ျမန္မာသတင္းမ်ား  စက္တင္ဘာ ၀၄၂၀၁၂

ဦးမိုးသီးဇြန္အဖြဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္


၂၄ ႏွစ္တာအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၾကတဲ့ ဦးမိုးသီးဇြန္ ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔ရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂံုတိုင္ ယုဇနဟိုတယ္မွာ မေန႔ မနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ဦးမိုးသီးဇြန္၊ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ဦးကိုကိုေလး၊ ဦးမူးသာ၊ ဦးရင္ေအး၊ ဦးကိုကိုေအာင္တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ျပီး ေျပာၾကားခဲ့ၾကတာပါ။
ဒီသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ဦးမုိးသီးဇြန္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြကို ကူညီဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လာေရာက္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဦးမိုးသီးဇြန္တို႔အဖြဲ႕ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၁ ရက္ၾကာ ေနထုိင္မွာျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ ခြင့္ေတာင္းထားေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥေတြ၊ တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ ရိွေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ABSDF ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း ေဒသမွာ ေသဆံုးသြားခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ဂုဏ္ျပဳ အခမ္းအနား လုပ္ေပးဖို႔ ရွိသလုိ သူတုိ႔ရဲ႕ မိသားစုေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုအားေပးဖို႔ ရိွတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

မီဒီယာ ဥပေဒ အတည္ျပဳရန္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား ဆႏၵ ရယူမည္


ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဦးစီးေရးဆြဲထားသည့္ မီဒီယာဥပေဒ ၾကမ္းအား စာနယ္ဇင္း အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ဆႏၵ သေဘာထား ကုိ ခံယူ၍ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရန္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးသစ္ ဦးေအာင္ၾကည္ က သေဘာတူညီေၾကာင္း သိရ သည္။
မီဒီယာ ဥပေဒအား သတင္းသမားမ်ားထံ ခ်ျပ၍ အားလုံးက ေက်နပ္စြာ လက္ခံသေဘာတူခ်က္ျဖင့္သာ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒ အျဖစ္ ျပဌာန္းသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္း ဥကၠ႒ ေမာင္၀ံသ က ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ယမန္ေန႔ကေတြ႔ ဆုံစဥ္ တင္ျပေဆြးေႏြးရာ လက္ခံသေဘာတူေၾကာင္း ထို မီဒီယာ ဥပေဒ၌ အခန္း ၁၀ ခန္းပါ၀င္ၿပီး စာေရးသူမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ား၊ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအတြက္ စာနယ္ဇင္း ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေရး၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိျခင္းမ်ား၊ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား စသည္ျဖင့္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ယခု မီဒီယာ ဥပေဒအား အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ မီဒီယာ ဥပေဒမ်ားကုိ ေလ့လာ၍ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းမီဒီယာ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းသင့္ေသာ အခ်က္ ၃၀ ေက်ာ္ကုိ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ကြန္ရက္အဖြဲ႔ ကလည္း လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ မ်ားႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆုံ တင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း အခ်က္ ၃၀ ေက်ာ္တြင္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစေသာ ဥပေဒမ်ား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ လွႈိ႕၀ွက္ ခ်က္မွအပ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား သိသင့္ေသာ သတင္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ရယူေရးသားခြင့္ ျပဳရန္၊သတင္းေရးသား ေဖာ္ျပမႈမ်ားကုိ မည္သည့္ဆင္ဆာ ျဖတ္ေတာက္မႈ မွ မလုပ္ေဆာင္ရန္ စသည္တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
သတင္းသမားတဦး၏ ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ကုိ တားျမစ္ထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္  ဥပေဒကုိ စကားလုံး အတိအ က်ျဖင့္ ေဖာ္ျပ ေပးရန္၊ သတင္းေရးသားမႈ အတြက္ သတင္းစာဆရာအား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား မျပဌာန္းရန္ႏွင့္အသေရ ဖ်က္ မႈ ျဖင့္တရားစြဲခံရမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း တိက်သည့္ စည္ကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ ထားေပးရန္ စသည့္တို႔ကုိလည္း ျမန္မာ ဂ်ာ နယ္လစ္ ကြန္ရက္က ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။
သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေကာ္မတီ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မီဒီယာ ဥပေဒဖ်က္သိမ္းေပးေရး၊ အီလက္ထရြန္နစ္ ဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရး၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ သတင္းရယူသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားအား တရားစြဲဆိုမႈ ျဖစ္ပြားပါက ရာဇ၀တ္မႈ ျဖင့္မစြဲဆိုရန္ တရားမေၾကာင္း အေနျဖင့္သာ စြဲဆိုရန္တို႔ ပါရွိသည္။
ဆရာ ေမာင္၀ံသ က သတင္းစာဆရာမ်ား ဘက္ကလည္း မိမိတို႔၏ က်င့္၀တ္ ေစာင့္ထိန္းလိုက္ နာရမည့္ ကိစၥမ်ားကုိ ပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆိုသည္။


ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ား ထြက္ေပၚလာဖြယ္ရွိ

 

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးသစ္ ဦးေအာင္ၾကည္က မၾကာမီ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေ၀ခြင့္ေပးရန္ အလားအလားရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္ဟု သတင္းရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းစာ ဆရာမ်ားအသင္း(MJA) ဥကၠဌ စာေရး ဆရာ ေမာင္၀ံသ ႏွင့္ ယမန္ေန႔က ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသြားေၾကာင္း သိရသည္။ သတင္း မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ တိုးတက္ေရးအတြက္လည္း ပါ၀င္ သည္ ဟု ဆုိသည္။ ဦးေအာင္ၾကည္သည္ ႐ုပ္ရွင္ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံသည္။

 ျမန္မာပုဂၢလိကသတင္းစာေတြ ၂၀၁၃ မွာ ထုတ္ေဝခြင့္ျပဳမည္


ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးအသစ္က စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေရး ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္သလို ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြ ေန႔စဥ္ထုတ္ႏိုင္ေရးလည္း စီစဥ္ေနပါတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေကာ့ေသာင္းမွာ က်ပ္ေငြ ၅,၀၀၀ တန္ အတုမိ


ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ရဲတပ္ဖြဲ႔ကေန ဒီရက္ပိုင္းေတြမွာ ျမန္မာေငြက်ပ္ (၅,၀၀၀)တန္ အတု ကာလ တန္ဖိုး သိန္း(၄၀)ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။ ဒီေငြအတုေတြဟာ ေဒသခံေတြၾကားမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ အတြက္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ေဒသခံေတြအၾကားမွာ ဒီေငြအတုကိစၥနဲ႔ပက္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေငြအတုကိုင္ေဆာင္သူ မေ၀ယံၿဖိဳးကို စက္တင္ဘာလႏွစ္ရက္ေန႔မွာ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးခဲ့တာပါ။

ဒီေငြအတုေတြကို ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၊ ေအးရိပ္ၿငိမ္ရပ္ကြက္ေန အသက္ (၂၄) ႏွစ္အရြယ္ မေ၀ယံၿဖိဳး ကေန ေရႊဆိုင္ေတြနဲ႔ ထိုင္း-ျမန္မာ ေငြလဲလွယ္ေရးဆိုင္ေတြမွာ ေငြလဲလွယ္၊ ေရႊေတြ ၀ယ္ရာကေန သကၤာမကင္းျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးမိခဲ့တယ္လို႔ အဆိုပါ ေငြလဲလွယ္ေရးဆိုင္ရွင္ကေျပာပါတယ္။ ေငြအတုကိုင္ေဆာင္သူ မေ၀ယံၿဖိဳးဟာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ၿပီး ဒီ (၅၀၀၀) တန္ ေငြအတုေတြကို ထိုင္းႏိုင္ငံကေနတဆင့္ တင္သြင္းလာႏိုင္ဖြယ္ရာရွိတယ္လို႔ ရဲစခန္းနဲ႔ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ (၁၉၉၆) ခုႏွစ္ကလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦးကေန ထိုင္းဘတ္ေငြ (၅၀၀) အတု သိန္း (၂၀) ေလာက္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ျမန္မာဘက္ကေန ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ခဲ့ပါ တယ္။
ဒီႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္ေန႔မွာလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲမွာ ထိုင္း၊ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ မွတ္ပုံတင္ ကိုင္ေဆာင္သူ အမ်ိဳးသမီးတဦးကို (၅၀၀၀) တန္ ျမန္မာေငြအတု သိန္း (၁၅၀) ခန္႔နဲ႔အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးသစ္ႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သစ္ ခန္႔အပ္

 

စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဝလြင္ကို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္လည္းေကာင္း သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး ဦးသိန္းထိုက္ကို စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွမင္းကို မူလ စစ္ဘက္တာဝန္မ်ား ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ေစမည္ဟု သမၼတက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ထံ ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း The Voice Weekly ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

M11 လုပ္ကြက္ ထိုင္း၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီမ်ား ရွယ္ယာ လုပ္ကိုင္မည္


ထိုင္းႏုိင္ငံ စြမ္းအင္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ PTTEP က ျမန္မာႏုိင္ငံ မုတၱမ ပင္လယ္ေကြ႕ရွိ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကမ္းလြန္ လုပ္ ကြက္ M11 ကို ျပင္သစ္ TOTAL ၊ ဂ်ပန္ JX Nippon Oil & Gas Exploration ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရွယ္ရာခြဲေ၀ လုပ္ကိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း သိရသည္။  TOTAL က ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ JX Nippon Oil & Gas Exploration က ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ PTTEP က ၄၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းစီ ခြဲေ၀လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု Reuters သတင္းတြင္ ပါရွိသည္။ PTTEP သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စြမ္းအင္လုပ္ကြက္မ်ား ျဖစ္ေသာ ရဲတံခြန္ ႏွင့္ ရတနာ၊ ေဇာတိက ၊ M3 ႏွင့္ M11 စသည္တို႔တြင္ ရင္းႏွီး လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။


သမၼတ ဦးသိန္စိန္ ေထာက္ခံဆႏၵျပပြဲ တားျမစ္ခံရ

 

မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူ ႀကီးမႉးၿပီး ခ်မ္းေအးသာဇံ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယေန႔ ျပဳလုပ္မည့္ သမၼတ ဦးသိန္စိန္အား ေထာက္ခံ သည့္ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပပြဲကို အာဏာပိုင္မ်ားက တားျမစ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္း၊ သံဃာ ေတာ္မ်ား ပါ၀င္လာျခင္း စေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တားျမစ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပပြဲ ဦးေဆာင္သူ တဦးက သတင္းသမားမ်ားကုိ ေျပာသည္။ သမၼတ ဦးသိန္စိန္အား ေထာက္ခံသည့္ ဆႏၵျပပြဲကုိ ၃ ရက္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လူ ၁၀၀ သာ မႏၲေလး အာဏာပုိင္မ်ားက ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ယမန္ေန႔ကမူ သံဃာႏွင့္လူ စုစုေပါင္း ၁၀၀၀၀ နီးပါး ရွိခဲ့သည္။

ကေလးစစ္သား ၄၂ ဦး မိဘထံ ပထမဆံုးအၾကိမ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ က်င္းပ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထဲမွာ အရြယ္မေရာက္ေသးဘဲ စစ္မႈထမ္းေနတဲ့ ကေလးစစ္သား ၄၂ ဦးကို စစ္တပ္ အရာရွိၾကီးေတြကုိယ္တုိင္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာ အုပ္ထိန္းသူ မိဘေတြထံ ပထမဆံုးအၾကိမ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲကုိ ရန္ကုန္တုိင္း လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရင့္ေနာင္ လမ္းမႀကီးေပၚမွာရွိတဲ့ အမွတ္ (၁) စစ္ေၾကာေရးနဲ႔ တည္းခိုေရးစခန္းမွာ ယမန္ေန႔မနက္ပုိင္းက က်င္းပခဲ့ပါတယ္။


ကေလးစစ္သား ၄၂ ဦး ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ

 

တပ္မေတာ္ အတြင္းရွိ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးစစ္သား ၄၂ ဦးကို စစ္မႈထမ္းေဆာင္ျခင္းမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရသည္။ ၎တို႔အား မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈကို ယေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၁) စစ္ေၾကာေရးႏွင့္ တည္းခိုေရး စခန္း၌ ျပဳလုပ္သည္။ တပ္မေတာ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေပးအပ္ေၾကာင္း 7day ဂ်ာနယ္ ေဖ့စ္ဘုတ္ ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

လူ႕ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေရာက္ရိွ


ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစိုက္ လူ႕ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္ဟာ ၂၄ ႏွစ္တာအတြင္း ပထမဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မေန႔က ေန႔လည္ပုိင္းက ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။
ဒီခရီးစဥ္အတြင္း သူ႔အေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ထဲမွာ ပါ၀င္ႏုိင္ဖုိ႔ ၾကိဳးပမ္းသြားမယ္လုိ႔ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္က ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ MEDIA ကုိ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ဦးေအာင္မုိးေဇာ္ဟာ အခုခရီးစဥ္အတြင္း သူ႔ရဲ႕ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ေတြ၊ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႔က တာဝန္ရွိသူေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ ေတြ႔ဆံုဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။
သူ႕ကုိ လူ႕ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ တံဆိပ္ေတြ စာတမ္းေတြ ကိုင္ေဆာင္ထားၾကတဲ့ လူ ၁၀၀ ေလာက္က မဂၤလာဒံုေလဆိပ္မွာ ၾကိဳဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။

သက္တမ္း ၄၀ ရွိ ေဘာက္ေထာ္ေစ်း အဆင္ျမႇင့္ရန္တင္ျပ

သက္တမ္း ၄၀ ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရန္ကင္း ေဘာက္ေထာ္ေစ်းသည္ ေစ်းဆိုင္ခန္း မ်ား ေဟာင္းႏြမ္းေနျခင္း၊ ေစ်းအတြင္းလမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္မႈမရွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ ေစ်းအျဖစ္ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသို႔ ၾသဂုတ္လအတြင္း တင္ျပေတာင္းဆိုထား သည္ဟု ေဘာက္ေထာ္ေစ်း ေစ်းသာယာေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေအးကေျပာေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးထိမိုးမိ ေဒသ ေရႊလုပ္သားမ်ား နစ္နာမႈ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေန


မႏၲေလးတိုင္း ရမည္းသင္း ၿမိဳ႕နယ္ မိုးထိမိုးမိ ေရႊတူးေဖာ္ေရး ေဒသရွိ လုပ္ရန္းရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား အမွန္တကယ္ နစ္နာမႈ ရွိပါက အမ်ိဳးသား ႀကီးပြားတိုးတက္ေရး အုပ္စု ကုမၸဏီ လီမိတက္ က ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ BBK ၊ ေရ ေတာ္သား၊ အာရွ အျမဳေတ၊ ထိပ္တန္း ေရႊရည္၊ ေရႊပုံသာ စသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ နစ္နာေၾကး ေတာင္းခံသူမ်ားအတြက္ က်ပ္ သိန္း ၁၂၀ မွ သိန္း ေထာင္ခ်ီ၍ ေပးေလ်ာ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ိဳးသား ႀကီးပြားတိုးတက္ေရး အုပ္စု ကုမၸဏီ လီမိတက္မွ ေျပာက္က်ား ၀တ္စုံမ်ား ၀တ္ဆင္ထားသည္ ဆိုေသာ လူ ၁၀၀ ခန္႔က ေရႊ တူးေဖာ္ေရး ဇုန္ တခု ျဖစ္သည့္ ထူးႀကီး ဇုန္ အမွတ္ ၈ သို႔ လက္ထိပ္မ်ား၊ တုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ စေနေန႔က ၀င္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ေရႊလုပ္သားမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း RFA ေရဒီယို သတင္း၌ ပါရွိသည္။ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားကို ကုမၸဏီဘက္က ေဖာက္ ဖ်က္မႈျဖင့္ ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသား ႀကီးပြားတိုးတက္ေရး အုပ္စု ကုမၸဏီကို ဇြန္လဆန္း ပိုင္းက မိုးထိမိုးမိ ေဒသ ေရႊလုပ္သား ေသာင္းခ်ီ၍ ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။


သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းထိုက္အား ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရာထူးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွမင္းအား စစ္ဖက္မူလတာ၀န္မ်ား ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ေစၿပီး ၄င္း၏အစား ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေ၀လြင္အား တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔


သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းထိုက္အား ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ရာထူးေနရာတြင္ ေျပာင္းလဲတာ၀န္ ေပးအပ္လိုေၾကာင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွမင္းအား စစ္ဘက္မူလ တာ၀န္မ်ား ျပန္လည္ ထမ္းေဆာင္ေစၿပီး ၄င္း၏အစား ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေ၀လြင္အား တာ၀န္ေပးအပ္ လိုေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးမွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ထံ ေပးပို႔သည့္ အဆိုပါ သ၀ဏ္လႊာကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အသိေပး ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ရာထူးအတြက္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေ၀လြင္အား တာ၀န္ေပးအပ္လိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေ၀လြင္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၂၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ ေပးသင့္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔တာ၀န္ ေပးအပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၂ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔အပ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ရာထူးအတြက္ သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းထိုက္အား တာ၀န္ေပးလိုပါသျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၂ ပုဒ္မခြဲ(က) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူေပးႏိုင္ပါရန္ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔အပ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ သ၀ဏ္လႊာ ႏွစ္ေစာင္ကို အဆိုပါ ပုဂိၢဳလ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း တစ္စံုစီႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ရာထူးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလွမင္းအား စစ္ဘက္မူလတာ၀န္မ်ား ျပန္လည္ ထမ္းေဆာင္ေစၿပီး၊ ယခင္ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွာ ဦးလြန္းေမာင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအား စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ရာထူးမွ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ အနားယူခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။မထသအား ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ (၂၆) အရ အျမတ္အစြန္း ရရႇိေရးအတြက္မဟုတ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈအသင္းအဖြဲ႔အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းရန္ရႇိေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းေပါင္းစုံ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)မႇ သိရႇိရသည္။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းေပါင္းစုံ ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)၏ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ၾသဂုတ္လက တင္ျပခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရႇိ ျပည္သူမ်ား စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ပုဂၢလိက သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စာတမ္းတြင္ ယင္းသို႔ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယင္းကုမၸဏီ အက္ဥပေဒ ၂၆ အရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ စီးပြားေရးအဖြဲ႔မ်ားကုိ ေဖာင္ေဒးရႇင္းဟု ေခၚဆုိႏုိင္ျပီး၊ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းသည္ အစုိးရပုိင္ အဖြဲ႔မဟုတ္ေၾကာင္း တရားဥပေဒႏႇင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။ အဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္စီမံအုပ္ခ်ဴပ္ေသာ သူတုိ႔ကုိ အသင္း၀င္မ်ားက မဲဆႏၵၵေပးအပ္ခန္႔ထားေသာေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီႏႇင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္ကုိလည္း သိရႇိရသည္။ ထုိသုိ႔ ဖြဲ႔စည္းေသာ္လည္း ယာဥ္မ်ားကုိ ယာဥ္ပုိင္ရႇင္မ်ားကသာ ပုိင္ဆုိင္ၾကျပီး ပုိင္ဆုိင္မႈအတြက္ ရရႇိေသာ အဖုိးအခမ်ားကုိ ၎တုိ႔ကသာ ရရႇိမည္ျဖစ္ျပီး အမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းခံရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူတုိ႔အေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဴပ္ခ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိသာ ရရႇိမည္ဟု သိရႇိရပါသည္။
''ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ႏႇစ္ေလာက္က ဒီအသင္းအဖြဲ႔အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့တာပါ၊ အဓိက ဒီခရီးသြား လုပ္သားျပည္သူေတြ ဒီထက္ပုိျပီး အဆင္ေျပေျပသြား လာႏိုင္ေအာင္ ေခတ္စနစ္နဲ႔အညီ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ အဆင့္ျမင့္မားလာဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ သြားမႇာပါ''ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ(မထသ)မႇ ဒုတိယဌာနမႇဴး ဦး၀င္းေဇာ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကာလတြင္ အဖြဲ႔ကရရႇိေသာ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမႇ ၎တုိ႔အတြက္လစာေငြ ခံစားခြင့္ရမည္ဟုလည္း သိရႇိရသည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳရာမႇ ပုိလ်ံေသာ အျမတ္ေငြမ်ားကို က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ အႏုပညာ စေသာက႑မ်ားသုိ႔ ေထာက္ပံ့ျခင္း ျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း အသင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ခြဲေ၀ရယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍မရ ေၾကာင္းလည္း သိရႇိရသည္။ 

ထုိ႔ျပင္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရား၀င္ျပ႒န္းထားျပီးျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၆) ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ယင္းစာတမ္းမႇ သိရႇိရပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆ အရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းသည္ အစုိးရပုိင္ အဖြဲ႔မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း သိရႇိရပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႔ ဖဲြ႔စည္းရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္တင္ျပျပီး ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရႇိရပါသည္။


ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ လူနည္းစုအတြက္ မဟုတ္ဟုဆို

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ စက္တင္ဘာ လထဲတြင္ ထြက္ရွိလာမွာျဖစ္ၿပီး လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လူနည္းစု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို အကာကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒ မဟုတ္ေၾကာင္း  အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာန ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္ေဇာေမာင္က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ျပဳထားၿပီး ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္လိုလွ်င္  အနည္းဆံုး ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အရင္းအႏွီး ထည့္ဝင္ရန္လုိအပ္သည္။
ယင္းဥပေဒကို အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ စီးပြးေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးမွ
ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိမည္ဟု ယူဆသည္ဟု ေျပာသည္။

“ပါလီမန္က အတည္ျပဳၿပီးရင္ သမၼတႀကီးဆီ တင္ျပမယ္။ သမၼတႀကီး လက္မွတ္ထုိးၿပီးရင္ ထုတ္ျပန္မယ္။ ထြက္ေပၚလာ ဖုိ႔က စက္တင္ဘာ ပထမပတ္အတြင္း ျဖစ္ႏုိင္သလုိ ဒုတိယပတ္အတြင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးသိန္းခြဲႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ငါးသိန္းျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အအံုႏွင့့္ ေျမယာ ငွားရမ္းရာတြင္လည္း အစုိးရထံမွ အျပင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ထံမွလည္း ငွားရမ္းႏုိင္ၿပီး ကနဦးငွားရမ္းရာတြင္ ႏွစ္ငါးဆယ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္သည္။ ေနာက္ထပ္ ဆယ္ႏွစ္ ႏွစ္ခါ သက္တမ္းတုိးႏုိင္ သည္။ ယခင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဥပေဒတြင္ အစုိးရထံမွသာ ငွားရမ္းႏုိင္ၿပီး ႏွစ္အေရအတြက္အားျဖင့္လည္း ယခုေလာက္ မရေခ်။

“ႏုိင္ငံျခားက လာတဲ့ ကုမၸဏီ ျဖစ္ေပမယ့္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ၊ အခ်က္အလက္ေတြ မျပည့္စံုရင္ လက္မခံဘူး။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိသူဟာ ကာလရွည္ ျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ရမယ္။ ျပည္သူလူထုအတြက္ အလုပ္အကုိင္ ရရွိႏုိင္ေစရမယ္။ အရည္အေသြးရွိရမယ္။ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံႏုိင္မႈေတြ ရွိရမယ္”  ထုိ႔ျပင္ “ႏုိင္ငံျခားသား ဝင္လာတဲ့အခါမွာ ထိခုိက္မႈနည္းဖုိ႔ ၾကည့္ရသလုိ ဘာေတြမ်ားမ်ားေကာင္းလာမလဲ ဆုိတာကုိ လည္း ၾကည့္ရမယ္။ ျပည္တြင္းက တုိင္းရင္းသားေတြ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အတြက္ နည္းပညာေတြ ျဖန္႔ေဝႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ လည္း ဒီဥပေဒထဲမွာ ထည့္သြင္းထားတယ္” ဟု ၎ ကေျပာသည္။

မည္သည့္လုပ္ငန္းကုိပဲလုပ္လုပ္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမး္ေရး စီမံခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး တကယ္ လုပ္ႏုိင္မလုပ္ႏုိင္ စီစစ္ၿပီးမွ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေစႏုိင္တာမ်ဳိးကုိ လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိေသာ ႏုိင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံမ်ားမွ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ယခုတႏွစ္အတြင္းတြင္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ  ျပည္ပ ကုမၸဏီ ၇၀၀ ႏွင့္ တစ္ေထာင္ၾကားရွိေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။ျပည္တြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဓါတ္သတၱဳတူးေဖၚေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး စိတ္ဝင္စားမႈ အမ်ားဆံုးလည္း ျဖစ္သည္။

LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment