိုတာ တကယ္ေျပာရရင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနဲ႔ပဲဆိုင္တဲ့ကိစၥပါ၊ ဒီသမၼတနဲ႔လဲမသက္ဆိုင္ပါဘူး။လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ဆႏၵရွိမယ္ ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကိုယ္တိုင္ကလဲဆႏၵရွိမယ္ဆိုရင္ လူထုကလဲဆႏၵရွိမယ္ဆိုရင္ ဒီလိုျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့အခ်က္ကို ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္မျပင္ပဲနဲ႔ေနႏိုင္ရမလဲ။
ေမး။    ။ NLD လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္ၾကာမယ္ထင္ပါသလဲ။
ေျဖ။    ။ က်ြန္ေတာ္ အေကာင္းဘက္ကပဲျမင္ပါတယ္ ဒီကိစၥက သိပ္ၿပီးေတာ့အခ်ိန္ဆြဲရမယ့္ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး အခုဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတခုဒီလႊတ္ေတာ္က မၾကာခင္ေလးတင္ၿပီးမွာပါ ေနာက္တၾကိမ္ဆိုပါေတာ့ ဇူလိုင္ေလာက္မွာတက္ႏိုင္ေအာင္ တကယ္တန္းဆိုရင္ ဒီအခု စေနတဲ့လႊတ္ေတာ္တန္းကို ၀င္သင့္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္၊ ဒါသိပ္ခဲယဥ္းတဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘူး။
ေမး။     ။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ အတူတူတဲြၿပီး မေတြ႔ရတာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။
ေျဖ။     ။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေတြက အတူတူပါ၊ ဘာမွ ကြဲျပားမႈမရွိပါဘူး၊ က်ေတာ္တို႔ လူငယ္ဘ၀က ၈၈ ထဲကေပါ့ စုစည္းၿပီးေတာ့လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့သူေတြပါ၊ခရီးစဥ္ေတြမွာမေတြ႔ရဘူး ဘာညာဆိုတဲ့ကိစၥကေတာ့ အလုပ္ခြဲၿပီးလုပ္ေနတဲ့သေဘာပါပဲ၊ က်ြန္ေတာ္တို႔ သီးျခားခြဲၿပီး လုပ္စရာဘာမွ မရွိပါဘူး၊ဒီ (၈၈)အစီစဥ္ေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူသိရွင္ၾကားပဲထုတ္ျပန္မွာပါ၊ ၿပီးေတာ့ သီးျခားခြဲၿပီး ပါတီေထာင္ဖို႕ ဒါမ်ိဳးေတြမရွိပါဘူး၊ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႔လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာေတြကို လုပ္မယ္၊ အတူတကြဆံုးျဖတ္မယ္ ဒီလိုပံုစံနဲ႔ သြားမွာပါ ၊ ကြဲျပားၿပီးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ မရွိပါဘူး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရြးခ်ယ္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကိုလဲ တကယ္ထုတ္ျပန္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္ၾကရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူတရပ္လံုးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းတိတိပပပဲ ထုတ္ျပန္သြားမွာပါ။
ေမး။    ။အကို ဆက္လုပ္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ထိ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရွိပါသလဲ။
ေျဖ။    ။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံတကာကနဲ႔ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက လက္ခံတဲ့ေခါင္းေဆာင္ပါ၊ ျမန္မာ႕ ႏိုင္ငံေရး အခန္းက႑မွာ ျပဳျပင္စရာေတြအမ်ားၾကီးရွိပါေသးတယ္၊ တိုင္းရင္းသားေရးေတြ က်ြန္ေတာ္တို႔ တစ္မ်ိဳးသားလံုး ျပန္လည္  စည္းလံုးညီညြတ္ေရးေတြ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ႏိုင္ဖို႔ အမ်ားၾကီးလိုေသးတယ္ ၿပီးေတာ့တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္အမ်ားၾကီး လိုအပ္ပါေသးတယ္  ၊ ဒီႏိုင္ငံေရးျပသာနာ စီးပြားေရးျပသာနာအာလံုးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆံုခ်က္ထားၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ ဆံုခ်က္တခုအေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ထားထားပါတယ္၊ အဲဒီအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေရွ႕ဆက္ ၿပီးေတာ့ဟန္ခ်က္ညီညီလုပ္သြားဖို႔ က်ြန္ေတာ္တို႔ အမ်ားၾကီးရွိေနပါတယ္ ။
ေမး။    ။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုအတြက္ တခုခုေျပာေပးပါဦးရွင့္။
ေျဖ။    ။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ မဟုတ္ပါဘူး၊ ႏိုင္ငံမွာတကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ အမ်ားၾကီးလုပ္စရာ က်န္ပါေသးတယ္ ၊ကခ်က္ျပည္နယ္ကေတာ့ စစ္ေဘးသံမန္သင့္သြားေတာ့ စစ္ေဘးဒဏ္ခံရတဲ့သူေတြ စစ္ေဘးဒုကၡေရာက္တဲ့သူေတြအမ်ားၾကီးရွိေနတယ္၊ အဲဒီကိစၥေတြက အေလာတၾကီး က်ေတာ္တို႔ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါတယ္၊ဒါဟာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥပါ၊ ဒီနယ္ေျမမွာေရြးေကာက္ပြဲမလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုထဲက တိုင္းျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိဘူးဆိုတာ သက္ေသျပေနတာပဲ က်ေတာ္တို႔တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး တကယ္ရႏိုင္ ေအာင္ ႏုိင္ငံေရး အရေဆြးေႏြးမႈေတြအမ်ားၾကီးလိုအပ္တယ္ အစိုးရအေနနဲ႔ေရာ တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။အခုဆိုရင္ကခ်င္တင္မကဘူး တျခားတိုင္းရင္းသား နယ္ေျမေတြ အားလံုးကလဲ အပစ္အခက္ရပ္စဲေရးအဆင့္ပဲ ရွိပါေသးတယ္ ၊ ဒီအေျခေနကေန တကယ္စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးညီလာခံတခုကို   ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ အဲဒါက အစိုးကေရာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြေရာ တိုင္းရင္းသားအင္းအားစု ေတြေရာ ပါသင့္ပါထိုက္သူေတြ အားလံုးေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ အေျခေနမ်ိဳးတိုင္းျပည္ ရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ ခိုင္မာတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုအပ္ေနပါတယ္။

LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment