သိန္းစိန္စစ္အစိုးရလိုမရွိ

OIC (Organisationof Islamic Cooperation) ကုိ၀င္ခြင့္ေပးေသာ သိန္းစိန္စစ္အစိုးရ
ခရိုနီေတြ နဲ ့ေပါင္းစား၊ရိုက္စားလုပ္ေနတဲ့ သိန္းစိန္..
ေခြးၿမီွး ေကာက္ က်ည္ေတာက္စြပ္ သိန္းစိန္ ..
အခြံ သာလဲၿပီး အတြင္းစိတ္ လုံး၀ မျပင္ႏိုင္တဲ့
ေခြးၿမီွး ေကာက္ က်ည္ေတာက္စြပ္ သိန္းစိန္ ..
လူလိမ္ လူညာ မ်က္ႏွာေျပာင္ တိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ သူေတာင္းစား ႀကီး ဦးသိန္းစိန္..
ေရွ ့တမ်ိဳးေျပာ ၿပီး ေနာက္ ဘက္တမ်ိဳးလုပ္ တဲ့ ေကာက္က်စ္တဲ့ သိန္းစိန္..
အခြံ သာလဲၿပီး အတြင္းစိတ္ လုံး၀ မျပင္ႏိုင္တဲ့
ေခြးၿမီွး ေကာက္ က်ည္ေတာက္စြပ္ သိန္းစိန္ ..
အေရွ ့ ေတာင္ အာရွ အစည္းေ၀း မွာ ေကအိုင္ေအ နဲ ့ ကခ်င္ေတြ ကို
၃ရက္နဲ ့ အျပတ္ တိုက္မယ္ေျပာ ခဲ့တဲ့ စစ္ ဘီလူး သိန္းစိန္..
By မင္းေမာင္ ( ဆာမူရိုင္း )

LWINPWIN
NLABR
Blog:                        http://wanna23-23.blogspot.com/
Web-site:                   www.nlabr.com
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment