“ညီအစ္ကုိေမာင္နွမအားလုံး မဂၤလာႏွစ္သစ္ပါ - မင္းေမာင္ ( ဆာမူရိုင္း )”

 

မင္းေမာင္ ( ဆာမူရိုင္း )

Natural Name: Myat Ko Ko
*****Min Ko Naing’s bosom comrade, friend & a one time Political Prisoner & Detainee, 8 years in prison since 8888 Uprising Democracy Revolution*****

*****A one time honorable visiting Associate Professor-cum-Associate English Lecturer, at the Department of Pitaka-Related English Related to Buddhism,

State Pariyatti Sasana University (Yangon)*****


Poet: Pen Name: Min Maung (Samurai)

Blog:
http://wanna23-23.blogspot.com/
Web-site:
www.nlabr.com

Facebook: samuraiminmaung

E-mail: myatkoko74@gmail.com

Contact Ph-No: +6 010 255 6050
 
LWIN PWIN

NLABR   
                         
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment