ျမန္မာ သတင္းမ်ား  ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ၊ ၂၀၁၂


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မေအာင္ျမင္ရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာအား ႏုိင္ငံေရးအရမေျဖရွင္း၍ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေျပာၾကား


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မေအာင္ျမင္ရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာအား ႏုိင္ငံေရးအရမေျဖရွင္း ၍ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဗဟုိဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ဒုိ႔႐ုိးရာစားေသာက္ဆုိင္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ပါတီ ၂၄ ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား၌ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
လက္ရွိျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေဆြးေႏြးစဥ္အခ်ိန္မွာပင္ တုိက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္ကုိ ၾကားသိရေၾကာင္း၊ အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲခ်င္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားသည္ဆုိ႐ုံျဖင့္ ျပဳလုပ္၍မရဘဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မွန္ဖုိ႔လုိေၾကာင္း၊ လတ္တေလာတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၌ တပ္ႏွင့္ဗဟုိ တစ္ကြဲတစ္ျပားစီေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မမွန္ဘူးဟု ေျပာခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ေစတနာရွိ႐ုံျဖင့္မရေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဗဟုိဥကၠ႒ ဦးေအးသာ ေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
"ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္အေတြ႕အႀကံဳအရ ယခင္ကတည္းက ျပည္တြင္းေအးခ်မ္းဖုိ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ကလည္း န၀တ၊ နအဖေခတ္မွာလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့တာေတြရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္မေအာင္ျမင္တာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ျပန္ျပီးေတာ့တုိက္ပြဲေတြျဖစ္လာရတာလဲ ဒါကုိမွန္မွန္ကန္ကန္ သုံးသပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ေခတ္အဆက္အဆက္ေဆြးေႏြးပြဲေတြ မေအာင္ျမင္ရတာဟာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ေျဖရွင္းရန္ မၾကိဳးစားလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
ပါလီမန္ေခတ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္၊ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ တုိင္းရင္းသားမ်ားတင္ျပခဲ့သည့္္ ႏုိင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးရန္ေတာင္းဆုိခ်က္မွာ ပင္လုံအေျခခံသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ပင္လုံတြင္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ အဓိကသုံးခ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ပထမအခ်က္မွာ တန္းတူညီတူျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ေပါင္းစည္းေရး၊ ဒုတိယအခ်က္မွာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ကုိယ္ပုိင္ ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိဖန္တီးခြင့္ရရွိေရး၊ တတိယအခ်က္မွာ ခြဲထြက္ဖုိ႔ေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥကၠ႒ဦးေအးသာေအာင္က ယခင္ကတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ေတာင္းဆုိခ်က္ မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဆက္လက္၍ ဥကၠ႒ဦးေအးသာေအာင္က "ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုိ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ခြဲထြက္ဖုိ႔ဘယ္အဖြဲ႕အစည္း ဘယ္ပါတီမွ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္အခါ ဒီအေျခအေနအရ ဒါေတြကုိေတာင္းဆုိတာ ေျပာဆုိတာေတြမရွိေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ တန္းတူညီတူျပည္ေထာင္စုမူ၊ ျပည္ နယ္ေတြမွာကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးခြင့္နဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ အဓိကတင္ျပေတာင္းဆုိေနတာျဖစ္ပါတယ္" ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယခုအခ်ိန္ကာလသည္  ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ေျပာခြင့္ဆုိခြင့္၊ စည္႐ုံးခြင့္မ်ား ယခင္ကထက္အေတာ္အသင့္ရရွိလာေၾကာင္း၊ စာနယ္ဇင္းေရးသားခြင့္၊  လြတ္လပ္ေျပာဆုိခြင့္ရွိလာျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊  မိမိတုိ႔ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ေနရာတြင္ အခြင့္အေရးမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အေတာ္အသင့္ရွိလာျပီဟုထင္ရေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ျပည္သူအမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ တုိင္းျပည္ကလုိလားေနသည့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးစည္းလုံးညီညြတ္ျပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိထည္ေထာင္ႏုိင္ေရး၊ စစ္ပြဲမ်ားရပ္စဲရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး အဓိကက႑မ်ားတြင္ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာေဖာ္ေဆာင္ႏုုိင္ မေဖာ္ေဆာင္ဆုိသည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ေျပာရန္အလြန္ေစာေသးေၾကာင္းကုိလည္း ဦးေအးသာေအာင္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။


မႏၲေလး သံဃာမ်ား OIC ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ

 

မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ဦးပြား ဘုရားႀကီး မွ စတင္၍ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ သံဃာေတာ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္း ေလွ်ာက္ ဆႏၵျပေၾကာင္း သတင္းရသည္။ အဆိုပါ သံဃာမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အစၥလမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕(OIC) ႐ုံးဖြင့္မည္ကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရမႈကို ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ တဦးက ေျပာသည္။

ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ နာေရးသတင္း အစိုးရ သတင္းစာမ်ား ေဖာ္ျပ


တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ႏုိင္ငံေရး ခိုလႈံေနရင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္က ကြယ္လြန္သြားသည့္ ရဲေဘာ္ သုံးက်ိပ္၀င္ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ(အသက္ ၉၃ ႏွစ္)၏ နာေရးသတင္းကို ယေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ ၎၏စ်ာပနအခမ္း အနားကို ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ပင္ အက်ဥ္း႐ုံး က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ၀င္ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ သည္ စစ္ေရး လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ေပါက္ၾကားမႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံရၿပီး တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ပယ္ ခံထားရသူ ၊ ထို႔ေနာက္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္သို႔ ထြက္ခြာလာၿပီး ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၏ ဦးေဆာင္သူ တဦးအျဖစ္ တာ၀န္ ယူ ခဲ့သူ တဦးျဖစ္သည္။ ယခင္က ထိုသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို အစိုးရ သတင္းစာမ်ားက ယခုကဲ့သို႔ အေရးတယူ ေဖာ္ျပျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ လက္ရွိ အစိုးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က လည္း ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ မကြယ္လြန္ခင္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လာရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသးသည္။

တ႐ုတ္မင္းသမီး Xu Fan ျမန္မာပရိသတ္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္မွ ၂၀ ရက္ေန့ထိ က်င္းပမည့္ တ႐ုတ္ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ သို႔ မင္းသမီး Xu Fan လည္း လာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သံရံုးမွ သိရွိရသည္။

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနျပည္ေတာ္ရုပ္ရွင္ရံုတြင္ တေန႔လွ်င္ ႏွစ္ပြဲ ျပသမည့္တ႐ုတ္ကား ၆ ကားတြင္ အခ်စ္၊ သက္ၾကီးရြယ္အို လူေနမႈဘဝ သရုပ္ေဖာ္ကားမ်ားအျပင္ ေက်ာင္းသားဘဝ သရုပ္ေဖာ္ကားႏွင့္ သိုင္းကားမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ဟု သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေအာင္ျမင္ေၾကာ္ၾကားေနသည့္ မင္းသမီး Xu Fan မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေရာက္ရွိၿပီး တနလၤာေန႔ပြဲစဥ္သို႔ လာေရာက္ၾကည့္ရႈၾကသည့္ ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ ျဖစ္သည္။အသက္ ၄၅ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ Xu Fan မွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကတည္းက အႏုပညာ ေလာကထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရုပ္ရွင္ကားမ်ားအျပင္ တီဗီဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားလည္း ရိုက္ကူးခဲ့သည္။

၁၉၇၆ ငလ်င္ၾကီးအေၾကာင္း ရိုက္ကူးထားသည့္ After Shock ဇာတ္ကားတြင္ Xu Fan က Asian Film Award For Best Actress ဆုႏွင့္ Huabiao Award For Outstanding Actress ဆုမ်ား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ Be There Or Be Square ဇာတ္ကားျဖင့္ Huabiao Award for Out Standing Actress ဆုနဲ့ Student's Choice Award For Favorite Actress ဆု တို့ကို ရရွိ ခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္လည္း A Sigh ဇာတ္ကားျဖင့္ Student's Choice Award For Favorite Actress ဆုႏွင့္ Cairo International Film Festival For Best Actress ဆုတို႔ကို ထပ္မံရရွိသည္။

တ႐ုတ္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ဇာတ္ကားမ်ားကို ၾကည့္ရွုလိုသူမ်ားအတြက္ လက္မွတ္မ်ားကို ရန္ကုန္ရွိ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔
သမၼတႏိုင္ငံ သံရံုးတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ ေန့က စၿပီး နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီအတြင္း ထုတ္ယူရရွိႏိုင္
ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကလည္း တ႐ုတ္ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ရန္ကုန္အျပင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ပါ က်င္းပခဲ့ေသးသည္။


ဗံုးေဖာက္ခြဲမည့္ အစီအစဥ္ သတင္းေၾကာင့္ ဗုဒၶဂါယာ လံုျခံဳေရး အနည္းငယ္တိုး

အိႏၵိယအေျခစိုက္ မူဂ်ာဟစ္ဒင္မ်ား၏ ဗံုးေဖာက္ခြဲရန္ အစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ ဘီဟား
ျပည္နယ္ရွိ ဗုဒၶဂါယာ ေစတီေတာ္ၾကီးလည္း ပါဝင္ေနသည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ လံုျခံဳေရး အနည္းငယ္ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပူေနးၿမိဳ႕ၾကီးတြင္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔က ပေဒသာဗံုး ေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာမီကမွ ဖမ္းဆီးရမိထားေသာ မူဂ်ာဟစ္ဒင္ အၾကမ္းဖက္သမား သံုးဦးအား စစ္ေဆးရာ ၎တို႔အဖြဲ႔မွ ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္မည့္ အစီအစဥ္ စာရင္းတြင္ ဗုဒၶဂါယာ ဘုရားေက်ာင္းလည္း ပါဝင္ေနသည္ဟု ေသာၾကာေန႔ထုတ္ အိႏၵိယ အဂၤလိပ္ သတင္းစာၾကီးမ်ားတြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။သို႔ေသာ္ ၾကာသပေတးေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ေဒလီအထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ ေကာ္မရွင္နာမင္းၾကီး Neeraj Kumar ၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္မူ “သူတို႔ကို ၾကိဳးကိုင္သူေတြရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ သူတို႔ဟာ ေဒလီျမိဳ႕ေတာ္မွာ ေဖာက္ခြဲတိုက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနခဲ့ၾကျပီး သူတို႔ရဲ႕ပစ္မွတ္ထဲမွာ ဘီဟာျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ဗုဒၶဂါယာ ဟိႏၵဴ ဘုရားေက်ာင္းလည္း ပါတယ္” ဟု ေဒသခံ ဟင္ႏၵဴစတန္နီစကားျဖင့္ ေျပာဆိုသြားသည္။

သို႔ေသာ္ ဗုဒၶဓါရာ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း ဆိုသည္မွာလည္း ဗုဒၶဘုရား ပြင့္ေတာ္မူရာ မဟာေဗာဓိ ေညာင္ပင္ တည္ရွိ သည့္ မဟာေဗာဓိ ေစတီေတာ္ႏွင့္ ကပ္လ်က္တည္ရွိၿပီး အကယ္၍ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ဗံုးေဖာက္ခြဲလိုပါက လူစည္ကားရာ မဟာေဗာဓိ ေစတီေတာ္ၾကီးတြင္ ေဖာက္ခြဲႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု သံုးသပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္းအဝင္ႏွင့္ ေဆာင္းအထြက္ ရာသီမ်ဳိးမွာ ဗုဒၶဂါယာ အပါအဝင္ မဇၥ်ိမေဒသသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘုရားဖူးမ်ား စည္ကားသည့္ ဘုရားဖူးရာသီ ျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ဖမ္ဆီးရမိျပီးေနာက္ ဗုဒၶဂါယာတြင္ လံုျခံဳေရးတိုးျမႇင့္ထားျပီး ပံုမွန္ဘုရား လံုျခံဳေရးထက္္ ပိုမိုေၾကာင္း ဗုဒၶဂါယာတြင္ ေခတၱသီတင္းသံုးေနသည့္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ တပါးက မိန္႔ဆိုသည္။

“မဟာေဗာဓိမွာ လံုျခံဳေရး နည္းနည္းေတာ့ တိုးထားတယ္။ ပံုမွန္ထက္ နည္းနည္းေတာ့ စစ္ေဆးတာရွိတယ္။ အရင္ ကေတာ့ ဂိတ္ လုပ္ထားတာပဲရွိတယ္။ အခုဆိုရင္ေတာ့ သတင္းရွိထားေတာ့ တဦးခ်င္း စစ္ေဆးမွာေပါ့” ဟု မိန္႔ဆိုသည္။

ဖမ္းဆီးရမိထားေသာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ေျဖာင့္ခ်က္အရ ၎တို႔အုပ္စုထဲမွ သံုးဦး လြတ္ေျမာက္ေနေသး
ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ဂါယာၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ အပါး ၈ဝ ခန္႔ရွိျပီး “တပါးႏွင့္ တပါး သတိရွိေစရန္” ဖုန္းျဖင့္ အသိေပးၾကေၾကာင္း ဦးပဥၨင္းမွ ဆက္လက္ မိန္႔ၾကားသြားသည္။


ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ကာ ကားမ်ား၊ေနအိမ္မ်ား၏မႇန္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သူမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရႇိေၾကာင္းသိရ


ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ကာ ရပ္နားထားေသာကားမ်ားႏႇင့္ ေနအိမ္မ်ား၏မႇန္တံခါးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိရန္စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။
ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဆိုပါျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရႇိရပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရပ္နားထားေသာကားမ်ား၏ မႇန္တံခါးမ်ားမႇာ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။ကန္ႀကီးကြက္သစ္၊ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊ထား၀ယ္စုရပ္ကြက္၊ျမစ္ငယ္ရပ္ကြက္၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊ၿမိတ္ေတာင္နယ္ေျမ၊အလယ္ကြၽန္းရပ္ကြက္မ်ားရႇိ ရပ္နားထားေသာကားမ်ားမႇာ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရၿပီး ဆိပ္ငယ္ရပ္ရႇိေနအိမ္ႏႇင့္ ေလဆိပ္အနီးရႇိ ရံုးတစ္ခုမႇာလည္းခဲႏႇင့္ပစ္ေပါက္မႈေၾကာင့္ မႇန္မ်ားပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ညအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ကာရပ္ကြက္အလိုက္ ေနရာအႏႇံ႔ျပဳလုပ္သြားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။
'' ကြၽန္ေတာ့္ကားဆိုရင္ ဆိပ္ငယ္ရပ္၊ေစ်းႀကီးေရႇ႕မႇာ နားထားတာပါ။ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ႀကီးမႇာျဖစ္တဲ့အ ျပင္ အေစာင့္ေတြလည္းရႇိတဲ့ေနရာမႇာျဖစ္သြားတာပါ ဆိုင္ကယ္သံုးစင္းေလာက္ႏႇင့္လာၿပီး ကားမႇန္ကိုဖ်က္ဆီးသြားခဲ့တာလို႔သိရတယ္။ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ရက္ေန႔ နံနက္ ၃ နာရီေလာက္မႇာ ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရၿပီး အနီးနားမႇာရႇိတဲ့အေစာင့္ေတြထၾကည့္ ေတာ့ ဆိုင္ကယ္ေတြေမာင္းထြက္ေျပးသြားတယ္လို႔ သိရတယ္။အဲဒီလိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္လမ္းထဲမႇာရႇိတဲ့ ကားေတြကိုလည္း ေတြ႕သမွ်ဖ်က္ဆီးသြားတယ္''လို႔ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေသာ ကားပိုင္ရႇင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ အုပ္စုဖြဲ႕ဂိုဏ္းဂနဆန္ဆန္ မိုက္ေၾကးခြဲေနသည့္အဖြဲ႕မ်ားေပၚေပါက္ေနေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္ကလည္း ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္တြင္အုပ္စုဖြဲ႕ကာ မိသားစုတစ္စုအားဓားမ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ခုတ္သြားသည့္ျဖစ္ရပ္အျပင္ ညအခ်ိန္လမ္း မ်ားတြင္ အုပ္စုဖြဲ႕ကာဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္သြားလာေနၿပီး လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားကိုမိုက္ေၾကးခြဲကာ ရိုက္ႏႇက္ျခင္း၊ ရန္ရႇာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုျဖစ္ရပ္တြင္ ရပ္ကြက္အသီးသီး၌ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ ကားအေရတြက္မႇာ ၁၄ စီးခန္႕ရႇိႏိုင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာမႇလည္း အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရသည္။
'' ဖ်က္ဆီးသြားတဲ့လူေတြကိုေတာ့မမိေသးပါဘူး စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲပါပဲ၊ ကားအေရအတြက္လည္းေကာက္ယူေနၿပီး ဖမ္းဆီးရမိရင္ေတာ့ဆက္သြယ္ပါ့မယ္''ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕မႇ ရဲ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ရပ္ကြက္အတြင္း တာ၀န္က်သည့္ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ားႏႇင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားပူးေပါင္းကာ ရပ္ကြက္အလိုက္လံုၿခံဳေရးတာ၀န္မ်ားယူထားေၾကာင္း သိရသည္။
'' ဒီလိုျဖစ္ရပ္ကၿမိဳ႕ပံုရိပ္လည္းထိခိုက္တဲ့အျပင္ အရင္ကမရႇိဖူးခဲ့တဲ့အရာေတြပါ၊ဒါကိုအားလံုးပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္ သင့္ပါတယ္၊ကားေတြေပါပါတယ္ဆိုတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးမႇာေတာင္ တစ္ညတည္းဒီလိုကားအစီးအေရ အမ်ားႀကီးဖ်က္ဆီးခံရတယ္ဆိုတာ မရႇိခဲ့ဖူးဘူးလို႔ထင္ပါတယ္၊ဒီလိုအုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ေတြကိုလက္မခံႏိုင္ပါဘူး၊ သက္ဆိုင္ရာႏႇင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုးေဖာ္ထုတ္သြားပါ့မယ္''ဟု ရပ္ကြက္လူႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္၊
အဆိုပါအဖြဲ႕တြင္ လူငယ္အမ်ားစုျဖစ္ေၾကာင္း၊ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ ေနရာအႏႇံ႔လိုက္လံဖ်က္ဆီးရာတြင္ အုပ္စုမ်ားခြဲၿပီး တခ်ဳိ႕ေနရာတြင္၂ စီး တစ္ခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ သံုးစီးမႇ ငါးစီးအထိရႇိေၾကာင္း ကားရပ္နားၿပီး လက္ဖက္ရည္ေသာက္ေနစဥ္ လူစည္ကားသည့္ေနရာတြင္ပင္ ဖ်က္ဆီးထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ကိုမေတြ႔လိုက္ေသာ္လည္း ဆိုင္မ်ားျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႕လိုက္လံဖ်က္ဆီးေနသူမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားအမ်ားစုပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။


LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment