ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕မႈေတြကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွာ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။
Lwin Pwin

0 comments:

Post a Comment