အင္ဒုိနီးရွားအိမ္ေဖာ္ (Win Farida, 26- years old)အား မေလးရွားအိမ္ရွင္က လူမဆန္စြာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ၿပီး မုဒိန္းက်င့္မႈ

 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ျမန္မာမိန္းခေလးမ်ား မေလးရွားတြင္အိမ္ကၽြန္ အျဖစ္ ႏွိပ္စက္ခံရေစရန္ ႏွင့္ သူတုိ႕အက်ဳိးအျမတ္တစ္ခုတည္းကုိသာ ၾကည္႕၍ ႀကံ႕ဖြံ႕အစုိးရ ႏွင့္ အေပါင္းပါတုိ႕သည္ ႀကံစည္ႀကဳိးပမ္းလ်က္ရွိၾကပါသည္။ ျမန္မာျပည္သားအားလုံး တတ္ႏုိင္သည္႕ဘက္မွ တားဆီးႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ဤသုိ႕ေသာျဖစ္ရပ္မွန္ ဆုိး၀ါးမႈမ်ားကုိ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕ မိန္းခေလးမ်ားႏွင့္ သူတုိ႕၏ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ား သိရွိေစရန္ ၀ုိင္း၀န္းႀကဳိးပမ္းၾကေစဖုိ႕…ေလးစားစြာ တုိက္တြန္းလုိက္ ရပါသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Ref: Agence France-Presse 13.04.2011 Saturday

Global News Inquirer News


LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                                 http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment