စကာၤပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးနဲ႔ “ျခားနားခြန္” ျပသနာ
by ခင္ကလ်ာစိုုး
 
“ျခားနားခြန္” ျပသနာသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အခြန္ေဆာင္ျပီးသူမ်ား စကာၤပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးတြင္ Passport စာအုပ္ သက္တမ္းတိုးရာ၌ ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႔ ၾကားသိေနရေသာ
ျပသနာႀကီး တရပ္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာသံရံုးသုိ႔ ထမ္းေဆာင္ရေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ မိမိ ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့ ပါမစ္နဲ႔သာ ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု စကာၤပူႏိုင္ငံ ျမန္မာသံရံုးမွ သတ္မွတ္ထားပါသည္။
ေကာက္ခံေသာ အခြန္ပမာနမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။
(၁) Work Permit – $40/ month
(၂) S-Pass – $80/month
(၃) E-Pass/ PR – $120/month
(၄) Passport စာအုပ္ သက္တမ္းတိုးျခင္း – $150
စကာၤပူႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ လုပ္ေနေသာ ျမန္မာမ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေငြခြန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ မလိုေတာပါ။ သုိ႔ရာတြင္ အခ်ဳိ႔ေသာသူမ်ားသည္ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ အထိ ျမန္မာႏို္င္ငံဘက္တြင္ အခြန္ေဆာင္ထားသူမ်ား ရွိသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ေဆာင္ရာ၌ မည္သည့္ Status ျဖင့္
စကာၤႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္သည္ ျဖစ္ေစ တလလွ်င္ စကာၤပူေဒၚလ ၄၀ ႏႈန္းျဖင့္သာ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌါနမွ တရား၀င္ ေကာက္ခံပါသည္။
ယခု” ျခားနားခြန္” ျပသနာသည္ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလမွ စတင္၍ အခြန္ကင္းလြတ္သည္ဟု အမိန္႔ထုပ္ျပန္လိုက္ေသာ အခ်ိန္မွ စတင္ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္တြင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ ထားေသာ Work Permit ကိုင္ေဆာင္သူမွ အပ က်န္ရွိေသာ (S Pass/ E Pass ႏွင့္ PR) ကိုင္ေဆာင္သူ မွန္သမွ်သည္အားလံုးတို႔သည္ စကာၤပူႏိုင္ငံ ျမန္မာသံရံုးမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာနႏွင့္ ကြာျခားေနေသာေၾကာင့္ ထိုကြာျခားေသာ ပမာနကို ျမန္မာသံရံုးမွ “ျခားနားခြန္” ဟု အမည္တပ္ခါ မည္သည့္ အခြန္ဥပေဒ တြင္မွ မပါရွိေသာ နာမည္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေကာက္ခံလွ်က္ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္အျခမ္းတြင္ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ အထိ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျပီးေသာ S Pass ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ျခားနားခြန္ စကာၤပူေဒၚလာ $40/month ႏွင့္ E Pass and PR ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ျခားနားခြန္ စကာၤပူေဒၚလာ $80/month ႏႈန္ထားျဖင့္ ထပ္ေဆာင္း၍ ေပးရမည္ဟု ေျပာကာ သံရံုးမွ ေကာက္ခံလွ်က္ရွိသည္။ ထို ျခားနားခြန္ကို မေဆာင္ပါက Passport စာအုပ္ သက္တမ္း တိုးမေပးျခင္း၊ Passport စာအုပ္ ထုပ္မေပးျခင္းတိုျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ကာ ေကာက္ခံလွ်က္ ရွိပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ စကာၤပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးမွ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္တကြ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘ႑ာေရးနွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ေမးခ်င္ပါသည္။
(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္၎၊ စကာၤပူႏိုင္ငံတြင္၎ အခြန္ေဆာင္ရာ၌ အခြန္ေကာက္ႏႈန္းထား အဘယ့္ေၾကာင့္ တေျပးညီမျဖစ္ပဲ ကြာဟေနပါသနည္း။
(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အခြန္ဦးစီးရံုးတြင္ ေပးေဆာင္ျပီးေသာ အခြန္သည္ တရားမ၀င္ ထမ္းေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသလား။
(၃) တရား၀င္ဟု ဆိုေသာ္ အဘယ္ေၾကာင့္ စကာၤပူႏိုင္ငံ ျမန္မာသံရံုးမွ ထပ္မံေကာက္ခံ ပါသနည္း။
(၄) “ျခားနားခြန္” ဟူ၍ မည္သည့္ အခြန္ဥပေဒတြင္ ျပဒါန္းထားပါသနည္း။
(၅) လက္ရွိ စကာၤပူႏိုင္ငံ ျမန္မာသံရံုးမွ ေကာက္ခံေနေသာ “ျခားနားခြန္” ဆိုသည္ကို ယခင္က မရွိပဲ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေၾကာျငာလိုက္ေသာ အခ်ိန္မွ စတင္၍
ေပၚေပါက္လာသည္ကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သိၾကပါသလား။
အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို စကာၤပူႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာမ်ား ကိုယ္စား ေျဖၾကားေပးေစလိုပါသည္။
တရားမွ်တၿပီး တိက်မွန္ကန္ေသာ အခြန္ဥပေဒျဖင့္သာ ေကာက္ခံပါလုိ႔ စကာၤပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးအား အၾကံေပး ေရးသားလိုက္ပါသည္။ ကိုယ့္တုိင္းျပည္က လူမ်ဳိးေတြကို ဘာမွ ကာကြယ္ကူညီမႈ မေပးႏိုင္ပဲ လည္ပင္းညွစ္ အခြန္ေတာင္းရံု သက္သက္အတြက္ ဆုိရင္ေတာ့ ျမန္မာသံရံုးကို ထားေပးစရာ မလိုဘူးလို႔ပဲ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။ ကလ်ာ ေရးသားေမးျမန္း ထားသည္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သိေစလို ဖတ္ေစလိုပါသည္။
ဒီေဆာင္းပါးကို လြတ္လပ္စြာ ကူးယူမွ်ေ၀ႏိုင္ပါသည္။
ခင္ကလ်ာစိုး
ဧၿပီ ၂၆ ၂၀၁၂

LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                          http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment