ေသာ့ခေလာက္ႀကီးတန္းလန္းနဲ႔ ေကာင္းႏုိင္ၾကေသးရဲ႕လားခင္ဗ်
တူေမာင္ညိဳ။
(NLD) ပါတီ က (၃၀ ဧၿပီ၊ ၂၀၁၂ ) တနလၤာေန႔က ထုတ္ေဝတဲ့ ”ဒီလိႈင္းစာေစာင္” အတြဲ ၁။ အမွတ္ ၁၅ မွာ ပါရွိတဲ့ ဒီလိႈင္းစာေစာင္ရဲ့ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္နဲ႔ ဦးဝင္းတင္ ေဆာင္းပါး - ဒီခ်ဳပ္နဲ႔ “ ေသာ့ခေလာက္ႀကီး ” ျပည္သူလူထုရဲ႕ေမးခြန္းပုစာၦ … က်ဳပ္ေတာ့ျဖင့္ မ်က္ေစ့လည္ေနၿပီဗ်ာ” ဖတ္ၾကည့္ပါဗ်ာ။ သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္လည္းလြတ္လပ္စြာေပးၾကပါဗ်ာ။ထြက္လာတ့ဲအာေဘာ္၊ အာေဘာ္ေဆာင္းပါးေတြက ဒီခ်ဳပ္ပါတီထဲမွာဘယ္လုိျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ဆုိတာကုိလွစ္ဟျပေနတယ္ဆို တာေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။


ဦးဝင္းတင္ေဆာင္းပါးထဲကအတုိင္းဆုိရင္ေတာ့“ေသာ့ခေလာက္ႀကီးတန္းလန္းနဲ႔လႊတ္ေတာ္ထဲ ဝင္သြားလို႔ကေတာ့ရဟန္း၊ဗိုလ္၊လူ၊ေက်ာင္းသား၊ျပည္သူေတြကဝုိင္းေမးၾကမွာ
ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပဲလုိ႔ေျပာခ်င္တယ္ဗ်” တဲ့
အခုေတာ့ ၃၀ ဧၿပီ ၂၀၁၂ ဒီခ်ဳပ္ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ( ၁၇/၀၄/၁၂) မွာေတာ့ “ျပည္သူလူထုဆႏၵကိုလုိက္ေလ်ာလုိေသာ ေၾကာင့္” ဆုိပါလား။ 
တစ္ေန႔ထဲထုတ္ေဝတဲ့ “ဒီလိႈင္းစာေစာင္” မွာ ေဖၚျပပါရွိေသာ သေဘာထားနဲ႔  (NLD)ပါတီေၾကညာခ်က္ပါသေဘာထား က ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဘာေၾကာင့္ ကြဲျပားျခားနားေနတာပါလိမ့္။ ဒါကိုရွင္းလင္းေပးဖုိ႔(NLD)ပါတီမွာတာဝန္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူ လူထုကိုလက္တစ္လံုးျခားမလွည့္ဖ်ားသင့္ပါ။ ျပည္သူလူထုကိုလိမ္ညာလွည့္ဖ်ားသူေတြကို (NLD) ပါတီအပါအဝင္  ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိင္း၊ ႏုိင္ငံေရးသမားတုိင္း၊ ျပည္သူတုိင္း ကဆန္႔က်င္ရႈံ႕ခ်ရမွာပါ။
လူထုဆႏၵကိုရုိေသေလးစားလ်က္
တူေမာင္ညိဳ


LWIN PWIN

NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment