ကြန္ျမဴနစ္တ႐ုတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ထားေသာ ျပ႒ာန္းစာအုပ္သစ္အား စာသင္ႏွစ္မစတင္မီ အစိုးရက ျပန္လည္ဖယ္ရွားေပးရန္ တြန္းအားေပးသည့္အေနျဖင့္ မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ၀င္ေသာ လူ ၄၀၀၀၀ ခန္႔ က ေဟာင္ေကာင္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္က စုေ၀းဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

မိုးေရထဲတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားက အစိုးရ႐ုံးအျပင္ဘက္၌ စု႐ံုးခဲ့ၾကၿပီး ဆႏၵျပသူ ၄၀၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ပုဂၢလိက႐ုပ္သံ RTHK က ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖဲြ႔ကမူ ဆႏၵျပသူ ၈၁၀၀ ခန္႔သာရွိသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လကလည္း လူ ၉၀၀၀၀ ခန္႔က ယင္းျပ႒ာန္းစာအုပ္သစ္ကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းရထားေသာ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ကေလးမ်ားအေပၚ တ႐ုတ္က ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိရန္ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ စြပ္စဲြခဲ့ၾကသည္။   

စာသင္ႏွစ္စတင္မည့္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္မတုိင္မီ ယင္းကဲ့သုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ယင္းျပ႒ာန္းစာအုပ္သစ္မွ သင္ခန္းစာမ်ားကို ယခုအခ်ိန္တြင္ မိတ္ဆက္သေဘာေလာက္သာ သင္ေပးရန္ အစိုးရက ညႊန္ၾကားထားၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းအားလံုး၌ မသင္မေနရစနစ္ျဖင့္သြားရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ေဒသခံသတင္းမီဒီယာအခ်ဳိ႕၏ ထုတ္ျပန္မႈအရ ေက်ာင္းအမ်ားစုတြင္ ယင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို ယခုႏွစ္အတြင္း မိတ္ဆက္ေပးသြားရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သေဘာထား အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အစုိးရက လက္ခံနားေထာင္ေပး သြားမည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းျပ႒ာန္းစာအုပ္သစ္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးမည့္အရိပ္အေယာင္ကိုပင္ မျပသခဲ့ေပ။

ေက်ာင္းသားအေရး လႈပ္ရွားသူသံုးဦးက ယင္းျပ႒ာန္းစာအုပ္သစ္အေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့္ အစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈကို သံုးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ ညသန္းေခါင္တြင္ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment