အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ၾသဇာအရွိဆံုး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အမႈေဆာင္ အရာရွိမ်ားကို Wall Street Journal က စာရင္း ထုတ္ျပန္လိုက္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဦးေတဇႏွင့္ စတီဗင္ေလာ (ခ) ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္တို႔ ၂ ဦး ပါဝင္သည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွသား ၃၀ အနက္ ထူး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုင္ရွင္ ဦးေတဇက နံပတ္ ၁၂ ျဖစ္ၿပီး ေအးရွားေဝါလ္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ စတီဗင္ေလာက နံပတ္ ၃၀ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ ၂ ဦးစလံုး အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈတြင္ အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခံရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ 
ဧရာဝတီ
Lwin Pwin

0 comments:

Post a Comment