ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ နဲ႔ ေလးစားလိုက္နာ ---by ဦးဖိုးသာေအာင္

 
တကယ္ေတာ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ကေလးကြက္ေတြနဲ႔ ေရႊ႔ကစားေနၾကတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ကေလးစကားေတြေျပာၿပီး သတင္းလုပ္ သတင္းလႊင့္ေနၾကတယ္၊ ရိုးသားျဖဴစင္သူေတြက ရွင္းရွင္းနဲ႔ မွန္မွန္ေျပာတယ္၊ မရိုးသား မျဖဴစင္သူေတြက ရႈတ္ေအာင္လုပ္ၿပီး မွန္တာမေျပာဘူး၊ အဲဒါအက်င့္ႀကီး တခုလိုျဖစ္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ညစ္ပတ္တဲ့ အလုပ္တို႔ ဘာတို႔ ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေရး ကလိန္ၿခံဳေတြက ဝါဒျဖန္႔ၾကတယ္၊ တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဟာ ႏိုင္ငံေရးပါပဲ၊ မြန္ျမတ္တဲ့ အမ်ားအက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္တဲ့ ကိစၥပါ။
ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတာ ေရွ႔မွာ ဘာျဖစ္မယ္လို႔ ႀကိဳတင္ၿပီးေျပာႏိုင္တယ္တဲ့၊ အကယ္၍ ျဖစ္မလာဘူးဆိုရင္လည္း ဘာေၾကာင့္ျဖစ္မလာဘူးဆိုတာကို ေျပာဖို႔ သူ႔မွာ အဆင္သင့္ရွိေနတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ၾကတဲ့ ဝင္စတန္ ခ်ာခ်ီတို႔ေခတ္လည္း မဟုတ္ေတာ့ပါ၊ လွည္းေခတ္ ေလွေခတ္လည္း မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး၊ အာတိတ္နဲ႔ အႏၱာတိတ္ကို စကၠန္႔ပိုင္းမွာ အေရာက္ပို႔ႏိုင္တဲ့ ေခတ္လည္းျဖစ္ေနပါၿပီ၊ အဲဒီေတာ့ ေခတ္ကိုလည္း ျပန္ၾကည့္ၿပီး ေျပာၾကဆိုၾကဖို႔ လိုေနပါၿပီ။
လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနသည္ ရိုးရွင္းပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ရွင္းေနလွ်င္ သိသာျမင္သာသည္၊ ရႈတ္ေနမွ မသိသာ မျမင္သာျဖစ္မည္၊ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ မသိသာ မျမင္သာေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသူ လူတစ္စု ရွိေနသည္၊ ထိုသူေတြသည္ အေျပာင္းအလဲ အတိုးအတက္ကို မလိုလားသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္၊ ထိုသူမ်ားသည္ ေရွးရိုးစြဲ ဝဲ ယာ ဝါဒီမ်ားပင္ျဖစ္သည္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည့္ ကမၻာတြင္ မဖြံ႔ၿဖိဳးႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေလာင္ပုတ္တက္သြားသည့္ ေနေလာင္သီးမ်ားအျဖစ္ ေၾကြက်ရေတာ့မည္၊ သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္တြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။
တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ႔ကို လိုလားသည့္ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ အိုင္တီနည္းပညာႏွင့္အတူ ကမၻာႀကီးကို အမွန္ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီး လႈပ္ရွားေနၾကပါသည္။ မိမိတို႔လိုလားသည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကိုလည္း ကမၻာႏွင့္ တန္းတူ ရွင္သန္သည့္လူထုႏွင့္ တကြ အသိုင္းအဝိုင္းကို ဦးေဆာင္ေနသူမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။
ျမန္မာျပည္ မတိုးတက္ဘဲ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးေနသည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ (ယၡင္ျမန္မာ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္) ေပၚေပါက္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ျဖစ္ေပၚ လာရသည္မွာလည္း ျမန္မာျပည္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ လႊမ္းမိုးလာမည္ကို စိုးရိမ္ရေသာေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ ကြန္ျမဴနစ္ထက္ ဆိုးေသာ စစ္အာဏာရွင္ကို အေနာက္အရင္းရွင္ အုပ္စုက အားေပးတင္ေျမွာက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ကာ ဗိုလ္ေနဝင္းႀကီးက အာဏာရွင္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ရပါေတာ့သည္။
စစ္အာဏာရွင္၏ လက္ထက္မွာ ဥပေဒတို႔ ဥပဒက္တို႔ဆိုတာ မရွိပါ၊ ၁၉၇၄ ခု ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒဆိုသည္မွာလည္း ဟန္ျပသာျဖစ္ပါသည္၊ စစ္ဗိုလ္မ်ား ထင္ရာလုပ္ႏိုင္သည့္ ေခတ္ဆိုးပင္ျဖစ္ပါသည္၊ ယေန႔ထက္တိုင္ ရွိေနဆဲဟုဆိုလွ်င္ လြန္မည္မဟုတ္ပါ။ နည္းပညာေပါက္ကြဲမႈ႔ႏွင့္အတူ ေခတ္စနစ္ေတြ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေနပါသည္၊ လူသားေတြႏွင့္ မဆီေလွ်ာ္သည့္ စနစ္ဆိုးမ်ားသည္လည္း ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္လာေနပါၿပီ၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ဆိုးႀကီး ပ်က္စီးလုဆဲဆဲ အသက္ငင္ေနသည့္ ကာလမို႔ ကြန္ျမဴနစ္တားဆီးေရး ခံကတုတ္အျဖစ္ အသံုးခ်ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုးကိုလည္း အၿပီးတိုင္ ရိုက္ခ်ဳိးဖယ္ရွားရမည့္ အခ်ိန္ပင္ျဖစ္ေနပါသည္၊ ျမန္မာျပည္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ဆိုးေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရသည့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုးႀကီးအစား ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္မီ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ေဖၚေဆာင္ရန္ ျပည္သူေတြက တာစူေနၾကပါၿပီ။
သို႔ေသာ္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဆုိးေၾကာင့္ ႀကီးပြါးေကာင္းစားၾကၿပီး လက္ညိွဳးညႊန္ရာ ေရျဖစ္ေနသည့္ ေခတ္ေႏွာင္း အာဏာရွင္လက္က်န္မ်ားကေတာ့ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားသူရွိၾကသလို၊ မလိုလားသူမ်ားလည္းရွိေနၾကပါသည္။ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားသူမ်ားကေတာ့ ကမၻာ့အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ျမန္မာ့ ပထဝီဝင္ အေနအထားကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္တတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး သူတို႔အတြက္ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိသည္ဟု ဆိုရပါမည္၊
အေျပာင္းအလဲကို မလိုလားသူမ်ားကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ဒံုးေဝးၿပီး လြန္စြာမိုက္မဲကာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေဟာင္းကို ဖက္တြယ္ထားခ်င္သူမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္၊ သို႔ဆိုေစကာမူ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ သူတို႔၏ မတရား ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ ပစၥည္း ဥစၥာမ်ားကိုကား မူလပိုင္ရွင္ ျပည္သူလူထုထံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ခ်င္မည္ေတာ့ မဟုတ္ၾကပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေခတ္ႏွင့္ေလွ်ာ္ညီစြာ ႏိုင္ငံတကာက လကၡံလာေအာင္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ တခုေတာ့ မျဖစ္မေနလုပ္ၾကရေတာ့မည့္ အေျခတြင္ စစ္အာဏာရွင္ တစုတို႔ ပနက္ရိုက္ခဲ့သည့္ Road Map ေခၚ အဆင့္ ၇ ဆင့္ အစီအစဥ္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္မ်ားသို႔ပင္ ေရာက္လာခဲ့ပါသည္၊
သို႔ေသာ္ သူတို႔ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း အဆင့္ (၇) ဆင့္သာ အေကာင္အထည္ေပၚ ေအာင္ျမင္သြားလွ်င္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ မေရာက္ေတာ့ဘဲ အမည္ခံ အရပ္သားအစိုးရသာျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္ဦးစီးသည့္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္ စနစ္ႀကီးတခုျဖစ္ထြန္းလာၿပီး မူလက စစ္အာဏာရွင္ အဝန္းအဝိုင္းသည္သာ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အျဖစ္ ဆက္လက္၍ အုပ္စီးေနၾကအံုးမည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
 ဒီပံုစံျဖစ္ေအာင္ ခ်ဳိးခဲ့သူမွာ ႏိုင္ငံေရးပါးဝေနသည့္ အာဏာရွင္ႀကီး ဦးေနဝင္းပင္ ျဖစ္သည္၊ ကမၻာေပၚတြင္ နာဇီအာဏာရွင္ႀကီးမ်ားသည္ကမၻာ့ စီးပြါးေရးကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ႏိုင္သည့္ အေျခကိုရယူႏိုင္သည့္ သခၤန္းစာရွိခဲ့သည္ကို အိုဒက္ဆာဖိုင္ မွတ္တမ္းက ျပခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား၊ ဗိုလ္ေနဝင္းအတြက္ ဒါေတြက ရိုးေနပါၿပီ၊ ဒါေၾကာင့္ ရွစ္ေလးလံုးကာလက မ.ဆ.လ ေနာက္ဆံုး ညီလာခံမွာ ဗိုလ္ေနဝင္းက သူႏွင့္တကြ သူ႔ငယ္ကြ်န္ေတြအားလံုး ရာထူးက ႏႈတ္ထြက္မယ္လို႔ ေၾကျငာတဲ့အခါမွာ ဘုမသိ ဘမသိသူ႔လူေတြက ဝိုင္းၿပီးတားၾကတယ္၊ ဒီေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းေျပာတာက ရွင္းပါတယ္၊ *ငါက လက္နဲ႔ေရးတာကို မင္းတို႔က ေျခနဲ႔ မဖ်က္ခ်င္ၾကနဲ႔* တဲ့။  ဗိုလ္ေနဝင္းက မေကာင္းတဲ့ေနရာမွာေတာ့ အင္မတန္ လိမၼာပါးနပ္ၿပီး အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးလွပါတယ္၊ သူတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္မ်ဳိးဆက္ေတြရဲ႔ ထာဝရေကာင္းစားေရးကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး စီမံကိန္းခ်မွတ္ႏိုင္တဲ့သူပါ၊
သူနဲ႔ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္တဲ့ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြရဲ႔အေပၚမွာ မွန္ကန္စြာ အကဲျဖတ္ႏိုင္ခဲ့လို႔လည္း အေမရိကန္၊ တရုတ္၊ ရုရွားတို႔ၾကားမွာ ႏိုင္ငံေရးကစားၿပီး သူတို႔လူတစုေကာင္းစားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္၊ ယေန႔ ROAD MAP (၇)ခ်က္သည္ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ အိုင္ဒီယာကို အေျခခံၿပီး ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္လို႔ လူထုအတြက္ မဟုတ္ဘဲ လူတစုအတြက္သာျဖစ္ေနပါတယ္။
စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလမွာ ကြန္ျမဴနစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ အေနာက္အုပ္စုရဲ႔ အားေပးကူညီျခင္းကို ခံခဲ့ရတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို ေကာင္းေကာင္းႀကီးခံတြင္းေတြ႔သြားပါေတာ့သည္၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ေခတ္ေတြ စနစ္ေတြ ဘယ္လိုပင္ေျပာင္းေပမယ့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႀကီး အဒြန္႔ရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ စစ္အာဏာကို အသံုးျပဳကာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဥပေဒဆိုတာကို ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကပါတယ္၊ ၁၉၇၄ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒသည္ လူထုဆႏၵျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားသည္ ဆိုတာလည္း တကယ္ေတာ့ လိမ္ဆင္ႀကီးပါပဲ၊
ဗိုလ္ေနဝင္းအႀကိဳက္ ဦးေမာင္ေမာင္ (၈၈ အေရးေပၚ သမၼတ)က ေရးဆြဲေပးၿပီး မည္သူတဦးတေယာက္ကမွ် မျပဳမျပင္ဝံ့ဘဲ ထြက္ေပၚလာတဲ့ အေျခခံဥပေဒပါ၊ အဲဒီ့ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္လည္း တတိုင္းတျပည္လံုး ျပည္သူေတြ မြဲျပာက်သြားၾကရတာပါ၊ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာလည္း စစ္ဗိုလ္စစ္သားစစ္တပ္သည္သာလွ်င္ တိုင္းျပည္၏ ကယ္တင္ရွင္ေတြ၊ ေက်းဇူးရွင္ေတြ ျဖစ္ၾကကုန္ၿပီး ပါဝါႏွင့္ အာဏာသည္ ေသနတ္ေျပာင္း ပိုင္ရွင္ စစ္ဗို္လ္ စစ္သားမ်ား၏ လက္ထဲတြင္သာ ထာဝရ တည္ရွိေနရမည္ဟူေသာ အယူအဆ၊ အႏုမာနကို ျမန္မာ လူထုထဲသို႔ စြဲဝင္ စူးနစ္ေအာင္ ရိုက္သြင္းလိုက္ပါေတာ့သည္၊ ကမၻာ့ အျမင္၊ ႏိုင္ငံတကာ၏ အျမင္ႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ ရီစရာျဖစ္ေနေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေျခာက္လံုးျပဴးကိုင္ရသူမ်ားမွာ နားထင္ေသြးေရာက္ ဘဝင္ေျမာက္လူတန္းစားတရပ္အျဖစ္ ္ခံယူေနၾကပါေတာ့သည္၊ အလြန္စိတ္ဆင္းရဲစရာ ျမန္မာႏိုင္ငံပါေပ၊ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ လက္နက္ကိုင္လူတန္းစားစိတ္ဓါတ္ရိုက္သြင္းမႈ႔မွာ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ေျပာရပါမည္၊ ယေန႔တိုင္ဟု ဆိုပါသည္။
၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ အဲဒီ့အခ်ိန္က လြတ္လပ္စ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္ကိုက္ညီပါသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္လည္းရွိေနပါသည္၊ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ညွိ႔ကာ စာခ်ဳပ္လြတ္လပ္ေရးရယူခဲ့ရသည္မို႔ အဂၤလိပ္၏ ဆႏၵမ်ားလည္း သက္ေရာက္မႈ႔ေတာ့ ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္၊ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္ၿပီးစ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္မႏွင့္ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ား အတူပူးေပါင္းေနၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆယ္ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ ေတာင္တန္းေဒသေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အမ်ားဆႏၵအရ ခြဲထြက္ေနထိုင္ခြင့္ရွိရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုပင္ အေၾကာင္းျပကာ ဗိုလ္ေနဝင္းက စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး စစ္အာဏာ သက္ဆိုးရွည္ေစမည့္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒကို အဓမၼေရးဆြဲအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္ပါသည္၊ စစ္ဘက္ေရာ နယ္ဘက္ပါ အေရးပါ အထက္တန္းရာထူးမွန္သမွ်ကို စစ္ဗိုလ္စစ္သားမ်ားကသာ ေနရာယူထားသည့္ ဥပေဒပင္ျဖစ္ပါသည္၊
စီးပြါးေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအားလံုးကိုလည္း စစ္ဗိုလ္စစ္သားမ်ားကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္လႊမ္းမိုးပါေတာ့သည္။ ျပည္သူပိုင္ ဆိုင္းပုဒ္ကပ္ထားသည္မ်ားလည္း စစ္ဗိုလ္ပိုင္ပင္ျဖစ္သလို *ဦးပိုင္* ဆိုသည္လည္း စစ္ဗိုလ္ပိုင္ပင္ျဖစ္ၿပီး ယေန႔ေတာ့ *ထူးပိုင္* ႏွင့္ တကြ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိး တပ္ထားသည့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းအားလံုး လိုလိုပင္ စစ္ဗိုလ္ စစ္တပ္ စစ္သားပိုင္မ်ားခ်ည္းျဖစ္ေနပါေတာ့သည္၊ ၁၉၇၄ အေျခခံဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒသည္ လက္နက္ကိုင္ စစ္အာဏာရွင္တစ္စုအတြက္ အဏာၿမဲေရးႏွင့္ ေကာင္းစားေရးအတြက္သာျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။
ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ အေရးေတာ္ပံုေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲလာသည့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာ အရလည္းေကာင္း ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ဆက္ၿပီးသြားလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အခ်ိန္ဆြဲကာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒဆိုတာကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၾကျပန္ပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ထံုးစံအတိုင္း လူထုကို ခ်ျပၿပီးမွ ဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္ၿပီး အမ်ားဆႏၵအရ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းပါတယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာကို ညာတယ္၊
အဲဒီ့အခ်ိန္က ျမန္မာျပည္မွာ နာဂစ္မုန္တိုင္း ဝင္မွာကို ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔ အာဏာရွင္တစုက သိသိႀကီးနဲ႔ ဖံုးအုပ္ထားတယ္၊ အခ်ိန္မီမေၾကျငာဘူး၊ အခု ဇလေဗဒ ညႊန္မႈး ဦးထြန္းလြင္ျပန္ၿပီး ဖြင့္ခ်မွ သိရေတာ့တယ္၊ လူေတြ သိန္းခ်ီၿပီး ေသၾကရတဲ့ တရားခံႀကီးေတြ ဘယ္သူလဲဆိုတာ ေမးစရာေတာင္ မလိုေတာ့ပါဘူး၊
နာဂစ္နဲ႔အတူ လူထုဆႏၵကို ယူခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ စစ္အာဏာရွင္ တျဖစ္လဲ လူတန္းစားမ်ား ေကာင္းစားေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အဓိက ဦးတည္ေရးဆြဲထားတယ္ဆိုတာကိုလည္း ကမၻာကေရာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအဝိုင္းတခုလံုးကပါ သိၾကပါတယ္၊ မအၾကပါဘူး၊ နည္းဗ်ဴဟာအရ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းမယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚေနၾကတဲ့အတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုျပင္ရမယ့္ အလုပ္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွသာလုပ္ျခင္းက ပိုေကာင္းသည့္ လမ္းကို ယေန႔လူထုေထာက္ခံသည့္ အင္အယ္ဒီက လွမ္းေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွေန၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အင္အယ္ဒီသည္ သူတို႔ပါတီကို သူတို႔အလွ်င္ ျပင္ၾကရပါသည္၊ ဤကိစၥသည္ အလြန္အေရးႀကီးလွသည့္ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႀကီးလည္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္၊
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ *ခံစားခ်က္ျဖင့္ မဆံုးျဖတ္ပါႏွင့္ ဦးေဏွာက္ျဖင့္ဆံုးျဖတ္ပါ* ဆိုသည့္ အယူအဆဘက္က ေအာင္ျမင္သြားၿပီး လႊတ္ေတာ္ဝင္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းကိုေလွ်ာက္လွမ္းျဖစ္ပါေတာ့သည္၊ ေဒၚစုကလည္း ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ အင္အယ္ဒီအသစ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္သံုးရပ္ကို ခ်ျပလိုက္ပါသည္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ျဖစ္ပါသည္။
ဒီအခ်က္သံုးခ်က္ကို လက္ရွိစစ္ဦးစီး အစိုးရက သေဘာက်သည္ျဖစ္ေစ မက်သည္ျဖစ္ေစ ေဒၚစု၊ အင္အယ္ဒီႏွင့္ လူထုကေတာ့ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ၾကေတာ့မည္သာျဖစ္သည္၊ ဒါေၾကာင့္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွ႔ႏႈိင္းစဥ္ကတည္းက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ *ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္* အစား *ေလးစားလိုက္နာ* ဆိုသည့္ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းကို ျပင္ေပးရန္ဆိုတာပါဝင္ခဲ့သည္မွာ ေသခ်ာပါသည္၊
ဒီစကားက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကတည္းက ၾကားသိေနၾကရပါသည္။ အားလံုးကလည္း ဒီအသံုးအႏႈန္းကို ျပင္ဆင္ေပးၿပီးၿပီဟုမွတ္ယူေနၾကပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ ေနအိမ္အခ်ဳပ္က်ခံခဲ့ရသည့္ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကိုပင္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ အႏွီ *ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ မွ ေလးစားလိုက္နာ* အျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးရန္မွာ ခက္ခဲေနမည္မဟုတ္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္၊
သို႔ေသာ္ ယေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးၿပီးစီးေအာင္ျမင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ေဒၚစုတို႔ တက္ေရာက္ခါနီးကာမွ ဒီျပႆနာက စေနျပန္ပါသည္။ ဦးဥာဏ္ဝင္းကေတာ့ မၾကာမီ ေျပလည္သြားႏိုင္ပါသည္ဟုဆိုပါသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုေတာ့ မည္သို႔မွ် ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ႔ မျပဳႏိုင္သည္မွာ ရွင္းပါသည္၊ ဥပေဒ ပညာရွင္မဟုတ္သည့္ သာမာန္လူထုေသာ္မွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ အခ်ိန္မေရြး စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းႏိုင္သည့္ ဥပေဒသာျဖစ္ေၾကာင္းကို နားလည္ေနၾကပါသည္၊ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာလည္း စစ္အာဏာရွင္ တျဖစ္လဲ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၏ ဘဝလံုၿခံဳေရးႏွင့္ မတရားရယူ သိမ္းပိုက္ခဲ့သမွ်ေတြကို တရားဝင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခြင့္ ရရွိေရး စတဲ့က႑မ်ားကို လံုးဝဥဳသုန္ အာမခံခ်က္ရမည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲၿပီး၊ ၎ဥပေဒႀကီးကို ျပဳျပင္ရန္ ခက္ခဲေစမည့္ *ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ * ဆိုသည့္ စကားအသံုးအႏႈန္းကို တမင္ႀကီး ထည့္သြင္းထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာစကားမွာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ တိက်ေအာင္ ေရးသားေျပာဆိုႏိုင္သကဲ့သို႔ အဓိပၸါယ္ ႏွစ္ခြျဖစ္ေအာင္၊ ေဝဝါးေအာင္၊ ယူေသာ္ရ၏ ျဖစ္ေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးလည္း ေရးသားေျပာဆိုႏိုင္ၾကပါသည္။ အာဏာရွင္တို႔၏ ဥပေဒမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လိုသလိုအသံုးခ် အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည့္ စကားလံုးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သံုးႏႈန္းတက္ၾကပါသည္၊
သို႔ေသာ္ *ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္* ဆိုသည့္ စကားအသံုးအႏႈန္းကေတာ့ ဤေနရာတြင္ ထည့္သြင္းထားရန္ လံုးဝမလိုအပ္ပါ။ ဥပေဒ၊ ဝိနည္း၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းဆိုသည္မွာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္မဟုတ္ပါ ေလးစားလိုက္နာရမည့္ အရာသာျဖစ္ပါသည္၊
ျမန္မာစကားတြင္ မည္သည့္အရာအတြက္ မည္သည့္ စကားလံုးကိုသံုးရမည္ဆိုတာ သိနားလည္ထားရပါမည္။
 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဆိုသည့္ စကားရပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ လူထုႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ ရုပ္ပိုင္းကို ယိမ္းသည့္ အရာမ်ားကို အဓိက ထားၿပီး သံုးႏႈန္းပါသည္။ မျပဳမျပင္ဘဲ မေပ်ာက္မပ်က္ရန္ ရည္သန္သည့္ သေဘာကို ေရွးရႈသံုးႏႈန္းျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ေလးစားလိုက္နာဆိုသည့္ စကားရပ္ကေတာ့ ရုပ္နာမ္လူသားႏွင့္ ဥာဏ္ပိုင္ရွင္တို႔၏ ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းေပးသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ဥပေဒသမ်ား၊ တနည္းအားျဖင့္ အေကာင္အထည္မဲ့ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အဓိကထားၿပီး သံုးႏႈန္းၾကပါသည္၊ ျပဳလြယ္ ျပင္လြယ္ မြန္းမံတည္ေဆာက္လြယ္သည့္ သေဘာကို ေရွးရႈသံုးႏႈန္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊ ပံုေသကားခ်သေဘာကိုမေဆာင္ပါ။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုသည္မွာ လူတို႔၏ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာခံစားခ်က္၊ ေတြးေတာစဥ္းစားခ်က္မ်ားျဖင့္ လူအမ်ားလိုက္နာၾကရမည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေရးဆြဲထားျခင္းသာျဖစ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ *ေလးစားလိုက္နာ* ဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္ သင့္ေတာ္သည္ လံုေလာက္သည္၊ ထို႔ျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းဆိုသည္မွာ ေခတ္စနစ္ ေျပာင္းလဲမႈ႔ႏွင့္အတူ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါအရ အဆင္ေျပညီညြတ္ရန္ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္သေဘာရွိသည့္ အရာသာျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္ *ေလးစားလိုက္နာ* ဆိုသည့္အသံုးအႏႈန္းျဖင့္သာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေနသည္၊
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းသည္ ထိုလူအဖြဲ႔အစည္းရွိ လူသားအားလံုး၏ ဦးေဏွာက္ႏွင့္ ႏွလံုးသားဆိုင္ရာ အဇၥ်တၱပိုင္းမွာသာရပ္တည္ေနေသာ အရာျဖစ္သျဖင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ေလးစားလိုက္နာရမည္သာျဖစ္သည္။

*ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္* ရမည္ဆိုသည္မွာ အထိအခိုက္မခံႏိုင္သည့္ သေဘာကိုေဆာင္ၿပီး ဗဟိဒၶ အျပင္ဘန္း လကၡဏာျဖစ္သည္၊ ရုပ္ဝတၱဳပိုင္းႏွင့္ ပိုၿပီးေလွ်ာ္ကန္သည့္ အသံုးအႏႈန္းသာျဖစ္သည္၊ ပစၥည္းတခုကို လံုၿခံဳေအာင္ ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္၊ လူျဖစ္ေစ တိရိစာၦန္ျဖစ္ေစ မထိခိုက္မပ်က္စီးဘဲ မေပ်ာက္ပ်က္ရန္၊ လြတ္မသြားေအာင္ ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဆိုလွ်င္လည္း မွန္သည္၊ ဘာသာရပ္စံု ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ဥပေဒ စည္းကမ္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေရးသားထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ေက်ာက္စာေပစာမ်ား၊ ယၡဳေခတ္ အင္တာနက္မွာတင္ထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားစသည့္ ရုပ္ဝတၱဳပိုင္းပစၥည္းမ်ားကို *ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္* ရမည္ဟု သံုးႏႈန္းလွ်င္လည္းမွန္ကန္ပါသည္။
ထိုရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကို မထိခိုက္မပ်က္စီးေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ေပးျခင္းခံရသည့္ ဝန္ထမ္းႀကီးငယ္မ်ားလည္း ရွိေနရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ *ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္* ဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းသည္ ဝန္ထမ္း (တနည္းအားျဖင့္) အခေၾကးေငြျဖင့္ အဓိက ဦးစားေပးလုပ္ေစရမည့္ သူမ်ား၏ တာဝန္ဆိုေသာဘက္ကို ပိုၿပီးယိမ္းသည္။
အမွန္အားျဖင့္ေတာ့ *ေလးစားလိုက္နာ* ႏွင့္ *ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္* ဆိုသည့္ ေဝါေဟာရမ်ားကို ဤမွ်ရွင္းစရာေတာင္မလိုပါ၊ ျမန္မာျပည္တြင္ ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္ေတြ၊ ျမန္မာစာေပပညာရွင္ေတြ အနမတကၠပါ၊ သို႔ေသာ္ရွင္းတာကို ရႈတ္ေအာင္လုပ္လိုသည့္ ဝိသမေလာဘသားေကာင္မ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္အေတြးအေခၚရွင္မ်ား၏ ေခတ္ႏွင့္ မေလွ်ာ္ညီေတာ့သည့္ ကေလးကြက္နင္းေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေတြ႔ေနရျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

မည္သုိ႔ဆိုေစ အင္တာနက္ေခတ္မတိုင္မီ ေခတ္အဆက္ဆက္က ေရးဆြဲခ်မွတ္ေပးထားခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုသည္မ်ားကို ယေန႔ေခတ္ႏွင့္ေလွ်ာ္ညီစြာ စစ္မွန္ေသာ လူထုဆႏၵျဖင့္ အညီျပန္လည္ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းမည့္ အေျခခံဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒႏွင့္ အစားထိုး ျပင္ဆင္ေရးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အင္အယ္ဒီႏွင့္တကြ တုိင္းျပည္တိုးတက္ေျပာင္းလဲေရးကို အလိုရွိေနၾကသည့္ သူမ်ားအားလံုးက ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း။
--ဦးဖိုးသာေအာင္(ေနာ္ေဝ)

LWIN PWIN

NLABR

Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment