ႏိုင္ငံတကာသတင္း
ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြ၌ အံ့အားသင့္ဖြယ္႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည့္ အာဏာရပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ လက္ရွိသမၼတ မီေခးလ္ဆာကက္ရွ္ဗီလီ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္အတိုက္အခံပါတီေျခာက္ခုပါေသာညြန္႔ေပါင္းက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
ယင္းေတာင္းဆိုမႈကို အာဏာရပါတီက ေအာက္တုိဘာလ ၃ ရက္တြင္ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ဆာကက္ရွ္ဗီလီက သူ႐ံႈးနိမ့္ေၾကာင္းလက္ခံခဲ့ၿပီး အႏိုင္ရခဲ့ေသာအတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ဘီလ်ံနာ ဘစ္ဇီနာအိုင္ဗန္နစ္ရွ္ဗီလီ၏ အတိုက္အခံညြန္႔ေပါင္းပါတ Georgian Dream  အစိုးရသစ္ဖဲြ႕ႏုိင္ေရး ကူညီေပးသြားမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ အီဗန္နစ္ရွ္ဗီလီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာရန္ သမၼတ၏အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈ လိုအပ္ေနသည္။ အာဏာရပါတီ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆာကက္ရွ္ဗီလီသည္ ေနာက္ထပ္တစ္ႏွစ္ခန္႔ သမၼတအျဖစ္ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။
အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအရ ၂၀၁၃ တြင္ ဆာကက္ရွ္ဗီလီ၏ သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးသည္ႏွင့္ သမၼတထက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အာဏာပိုရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ဆာကက္ရွ္ဗီလီပါတီက ေရြးေကာက္ပဲြတြင္မ႐ိုးမေျဖာင့္ေသာနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟုဆိုကာ အတုိက္အခံပါတီေထာက္ခံသူမ်ားက လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပခ့ဲၾကၿပီး ယင္း ဆႏၵျပမႈမ်ားရပ္တန္႔ရန္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္က ေအာက္တိုဘာ လ ၄ ရက္တြင္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ "ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အခုအတုိက္အခံေနရာမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုတာ နားလည္ထားရမယ္" ဟု အသက္ ၅၆ ႏွစ္ရွိ အီဗန္နစ္ရွ္ဗီလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမတ္ေနရာ ၁၅၀ အနက္ေနရာ ၇၇ ေနရာကို ပါတီ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ႏွင့္ က်န္ေသာအမတ္ေနရာ ၇၃ ေနရာကို မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုလွ်င္ တစ္ဦးေရြးခ်ယ္သည့္စနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ပါတီအခ်ဳိးက်စနစ္ျဖင့္ မဲအားလံုးနီးပါးေရတြက္အၿပီးတြင္ အတိုက္အခံက မဲ ၅၄ ဒသမ ၈၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အာဏာရပါတီက မဲ ၄၀ ဒသမ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့ သည္။ မဲဆႏၵနယ္အလိုက္ေရြးခ်ယ္သည့္စနစ္အရ Georgian Dream က အမတ္ေနရာ ၃၉ ဦးရရွိခဲ့ၿပီး အာဏာရ United National Movement (UNM) က အမတ္ ေနရာ ၃၄ ဦးရရွိခဲ့သည္။


ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ ဘ႑ာစိုးေဟာင္း ေထာင္က်


႐ိုမန္ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘယ္နဲဒစ္(တ္) (Pope Benedict) ရဲ႕ ဘ႑ာထိန္းျဖစ္ခဲ့သူကို၊ ပုပ္ရဟန္းမင္း ႀကီးရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ စာရြက္စာတမ္းေတြ ခိုးယူၿပီး စာနယ္ဇင္းသမား တစ္ဦးဆီကို ေပးပို႔ခဲ့မႈဟာ ျပစ္မႈထင္ရွားတယ္လို႔၊ ဗာတီကန္ (Vatican) က တရား႐ံုးတစ္႐ံုးကေန စေနေန႔က ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ပါအိုလို ေဂဘရီရယ္လ္ (Paolo Gabriele) အမည္ ရိွတဲ့ ဒီပုဂၢိဳလ္ကို ျပစ္ဒဏ္ကေန လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးလိမ့္မယ္လို႔၊ ဗာတီကန္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူက ဆိုပါတယ္။

စေနေန႔က တရားရံုးမွာ တရားသူႀကီး ဂစ္ဆက္ပ္ဒိုင္လာထိုး (Giuseppe Daila Torre) က တရားသူႀကီးသံုးဦးပါ အဖဲြ႔ရဲ႕ ေဂဘရီရယ္လ္ အေပၚ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ်က္ အျဖစ္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၈) လ ခ်မွတ္ေၾကာင္း၊ ဖတ္ၾကား ေၾကညာသြားခဲ့ပါတယ္။ ေဂဘရီ ရယ္လ္ဟာ အသက္ (၄၆) အရြယ္ ကေလးသံုးေယာက္ရဲ႕ ဖခင္ျဖစ္ၿပီးေတာ့၊ သူနဲ႔ အမႈတဲြ တတဲြတည္း ျဖစ္တဲ့ ဗာတီကန္ က ကြန္ပ်ဴတာ ကၽြမ္းက်င္သူကိုေတာ့ သီးျခား တရားစစ္ေဆးစီရင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မူလက တရားသူႀကီး ဂစ္ဆက္ပ္ဒိုင္လာထိုး အေပၚ ျပစ္ဒဏ္ အျဖစ္ ေထာင္ဒဏ္ ၃၆ လ ခ်မွတ္ခဲ့ေပမဲ့၊ ေဂဘရီရယ္လ္ရဲ႕ တာ၀န္ေက်ျပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့မႈနဲ႔ ျပစ္မႈမွတ္တမ္း ကင္းရွင္းတာေတြကို ေထာက္ထားၿပီး ခ်က္ခ်င္းပဲ ေထာင္ဒဏ္ (၁၈) လ ေလွ်ာ့ေပါ့ခ်မွတ္ခဲ့တာပါ။

ေဂဘရီရယ္လ္က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ စာရြက္စာတမ္းေတြ ခိုးယူၿပီးေတာ့၊ ဗာတီကန္ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းထဲမွာ ေဖာက္လဲြေဖာက္ျပန္မႈေတြ ရိွေနတယ္လို႔ စြပ္စဲြထားတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ေရးသားေနသူ စာနယ္ဇင္းသမားဆီ ေပးပို႔ခဲ့တယ္ လို႔ ၀န္ခံထြက္ဆိုခဲ့ ပါတယ္။ ေဂဘရီရယ္လ္က သူ႔ကို ခြင့္လႊတ္ဖို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘယ္နဲဒစ္(တ္) ဆီကို စာတစ္ေစာင္ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ အေ၀းထိန္းဒံုး တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပါကစၥတန္မွာ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္


ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွာ Cricket အားကစားသမားဘ၀ ကေန ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္လာသူ Imran Khan က အေမရိကန္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ အေ၀းထိန္းဒံုးနဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈကို ကန္႔ကြက္တဲ့ အေနနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ေတြနဲ႔ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပပြဲကို ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။

Imran Khan ရဲ႕ တရားမွ်တေရးပါတီ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ဒီေန႔ စေနေန႔မွာ အစၥလာမ္မာဘတ္ ၿမိဳ႕တခြင္ ေမာ္ေတာ္ကားေတြနဲ႔ စီတန္း လွည့္လည္ရာမွာ ေဒသခံလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ အတူ အေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြလည္း ပါ၀င္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ အေ၀းထိန္းဒံုးနဲ႔ မၾကာခဏ တိုက္ခိုက္ေလ့ရွိတဲ့ အာဖဂန္နယ္စပ္၊ ေတာင္ပိုင္း ၀ါဇီရီ စတန္ခရိုင္ကို ဦးတည္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ကားေတြ ေမာင္းနွင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တာလီဘန္ေတြနဲ႔ တျခား အစၥလာမ္ စစ္ေသြးၾကြေတြက ဒီယာဥ္တန္းကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ စိုးရိမ္ေနၾကတာကို Imran Khan က လက္မခံပါဘူး။

Imran Khan ဟာ အေနာက္တိုင္းဆန္ၿပီး ဘာသာေရး အယူသီးသူ မဟုတ္တဲ့အတြက္ တာလီဘန္ေတြ အေနနဲ႔ လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ယူေပးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ပါကစၥတန္ တာလီဘန္ ေျပာခြင့္ရသူက မေန႔က ေျပာပါတယ္။

Abu Hamza ကိုအေမရိကန္မွာ စတင္႐ံုးထုတ္


အၾကမ္းဖက္သမား အျဖစ္ စြပ္စြဲခံထားရတဲ့ အစြန္းေရာက္ မူစလင္ တရားေဟာဆရာ အဘူဟမ္ဇာ အယ္လ္ မာဆရီ (Abu Hamza al-Masri) နဲ႔အတူ ေနာက္ထပ္ အၾကမ္းဖက္သမား အျဖစ္ သံသယရွိသူ ေလးေယာက္တို႔ဟာ စေနေန႔က ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံကေန အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကို ေရာက္ရိွလာၿပီး နာရီပိုင္း အတြင္းမွာပဲ၊ အေမရိကန္ တရားရံုးေတြမွာ စဲြခ်က္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ သူတို႔ကို ၿဗိတိန္ကေန အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို မပို႔ဖို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တရားဆိုင္ ခဲ့ၾကေပမဲ့၊ အဘူဟမ္ဇာရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအယူခံကို ၿဗိတိန္ဗဟိုတရားရံုးက ေသာၾကာေန႔မွာ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးေတာ့ သူဟာ အမႈရင္ဆိုင္ဖို႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို သြားႏိုင္ေလာက္တဲ့ က်န္းမာေရး အေျခအေန ရွိပါတယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

စေနေန႔က နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုတရား႐ံုးမွာ သူ႔ကိုစဲြဆိုထားတဲ့ အမႈေတြကို သူ႔ကို အသိေပးခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ကိုစဲြထားတဲ့ စဲြခ်က္ေတြထဲမွာ အေမရိကန္အေနာက္ပိုင္းက ေအာ္ရီဂြန္ (Oregon) ျပည္နယ္မွာ အၾကမ္းဖက္ ေလ့က်င့္ေရး စခန္းတခု ေထာင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားမႈ၊ အာဖဂန္နစၥတန္မွာ Jihad ေခၚ ဘာသာေရးစစ္ပဲြ ျဖစ္ပြားေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္မႈ၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ယီမင္ႏိုင္ငံမွာ အေနာက္ ႏိုင္ငံေတြက ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ (၁၆) ဦးကို ဓါးစာခံေတြ အျဖစ္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြက ဖမ္းဆီးရာမွာ ပါ၀င္ ကူညီမႈနဲ႔ ဓါးစာခံ (၄) ဦး ေသဆံုးခဲ့ရမႈေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုတရား႐ံုးမွာပဲ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က လူေတြ ရာနဲ႔ခ်ီ ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ ကင္ညာနဲ႔ တန္ဇန္းနီးယား ႏိုင္ငံေတြက အေမရိကန္ သံ႐ံုးေတြကို ဗံုးခဲြတိုက္မႈမွာ ပါ၀င္သူအျဖစ္ စြပ္စဲြခံထားရတဲ့ အဗၺဒူလ္ ဘာရီ (Abdel Abdul Bary) နဲ႔ ခါလစ္ အယ္လ္ ေဖါ၀ါ့ဇ္ (Khalid al-Fawwaz) တို႔က၊ သူတို႔အေပၚ စဲြဆိုခ်က္ေတြကို ျငင္းပယ္ ထားၾကပါတယ္။

ကြန္နက္တီကတ္ (Connecticut)  ျပည္နယ္ နယူးဟဲဗင္း (New Heaven) ၿမိဳ႕က တရားရံုးမွာ စဲြခ်က္ တင္ခံထားရတဲ့ ဘာဘာ အာမက္ (Babar Ahmad) နဲ႔ ေဆယစ္ဒ္ ေတာ္လ္ဟာ အာဆန္ (Syed Talha Ahsan) တို႔ကလည္း သူတို႔အေပၚ စဲြဆိုထားတဲ့၊ သူတို႔ တည္ေထာင္ထားတဲ့ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြေပၚကေန အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို အားေပးကူညီေနမႈ၊ ေငြ တပ္သားသစ္ေတြနဲ႔ ပစၥည္းေတြ ပံ့ပိုးကူညီေပးေနမႈေတြကို ျငင္းပယ္ထားၾကပါတယ္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေျမျပိဳမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး မူလတန္းေက်ာင္းသား ၁၈ ဦးႏွင့္ ရြာသားတစ္ဦးတို႔မွာ ၿပိဳက်ခဲ့ေသာေျမမ်ားေအာက္၌ ပိတ္မိခဲ့ရာ မူလတန္းေက်ာင္းသား ၁၈ ဦးစလံုး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ရြာသားမွာေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိသည္။
ရက္ေပါင္းမ်ားစြာမိုးရြာသြန္းျပီးေနာက္ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္ အိမ္ႏွစ္လံုးေျမျမဳပ္ခဲ့သည္။ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ားက အလ်င္ အျမန္ရွာေဖြခဲ့ေသာ္လည္း ေသဆံုးသူမ်ားကိုသာ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။
မျပိဳမႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ယီလ်န္ခ႐ိုင္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ကလည္း ငလ်င္ဆက္တိုက္လႈပ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၈၀ ေက်ာ္ေသဆံုးၿပီး ဒဏ္ရာရသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။
အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးစအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ေပးျခင္းအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရသည္။
ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ စစ္တပ္ကယ္ဆယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မွစစ္သား ၅၀ ေစလႊတ္လိုက္ေသာ္လည္း ေရာက္သြားခ်ိန္တြင္ ေတာင္တစ္ျခမ္းသည္ၿပိဳက်သြားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း လည္းေျမျမဳပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယီလ်န္ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေျမၿပိဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယင္းေဒသရွိပညာေရးေကာ္မရွင္သို႔ စီအင္န္အင္န္သတင္းဌာနက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ရာ ဖုန္းကိုင္သူအမ်ိဳးသမီးက မီဒီယာမ်ားကိုေျဖၾကားျခင္းသည္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစသည္ဟုေျပာျပီး  မေျဖၾကားခဲ့ေပ။  
အာဖဂန္သမၼတဟာမစ္ကာဇိုင္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ကုန္ဆံုးမည့္ သူ၏သမၼတသက္တမ္းအျပီး၌ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔က ကတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေနတိုးတပ္မ်ား ဆုတ္ခြာမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပမည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း အတားအဆီးတစ္စံုတစ္ရာရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲလံုျခံဳေရးအေျခအေနသည္  စိတ္မခ်ရႏိုင္ေၾကာင္း ေမးခြန္းမ်ားလည္းထြက္ေပၚေနသည္။
ကာဇိုင္းသည္ သူ၏သက္တမ္း တစ္ရက္မွ်ပင္ပိုပါက ယင္းမွာတရားမ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္အတိအက်တြင္ ရာႏႈန္း ျပည့္က်င္းပမည္ျဖစ္ကာ ျပည္သူမ်ားႀကိဳက္ရာလူကို မဲေပးခြင့္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
အေမရိကန္က တာလီဘန္မ်ားကိုႏွိမ္နင္းရန္ အာဖဂန္သို႔၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ကာဇိုင္းကသမၼတတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ကာဇိုင္း ထပ္မံအႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ၂၀၀၉ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမသမာမႈမ်ားက်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။        
ဖိလစ္ပိုင္သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ရန္ပံုေငြမ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳမႈအတြက္ ဂလိုရီယာအာ႐ိုယိုကို ေဆး႐ံု၌ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံပိုင္ ေအာင္ဘာေလရန္ပံုေငြမွ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၈ သန္းကို ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ လႊဲေျပာင္းသံုးစြဲခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသည့္ သမၼတေဟာင္း အာ႐ိုယိုကို ဖမ္းဆီးရန္ တရား႐ံုးကဖမ္း၀ရမ္းတစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
မနီလာရွိ စစ္ေဆး႐ံုတစ္ခုတြင္  ကုသမႈခံယူရန္အတြက္ ေဆးစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ အာ႐ိုယိုကို ရဲမ်ားက၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အာ႐ိုယိုသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မသမာမႈျပဳလုပ္မႈစြဲခ်က္ျဖင့္ ယခုလႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္  ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း ဇူလိုင္လ၌ အာမခံျဖင့္ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။
အာ႐ိုယိုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ခံရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္သို႔စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္သြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ရက္အၾကာတြင္ဖမ္းဆီးမိန္႔ ထြက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။
အသက္ ၆၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ အာ႐ိုယိုသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အာ႐ိုယိုသည္ လက္ရွိတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပဳအမတ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ေက်ာ႐ိုးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာေရာဂါေ၀ဒနာခံစားေနရသည့္ အာ႐ိုယိုသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈအတြက္ ကုသမႈခံယူရန္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။
အာ႐ိုယိုသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ရန္ပံုေငြ အလြဲသံုးစားျပဳမႈစြဲခ်က္အျပင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္မဲမသမာမႈျပဳလုပ္သည့္စြဲခ်က္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ broadband  သေဘာတူညီမႈတစ္ခုကိုဖ်က္သိမ္းမႈအေပၚ ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ယင္းစြဲခ်က္အားလံုးကို အာ႐ိုယိုက ျငင္းဆိုခဲ့သည္။
ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားျပဳသည့္ျပစ္မႈအတြက္ အာမခံမရွိဘဲ ယင္းျပစ္မႈအတြက္ အမ်ားဆံုးေထာင္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကြၽန္း ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အာ႐ိုယိုသည္ ျပည္ပတြင္ေဆးကုသမႈခံယူရန္အတြက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာရန္ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ပထမအႀကိမ္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment