ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ပို႔ေရး ထိုင္း စစ္တမ္းေကာက္
 
ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာျပည္ ျပန္ပို႔ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အနာဂတ္အေရး သေဘာထားအျမင္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း အပါအဝင္ အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္းေကာက္ယူေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ျမန္မာအစိုးရက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ႏွင့္ စခန္းေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ (IDPs) မ်ား  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတို႔ကို အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတြင္ အဓိကကိစၥတရပ္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ဤသို႔ အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုတြင္ ကရင္ဒုကၡသည္အမ်ားစုအပါအဝင္ ဒုကၡသည္ ၁ သိန္းခြဲခန္႔ရွိၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ စစ္ေျပး ရြာပုန္းရြာေရွာင္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ IDPs ၁ သန္းခြဲရွိေၾကာင္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး အဖြဲ႔မ်ား၏ စာရင္းအရ သိရသည္။
ဒုကၡသည္မ်ားကို အကူအညီ ေပးေနသည့္ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ (TBBC) မွ လက္ထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဆယ္လီ သြန္ပဆင္က ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဒုကၡသည္စခန္းအမ်ားစုတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လလယ္ကတည္းက စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူေနေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္စခန္းတခုလွ်င္ လူ ၁၀၀ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၎တို႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မစၥ ဆယ္လီ သြန္ပဆင္က “ဒုကၡသည္ေတြကို သူတို႔ ဘယ္သြားခ်င္သလဲ၊ သူတို႔ အနာဂတ္မွာ ဘာလုပ္ခ်င္သလဲဆိုတာကို သိရဖို႔အတြက္ အခ်က္အလက္ေတြ စုေဆာင္းတဲ့ သေဘာပါပဲ” ဟု ဆိုေၾကာင္းတတိယႏိုင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေရးအတြက္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္မထားသည့္ လူသစ္မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္းTBBC ၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ တတိယႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္အေျခခ်ၿပီးသူ အနည္းဆံုး ၇ ေသာင္းခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွာ တာ့ခ္ခ႐ိုင္ရွိ မယ္လစခန္းႏွင့္ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ျပည္နယ္ရွိ ကရင္နီ ဒုကၡသည္စခန္း ႏွစ္ခုတို႔တြင္ျဖစ္ေၾကာင္း မယ္လဒုကၡသည္စခန္းမွ ဥကၠ႒ ကိုေစာထြန္းထြန္းက ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ပတ္က ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ လာေရာက္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ျပန္ေရး၊ တတိယႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ေရး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေတာင္ေပၚသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ ရယူေရးႏွင့္ တျခား ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵ ရွိ မရွိဟူေသာ အခ်က္ေလးခ်က္ကို ေမးျမန္းၿပီး စစ္တမ္းလုပ္သြားေၾကာင္း ေျပာသည္။
ဒုကၡသည္မ်ားအနက္ ျမန္မာျပည္ ျပန္လိုသူ၊ တတိယႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်လိုသူႏွင့္ ထိုင္းတြင္ဆက္ေနလိုသူ ရာခိုင္ႏႈန္း မည္ေရြ႕မည္မွ်ရွိသည္ကို ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက သိလိုေၾကာင္း ဆက္လက္၍ လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ ငါးႏွစ္ခန္႔ ယူရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္အေျခခ်ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္စရာ မ်ားစြာ ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ မိုင္းရွင္းျခင္း၊ ျပန္လည္ အေျခခ်မည့္သူမ်ားအတြက္ ေနရာေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ား ေပးျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ရလွ်င္ ထိုင္းေျမေပၚမွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို ပိတ္မည္ျဖစ္၍ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ကို ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက သိလိုေၾကာင္း မစၥ သြန္ပဆင္က ဆိုသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္ မီးရထားဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ရြာပုန္းရြာေရွာင္ IDPs ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကို မိုးရာသီမတိုင္မီ ဇြန္လအေစာပိုင္း၌ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားလိုသည္ဟု ေျပာေၾကာင္း သိရွိရသည္။
မစၥ ဆယ္လီ သြန္ပဆင္ကမူ “ဒီအခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္က လက္ေတြ႔မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္က ဒုကၡသည္ေတြထက္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ေတြကို ဦးစားေပး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရမယ္ဆိုတာ က်မတို႔ နားလည္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုကပင္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနထိုင္ခဲ့ၾကရသည္။
အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏိုင္ငံ (UAE) အေျခစိုက္ The National အြန္လိုင္း သတင္းတပုဒ္တြင္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ ဒုကၡသည္အမ်ားစု အားထားရာ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသည္လည္း အလႉရန္ပံုေငြ ထက္ဝက္ခန္႔ ျဖတ္ေတာက္ခံရေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ား မၾကာမီ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

LWIN PWIN

NLABR

Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment