နုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ကတိသစၥာၿပဳခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေသာ စာသားကို ေၿပာင္းလဲၿပင္ဆင္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကို ေၿပာၾကား

 
နုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ကတိသစၥာၿပဳခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေသာ စာသားကို ေၿပာင္းလဲၿပင္ဆင္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ဧၿပီလ ၂၃ရက္ေန႕က ဂ်ပန္နိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ ေၿပာၾကားခဲ့သည္ကို ကိုကားၿပီး AFP သတင္းတြင္ ေဖၚၿပထားပါသည္။ 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႕ (၅)ရက္ၾကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္ရွိေနၿခင္းၿဖစ္သည္။ 
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က မိမိအေနၿဖင့္ နိုဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္အား လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကိဳဆိုခ်င္ပါေၾကာင္း သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ၿခင္း မတက္ေရာက္ၿခင္းမွာ သူမႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားအား တိုက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ ေၿပာၾကားခဲ့သည္ဟု အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖၚၿပထားပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၾကားၿဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မွ အနိုင္ရရွိခဲ့သည္။
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ၿဖစ္ထြန္းေရး အေကာင္အထည္ ေဖၚမွဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ေၾကာင္းၿပန္လွည့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၿပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ တူညီေသာလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုပါေၾကာင္းလည္း သတင္းေထာက္မ်ားအား ေၿပာၾကားခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ သူမ၏ ပါတီထက္ ၿပည္သူအတြက္ အလုပ္လုပ္သင့္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေၿပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားၿပီ Jiji သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ေဖၚၿပထားပါသည္။

LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         ttp://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment