"ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ အစိုးရ " "သိထိုက္ေသာ အခ်က္ " "ႏွလံုးေကာင္းေသာ ဦးႏု "
by (ေရႊဥေဒါင္း)

 
ကၽြႏု္ပ္၏ ယံုၾကည္ခ်က္ တစ္ခုမွာလည္း တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူ တစ္ေယာက္သည္ တိုင္းသူျပည္သား ေခ်ာင္ခ်ိ သက္သာေရးႏွင့္ ကုသိုလ္ေရးကို တြဲဖက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္က ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ မွန္ေသာ္လည္း တိုင္းသူ ျပည္သားတို႔၌ အက်ပ္ခံၿပီး တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ေငြျဖင့္ မိမိ ကုသိုလ္ ရေအာင္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ကုသိုလ္ရေအာင္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္သည္ဆိုပါလွ်င္ ထိုသူသည္ ေလာကေရးႏွင့္ ဓမၼေရးကို ပိုင္းျခားနားလည္သူ မဟုတ္ဟု ဆိုခ်င္သည္။ အစိုးရ၏ ဝတၱရားသည္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ စားေနဝတ္ အဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ ေပးရန္ ျဖစ္၍ နတ္ျပည္သို႔ တင္ေပးရန္ တာဝန္မရွိေခ်။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ တစ္ေယာက္သည္ သူ ကုသိုလ္ လိုခ်င္ပါက မိမိ၏ ေခၽြးႏွဲစာျဖင့္ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းရာ၏။ ျပည္သူျပည္သား၏ အခြန္ေတာ္ ေငြကို တိုင္းသူျပည္သား၏ လက္ ငင္း ပစၥကၡ အက်ိဳးအတြက္မွတပါး မည္သည့္ ကုသိုလ္ေရး အတြက္မဆို သံုးထိုက္သည္ဟု အထင္ေရာက္လာ လွ်င္ ထိုအစိုးရသည္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာ အစိုးရတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

သိထိုက္ေသာ အခ်က္

ပုဂၢလိကအေနျဖင့္ တစ္မ်ိဳး၊ အစိုးရအေနျဖင့္တစ္မ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ရေသာ ကိစၥမ်ိဳး ရွိျခင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔ နား လည္သင့္၏။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လယ္ေျမကို အျခားသူ လူတစ္ေယာက္က သိမ္းယူျခင္းသည္ အမွန္ စင္စစ္ မတရားဟု ဆိုရေပမည္။ သို႔ရာတြင္ ဆိုရွယ္လစ္ အစိုးရ တစ္ခုအေနျဖင့္ လယ္မလုပ္ဘဲ ထိုင္စားသူမ်ား ၏ လယ္ေျမကို သိမ္းယူၿပီး လယ္သမားမ်ား၏ လက္ဝယ္သို႔ ေပးေဝေသာ နည္းျဖင့္သာလွ်င္ ျမန္မာျပည္တြင္ လူမ်ားစုျဖစ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေခ်ာင္ခ်ိႏိုင္ဖို႔ ရွိေတာ့သည္ဟု ယံုၾကည္သည္ ဆိုပါ့မူကား ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဦးႏု ေျပာဖူးသကဲ့သို႔ ဝိတိုရိယ ဘုရင္မႀကီး၏စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေတြ ဘာေတြႏွင့္ ေခ်ာင္လည္ ေခ်ာင္ပတ္ ေျပာမေနဘဲ ေျပာင္ေျပာင္ရဲရဲပင္ ခြဲေပးသင့္ေပသည္။ ဦးႏုသည္ လယ္ေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝိတိုရိယ ဘုရင္မႀကီး ၏ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ကို အေထာက္အထား ျပဳ၍ ေျပာျခင္းမွာ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား ေက်နပ္ေအာင္ နားလွည့္ျခင္း ေပ ေလာ။ သူ ကိုယ္တိုင္ပင္ တကယ္ ယံုၾကည္၍ ေပေလာ မေျပာတတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္၏ အထင္မွာ ေျမသိမ္းရျခင္းကို သူကိုယ္တိုင္ စိတ္မသန္႔သည္ႏွင့္ သူ႔ကိုယ္သူ နားလွည့္ျခင္း ျဖစ္ပံုရသည္။ ျဖစ္သင့္သည္မွာကား အစိုးရလုပ္ မည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ လူေတြ စားေနဝတ္ ေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ ဤနည္းတစ္ခုတည္းသာ ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ပါက ခံစရာရွိလွ်င္လည္း ခံမည္၊ ထိုနည္းလမ္းအတိုင္းပင္လုပ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ဝ့ံေသာ သတိၱ ရွိရေပ မည္။ ဦးႏုကမူ ပါးစပ္ကေတာ့ ေျပာဖူးပါ၏။ တကယ္ လုပ္ရာ၌မူ ငရဲကိုေၾကာက္႐ုံသာမက အုပ္ခ်ဳပ္ရင္းပင္ ကုသိုလ္ကေလးတစ္ဖက္ ရလိုက္ခ်င္ေသးသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ေရွာင္ ၾကဥ္ရမည့္ အလုပ္မ်ိဳးတို႔ကို အစိုးရအေနျဖင့္ ေရွာင္၍ မရေၾကာင္း၊ ေရွာင္လွ်င္ ဝတၱရား ပ်က္ကြက္ရာ က်၍ သူ၏ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား က်ပ္တည္း ဆင္းရဲႏိုင္ေၾကာင္းကို အစိုးရ လုပ္ခ်င္သူမ်ား သိထိုက္လွေပသည္။

ရွင္းဦးအံ့။ ဗုဒၶ ဘာသာ ယံုၾကည္ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္သည္ ပါဏာတိပါတ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခက္အခဲ ေတြ႔ရတတ္၏။ ထိုအထဲတြင္ လူမ်ားစားၾကေသာ တိရစာၦန္မ်ိဳးတို႔၏ အသက္ကို ကာကြယ္ေပးျခင္း သည္ သာသနာျပဳျခင္း မည္သည္ဟု ယူဆခဲ့လွ်င္ ထိုအခက္အခဲသည္ ပိုမို ႀကီးထြားလာတတ္၍ ေျဖရွင္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခမ်ိဳးသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္၏။ ႏြားသားမေပၚရ၊ ငါးေစ်းႀကီး၍ ဝယ္မစားႏိုင္ၾကလွ်င္ ငါးေတြအ ေသ သက္သာေသာေၾကာင့္သာ၍ေကာင္းသည္ဟူေသာ သေဘာထားသည္ အရပ္သားတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ဤအတိုင္း က်င့္သံုးသည့္အခါ တိုင္းသူျပည္သား (အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသားမ်ား)အား တိုး၍ က်ပ္တည္း ဆင္းရဲ ေအာင္ ဖန္တီးေပးရာ ေရာက္ေလသည္။ လိုင္စင္သမားမ်ား အဖို႔မွာ ႏြားသား မေပၚလွ်င္ ဝက္ ၾကက္ စားႏိုင္ သည္။ ငါးရွား၍ ေစ်းႀကီးလွ်င္ တစ္ပိႆကို ၁၅ က်ပ္၊ ၂၀ က်ပ္လည္း ေပးဝယ္စားႏိုင္သည္။ အလုပ္သမား ဆင္းရဲသားမ်ားမွာသာ က်ပ္လွ်င္ က်ပ္၊ ငတ္လွ်င္ ငတ္ ၾကရသည္။ (အမဲသားကား မေပၚသည္ မဟုတ္၊ “တိုးတိုး သား” အျဖစ္ႏွင့္ ေစ်းတက္သြား႐ုံသာ ရွိသည္။) ယခု တေလာ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဦးေခါင္းထဲသို႔ွ ထူးဆန္း ေသာ စိတ္ကူးမ်ား ဝင္ေရာက္လွ်က္ ရွိ၏။ ေဂါတမဗုဒၶ ေဟာျပေတာ္မူခဲ့သည့္ က်င့္စဥ္မ်ားအနက္တြင္ အက်ပ္ တည္းဆံုး ၿခိဳးၿခံရဆံုးေသာ က်င့္စဥ္မွာ ဓူတင္ေတရသပင္ ျဖစ္၏။ ထိုက်င့္စဥ္မွာ ဗုဒၶ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေကာင္း စြာနားမလည္ေသာ လူမ်ားက ျပင္းထန္လြန္းအားႀကီးလွ၍ အတၱကိလမထက်င့္စဥ္ ဟူ၍ပင္ ေျပာခ်င္ၾကသည္။ အဆိုပါ ဓူတင္ ေတရသ၌ပင္ သက္သတ္လြတ္စားရသည္ ဟူေသာ က်င့္ရပ္တစ္ခု မပါေခ်။ သက္သတ္လြတ္ စားျခင္းမွာ ဟိႏၵဴဘာသာမွ (ေကာင္းႏိုး ေယာင္ေယာင္ႏွင့္) ျမန္မာျပည္သို႔ ထိုးဝင္လာသည့္ က်င့္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ ၍ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ ဦးႏုကဲ့သို႔ လူၿပိန္းမ်ား အမ်ားဆံုး ၾကည္ႀကိဳၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး တစ္ဦးက က်င့္သံုးလာသည္ဆို လွ်င္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ညႇိဳးမွိန္ေရးအတြက္ ဟိႏၵဴဘက္မွ ေျခတစ္လွမ္း ဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ စိုးရိမ္မိ သည္။ ဗုဒၶက “ငါ မပညတ္ခဲ့သည္ကို ပညတ္ျခင္း၊ ငါ ပညတ္ခဲ့သည္ကို ဖ်က္ျခင္းအားျဖင့္ သာသနာေတာ္ကို ညိႇဳးမွိန္ေအာင္ မျပဳၾကပါကုန္လင့္” ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့၏။ သက္သတ္လြတ္ စားျခင္းသည္ ဟိႏၵဴမ်ား၏နည္းသာ ျဖစ္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ေဂါတမဗုဒၶ၏ သာသနာေတာ္ မ်က္ႏွာကို ေထာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ ေယာင္လည္လည္ လူမ်ားက အထြက္အျမတ္ထင္ၾကသည့္ သက္သတ္လြတ္ စားနည္းကို မည္သူမႀကိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ လက္လွမ္း မီသေလာက္ တိုက္ဖ်က္ဖို႔ တာဝန္ယူရေပလိမ့္မည္။

ႏွလံုးေကာင္းေသာ ဦးႏု

တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္၍မင္းလုပ္မည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္သည္ ရွင္းရွင္းျပတ္ျပတ္ စဥ္းစားတတ္ဖို႔လိုအပ္၏။ ျပည္သူလူထု ေခ်ာင္ခ်ိေအာင္ လုပ္ရမည့္ မိမိ၏တာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျပစ္ေပးထိုက္သည့္ ရာဇဝတ္ ေကာင္ကို အျပစ္အားေလ်ာ္စြာ ဒဏ္ေပးတန္လွ်င္ ေပးရမည္။ သနားသည္၊ သို႔မဟုတ္ ငရဲေၾကာက္သည္ဆိုကာ ေရွာင္လြဲ၍ မျဖစ္။ တိရစာၦန္၏ အသားကို စားေနက် ျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးအား ငရဲမႀကီးၾကပါေစႏွင့္ ဆိုကာ သား သတ္႐ုံမ်ားကို ပိတ္ပစ္၍ နည္းလမ္းမက်၊ မိမိ မလုပ္ဝ့ံလွ်င္လည္း ေရွာင္လြဲ၍သာ ေပးသင့္သည္။ တိုင္းျပည္အ တြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ငရဲႀကီးလိမ့္မည္ဟု ထင္စရာရွိေသာ အမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳတန္က ျပဳရလိမ့္မည္။ (အေလာင္းေတာ္ ေတမိမင္းသည္ အပါယ္ငရဲသို႔ က်ခဲ့ရသည္ဟု စာက ဆိုသည္။) ကၽြႏု္ပ္အား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တင္ ေျမႇာက္ၾကလွ်င္ လုပ္မည္ေလာဟု ေမးျငားအံ့။ ကၽြႏု္ပ္တန္ခိုး အာဏာကို မက္ေမာေသာစိတ္မ်ိဳး ရွိ၍ လက္ခံခဲ့ လွ်င္ တာဝန္ကို ေရွာင္လြဲၿပီး ငရဲကို ေၾကာက္လိမ့္မည္မဟုတ္။ လုပ္သင့္သည္ကို လုပ္လိမ့္မည္သာ ျဖစ္၏။ တစ္ ဖက္၌ ေစတနာေကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ လုပ္ရသည္ ဟူေသာ ေျဖလံုးျဖင့္သာ မိမိကိုယ္ကို ေျဖယူပါ လိမ့္မည္။ ဦးႏု၏ အျဖစ္ကား ေကာက္က်စ္စဥ္လဲျခင္း၊ ညစ္ပတ္ယုတ္မာျခင္း မဟုတ္။ ေလာကေၾကာင္းႏွင့္ ဓမၼ ေၾကာင္းကို ပိုင္းပိုင္းျခားျခား နားမလည္ရွာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဦးႏု၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္တစ္ခုကို ကၽြႏု္ပ္ ျမင္မိသည္မွာ သူသည္ ေဝႆႏၱရာ မင္းႀကီးထက္ပင္ သာမာဓိ အလုပ္ကို လုပ္ထားပံုရ၍ သတၱိထူး တစ္မ်ိဳးရွိ ထားသည့္ လကၡဏာႏွင့္ ေဝႆႏၱရာ မင္းႀကီးကဲ့သို႔ တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္း ခံရမည္ မဟုတ္။ (အရမ္း ၾကည္ ညိဳသူမ်ားလည္း ရွိသည္။) သူ႔ သႏာၱန္၌ ရွိေနသည့္ဖီလာ သေဘာတရားမ်ား (Absurdities) ေၾကာင့္ သူ႔ဟာသူ စြန္႔ခြာသြားရလိမ့္မည္ဟု ထင္သည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေဖာ္ျပရေသာ္ ဦးႏုသည္ စိတ္ႏွလံုးေကာင္းႏွင့္ ေစတနာ ေကာင္း ရွိေသာ္လည္း နားလည္မႈ မျပည့္စံုရွာေခ်။ ပညာဓိက မဟုတ္။ သဒၶါဓိက ျဖစ္ပံုရသည္။
ေရႊဥေဒါင္း
“တစ္သက္တာမွတ္တမ္းႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ား” စာအုပ္တြင္းမွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မိေသာေၾကာင့္ မွ်ေ၀လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

LWIN PWIN

NLABR

Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment