၈၈  သတင္းမ်ား   ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ၊ ၂၀၁၂

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ဦးကိုကိုႀကီး ဥေရာပ ခရီးစဥ္ထြက္ခြာ


၈၈ မ်ိဳဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦးကိုကိုႀကီးသည ယမန္ေန႔ နံနက္တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားသည္။ ဦးကိုကိုႀကီးသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ ခ်က္သမၼတ ႏိုင္ငံသို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ၿပီး ၎၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ခရီးစဥ္အတြင္း ဖိုရမ္တခုကိုလည္း တက္ေရာက္မည္ဟု သိရသည္။


တနသၤာရီ အစိုးရ အတြင္းေရးမႉးအား ထားဝယ္ ၈၈ ကန္႔ကြက္

တနသၤာရီတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမႉးက ၈၈ အဖြဲ႔အား ထိပါးေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား (ထားဝယ္) က ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။

“ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄ (ဂ) အရ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ အေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္၍ ေတာင္မေရာက္ ေျမာက္မေရာက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟု ေျပာဆိုသည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမႉး ဦးတင္သိန္း ၏ ေျပာဆိုခ်က္အား ႐ႈံ႕ခ်ကန္႔ကြက္ပါသည္” ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ ထားဝယ္ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမတြင္ က်င္းပသည့္ လယ္ယာေျမ နည္းဥပေဒ၊ ေျမလြတ္ ေျမ႐ိုင္း ဥပေဒ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးတင္သိန္း က ထားဝယ္ျမစ္ အတြင္းမွ ႏိုင္ငံျခားသို႔ သဲတင္ပို႔ရန္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတခုကေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားစဥ္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား (ထားဝယ္) အား ထိပါး ေျပာဆိုသြားျခင္းကို ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္က ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္ျခင္းဟုလည္း ဆိုသည္။

၎တို႔အေနျဖင့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ားကို ေမးျမန္းၿပီး ထားဝယ္ေဒသ၌ သဲတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ကန္႔ကြက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ထားဝယ္ ၈၈ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္သူ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သက္ က ေျပာသည္။

“တနသၤာရီတိုင္းမွာ ေရ အရင္းအျမစ္နဲ႔ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ဦးစီးမႉးကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ သြားေတြ႔ပါတယ္။ ဘယ္လို လုပ္လို႔ရွိရင္ ေကာေနတဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္းၾကီးဟာ ျပန္ေကာင္းသြားႏိုင္တယ္၊ ဘယ္လို လုပ္လို႔ ရွိရင္ ကမ္းပါး ၿပိဳႏိုင္တယ္ဆိုတာ တတ္သိပညာရွင္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ ေမးၿပီးမွ လုပ္တာပါ” ဟု ေျပာသည္။

ထားဝယ္ျမစ္တေလွ်ာက္တြင္ သဲမတူးခင္ကပင္ ကမ္းပါးမ်ား ၿပိဳက်ျခင္းေၾကာင့္ ကမ္းနေဘးရွိ လယ္ဧက ၈ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ဓနိေတာမ်ား ပ်က္စီးသြားခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ ၿပိဳက်ေနကာ ျမစ္ေခ်ာင္းတေလွ်ာက္တြင္လည္း ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံငယ္ေလးႏိုင္ငံ ရွိ၍ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္မ်ား ေပ်ာက္ပ်က္ မသြားေစရန္အတြက္ ကန္႔ကြက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ စကၤာပူႏုိင္ငံမွ ေအးရွားပစိဖိတ္ ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာ္ေက်ာ္ၿဖိဳး ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ထားဝယ္ျမစ္တေလွ်ာက္တြင္ သဲတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

၎ျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ထားဝယ္ တကၠသိုလ္ စိတ္ပညာဌာနမွ နည္းျပဆရာ ဦးေဇာ္သူရ ၏ လုပ္ငန္းအား ဟန္႔တားေနျခင္းကိုလည္း ေၾကညာခ်က္က ကန္႔ကြက္ ထားသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔က တိုင္း အတြင္းေရးမႉး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဦးေဇာ္သူရအား တကၠသိုလ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမွ ေခၚယူၿပီး ပါတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ေနရန္ လိုေၾကာင္းလည္း သတိေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ကမူ ဦးေဇာ္သူရသည္ ေရွးေဟာင္း ထားဝယ္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ စာတမ္းမ်ား ျပဳစုေရးသားေနသူတဦး ျဖစ္ၿပီး သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ေက်းလက္ေန လူတန္းစားမ်ားကို အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသူ တဦးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သက္ က ေခ်ပေျပာဆိုသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔ (ထားဝယ္) သည္ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေျမယာ ျပႆနာမ်ား၊ ထားဝယ္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း၊ ေလာင္းလုံ ေရနံခ်က္စက္႐ုံ၊ ကလုံးထာ ေရေလွာင္တမံႏွင့္ ထားဝယ္ျမစ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၿမိတ္ခ႐ိုင္၊ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment