၀ါးလံုးေခါင္းထဲက လေရာင္

 
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ား သည္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေတာင္းဆိုထားေသာ က်မ္းက်ိန္ စာသား စကားလံုး ေျပာင္းလဲေပးေရး အတြက္ အခ်ိန္မွီ ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳေပးေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကို အခ်ိန္မွီ မတက္ေရာက္ႏိုင္ေတာ့သည္႕ သတင္းမ်ားက တႏိုင္ငံလံုးကို စိတ္၀င္တစား ျဖစ္ေနေစသည္။
နဂိုကတည္းက ဒီလိုျပဌာန္းထားတာကို သိရက္နဲ႕ ဒီလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္အေရြးခံျပီး ရင္ ဒီက်မ္းကို ဒီလိုက်ိန္ရမယ္ ဆိုတာ သိသိၾကီးနဲ႕ အခုမွ ဘာအိုက္တင္ခံတာလဲ။ ဒီစကားလံုးေလး ႏွစ္ပါဒ စာသားေလးႏွစ္ေၾကာင္းက ဘာမ်ား ကြဲလြဲ ထူးျခားသြားမွာ မို႕လဲ။ စသည္ျဖင့္ ၀ါးလံုးေခါင္းထဲက လေရာင္ အေတြးမ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲပုတ္ခတ္ၾကသည္။

သစၥာဆိုျခင္း က်မ္းက်ိန္ျခင္းဟူသည္ အေလးအနက္ ေစာင့္သိလိုက္နာမည္႕သူမ်ား အတြက္ ဘ၀နဲ႕ခ်ီျပီး အေရးၾကီးသည္။
ဆို္ခဲေစ ျမဲေစ၊ တိုင္တည္ရြတ္ဆိုေသာ သစၥာနဲ႕ အညီ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္ေသာ အမူအက်င့္ကို ျပဳမည္႕သူမ်ားအတြက္ သစၥာဆိုသည္႕ အခ်က္မ်ားသည္ အသက္တမွ် အလြန္ အေရးၾကီးသည္။ လိုလားလိုက္နာႏိုင္မည္႕ အခ်က္မဟုတ္က မည္သူမွ် က်မ္းက်ိန္ မည္မဟုတ္။
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သည္ မူလ ကတည္းက ယေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ အခ်က္အားလံုးကို ႏွစ္သက္ သေဘာတူ ေထာက္ခံခဲ့သည္ မဟုတ္ပါ။
ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး၊ တိုင္းရင္းသား တန္းတူညီတူရွိေရး အျမင္၊ လူထု ဆႏၵလုိလားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲခ်က္ မ်ားစြာ ရွိေသာ ျပသနာမ်ားျဖင့္ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ကေသာကေမ်ာ ျပဌာန္းခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာက စြပ္စြဲေထာက္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။
လူထုအမ်ားျငိဳျငင္ညဴစူ ကန္႕ကြက္ေနသည္႕ အၾကားမွ စစ္ေကာင္စီ ဦးစီးျပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အဆိုပါ ဥပေဒတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံ့့ အနာဂတ္ကို အာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္ အခ်ဳိ႕ပါ၀င္ေနသည္မွာ ျငင္းမရပါ။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္မွ အစ ပါတီ၀င္မ်ားစြာတို႕ အဖမ္းခံ ေထာင္အက်ခံျပီး ေပးဆပ္ စြန္႕လႊတ္အနစ္နာခံကာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ စစ္စစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး စဥ္တစိုက္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံသားတို႕ အတြက္ အက်ဳိးမဲ့ေစမည့္ မည္သည္႕ လုပ္ရပ္မ်ဳိးကိုမွ ေတာင္းဆိုလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အေလးအနက္ ယံုၾကည္သည္။
လူထု အမ်ားစု ဆႏၵၵျဖင့္ တခဲနက္ စစ္မွန္စြာ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံရေသာ လူထု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားတို႕ အနာဂတ္ကို ျခိမ္းေျခာက္ေနေသာ သို႕မဟုတ္ တည္ျငိမ္ေရးကို အေႏွာက္အယွက္ျပဳေနေသာ အေျခခံ ဥပေဒပါ အခ်က္အခ်ဳိ႕ႏွင့္၊ လူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား အက်ဳိးမျပဳေသာ အခ်က္အခ်ဳိ႕အား ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ျပည္သူအမ်ားက ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ျပီး မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက တရား၀င္ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုထားယံုမွ် မက ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ကလည္း ထိုအေၾကာင္း ထည္႕သြင္းေဆြးေႏြးျပီးျဖစ္သည္ဟု အမ်ားစုက ယံုၾကည္ထားသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဟု က်မ္းက်ိန္ျခင္း မျပဳလိုပဲ ေလးစားလိုက္နာပါမည္ဟုသာ သစၥာျပဳ က်မ္းက်ိန္ရန္ ျပင္ဆင္ခြင့္ေတာင္းဆိုသည္႕ ညီညြတ္စည္းလံုးေသာ ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ားဧ။္ ရဲရင့္ ရိုးေျဖာင့္ တည္ၾကည္ ခိုင္မာ ဓိဌာန္ကို ျပည္သူအမ်ားကိုယ္စား ဦးညႊတ္ အေလးျပဳလိုက္ပါသည္။
လူထုအက်ဳိးႏွင့္ အနာဂတ္ ျပည္ေထာင္စု ေကာင္းက်ဳိးကို တရား၀င္ လႊတ္ေတာ္တြင္း စည္းေ၀းတိုင္ပင္ အဆိုတင္ ညွိႏႈိင္း ေျဖရွင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ လူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီ ထိန္းကြပ္ခ်ိန္ကိုက္ကာ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို ျငိမ္းခ်မ္း သိမ္ေမြ႕စြာ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္
ျပည္သူအမ်ား လိုလားေတာင့္တ ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး စနစ္အကူးအေျပာင္းကိုတည္ေဆာက္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္ႏွင့္ျပီးသူ စိတ္ရင္း ေစတနာ မွန္ကန္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ားကလည္း ယေန႕ အခ်ိန္အခါသည္ စနစ္အကူးအေျပာင္း ျပိဳင္ပြဲၾကီးဧ။္ တာထြက္အစ ခရာသံ ျဖစ္သည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး ျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႕ ယံုၾကည္ပါသည္။ ယေန႕ လႊတ္ေတာ္တြင္း သို႕ တရား၀င္ တက္ေရာက္ေတာ့မည့္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ စစ္စစ္မ်ားအတြက္ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည့္ အေၾကာင္း က်မ္းက်ိန္စာသားကို ခ်က္ခ်င္း ျပင္ဆင္မေပးျခင္းအတြက္ အေျခခံ အေၾကာင္း တရား အခ်ဳိ႕လည္း ရွိေကာင္း ရွိေနႏိုင္ပါသည္။
အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားအရ ကိုယ္စားလွယ္ ရာႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ျဖင့္ တရား၀င္ တင္သြင္း ျပင္ဆင္ခြင့္တင္ျပျပီးမွ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္ ဆိုေသာေၾကာင့္ ယခု အပတ္အတြင္း တည္ဆဲ ဥပေဒပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အတိုင္း တင္သြင္းျပင္ဆင္ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္မိသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္သစ္ စတင္ လည္ပတ္သည္မွ အစ လူထု လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ ေကာင္းက်ဳိးကိုသာ စဥ္တစိုက္ အေကာင္အထည္ေဖၚလာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးေဆာင္သည္႕ အစိုးရ အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ယေန႕အခ်ိန္အခါကိုလည္း ႏိုင္ငံ ့ အနာဂတ္ အတြက္ ရင့္က်က္ေသာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဥာဏ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္လမ္းျပ ေပးဦးမည္ဟု ယံုၾကည္ထားပါသည္။
သို႕မွ မဟုတ္လွ်င္ အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားကို မည္သည္႕နည္းျဖင့္မွ ျပင္ဆင္ခြင့္ မရေအာင္ ကာကြယ္မည္ ဆိုေသာ စိတ္ထားျဖင့္ အရာရာ အေသးစိတ္က အစ ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ စီးပိုး တားျမစ္မည္ ဆိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ႏိုင္ငံ အနာဂတ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိစီးခ်ဳပ္မိုးထားခဲ့ဖူးသည္ အတိတ္တေစၧ ဧ။္ အရိပ္ေတြ လႊမ္းေနအံုးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း .......................

တင္ျပသူ ေနမ်ဳိးဇင္ ( ၾကည္း ၂၉၄၄၄ ဗိုလ္ၾကီးေဟာင္း ေနမ်ဳိးဇင္ )

LWIN PWIN

NLABR

Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment