ဧရာ၀တီျမစ္တြင္ ဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ေနျခင္းကုိ ကခ်င္လူထုႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး အဖဲြ႔ (KIO) က သေဘာမတူေၾကာင္း KIO က ကုလသမဂၢသုိ႔  တနလၤာေန႔ရက္စဲြျဖင့္ ေပးပုိ႔သည့္ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ၏ ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းမႈ လုိအပ္သည္ဟု စာတြင္ ေရးသားထားသည္။
Lwin Pwin

0 comments:

Post a Comment