ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ား ႏိုင္ငံတကာ လ်စ္လ်ဴရႈခံရဟု အစီရင္ခံစာဆို

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားမွ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း ခံေနရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတရပ္က ဆိုသည္။

ေအာက္တိုဘာလထုတ္ ‘လုိအပ္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကဲျဖတ္ခ်က္’ အစီအရင္ခံစာကို နယူးဇီလန္ အေျခစုိက္ The Gage အဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အား အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္မႈ၊ ေရရရွိမႈ၊ အစားအစာ ရရွိမႈ၊ အာဟာရႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ အေျခအေနမ်ားမွာ စုိးရိမ္စရာရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

“KIO ထိန္းခ်ဳပ္ ေဒသမ်ားတြင္ ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားမွာ အၾကီးအက်ယ္ လ်စ္လ်ဴရွဳျခင္း ခံေနရၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အထူး စုိးရိမ္သင့္သည္” ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။
ေမလအတြင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ အေျခစုိက္ ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စုေဆာင္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၏ Sphere Project က သတ္မွတ္ထားေသာ အနိမ့္ဆံုး စံႏႈန္းမ်ားကုိ ျပည့္မီျခင္း မရွိဟု ဆုိသည္။

တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္ ဒုကၡသည္ ၇ဝ,ဝဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ KIA ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္း ခုိလႈံေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေတြ႔ရွိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေဒသတြင္း NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ား ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသ တြင္ အကူအညီမ်ား ေပးေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရက ကန္႔သတ္ထားၿပီး ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး ယာဥ္တန္းမ်ား ဝင္ေရာက္ခြင့္ကုိလည္း အစုိးရဘက္မွ ေမလ ကတည္းက ကန္႔သတ္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

“ရလဒ္မွာ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသတြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအား အကူအညီေပးရာတြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားကုိ ျပည့္မီေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပဲ ျဖစ္ေနရသည္” ဟု ေရးသားထား သည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု သိရၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဝင္ေရာက္ႏိုင္မႈ မရွိ၍ ပုိမုိဆုိးဝါးလာႏုိင္သည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရကုိ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လက္ခံခြင့္ျပဳေစရန္ ဖိအားေပးၾကရန္ The Gage က အၾကံျပဳထားသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမည့္ Mission တခုအား အျမန္ဆံုး ေစလႊတ္ရန္လည္း အစီရင္ခံစာက အၾကံျပဳ ထားၿပီး လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား အေသးစိတ္ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားမႈမ်ားလည္း ပါရွိသည္။

ဒုကၡသည္စခန္းေပါင္း ၅ဝ ခန္႔အတြင္း စားဝတ္ေနေရး လုိအပ္ခ်က္မွာ လုိအပ္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ေရရရိွမႈမွာလည္း အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကံဳေတြ႔ေနရသည္ဟု KIO ၏ ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေပးေရး ေကာ္မတီ တာဝန္ခံ ဦးဒြဲပီဆား က ေျပာသည္။

“စခန္းတခုနဲ႔တခု မတူဘူး။ စခန္းတခ်ဳိ႕မွာေတာ့ ေရမလံုေလာက္တာေတြ ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာမွာက သဘာဝေရကုိ သြယ္ယူရတယ္ဆုိေတာ့ ျပႆနာ သိပ္မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေရမသန္႔ရွင္းတာေတြ ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕က ေရတြင္းတူးယူ ရတာတုိ႔၊ ေရကန္ လုပ္ယူရတာမ်ဳိးေတြ ရွိတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေကာ္မတီကေန ဆီေတာင္ ေကာင္းေကာင္းမေပးႏုိင္ဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ကေလးႏွင့္ မိခင္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမွာ ေစတနာ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကူညီမႈ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ေနအိမ္အမိုးအကာႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တခ်ဳိ႕ ပလပ္စတစ္မုိးကာျဖင့္ မုိးထားသျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာ မခံသျဖင့္ အသစ္ လဲရန္ လိုအပ္ေနၿပီး ကေလးမ်ား ပညာေရးအတြက္မူ စခန္းတုိင္းမွာ ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္ထားေသာ္လည္းေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္ ကေလးမ်ား စာသင္ၾကားရန္ အေဆာင္မ်ား လံုေလာက္မႈ မရွိသျဖင့္ အလွည့္က် စာသင္ေပးေန ရသည္ဟု ဦးဒြဲပီဆားက ေျပာသည္။

 “က်ေနာ္တို႔ ဒုကၡသည္ေတြ ေနတဲ့ေနရာက နယ္စပ္မွာဆုိေတာ့ ဟုိဘက္ကမ္းဆုိရင္ အေၾကာင္းမရွိဘဲ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဘက္ ဝင္လုိ႔ မရဘူး။ အေနာက္ဘက္ဆုိရင္လည္း အစုိးရ လက္နက္ၾကီးေတြနဲ႔ ပစ္တဲ့ ေနရာေတြပဲ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ေျပးေတြ စီးပြာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘာစီမံကိန္းခ်လုိ႔မွ မရဘူးပါဘူး” ဟု ဆိုသည္။

KIO အဖြဲ႔အေနျဖင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ တဦးအတြက္ တရက္လွ်င္ ဆန္ ႏွစ္ဗူး၊ ဟင္းဝယ္ယူ စားေသာက္ရန္အတြက္ က်ပ္ ၂ဝဝ ႏွင့္ဆားတုိ႔သာ ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္း မေပးႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ဦးဒြဲပီဆား က ေျပာသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တနဂၤေႏြေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ သတင္းသမားမ်ား မၾကာခဏေမးျမန္းၾက သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡအေရး ေျဖၾကားရာတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား ကိစၥကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

“စိတ္မေကာင္းစရာ အေကာင္းဆံုးက ေဒသတြင္းမွာရွိေနတဲ့၊ တိုက္ပြဲၾကားမွာ ရွိေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ေတြ၊ အိုးအိမ္ေတြကို စြန္႔ပစ္ျပီးေတာ့မွ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ နီးစပ္ရာေနရာေတြမွာ ခိုေအာင္းေနရတယ္။ ဒါေတြဟာလည္း ေသာင္းဂဏန္းေလာက္ရွိမယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဘက္ေတြမွာ ရွိသလို ဟိုဘက္မွာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီလူေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေကြ်းေမြးထားႏိုင္တယ္ ဆိုေပမယ့္လည္း ကိုယ့္ေဒသမွာ ေနသေလာက္ အဆင္မေျပပါ ဘူး။ သားသမီးေတြ ေက်ာင္းေနဖို႔၊ က်န္းမာေရး၊ ေဆးဝါးကုသဖို႔ အခက္အခဲ ရွိပါတယ္။ ဒီလူေတြဟာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီျပီး ၾကာျမင့္ေနပါျပီ” ဟု ဝန္ခံေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားရွိ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၃ သိန္း လႉဒါန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရပ္ကြက္တခုမွ ၾကားသိရသည္။

ကုလအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းပုိင္းက လုိင္ဇာၿမိဳ႕သုိ႔ တၾကိမ္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈရရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအထိ တ႐ုတ္နယ္စပ္ မုိင္ဂ်ာယန္ႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္ျခား မွတ္တုိင္ ၆ ႏွင့္ ၈ အတြင္း ခုိလႈံေနေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ သံုးၾကိမ္ လာေရာက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား မရွိေတာ့ေၾကာင္း ဦးဒြဲပီဆား က ေျပာသည္။

KIO ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္း ဒုကၡသည္ ၆ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး အစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္း ၃ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ ရွိေနေၾကာင္း KIO ၏ ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေပးေရး ေကာ္မတီက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ကခ်င္ အနုပညာရွင္ အသင္း ဖဲြ႕စည္း


ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ စီတာပူရပ္ မေနာကြင္း ဥယ်ာဥ္ မဂၽြယ္ခန္းမမွာ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ကခ်င္အႏုပညာရွင္မ်ားအသင္း ကို   မေန႔က တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၿပီး မႀကာခင္မွာ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႔ကို ေရြးခ်ယ္မယ္လို႔သိရပါတယ္။


LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                          http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment