ျမန္မာ သတင္းမ်ား  ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ၊ ၂၀၁၂

အေမရိကန္ ဒု-ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ျမန္မာျပည္သြားမည္


အေမရိကန္အစိုးရ ဒုတိယဘ႑ာေရး၀န္္ၾကီး Neal S. Wolin ဟာ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ကေန ၂၅ ရက္ေန႕အတြင္း စကၤာပူနိုင္ငံနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကို  သြားေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Mr. Wolin ဟာ စကၤာပူနဲ႕ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးမွာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူေတြ။ လူထုအေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံျပီး အေရးပါတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႕လဲ စီးပြားေရးမူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳနဲ႔ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္း အပါအ၀င္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဘ႑ာေရး ပိတ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္အေရးယူမွဳ ကိစၥေတြ ပါ၀င္တဲ့ အဓိကအခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္တဲ့ေက်ညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေန႕မွာ  ဒု၀န္ႀကီး Neal S. Wolin ဟာ စကၤာပူနိုင္ငံက ထိပ္တန္း စီးပြားေရးနဲ႕ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံျပီး အာရွေဒသတြင္း စီးပြားေရးနဲ႔ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ေတြ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး သုံးသပ္ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ Mr. Wolin ဟာ နိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ဖို႔ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမဲ့ကိစၥေတြ ကို လဲ ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယဘ႑ာေရး၀န္္ႀကီး Neal S. Wolin ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ဖို႔ စိတ္၀င္စားၾကတဲ႕ စကၤာပူ အေျခစိုက္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၾကီးေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ နဲ႔ ေတြ႕ဆုံျပီး ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳေတြနဲ႕ စီးပြားေရး အေျခအေနေတြ အေပၚသူတို႔ရဲ႕အျမင္နဲ႔ သုံးသပ္အကဲျဖတ္မွဳ ေတြကို လဲ နားေထာင္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ နဲ႔ ၂၅ရက္ေတြမွာ ေတာ့ အေမရိကန္ ဒုတိယဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး Neal S.Wolin ဟာ ျမန္မာနိ္ုင္ငံ ရန္ကုန္နဲ႕ ေနျပည္ေတာ္ျမိဳ႕ေတြကို လာေရာက္ျပီး အစိုးရ ထိပ္တန္း တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ စီးပြားေရးမူ၀ါဒဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႕ လူထုအေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ေတြ႔ဆုံမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ဘဏ္နဲ႕ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္လို အဖြဲ႕အစည္းေတြအပါအ၀င္ နိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းၾကီးေတြ ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အေထာက္အကူေပးနိုင္ ဖို႔ ေျဖေလ်ာ့ေပးတဲ့ ဥပေဒတရပ္ကို အေမရိကန္သမၼတ Obama က လက္မွတ္ထိုးျပီးတဲ့ေနာက္ ခုလို ဒုတိယဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီးရဲ႕ ခရီးစဥ္ျပဳလုပ္တာလဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္ထဲမွာ Mr. Wolin ဟာ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာ အလြဲသုံးစားတဲ့ ျပစ္မွဳေတြမျဖစ္ေအာင္ အကာအကြယ္ေပးေရး နဲ႔ ဘ႑ာအခြန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ ရွိေရးလို ကိစၥေတြမွာသက္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရးနဲ႕ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အကူအညီေတြေပးအပ္ဖို႔ ကိစၥေတြအတြက္ နည္းလမ္းရွာဖို႔ကိုလဲ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

FATF ေခၚ Finacial Action Task Force အဖြဲ႕နဲ႕ ပူးေပါင္းျပီး အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ေတြကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳ ဆန္႔က်င္တားဆီးေရး လုပ္ငန္း အတြက္ ျမန္မာ တာ၀န္ရွိသူေတြဖက္ က ဒီ့ထက္ တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ဖို႔ကိုလဲ ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ။  FATF အဖြဲ႕နဲ႕ ပိုမို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အားျဖင့္ ၊အေမရိကန္နိုင္ငံရဲ႕ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမွဳ နဲ႕ ဘဏၰာေရး ၀န္ေဆာင္မွဳေထာက္ပံ့ေရးမူ၀ါဒေတြနဲ႔ ဆက္စပ္မွဳရွိျပီး၊  ျမန္မာဘ႑ာေငြေၾကးစနစ္ကို နိုင္ငံတကာေစ်းကြက္နဲ႔ ညီညြတ္ေစဖို႕ ပိုျပီးအားျဖည့္ ေပးရာေရာက္မွာလဲဲျဖစ္ပါတယ္။


ျပည္ပ တပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ ထိေတြ႔ရန္ လိုဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ


အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ Cobra Gold စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေလ့လာသူအျဖစ္္ ဖိတ္ၾကားလာပါက ကန္႕ကြက္ရန္ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အေမရိကန္၏ စစ္ေရးနည္းပညာ အကူအညီမွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ပီျပင္စြာ ျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ခ်ိန္ဆ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအၿပီး ဧရာ၀တီသတင္းဌာနက ေမးျမန္းရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ မ်ားျပားျခင္းက ေကာင္းမြန္ၿပီး Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေလ့လာသူအျဖစ္ ဖိတ္ၾကားရန္ ရွိသည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္ရန္ မရွိဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။
ထိုင္း-အေမရိကန္ ပူးတြဲ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ အစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ပါ၀င္လို္ေၾကာင္း၊ အစီ အစဥ္၌ ျမန္မာ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ အကူအညီ ရယူလိုေၾကာင္း ဩဂုတ္လအတြင္း လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေသာကထိုင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Sukumpol Suwanatat ကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွမင္းတို႕က ေမတာၲရပ္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ကလည္း ျမန္မာကို ဖိတ္ရန္ စဥ္းစားေနျပီး ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုမူ မခ်ရေသးေၾကာင္း အေမရိကန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ပင္တဂြန္က ေျပာသည္။ အင္အား တေသာင္းေက်ာ္ပါ၀င္မည့္ ယင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို တျခား အာရွ ႏုိင္ငံေတြလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ ပါဝင္မည့္ႏိုင္ငံမ်ား အားလုံး သေဘာတူညီမႈလိုေၾကာင္း ထိုင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူကလည္း ေျပာဆိုထားသည္။

အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ပါတီဥကၠ႒ တာဝန္ဆက္ယူထားေၾကာင္း သမၼတေျပာ

 

သမၼတက ၎ အေနျဖင့္ ႀကံ့ခုိင္ေရး ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထား ေသာ္လည္း ပါတီ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ တရား၀င္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။


NLD ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဦးလြန္းတင္ ကြယ္လြန္

 

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း တဦးျဖစ္သည့္ ဦးလြန္းတင္(အသက္ ၉၁ ႏွစ္)သည္ ယမန္ေန႔ ညေနပိုင္းက ရန္ကုန္ ေဆး႐ုံႀကီး ၌ ကြယ္လြန္ သြားေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးလြန္းတင္၏ စ်ာပနကုိ ၅ ရက္ထားၿပီး ၾကာသပေတးေန႔ သၿဂႋဳဟ္မည္ ျဖစ္သည္ဟု NLD က ေျပာသည္။ ဦးလြန္းတင္သည္ NLD ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ဥကၠဌ (ေဟာင္း) တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး လြပ္လပ္ေရး ေမာ္ကြန္း၀င္ ပထမဆင့္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေဟာင္း တဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ပုသိမ္ NLD ပါတီဝင္ ၅၀၀ ႏုတ္ထြက္မည္


ပါတီတြင္း မေက်နပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၀င္ ၅၀၀ ေက်ာ္က ယခုလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ စကား၀ါလမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးတြင္ ႏုတ္ထြက္ပဲြ အခမ္းအနားျပဳလုပ္၍ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ပါတီေအာက္ေျခတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အေျခအေနမွန္မ်ားအား ဗဟိုက မသိရွိဘဲ ဗဟိုႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား၏ စကားကို နားေယာင္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေနျခင္းႏွင့္ စကား၀ါလမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးကို ပိတ္သိမ္းကာ ဆိုင္းဘုတ္ျဖဳတ္ခ်ရန္ လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ မေက်နပ္သည့္အတြက္ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္း အခမ္းအနားကို ယင္းေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီက စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ မီဒီယာရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္ကာ ပင္နီ္အကၤ်ီမ်ားကို မီးရိႈ႕သည့္ အစီအစဥ္ပါ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပါတီ၀င္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ၾကၿပီးေနာက္ တဆက္တည္းမွာပင္ ၿမိဳ႕နယ္အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရံုး ဆိုင္းဘုတ္ကိုပါ ျဖဳတ္ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗီဒီယိုမဂၢဇင္း ျဖန္႔ေတာ့မည္


House of Media and Entertainment (Home) က စီစဥ္ၿပီး ကဗ်ာ၊ ကာတြန္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဝတၳဳတို၊ ဟာသ စတာေတြကို ရုပ္သံအျဖစ္ တင္ဆက္ထားတဲ့ ဗီဒီယိုမဂၢဇင္း (Motion Magazine) ကို မၾကာခင္ ျဖန္႔ခ်ိေတာ့မယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အဲဒီ ဗီဒီယို မဂၢဇင္း မိတ္ဆက္ျပသပြဲ အခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီမွာ ရန္ကုန္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ လမ္းက Home ခန္းမမွာ က်င္းပရာမွာ Home ရဲ႕ ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႕ဝင္တဦးျဖစ္သူ ဦးဇာဂနာက ဒီမဂၢဇင္းကို လစဥ္ ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမယ္၊ ရုပ္ရွင္ အစည္း အရံုးက ဆင္ဆာခြင့္ျပဳခ်က္ က်ၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ ျဖန္႔ခ်ိဖို႔ ရက္အတိအက် မသတ္မွတ္ရလို႔ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ DVD ခ်ပ္ေတြကို မေရာင္းေသးဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။
ဗီဒီယိုမဂၢဇင္း ဆိုတာကို ျမန္မာျပည္မွာ Home က ပထမဆံုး စတင္တာ မဟုတ္ေပမယ့္ အရင္လုပ္ခဲ့ဘူးတာေတြနဲ႔ ပံုစံကြဲမယ္လို႔လည္း သူက ဆိုပါတယ္။
ဗီဒီယို မဂၢဇင္း အမွတ္ ၁ ကို မျပသခင္မွာ အမွတ္ ၂ မွာ ပါမယ့္ “မျမင္ရတဲ့ လ” ဆိုတဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတို တကားကို မိတ္ဆက္ ျပသ ပါတယ္။ အဲဒီ ဇာတ္လမ္းတုိ ကေလးကေတာ့ အက်ဥ္းေထာင္ထဲက လူတေယာက္ သာေနတဲ့ လျပည့္လကို ျမင္ခ်င္လို႔ ႀကံဖန္ ႀကိဳးစားထားတဲ့ အေၾကာင္းကို ရိုက္ျပထားတာပါ။ သာေနတဲ့လကို ျမင္ခ်င္လြန္းတာေၾကာင့္ ႀကံရာမရတဲ့ အဆံုး အက်ဥ္းခန္း အျပင္က ဆီးခြက္ထဲကို ဆီးသြားခ်ၿပီး လမင္းကို ဖမ္းလုိက္ႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း ရိုက္ျပထားတာပါ။ အဲဒီဇာတ္လမ္းမွာ သရုပ္ေဆာင္သူက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း တဦးျဖစ္ၿပီး ဒီဇာတ္လမ္းက ဦးဇာဂနာရဲ႕ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ကို ျပန္ရိုက္ျပ ထားတာလို႔ သိရပါတယ္။


HIV ေ၀ဒနာရွင္မ်ား ေဆး၀ါး မလုံေလာက္မႈ ရင္ဆိုင္ရဆဲ

 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ HIV ေ၀ဒနာရွင္မ်ားသည္ ေဆး၀ါး မလုံေလာက္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀န္း ေ၀ဒနာ ရွင္၂၄၀၀၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ အနက္ ထက္၀က္ခန္႔ ေဆး၀ါးလုံေလာက္စြာ သုံးစြဲခြင့္မရရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ၁၈၀၀၀ ခန္႔ ေသဆုံးမႈ ရွိေၾကာင္း UNAIDS ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကား၍ AP သတင္းက ဆုိသည္။

ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး ေဘာလုံးအသင္း အာရွ ယူ-၁၉ ေျခစစ္ပြဲ ေအာင္


ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး ေဘာလုံးအသင္း ယူ – ၁၉ အသင္းသည္ အာရွ ယူ-၁၉ (AFC U-19 Women’s Championship) ေျခစစ္ပြဲတြင္ အုပ္စု ပြဲစဥ္အားလုံးကို အႏုိင္ရရွိၿပီး အုပ္စု ပထမ ေနရာျဖင့္ ေျခစစ္ပြဲ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း ေျခစစ္ပြဲမ်ားကို ဖိလစ္ ပိုင္ ႏုိင္ငံ၌ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိ က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး အသင္းသည္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ ဒုတိယ အဆင့္ ပြဲစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့ အလင္း သတင္းစာတြင္ ပါရွိသည္။


မံုဘိုင္း အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥ ဖမ္းဆီးထားသူထဲ ျမန္မာတဦး ပါဝင္ဟုဆို

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ မံုဘိုင္းၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိက႐ုဏ္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဲဌာနမွ ေနာက္ထပ္ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတဦး ပါဝင္ေနေၾကာင္း Times of India သတင္းစာႀကီးက ေရးသားထားသည္။

လူ ႏွစ္ဦး ေသဆံုးကာ ၆၃ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ မံုဘိုင္း အဓိက႐ုဏ္းတြင္ တုိင္းတပါး စြက္ဖက္မႈ ပါဝင္ႏိုင္မည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက စြပ္စြဲထားၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ တနဂၤေႏြေန႔က ဖမ္းဆီးရမိသူ ႏွစ္ဦး ထဲတြင္ ျမန္မာဟု ဆိုေသာ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ Yusuf Ahmed Khan  လည္း ပါဝင္ေနၿပီး စစ္ေဆးေမးျမန္း လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေနထိုင္လာခဲ့သည့္ ယူစြတ္အာမဒ္ခန္း ၏ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူတခ်ဳိ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို သိရွိခဲ့ရၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ ေကာလာဟလ SMS ဖုန္းမက္ေဆ့ခ်္မ်ားကို ပထမဆံုး လက္ခံရရွိကာ ဆက္လက္ျဖန္႔ေဝသူျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က စြပ္စြဲထားသည္။


ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ခိုက္ရန္ျဖစ္၊ ၃ ဦး ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္


ထုိင္းႏိုင္ငံ အယုဒၶယ ခ႐ိုင္(Phachi) ဖားခ်ီၿမိဳ႕နယ္တြင္ စီႏိုထုိင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမွ ထိုင္း အလုပ္သမားႏွင့္ ျမန္မာအလုပ္ သမားမ်ား ယမန္ေန႔က ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ျမန္မာ၂ ဦးႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသား ၁ ဦး ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာ ရရွိသြားေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္ စေနေန႔က အလုပ္သမားမ်ား ေနထုိင္သည့္ အေဆာင္အနီးတြင္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ဖုန္းေျပာေနစဥ္ ထိုင္း ႏုိင္ငံသားမ်ားက လာေရာက္ ေျပာဆိုရာကေန စတင္၍ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စေနေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိင္း အေဆာင္မႉး တဦးက ေျဖရွင္းေပးခဲ့ရာ ေျပလည္သြားေသာ္လည္း ေနာက္ တေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ထပ္မံ ရန္စလာသည့္အတြက္ ျပႆနာ ႀကီးထြားသြားေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုင္း ရဲ ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္းထားေသာ အင္အား ၁၀၀ ခန္႔က ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာ အလုပ္ သမားမ်ားကုိ ေသနတ္ မိုးေပၚသို႔ ပစ္ေဖာက္၍ လူစုခြဲခဲ့ရသည္ဟုလည္း ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၂ ဦးသည္ လက္ႏွင့္ ေပါင္တို႔တြင္ ဓားဒဏ္ရာမ်ား ရရွိ၍ ယခုအခါ အလုပ္သမားမ်ား ေနထုိင္သည့္ အေဆာင္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ေနၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံသား ၁ ဦးမွာ ဦးေခါင္းတြင္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရရွိ၍ အခ်က္ ၃၀ခန္႔ ခ်ဳပ္ရ ေၾကာင္း သိရသည္။
ယေန႔တြင္မူ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္မဆင္းဘဲ အလုပ္သမားမ်ားအေဆာင္တြင္ပင္ ေနထုိင္ေနၾကသည္ဟု ကုိ၀င္းေမာင္ က ေျပာျပသည္။ဖားခ်ီၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး Withit Pinnikorn ကလည္း ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား အခ်င္းခ်င္း လတ္တေလာတြင္ နား လည္မႈ ရရွိသြားၾကၿပီျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း ထုိင္းဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ krobkruakao အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ တြင္ ယေန႔ ေဖာ္ျပထားသည္။ယင္း ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူ လူ ၂၀၀၀ ရွိသည့္ အနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၆၀၀ ခန္႔ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး တရား၀င္ အလုပ္ သမား လက္မွတ္ ရွိၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိင္းႏိုင္ငံ၌ အလုပ္သမား လက္မွတ္ျဖင့္ တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ေပးထားသူ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၁ သန္း ၃ သိန္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း ထုိင္း အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္ ေျပာဆုိထားသည္။ျမန္မာ အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ထုိင္းတြင္ အလုပ္သမား လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူႏွင့္ တရားမ၀င္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂ သန္းခြဲမွ ၄ သန္းအတြင္း ရွိႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းေျပာဆိုၾကသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ထိုင္းအလုပ္သမားဌာနသတိေပးၿပီ


ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ပတ္စ္ပို႔လုပ္ရန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ (Work Permit) လုပ္ရန္အတြက္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ အလုပ္သမား႐ုံးေရွ႕တြင္ ဆိုင္း ဘုတ္ ႀကီး ေထာင္ကာ ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔ ေလွ်ာက္လႊာအၿပီးတင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ(၁၄) ရက္ေန႔တြင္ Work Permit လုပ္ငန္းမ်ားအၿပီးျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရိွသည္။ အကယ္၍မျပဳလုပ္ပါက ထိုင္းဥပေဒ BE 2522 အရ ေထာင္ဒဏ္ (၅) ႏွစ္ ေငြဒဏ္ (၅၀၀၀) ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေၾကျငာတြင္ ပါရိွသည္။
ထုိင္းအလုပ္သမားဌာနမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သူတို႕ဆီမွာ လာၿပီး (Work Permit) လာလုပ္တဲ့ သူက ပတ္စfပို႔လုပ္တဲ့သူရဲ႕ ၈၀ % ေက်ာ္ေလာက္ဘဲရိွေနၿပီး က်န္လူမ်ား လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရိွဘူးလို႔ ေျပာျပပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလကုန္တာနဲ႔ ထိုင္းလံုျခံဳေရး တာ၀န္ရိွသူေတြစစ္ေဆးတဲ့အခါ (Work Permit) မပါရိွဘူးဆိုရင္ ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့ပတ္စ္ပို႔ကို သိမ္းတာမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ အေရးယူတာမ်ဳိး ေတြရိွႏိုင္တယ္ဒ
ေနာက္တစ္ခုက အခု ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္က အလုပ္လုပ္မယ့္အလုပ္သမားကို ထုတ္ေပးတဲ့စာအုပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ထိုင္းအလုပ္သမား႐ံုး ကေပးတဲ့ ထိုင္း (Work Permit) လက္မွတ္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ စာအုပ္အျပာေရာင္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပတ္စ္ပို႔နဲ႔တြဲၿပီးကိုင္ေဆာင္မွ တရား၀င္တာပါလို႔ ေျပာ ျပပါတယ္။ အလုပ္သမားပတ္စ္ပို႔ကို္င္ေဆာင္သူအေနနဲ႔ work permit ရိွရင္ေတာင္မွ ရက္ (၉၀) စာရြက္သက္တမ္းမတိုးမီရင္ေတာ့ လံုျခံဳ ေရးမွဴးေတြက အေရးယူႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးရိွပါတယ္။LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                          http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment