ယဥ္ေက်းမႈဆိုတာ by ၿငိမ္းခ်မ္းေအး


လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အဝတ္အစားကိုၾကည့္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈမရွိဘူးလို႔ တသမတ္တည္းေကာက္ခ်က္ဆြဲလို႔ မရပါ။ ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕သေဘာက က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။
လူတစ္ဦခ်င္းအရ ယဥ္ေက်းမႈကိုတိုင္းတာရင္ ယဥ္ေက်းတဲ့လူမွာ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ ဗဟုသုတ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး အျပဳအမူ၊ ယံုၾကည္မႈ (သို႔) ကိုးကြယ္မႈ စတာေတြနဲ႔ တိုင္းတာႏိုင္တယ္။
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအလုိက္ဆိုလည္း အႏုပညာ၊ စာေပ၊ ဘာသာစကား၊ ကိုယ္ကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ သမိုင္း စတာေတြကိုၾကည့္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈျမင့္ တယ္၊ နိမ့္တယ္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ေလ့ရွိတယ္။ ဘံုတူညီတဲ့ တန္ဖိုး၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ လူမႈဆက္ဆံေရး အျပဳအမူ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး လုပ္ထံုးလုပ္ နည္း၊ ဓေလ့ စတာေတြကိုအေျခခံၿပီး လူအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈလို႔ သတ္မွတ္ၾကတာပါ။
လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အဝတ္အစားကိုၾကည့္ၿပီး ပိုၿပီး တသမတ္တည္းေကာက္ခ်က္ဆြဲလို႔မရတာက အက်င့္စာရိတၱပါ။ အက်င့္စာရိတၱဟာ လူ တစ္ေယာက္ရဲ႕ လူပီသတဲ့ အက်င့္၊ စ႐ိုက္၊ အျပဳအမူနဲ႔ လူအဖြဲ႕အစည္းမွာရွိတဲ့ က်င့္ဝတ္၊ စည္းကမ္းေတြကို ေလးစားလိုက္နာမႈနဲ႔ ပိုသက္ ဆိုင္ပါတယ္။
ဗုဒၶေဟာတဲ့ …
သဒၵါ – ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈရွိျခင္း၊
သီလ – ကုိယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ႏွလုံး ေစာင့္ထိန္းျခင္း၊
စာဂ – ေပးကန္းစြန္႔ၾကဲျခင္း၊
သုတ – အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတမ်ားျခင္း၊
ပညာ – အမွန္ကိုသိျခင္း၊
ဟီရိ – မေကာင္းမႈျပဳရမွာကို ရွက္ျခင္း၊
ၾသတၱပ – မေကာင္းမႈျပဳရမွာကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းဆိုတဲ့
သူေတာ္ေကာင္းဥစၥာ ခုႏွစ္ပါးတရားနဲ႔လည္း ယဥ္ေက်းမႈ၊ အက်င့္စာရိတၱကို ေဖာ္ညႊန္းႏိုင္ပါတယ္။ကိုယ္၊ စိတ္၊ ႏွလံုးေစာင့္ထိန္းျခင္းမွာ အဝတ္အစားဆင္ယင္မႈပါတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသြား၊ ေက်ာင္းတက္ လုပ္တဲ့ေနရာ မွာ ဝတ္ဆင္တဲ့ဆင္ယင္မႈနဲ႔ ေပ်ာ္ပြဲ၊ ရႊင္ပြဲသြားတဲ့ေနရာမွာ ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႕မႈဟာ မတူညီႏိုင္ပါ။ လူေတြဟာ ေနရာ၊ ဌာန၊ ရာသီဥတုအေပၚမူ တည္ၿပီး လုိက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲဝတ္စားဆင္ယင္ေလ့ရွိၾကတာ သဘာဝပါ။
ေပ်ာ္ပြဲ၊ ရႊင္ပြဲမွာ အေပ်ာ္ကေန အပ်က္မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းတည့္မတ္ေပးဖို႔က အဝတ္အစားတစ္ခုတည္းခ်ည္း ေဇာင္းေပးလို႔မရပါ။ ေဆး လိပ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ အရက္ေသစာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ၊ မူးရစ္ရမ္းကားမႈ စတာေတြကို ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္တိက်တဲ့၊ တေျပးညီျဖစ္တဲ့ တရားဥပေဒနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ၊ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ အသိပညာေပးႏိုင္မႈ၊ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း စတဲ့ တိုင္းျပည္အတြက္ ပိုမိုအေရးႀကီး တဲ့ အခန္းက႑ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေဝဖန္ေထာက္ျပတာက ပိုသင့္ေလ်ာ္မယ္ထင္ပါတယ္။
ေခတ္ရဲ႕ဝတ္စားဆင္ယင္မႈဟာ ခႏၶာကုိယ္ေဖာ္ျပမႈအသားေပးၿပီး လ်ပ္ေပၚေလာ္လည္ (လီ) လာေနတယ္လို႔လည္း ဆိုမရပါ။ ရင္သား၊ ေပါင္ တံ စတဲ့ ကုိယ္ခႏၶာကို လွစ္ဟာေဖာ္ျပတဲ့ စြဲေဆာင္မႈရွိေစတဲ့ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈေတြဟာ ယဥ္ေက်းတဲ့လူအဖြဲ႕အစည္း စရွိကတည္းက (ဗမာ ျပည္နဲ႔ ေျပာရင္ ပ်ဴေခတ္၊ ပုဂံေခတ္လို ေခတ္ေတြကတည္းက) ေခတ္အလိုက္ ပံုစံကြဲျပားေပမယ့္ ကိုယ္ခႏၶာအလွေပၚလြင္ေစတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာက ေခတ္အဆက္ဆက္ထြန္းကားတဲ့ ဝတ္စားဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႕မႈ ပံုစံေတြမွာ ပါျမဲျဖစ္တယ္။
လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္မႈနဲ႔ ဘယ္လိုမွမပတ္သက္ဆံုးကိစၥကေတာ့ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ လြတ္လပ္ပိုင္ခြင့္၊ အခြင့္အေရးကို အာမခံတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္က အာမခံတဲ့လူတစ္ေယာက္ရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္မွာ တရား၊ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာမႈ၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕တာဝန္ယူမႈက တြဲပါရပါတယ္။ ကိုယ္ရဲ႕ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ (အေျပာအဆို၊ အေနအထိုင္၊ အျပဳအမူ အားလံုးပါပါတယ္) က လူတစ္ဘက္သားကို အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစရ၊ မထိခိုက္ေစရဆိုတာ ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းမွာရွိတဲ့လူတိုင္းက လိုက္နာရတဲ့ လူ႕က်င့္ဝတ္ျဖစ္သလို မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရတဲ့ တာဝန္၊ ဝတၱရားလည္းျဖစ္တယ္။ ဝတ္စံုျပည့္ဝတ္ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စားေသာက္ ဆိုင္မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ဝတ္စံုနဲ႔ မွ စားေသာက္ခြင့္ ရွိသလို၊ အဝတ္ဗလာေတြပဲ လာေရာက္ခြင့္ ရွိတဲ့ ကမ္းေျခမ်ိဳးမွာလည္း အဝတ္အစားမပါ၊ အဝတ္မဲ့ေနႏိုင္မွ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရသလိုမ်ိဳးပါ။
ေခတ္သစ္ကမၻာရဲ႕ နည္းပညာ၊ ဆက္သြယ္ေရးတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈလာမႈနဲ႔ အတူ ကမၻာတစ္ခုလံုးရဲ႕ ကူးလူးဆက္ဆံ၊ စီပြားလုပ္ စတဲ့ ထိေတြ မႈေတြဟာ လ်င္ျမန္ ျမန္ဆန္၊ က်ယ္ျပန္႔လာ႐ံုမက တေန႔ထက္ တေန႔လည္း ပိုမ်ားလာေနတယ္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွာရွိေနတဲ့ လူေတြရဲ႕ အေတြးေခၚ၊ ဓေလ့ထံုစံ၊ အျပဳအမႈ၊ အစားအေသာက္ေတြဟာ ကူးလူးစပ္ယွက္ ေျပာင္းလဲလာတာမ်ားသလို ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ဓေလ့ေတြကလည္း ေျပာင္းလဲလာၿပီး လူအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းရဲ႕ ဝတ္ဆင္မႈ ဓေလ့၊ ယဥ္ေက်းမႈအတိုင္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစံုရဲ႕ ဝတ္ဆင္မႈအျဖစ္ေျပာင္းလဲလာတာ၊ တနည္းအားျဖင့္ ကမၻာပိုဆန္လာတယ္ဆိုတာ သဘာဝပါလို႔ လက္ခံႏိုင္ရပါမယ္။
လူအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ အေပၚယံ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ေျပာင္းလဲလာတာကို ျပစ္တင္ေဝဖန္ေနမယ့္အစား လူအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုက လက္ ခံႏိုင္တဲ့ (လက္ခံထားတဲ့) ယဥ္ေက်းမႈရွိသူ၊ လူယဥ္ေက်းလို႕ သတ္မွတ္ေစတဲ့၊ ဘုရားေဟာနဲ႔လည္းညီတဲ့ မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ျပဳရမွာကို ရွက္ေၾကာက္လာေစျခင္း၊ တရားဥပေဒ၊ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကို ေလးစာလိုက္နာလာေစျခင္း၊ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတမ်ား၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း ပညာႀကီးၿပီး အမွန္ကိုသိလာေစျခင္း၊ လူ႔က်င့္ဝတ္ကိုသိတဲ့၊ လူပီသတဲ့ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ အေနအထိုင္၊ ဓေလ့စ႐ိုက္တို႔ကို ထြန္းကား ေစျခင္း၊ စတဲ့ အတြင္းစိတ္သ႑ာန္ ႐ိုးသား၊ စင္ၾကယ္၊ ေျဖာင့္မတ္၊ မွန္ကန္မႈကိုဦးစားေပးၿပီး စာရိတၱမ႑ိဳင္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ေစဖို႔ မိမိကိုယ္တိုင္က (တစ္ဦးခ်င္း) ေနထိုင္က်င့္ၾကံသြားႏိုင္မွ မိမိယဥ္ေက်းမႈကို တန္ဖိုးထားထိန္းသိမ္းတဲ့၊ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုကိုလည္း ေလးစားလက္ခံ ႏိုင္တဲ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္လွပတဲ့ အနာဂတ္ရွိတဲ့ လူအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။

NLABR
Web-site: www.nlabr.com
Blog: http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment