ရခိုင္လူမ်ိဳး နဲ႔ တိုင္းျပည္ကို ေခ်ာက္ထဲ တြန္းခ်ေနသူ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက---

စစ္ေဆးေနမႈ မ်ားအရ ရခိုင္ျပည္နယ္သုိ႔ ခိုး၀င္လာသူမ်ား မရွိဟု
ျပည္ေထာင္စု ေျဗာင္လိမ္ ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီေျပာ..

 (လဝကဦးခင္ရီေျဗာင္လိမ္ရင္ျပည္သူကဒဏ္ခတ္ပါလိမ္႔မယ္။ ေျဗာင္လိမ္တတ္ေသာပါတီမ်ားမဲရလိမ့္မယ္ေတာ့မထင္နဲ႔။ျပည္သူေတြကိုအတယ္ထင္ေနပံုရတယ္။
မရွက္ဘူးလားရွင္၊တိုင္းျပည္မွာတာဝန္တခုယူထားရင္မွားသြားရင္တာဝန္ယူေျဖရွင္းလိုက္ပါ
လဝကလာဘ္စားရင္စားတယ္ဝန္ခံေပါ့။စားတဲ႔လူေတြကိုအျပစ္ေပးလိုက္ေပါ့)


စစ္ေဆးေနမႈ မ်ားအရ ရခိုင္ျပည္နယ္သုိ႔ ခိုး၀င္လာသူမ်ား မရွိဟု ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီေျပာ..

လက္ရွိ စစ္ေဆးေနမႈမ်ားအရ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲသို႔ ခိုး၀င္လာသူမရိွေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး KNU ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရ းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းလူဦးေရး တုိးပြားလာမႈမွာ ယင္း

ေဒသ ေနထိုင္သူမ်ား ေမြးဖြားႏႈန္း တုိးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ သာျဖစ္ၿပီး လ၀
က ၀န္ထမ္းမ်ား လာဘ္ယူမႈႏွင့္ မွားယြင္း၍ ႏုိင္ငံသား မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးမႈေၾကာင့္မဟုတ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာပါသည္။

အထက္ပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္ ခိုင္လံုစြာရွိပါက မိမိတို႔ထံ တုိင္ၾကားႏိုင္ၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ လ၀က ၀န္ထမ္း သံုးပံုႏွစ္ပံုသည္လည္း ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟု ဦးခင္ရီက ေျပာပါသည္။

ယခင္ လြတ္လပ္ေရး မရခင္က ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၄၇ အေျခခံ ဥပေဒအေပၚ အေျခခံထားသည္႔ ၁၉၄၈ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒ ႏွင့္ ၁၉၄၈ ႏိုင္ငံသားေရြးခ်ယ္ေရး ဥပေဒမ်ားအရ ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာအတြင္း မည္သည္႔ေနရာတြင ္ေနထိုင္သူျဖစ္ေစ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရွစ္ႏွစ္ေနထိုင္ပါက ႏိုင္ငံသားျဖစ္ႏိုင္ျခင္း စသည္႔ အားနည္းခ်က္ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားႏိုင္ငံအတြင္း၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခု၏ အမွားဟု ေျပာရန္ ခက္ခဲသည္ဟု ဦးခင္ရီက ေျပာပါသည္။

၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလြတ္ေတာ္က ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔၀န္ထမ္းမ်ားက လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္သည္႔ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၄င္းက ေျပာပါသည္။

ႏိုင္ငံသား ဆိုရာတြင္ ေမြးရာပါ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ဥပေဒအရ ျဖစ္ခြင့္ရွိေသာ ႏိုင္ငံသား ႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပီး ေမြးရာပါႏုိင္ငံသား သည္မွတ္ပံုတင္အနီကိုင္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ က ေျပာပါသည္။
ဥပေဒအရ ျဖစ္ခြင့္ရွိေသာ ႏိုင္ငံသားဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏွစ္ရွည္ေနထိုင္ၿပီး ေနထိုင္သူ၏ တတိယမ်ိဳးဆက္ (ေျမး) အဆင့္ေရာက္မွာသာ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီပါက ႏုိင္ငံ သား ျဖစ္ခြင့္ ရွိမည့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳး မဟုတ္သူ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ပံုစံ မရွိေသာသူ မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းမွာ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသား အျဖစ ္သတ္ မွတ္ခံျခင္းျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ ကာ နယ္စပ္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ မွားယြင္း မႈ ေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးခင္ရီက မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

မြတ္စလင္ သတင္းစဥ္ႏွင့္ Unity Owaynews Journal

ငါေျပားတာမဟုတ္ဘူးေနာ္ဦးခင္ရီကိုယ္တိုင္ေျပားတာ..နိုင္ငံပိုင္သတင္းမွာပါတယ္..

LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment