ျမန္မာသတင္းမ်ား ေမလ ၀၈ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

ေဆးရြက္ႀကီးပါသည့္ ကြမ္းစားသုံးမႈ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိပ္ဆုံး၌ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕၏ စစ္တမ္းအရ သိရ
 
ေဆးရြက္ႀကီးပါ၀င္သည့္ ကြမ္းစားသံုးမႈ အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပထမေနရာ၌ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕မွ ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။
ကြမ္းစားသံုးမႈႏႈန္း ျမင့္မားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ နီေပါ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကြမ္းစားသံုးမႈႏႈန္းမွာ ပိုမိုျမင့္မားေနေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား သာမက အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္လည္း စားသံုးမႈႏႈန္း မ်ားလာေၾကာင္း သိရသည္။
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕တြင္ ရရွိထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရမွ ကြမ္းစားသံုးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံ ေျခာက္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ား၏ ကြမ္းစားသံုးမႈႏႈန္းမွာ ၅၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ပထမေနရာ တြင္ရွိေနၿပီး အိႏၵိယအမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ စားသံုးမႈႏႈန္းမွာ ၃၂ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ နီေပါအမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ ၃၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ ၂၆ ဒသမ ၄ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဆရီလကၤာ အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ ၂၄ဒသမ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ထိုင္းအမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ ၁ ဒသမ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ အသီးသီးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆးရြက္ႀကီး ပါ၀င္သည့္ ကြမ္းစားသံုးမႈႏႈန္းမွာ ၈၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ထံုးျဖဴသီး သန္႔ပါ၀င္သည့္ ကြမ္းစားသံုးမႈႏႈန္း မွာ ၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံထုတ္ ေဆးေပါင္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ ကြမ္းစားသံုးမႈႏႈန္းမွာ ၈ ဒသမ ၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ အျခားစားသံုးမႈႏႈန္းမွာ ၆ဒ သမ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ေဆးရြက္ႀကီးပါသည့္ ကြမ္းစားသံုးမႈႏႈန္းကို စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ရာ အသက္၁၅ႏွစ္မွ၆၄ ႏွစ္အတြင္းရွိအမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ ေန႔ စဥ္စားသံုးမႈမွာ ၃၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ တစ္ခါတစ္ရံစားသံုးမႈမွာ ၁၃ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လံုး၀စားသံုး မႈမရွိသူမွာ ၄၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ေဆးရြက္ႀကီးပါသည့္ ကြမ္းေန႔စဥ္ စားသံုးမႈႏႈန္းမွာ ၁၂ ဒသမ ၂ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ စားသံုးမႈမွာ ၃ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ လံုး၀စားသံုးမႈမရွိသူမွာ ၈၃ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ အသီးသီးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈရပ္တန္႔ဖို႔ ေဒၚစုတိုက္တြန္း

အေၾကာက္တရားေတြ၊ ခ်ိဳးႏွိမ္မႈေတြကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရပ္တန္႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ကမၻာတ၀ွမ္းက အမ်ိဳးသမီးအားလံုးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ ေပွ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ေဆာင္ၾကဥ္းၾကဖို႔ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ကေနဒါႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Nobel Women’s Initiative အဖြဲ႔က ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မတရားျပဳက်င့္မႈေတြ အဆံုးသတ္ေရး ႏိုင္ငံတကာ လႈပ္ရွားမႈကို ေပးပို႔တဲ့ ဗြီဒီယိုမိန္႔ခြန္းမွာ တိုက္တြန္း ေျပာဆိုသြားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ျမစ္ဆံုဆည္ ျပန္ေဆာက္ေရး CPI စည္း႐ုံးေရး ဗီဒီယုိ ျမန္မာျပန္ထြက္ရွိ

ျမန္မာ ျပည္သူအမ်ားက ကန္႔ကြက္ျခင္းခံရသည့္ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေဒသခံမ်ားအား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပုိေရးရွင္း CPI မွ စည္း႐ုံးေျပာၾကားခ်က္ ဗီဒီယုိ မွတ္တမ္းတခုကုိ ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔ KDNG က ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိကာ တနလၤာေန႔က ျဖန္႔ခ်ိလုိက္သည္။

ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေအာင္ျမင္သာ ေက်းရြာရွိ ေဒသခံအခ်ဳိ႕ႏွင့္ CPI ကုမၸဏီ ေတြ႔ဆံုမႈ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမွ CPI အရာရွိ LU Qizhou တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ ေျပာဆုိမႈကုိ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဒီရြာမွာ အက်ဳိးအရရွိဆံုးေပါ့။ ဒီ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အက်ဳိးအရရွိဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္လာမယ္ဗ်။ အခုက်ေနာ္တို႔ စီမံကိန္း ဆုိင္းင့ံတဲ့အတြက္ အစစအရာရာ အဆင္မေျပဘူး ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ပုိင္း ဒီစီမံကိန္း ျပန္စမယ္။ အကုန္လံုး ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ျဖစ္လာမယ္။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့အခ်ိန္ ဒီရြာထဲမွာ ရွိတဲ့ ရြာသားေတြေရာ အကုန္လံုး Site ထဲ ဝင္သြားလုိ႔ ရပါတယ္။ ၿပီးရင္ လူဦးေရ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေက်ာ္ က ေဘးနားမွာ ဆုိင္ဖြင့္လုိ႔ ရပါတယ္။ စီမံကိန္းထဲမွာ စီးပြားေရးလုပ္လုိ႔ ရတယ္။ ေနာက္ပုိင္း ဒီစီမံကိန္းၿပီးရင္ စက္႐ုံထဲမွာ အလုပ္လုပ္လို႔ ရမယ္” ဟု LU Qizhou ၏ အေျပာကို စကားျပန္က ဘာသာျပန္ေပးထားသည္။

ထို႔ျပင္ “ျမစ္ဆံုေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ေရးဟာ လုံးဝစိတ္ခ်ရပါတယ္လုိ႔ ဒီေနရာမွာ အာမခံပါတယ္”ဟု CPI အရာရွိက ထပ္မံ ေျပာဆုိသြားသည္။

DKBA နဲ႔ အစုိးရၾကား တင္းမာမႈ KNU ၾကားဝင္ ေစ့စပ္ဖို႔ ကမ္းလွမ္း

ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္မွာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ေပၚေပါက္လာမယ့္ အေရးကို ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးဖို႔ အတြက္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး ေကအန္ယူ (KNU) ဘက္က ေျဖရွင္းေပးဖို႔ အဆင့္သင့္ရွိပါတယ္ လို႔ ကမ္းလွမ္းလိုက္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ ကရင္ဗုဒၶဘာသာ တပ္မေတာ္ ဒီေကဘီေအ (DKBA) တပ္မဟာ (၅) က ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာ အာဏာ ပိုင္ေတြက မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခုိမႈ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ နဲ႔ အလိုရွိေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ တင္းမာမႈ ေတြကလည္း ၾကီးထြားလာခဲ့တာပါ။
ထိုင္း အစုိးရ က တိုးတက္ေသာ ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႔ ဒီေကဘီေအ (DKBA) ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးလို႔ လူသိမ်ားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာလားပြယ္ ကို မူးယစ္ေဆးဝါးမွာ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနမႈ နဲ႔ ဘတ္ေငြ တစ္သန္း ဆုေၾကးေငြ ေပးၿပီး အလုိရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ေနာက္ပိုင္း ထိုင္း ျမန္မာ နယ္စပ္မွာ သြားေရး လာေရး ကိစၥေတြ တင္းမာမႈ ေတြ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာလားပြယ္ ဘက္ ကလည္း မူးယစ္ေဆးဝါး ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျငင္းပယ္ေနသလို ထိုင္းဘက္ ကလည္း သူတို႔မွာ အခိုင္အလံု သက္ေသေတြ ရွိတယ္ ဆိုၿပီး ေျပာဆိုေနတာပါ။ ႏွစ္ဘက္ စလံုးက လက္ခံမယ္ ဆိုရင္ အမွန္ အတိုင္း ျဖစ္ေအာင္လို႔ ေကအန္ယူ ဘက္ကေန ဝင္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ဆႏၵ ရိွတဲ့ အေၾကာင္း ေကအန္ယူ ရဲ့ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္မွဴး ေစာလေငြ က ေျပာပါတယ္လို႔သိရပါတယ္။

အစုိးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နဲ႔ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး သေဘာတူညီခ်က္ရ

၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစုိးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နဲ႔ ေဒါက္တာ ေရႊခါး ဦးေဆာင္တဲ့ CNF ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးတုိ႔ဟာ ဒီကေန႔ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး အခ်က္ (၁၆) ကုိ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ဒီေဆြးေႏြးပြဲကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးျမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာမွာ က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြအရ CNF နဲ႔ အစုိးရအဖြဲ႔တုိ႔အၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေတြ အားလံုးနီးပါး ေျပလည္မႈ ရရွိသြားျပီလုိ႔ အစုိးရျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔၀င္ ျပည္ေထာင္စု သစ္ေတာ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းထြန္းက မီဒီယာမ်ားကုိ အခုလို ေျပာပါတယ္။
" ျခံဳေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အားလံုးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီမႈရခဲ့ပါျပီ။ ပထမအခ်က္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယခင္တုန္းကဟာေတြကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ ျပန္ျပီးေတာ့ သေဘာတူပါတယ္ ဆိုတာကို ျပန္ေျပာတယ္ဗ်ာ။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ယာယီအေျချပဳ ေနထိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ေပါ့။ အဲတာကေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Hard case ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီဘက္က တပ္မေတာ္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ ဒီျပည္နယ္မွာရိွတဲ့ လံုျခံဳေရးနဲ႔ နယ္စပ္ဝန္ၾကီးနဲ႔ ေနာက္တဘက္က ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးရဲ႕ တပ္မေတာ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲေတြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီဘက္က ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ေယာက္က သူတို႔ကို မူေပးျပီးေတာ့ နယ္ေျမခြဲတဲ့ ကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးေစပါတယ္။ အဲတာေတြ အားလံုးလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့ပါတယ္"
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးနဲ႔ ျမန္မာအစုိးရအၾကား ပထမအၾကိမ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ အခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၆) ရက္ေန႔က ဟားခါးျမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး အခ်က္ (၉) ခ်က္ပါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကပါတယ္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း ေဒၚလာေငြ ေျခာက္ေသာင္း ရရွိ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္ အေျခစုိက္ လူမႈေရးအဖြဲ႕တခုျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို ေရာက္ေနတဲ့ နာေရးကူညီမႈအသင္း ဦးေဆာင္သူ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ဒါရိုက္တာ အကယ္ဒမီ ေက်ာ္သူနဲ႔ဇနီး ေဒၚေရႊဇီးကြက္တို႔ကို ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြက ျပည္တြင္း လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ျပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းအတြင္း ေဒၚလာေငြ ၆ ေသာင္းခန္႔ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါတယ္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိၿမိဳ႕မွာ စေနေန႔က က်င္းပတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုပဲြမွာ နာရီပိုင္းအတြင္း ေဒၚလာေငြ သံုးေသာင္း ငါးေထာင္နီးပါး ေကာက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး တနဂၤေႏြေန႔က ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ ပဲြမွာေတာ့ လွဴဒါန္းေငြ ေဒၚလာ ႏွစ္ေသာင္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ ရရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ‘ပန္းရဲ႕လမ္း’ ဂီတလႈပ္ရွားမႈ

ဂီတပညာရွင္တဦးျဖစ္သည့္ ကိုရဲလြင္ (မဇၩိမလႈိင္း) ဦးေဆာင္၍ ‘ပန္းရဲ႕လမ္း’ အမည္ရွိ အဖြဲ႔တခုကို တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာကာ ကူညီသြားမည္ဟု ကိုရဲလြင္က ေျပာသည္။

“ရန္ပံုေငြရွာတာရယ္၊ လႈပ္ရွားမႈေလးေတြေပါ့။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သီခ်င္းဆိုၿပီးေတာ့ ရန္ပံုေငြရွာတာေပါ့။ အလႉေငြ မရရင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို သီခ်င္းဆိုရင္း ေျပာေနမွာေပါ့ဗ်ာ။ လူထုၾကားထဲကို ေရာက္သြားေအာင္ပါ” ဟု ကိုရဲလြင္ က ေျပာသည္။ ပန္းရဲ႕လမ္း အဖြဲ႔တြင္အဆိုေတာ္ႏွင့္ေတးေရးဆရာမ်ားျဖစ္သည့္ သားေထြး၊ တိုးလြင္ (ဥတၱရအလင္း)၊ ညီညီလြင္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Morning Star လက္ဘက္ရည္ဆိုင္၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ IC၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ရွိ ေဒၚၾကည္ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္မ်ားတြင္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၿပီး ရန္ပံုေငြ ၉ သိန္းေက်ာ္ ရရွိသည္ဟု ကိုရဲလြင္ က ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔က တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္လို႔ ထလုပ္တာပဲေလ။ အရင္တုန္းကေတာ့ ဒါမ်ဳိးလည္း က်ေနာ္တို႔
ထလုပ္ တာမရွိဘူး။ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ခြင့္ရတာလည္း မရွိဘူး။ က်ေနာ္တို႔ သီခ်င္းဆိုတာက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆိုခြင့္ရတယ္ ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ ဖန္တီးတာပဲ။ ကိုယ့္ကို အားေပးတဲ့ဆုိင္ေတြမွာ အလႉေငြ ေကာက္တဲ့ ပံုစံမ်ဳိးေလးပါ။ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ စစ္ရပ္စဲဖို႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ လူရင္းေတြခ်ည္းပဲ က်ေနာ္တို႔ စုဖြဲ႔ထား တာပါ” ဟုလည္း ကိုရဲလြင္ က ေျပာသည္။

ပန္းရဲ႕လမ္း အဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လက္ဘက္ရည္ဆိုင္မ်ားတြင္ တပတ္လွ်င္တႀကိမ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိသည့္ လႉဒါန္းေငြမ်ားကို တလတႀကိမ္ ကခ်င္စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားထံ ေပးပို႔ လႉဒါန္းသြားမည္ဟုလည္း သိရသည္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO ႏွင့္ အစိုးရတပ္တို႔ၾကား ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါေဂ်ာင္ေဒသတြင္ တနဂၤေႏြေန႔က တုိက္ပြဲငယ္ တခု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၂၀ ခန္႔ တ႐ုတ္နယ္စပ္သို႔ တိမ္းေရွာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္ဟုလည္း KIO  စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ ကူညီေရးေကာ္မတီ တာဝန္ခံ ဦးဒြဲပီဆားက ေျပာသည္။

“မေန႔ကဆိုရင္ အိမ္ေျခ ၂ဝ ေက်ာ္ရွိတဲ့ ရြာမွာ လက္နက္ၾကီး က်ည္ဆံက်လာတဲ့အတြက္ ေျပာင္းလာဖို႔ ရွိပါတယ္။ မိုးကလည္း ဝင္လာေတာ့မယ္။ လူဦးေရကလည္း ဒီေလာက္ မ်ားတယ္ဆိုေတာ့ စားေရးေသာက္ေရးကေတာ့ ပူပန္ပါ တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကူမယ့္လူ မရွိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔အတြက္ စိတ္ပူစရာေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္” ဟု ေျပာ သည္။

တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းေပါင္း ၁၉ ခုခန္႔ ရွိေနၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လိုင္ဇာ၊ မန္စီ၊ မိုင္ဂ်ာယန္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ေဒါ့ဖုယန္၊ ဝိုင္းေမာ္ႏွင့္ မန္ဝင္းၾကီး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဒုကၡသည္စခန္းေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ရွိေနသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းအားလံုးတြင္ ဒုကၡသည္ေပါင္း ငါးေသာင္းေက်ာ္ ခံုလႈံေနႏုိင္သည္ဟု ဒုကၡသည္ ကူညီေရးေကာ္မတီက ခန္႔မွန္းထားသည္။ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ဒုကၡသည္စခန္း ၁၁ ခုသို႔ သြားေရာက္ကာ အလႉေငြ သိန္း ၃ဝဝ လႉဒါန္းခဲ့သည္ဟု ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ရဲတိုက္က ို ေျပာသည္။

“စုေနၾကတယ္၊ စုခ်က္စားၾကတယ္ ကူညီမယ့္လူကေတာ့ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့သူထက္စာရင္ နည္းတယ္ဗ်။ သူတို႔ေျပာ တာကေတာ့ အဓိက လိုတာကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲေပါ့။ သူတို႔ ဒုကၡသည္ စခန္းေတြမွာ မေနခ်င္ေတာ့ဘူး။ အဲဒါမ်ဳိးေတြ ေျပာၾကပါတယ္” ဟု ရဲတိုက္က ေျပာသည္။

ျမန္မာျပည္မွာ မေလးရွား သန္းတေထာင္နီးနီး ျမႇဳပ္ႏွံထား

မေလးရွားႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၉၇၇ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ၾကရန္လည္း မေလးရွားအစိုးရက ေဒသခံကုမၸဏီမ်ားအား တိုက္တြန္းအားေပးလိုက္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ျခံေျမက႑မ်ားတြင္ တည္ေထာင္ လုပ္ကိုင္ၾကေစလိုေၾကာင္း မေလးရွားႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီး Datuk Seri Mustapa Mohamed က တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္ သည္။မေလးရွား ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႔ၿဖိႇးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (MATRADE)လည္း မၾကာမီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုံးစိုက္ လည္ပတ္ႏိုင္ေတာ့မည္ဟု ကြာလာလံပူၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း မေလးရွားဝန္ၾကီးက ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“နဂိုရွိရင္းစြဲေတြကို ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ေရရွည္အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ ေျပာင္းလဲေရးမွာ က်ေနာ္တို႔ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကို ျမန္မာျပည္ကို ေဝငွဖို႔ ဆႏၵရွိသလို အဆင္သင့္လည္း ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီး Datuk Seri Mustapa Mohamed က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မေလးရွားမွ လက္ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ဟိုတယ္၊ ေျမ အိမ္ယာ၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ Petronas ဦးေဆာင္သည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔တို႔ ျဖစ္သည္။
မေလးရွား-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၇၉၂ သန္း ရွိသည္။

ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး လံႈ႔ေဆာ္မႈ ေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲျပဳလုပ္

ေတးေရးဆရာ ကိုရဲလြင္နဲ႔အဖြဲ႔က လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း ပန္းရဲ႕လမ္းလုိ႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး လံႈ႔ေဆာ္မႈ၊ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအျဖစ္ မေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းက စားေသာက္ဆိုင္တခ်ိဳ႕မွာ ေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖၿပီး ရန္ပံုေငြရွာေဖြပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ရရွိတဲ့ရန္ပံုေငြကို ကခ်င္ေဒသက စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ေပးပို႔လွဴဒါန္းသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဒီအစီအစဥ္ကို တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ၿပီး အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကိုရဲလြင္က
“ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီျပည္တြင္းစစ္ဆိုတာက အခုထိ မၿပီးေသးဘူးေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ျဖစ္ေနတာက၊ အဲဒီေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေစခ်င္လို႔ တြန္းအားေပးဖို႔လို႔ ရည္ရြယ္တာေပါ့။ ဒီပြဲလုပ္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္တဲ့ပြဲက ရန္ပံုေငြရွာရင္းနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲဖို႔လုပ္ရင္း ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာၿပီလို႔ တိုင္းျပည္က အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အထိ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္မယ္”
ရည္ရြယ္ခ်က္တူ ဝါသနာရွင္ေတြ စုေပါင္းၿပီး စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာတဲ့ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ကိုရဲလြင္နဲ႔အတူ သားေလး၊ တိုးလြင္ (ဥတၱရအလင္း)၊ ညီညီလြင္၊ Eခ်ိဳတို႔ ပါဝင္တဲ့အဖြဲ႔က စားေသာက္ဆိုင္ (၃) ခုမွာ မေန႔က စတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔က morning star၊ အလံုမွာရွိတဲ့ IT၊ ဝါးတန္းလမ္းက စံျပေဒၚၾကည္စတဲ့ ဆိုင္ (၃) ဆိုင္မွာ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကၿပီး ရန္ပံုေငြအျဖစ္ က်ပ္ ၈သိန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့လို႔ ဒီအလွဴေငြေတြကို ကခ်င္ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ကူညီေပးေနတဲ့ အဖြဲ႔ေတြကို ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းေပးအပ္ သြားမွာျဖစ္ၿပီး မနက္ျဖန္မွာေတာ့ မႏၱေလးမွာရွိတဲ့ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုမယ္လို႔ ကိုရဲလြင္က ေျပာပါတယ္။
"မႏၱေလးကေနၿပီးေတာ့ ဒီလူမႈကြန္ယက္ေတြ ရွိတယ္ေလ။ အဲဒီကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေနတဲ့ ၂ ဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔ ကြ်န္တာ္တို႔နဲ႔ အခု contact ရသြားတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔နဲ႔ ေသခ်ာေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သြားၿပီးေတာ့ လွဴရမွာ”
ဒီကေန႔မွာေတာ့ အဆိုေတာ္ အေကာ္ဒီယံ အုန္းေက်ာ္ကလည္း ေငြ ၁သိန္း လာေရာက္လွဴဒါန္းတဲ့အတြက္ အလွဴေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၉ သိန္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္ ရရွိေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္မွာ ပထမဆံုးပုဂၢလိက သတင္းဂ်ာနယ္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိ

မြန္ျပည္နယ္မွာ ပထမဆံုးပုဂၢလိက သတင္းဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္အျဖစ္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းက သတင္းေတြကို ဦးစားေပး ေရးသားေဖာ္ျပမယ့္ သံလြင္တိုင္းမ္စ္ ဂ်ာနယ္ကို ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ဒီကေန႔ စတင္ျဖန္႔ခ်ိ ထုတ္ေ၀လိုက္ၿပီလို႔သိရပါတယ္။
ေဒသတြင္း ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနတာေတြကို ျပည္သူေတြသိရွိႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဒီဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀ႏိုင္ဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလက စာေပစီစစ္ေရးထံ တင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ရရိွတဲ့အတြက္ ဒီကေန႔ စတင္ျဖန္႔ေ၀လုိက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ကားလြတ္လပ္စြာ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳေၾကာင္း စီးပြား/ကူးသန္းဝန္ႀကီး ေျပာဆို

ႏိုင္ငံျခားေငြ သုံးစြဲႏုိင္မယ့္ ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုဖြင့္ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အထက္ ေမာ္ဒယ္လ္ကားေတြကို လြတ္လပ္စြာ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳေၾကာင္း စီးပြား/ကူးသန္းဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္က ေနျပည္ေတာ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဒီကေန႔ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံျခား ေငြသြင္းေငြထုတ္ MFTB / MICB ဘဏ္ေတြနဲ႔ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြမွာ ႏုိင္ငံျခားေငြစာရင္းတစ္ခု ဖြင့္ႏိုင္မယ္ဆုိရင္ မိမိႏွစ္သက္တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္နဲ႔ ေနာက္ပုိင္းထုတ္ကားေတြကုိ ႏိုင္ငံျခားက မွာယူတင္သြင္းခြင့္ ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက သတင္းေထာက္ေတြကို ရွင္းျပခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အရင္လို လူတစ္စုကသာ ကားတင္သြင္းခြင့္ ရတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ မိမိလက္ထဲမွာေငြရွိရင္ ကားတင္သြင္းခြင့္ ရလာတာဟာ ေရရွည္မွာေကာင္းေပမယ့္ ဒီသတင္းေၾကာင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔တုန္းက ကားေစ်းေတြ ျပဳတ္က်ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ေတြ ရပ္ခဲ့ေၾကာင္း ကုန္သည္တစ္ဦးက အခုလို ေျပာပါတယ္။
" ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အထက္ကို အင္ဂ်င္ပါဝါ မေရြးဘဲနဲ႔ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္ျပီ။ တင္သြင္းခ်င္တဲ့သူက ဘဏ္စာအုပ္မွာ ေငြသြင္းေပါ့ေနာ္။ ႏိုင္ငံျခားေငြေပါ့ခင္ဗ်။ MFTB တို႔ MICB တို႔ေပါ့။ သြင္းျပီးတဲ့ အခါက်ရင္ အဲဒီေငြနဲ႔ သြင္းလို႔ရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဘာကြာသလဲဆိုေတာ့ အဲဒီမွာ လက္ရိွ ဒီစီမံခ်က္နဲ႔ အပ္ထားတဲ့ "န" နဲ႔ "ပ" ႏွစ္မ်ဳိးရိွတယ္ေလ။ ပထမေရာင္းေနတာက ၁၄၄ သိန္းေလာက္နဲ႔ေရာင္းေနတဲ့ ကားေတြက အဲဒီအသံ ၾကားၾကားခ်င္းမွာ တနဂၤေႏြေန႔ကေပါ့၊ မေန႔က ဝယ္မည့္သူမရိွေတာ့ဘူး။ ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ကုန္သလဲဆိုေတာ့ ၁၁၀ ေတြ ၁၁၅ ေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ ေကာင္းတာကေတာ့ ဘာပဲေျပာေျပာ အားလံုးက စီးလို႔ေတာ့ ရသြားတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ လက္ရိွ ေမာ္ေတာ္ကား ေစ်းကြက္ၾကီးကေတာ့ မဝယ္ရဲေတာ့ဘူးေပါ့။ ကားေစ်းကြက္ၾကီးက ေလာေလာဆယ္မွာ ရပ္တန္႔သြားတာေပါ့ေနာ္"
ဘဏ္စာရင္းမွာ ကားဝယ္ယူ တင္သြင္းႏုိင္ေလာက္တဲ့ ပမာဏရွိမယ္ဆိုရင္ အခုေမလ (၉) ရက္ေန႔ကစၿပီး ကားတင္သြင္းခြင့္အတြက္ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္လို႔ စီးပြား/ကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။
နယ္ၿမိဳ႕ေတြမွာေတာ့ ဘယ္လိုကားအမ်ဳိးအစား တင္သြင္းခြင့္ ရႏုိင္မလဲဆိုတာကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္း အာဏာပိုင္ေတြက သီးသန္႔ ထုတ္ျပန္သြားမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

က်န္ရွိႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြအတြက္ NLD ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္

အက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာ မလြတ္ေျမာက္ဘဲ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအတြက္ NLD ပါတီ ဗဟုိလူမႈအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔က ေပးအပ္လိုက္တဲ့ ေထာက္ပံ့ေငြကို မႏၱေလး-အုိးဘုိေထာင္က ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၈၈ ဦးအတြက္ လိုက္လံ ေပးအပ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တဦးအတြက္ က်ပ္ေငြ ငါးေထာင္စီကို မႏၱေလးတုိင္း လူမႈအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔က တာဝန္ယူၿပီး ေပးပို႔ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးတုိင္းစည္း-အဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚဝင္းျမျမက
"မႏၱေလး အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာရိွတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၈၈ ေယာက္အတြက္ကို ဗဟုိကေနျပီးေတာ့မွ ေထာက္ပံ့ပါတယ္။ ကြ်န္မ မေန႔တုန္းကဆိုရင္ ေက်ာက္ဆည္ကို သြားခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာက္ဆည္မွာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား အတြက္ကိုေတာ့ မၾကာေသးခင္မွ လြတ္ထားတဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးသီဟဆီမွာ လႊဲအပ္ျပီးေတာ့မွ ဘုန္းၾကီး ၂၂ ပါး အတြက္ကို ဝထၳဳ ငါးေထာင္ႏႈန္း ကပ္ခဲ့ပါတယ္။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က မံုရြာတို႔၊ ေပ်ာ္ဘြယ္တို႔၊ ပခုကၠဴတို႔က သံဃာေတာ္က ၁၄ ပါးပါ။ တခါ ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕ေပၚက မႏၱေလးေထာင္ထဲေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၃၈ ဦးအတြက္ကိုက်ေတာ့ မိသားစုဝင္ေတြဆီကိုပဲ လြဲခဲ့ျပီးေတာ့မွ သူတို႔ကေန တဆင့္ပို႔ေပးပါလိမ့္မယ္"
အုိးဘုိေထာင္မွာ လက္ရွိ က်န္ေနရတဲ့ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕က သံဃာေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ အရပ္သူ အရပ္သားေတြဟာ ေက်ာက္ဆည္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ-အစၥလမ္ ဘာသာေရး ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈအတြင္း အဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။မနက္ျဖန္မွာလည္း ေဒၚဝင္းျမျမနဲ႔အဖြဲ႔ဟာ (၈၈) ဦးထဲက က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြရဲ႕မိသားစုနဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံၿပီး အကူေငြေတြ ေပးအပ္ဦးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ရပ္တန္႔ေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ကမာၻေပၚမွာ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔အတြက္ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ရပ္တန္႔ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ မေန႔က စတင္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး ႏိုင္ငံတကာ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ေပးပို႔တဲ့ ဗီဒီယိုမိန္႔ခြန္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုသြားပါတယ္။ အေၾကာက္တရားေတြကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ မတရားျပဳက်င့္မႈနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရပ္တန္႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွာ ရွိေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးထု တရပ္လံုးဆီ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ကြ်န္မတို႔အားလံုး ေဆာင္ၾကဥ္းေပးၾကပါစို႔လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။
အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ မတရားျပဳက်င့္မႈနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရပ္ဆိုင္းေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီး ႏိုဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ေတြ ပါ၀င္ဦးေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈကို မေန႔က စတင္လိုက္ပါတယ္။
ဒီ Campaign လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေမလ (၆) ရက္ေန႔ ကေန (၁၃) ရက္ေန႔ အထိ ျမန္မာအပါအ၀င္ ကြန္ဂို၊ ကင္ညာနဲ႔ ကေမာၻဒီယား ေလးႏိုင္ငံမွာ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ လႈပ္ရွားမႈမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မရီမြန္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။အခုလို ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း ၅၀၀ နီးပါး ပါ၀င္တဲ့ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့ ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴးအျဖစ္ မရီမြန္ထြန္းကို တာ၀န္ေပးအပ္တာဟာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးအေနနဲ႔ ပထမဦးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ရပ္တန္႔ေရး ႏိုင္ငံတကာ လႈပ္ရွားမႈႀကီး ျဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ ကေနဒါႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ အမ်ဳိးသမီး ႏိုဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္မ်ားအဖဲြ႕ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကို အကူအညီ အမ်ားအျပား ေပးမယ္လို႔ ကေနဒါ၀န္ႀကီး ေျပာဆို

ကေနဒါႏိုင္ငံ တိုရန္တိုၿမိဳ႕ မဟာဓမၼိကေက်ာင္းကို မေန႔က လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့ ကေနဒါအစိုးရ ႏိုင္ငံသားနဲ႔ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီး Jason Kenney က ျမန္မာျပည္က အေျပာင္းအလဲေတြကို ကေနဒါႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အကူအညီ အမ်ားအျပား ေပးသြားမယ္လို႔ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ Mr. Kenney ဟာ ျမန္မာ့အေရးကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကေနဒါ၀န္ႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္တယ္လို႔လည္း မဟာဓမၼိက ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒက မိန္႔ၾကားပါတယ္။
၀န္ႀကီး Jason Kenney ဟာ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားေနသူေတြ၊ တိုင္းရင္းသား အဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုၿပီး လက္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တိုက္ပဲြေတြ ျဖစ္ပြားေနတာေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာတဲ့ ကခ်င္ဒုကၡသည္ေတြကို ကေနဒါအေနနဲ႔ အကူအညီေပးႏိုင္ဖို႔ သူ႔အေနနဲ႔ ႀကိဳးစားသြားမယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ဆရာေတာ္က မိန္႔ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ကေနဒါႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္ရဖို႕ (၇) ႏွစ္ေက်ာ္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရတဲ့ ကရင္ တိုင္းရင္းသား ေစာလွ၀ါးကိုလည္း ခိုလံႈခြင့္ေပးလိုက္တယ္လို႔ ေျပာဆိုသြားေၾကာင္း ကေနဒါ ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႕ရဲ႕ ဦးေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္ထူးကလည္း ေျပာပါတယ္။
Mr Kenney ဟာ သူရဲ႕ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္မႈေတြေၾကာင့္ ကေနဒါလႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရအတြင္းမွာ ၾသဇာႀကီးမားသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးရွိ လူသြားစႀကႍ၊ ပလက္ေဖာင္း စသည္တို႔တြင္ စိုက္ထူထားေသာ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ား ျဖဳတ္သိမ္းရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးရွိ လူသြားစႀကႍ၊ ပလက္ေဖာင္းစသည္တို႔ရွိ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ အားလံုးနီးပါးကို  ေမလ ၂ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ျဖဳတ္သိမ္းရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထြက္ရွိလာသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္ ညီညြတ္ ေစရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေၾကာ္ျငာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညႇိႏိႈင္းမည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔က ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းေခၚယူ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း ထပ္မံေခၚယူ၍ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား အားလံုးနီးပါးကို ျဖဳတ္သိမ္းရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနရာအခ်ိဳ႕ရွိ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္အႀကီးႏွင့္ အေသးအခ်ဳိ႕မွလြဲ၍ က်န္ရွိသည့္ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ျဖဳတ္သိမ္းေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျဖဳတ္သိမ္းေစသည့္ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ အေရအတြက္မွာ တစ္ၿမိဳ႕လံုးတြင္ရွိေသာ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ား အားလံုး၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္သည္ဟု ေၾကာ္ျငာ ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာျပခဲ့သည္။

ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး က႑တြင္ အေရးပါသည့္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းအား ႏိုင္ငံသားပိုင္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွ စီစဥ္ေန

ေလေၾကာင္း ပို႕ေဆာင္ေရးက႑တြင္ အေရးပါသည့္ ရဟတ္ယာဥ္လုပ္ငန္းအား ႏိုင္ငံသားပိုင္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း မွ စီစဥ္ေနေၾကာင္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရဟတ္ ယာဥ္ျဖင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းအား စစ္ဘက္ႏွင့္ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ႏွင့္ ေရနံသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းတြင္သာ အသံုးျပဳေနသည္ဟု သိရသည္။
ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းသယ္ယူ ပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမွာ ေလယာဥ္ကဲ့သို႕ ဆင္း တက္ျပဳလုပ္ရန္ေနရာယူေသာ ေလယာဥ္ကြင္း အသံုးျပဳရန္ မလိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ သြားလာရန္ခက္ခဲေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ရဟတ္ယာဥ္ ျဖင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးမွာ မ်ားစြာ အေရးပါေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကမ္းလြန္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားမွ အမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိရာ အဆိုပါလုပ္ငန္းခြင္၏ အဓိကလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ရဟတ္ယာဥ္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံျခားရဟတ္ယာဥ္ ကုမၸဏီမ်ားမွလာ ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈရွိေၾကာင္း ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၏ ရဟတ္ယာဥ္ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို အဓိက လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားရဟတ္ယာဥ္ကုမၸဏီမ်ားမွာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ Heliunion ၊ ၾသစေၾတး လ်ႏိုင္ငံမွ Heavy Lift၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ China Off Shore Helicopter  ကုမၸဏီႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ Korean Express တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္က ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းအား ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွ ပူးမားရဟတ္ယာဥ္၃စီးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးၿပီး၊ ကမ္းလြန္ ေရနံရွာေဖြေရး လုပ္ငန္း ႏွင့္ ခရီးသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။   

UNFPA မွ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၈ ဒသမ ၆ သန္း သေဘာတူထား

ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕(UNFPA) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အကူအညီ ေပးေရး လုပ္ငန္းစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈ ဒသမ ၆ သန္း သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါတတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အကူအညီေပးေရးစီမံကိန္းတြင္ မိခင္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ကာ ကြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္း မ်ား၊ လူဦးေရဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားရရွိေရးႏွင့္က်ား/မ ညီမွ်မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားစသည္ တို႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကာလ မွာ ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ ေလး ႏွစ္စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စီမံ ကိန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ေနာက္ ဆံုးအဆင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးပါက စတင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
မိခင္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း၊ က်န္းမာေရးဌာနစိတ္၊ ဗဟုိက်န္းမာ ေရးပညာေပးဌာန၊ က်န္းမာေရးစီမံ ကိန္းဦးစီးဌာန၊ ေဆးသိပၸံပညာဦးစီး ဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားဆရာမမ်ားအသင္း၊ MSI စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ /ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခုခံက်/ကာလသား ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႔က်င္ေရး အသင္း၊  PSI စသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
လူဦးေရဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန စသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ က်ားမ ညီမွ်မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္၊ FXC စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပထမအႀကိမ္ အကူအညီေပးေရးစီမံကိန္းကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ၂၀၀၆ခုႏွစ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ အကူအညီေပးေရး စီမံကိန္းကို၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

LWIN PWIN
NLABR
Blog:                          http://wanna23-23.blogspot.com/
Web-site:                    www.nlabr.com  


0 comments:

Post a Comment