ျမန္မာ့ စီးပြားေရး သတင္းမ်ား  ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ၊ ၂၀၁၂

တႏွစ္ ကား ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထုတ္မည့္ ဆူဇူကီး စက္႐ံုႀကီး ျမန္မာျပည္မွာ ေဆာက္ရန္ရွိ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဆူဇူကီး ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ေမာ္ေတာ္ကား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုႀကီး
တခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီး တည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။
တႏွစ္လွ်င္ ေမာ္ေတာ္ကားစီးေရ ၂၀,၀၀၀ မွ ၃၀,၀၀၀ ထိ ထုတ္လုပ္သြားကာ ကမၻာ့အႀကီး
ဆံုး စက္မႈရံုၾကီးမ်ားထဲမွ တခုအျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း The Asahi
Shimbun သတင္းတရပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထိုအတြက္ ဆူဇူကီး အေနႏွင့္ ယန္းေငြ သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရမည္
ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း၊ သီလဝါရွိ ေျမအက်ယ္ ၄၀ ဟက္တာတြင္ တည္ေဆာက္မည္ဟု လ်ာထားသည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ဆူဇူကီးကုမၸဏီသည္ ခရီးသည္တင္ကားမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို တင္သြင္းလာခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ကားထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာစက္မႈဝန္ၾကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းထားသည့္ ကုမၸဏီတခုမွတဆင့္ တင္သြင္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္ကာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ကုန္ဆံုးၿပီး ပူးေပါင္းကုမၸဏီလည္း ဖ်က္သိမ္းခံရၿပီး စီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔သြားခဲ့ရသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ယၡင္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္တင္သြင္းခြင့္ရရန္ ဆူဇူကီး က ျမန္မာအစိုးရအား ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအစား ထုတ္လုပ္မႈ စက္ရံုၾကီးတခု တည္ေထာင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရက ကမ္းလွမ္းလာ၍ ယၡဳကဲ့သို႔ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ဆူဇူကီးေမာ္ေတာ္ကားစက္ရံုၾကီး စီမံကိန္း ေပၚေပါက္လာခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားစင္းေရ ႏွစ္သန္း သံုးသိန္းေက်ာ္ လိုင္စင္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္ရာ အမ်ားစုမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ ေမာ္ေတာ္ကား ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ဆူဇူကီးသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ အမာခံနယ္ေျမ ရရွိထားသည္။

ၾကာသပေတးေန႔တြင္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကူညီရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဖရင့္ တရပ္တြင္လည္း ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ အပါအဝင္ ၿမီရွင္မ်ားက ေၾကြးထူလွသည့္ ျမန္မာအစိုးရအားေခ်းေငြမ်ား ထပ္မံခ်ေပးရန္ ရွိေနသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရအေနႏွင့္ ၎တို႔ အဓိက ပါဝင္ေနသည့္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစေရးအတြက္
ျမန္မာအစိုးရအား ေခ်းေငြမ်ား အျမန္ဆံုးခ်ေပးလိုသည့္ ဆႏၵရွိေနသည္။

လူဦးေရ သန္း ၆၀ ေက်ာ္မွ်ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာမွာ အစိုးရေရာ၊ အတိုက္အခံပါ ေျပာဆိုလာရသည့္ကိစၥတခုျဖစ္ေနၿပီး လုပ္အားခမွာလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေလးပံုတပံုမွ်သာ ရွိ၍ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီၾကီးမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ အထူးစိတ္ဝင္စားျခင္း ခံရသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္တခု ျဖစ္ေနသည္။

ဦးသိန္းစိန္ Myanmar Investment Forum ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာ


ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ၌ ေရာက္ရွိေနေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယမန္ေန႔က ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ Myanmar Investment Forum သို႔ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အေျခခံ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး စသည္တို႔ကို ေျပာၾကားသြားေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္း ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္လည္း အေထာက္အကူ ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္ ဟု အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ ေတာင္ကိုရီးယား ခရီးစဥ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ေန႔က စတင္ သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေၾကး အကူအညီ အပါအ၀င္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စကၤာပူ ကုန္သြယ္ေရး၊ စက္မႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီး ျမန္မာျပည္ ေရာက္ရွိ


စကၤာပူႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး၊ စက္မႈ ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ ၀ါရင့္ ၀န္ႀကီး Mr Lee Yi Shyan သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္မွ စတင္၍ ၁၁ ရက္အထိ သြားေရာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဦးေဆာင္လာေသာ စကၤာပူ ၀န္ႀကီး သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန စသည့္ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အပါအ၀င္ တျခားေသာ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာမ်ား ကို ေဆြးေႏြးဖြယ္ ရွိေၾကာင္း Channel News Asia တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဂၤလန္ ခ်ဲလ္ဆီး အသင္း Grand Royal ေၾကာ္ျငာ သေဘာတူ


အဂၤလန္ နာမည္ႀကီး ေဘာလုံးအသင္း ခ်ဲလ္ဆီးကလပ္ အသင္းႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ အရက္ ကုမၸဏီႀကီး တခုျဖစ္သည့္ Grand Royal ကုမၸဏီ လီမိတက္တို႔ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေရး စာခ်ဳပ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်က္ထရီယံ ဟိုတယ္၌ ခ်ဳပ္ဆုိလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရသည္။ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္း၏ အမွတ္တံဆိပ္ (လိုဂို) ႏွင့္ ေဘာလံုးသမားမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ား၌ Grand Royal ကုမၸဏီ တံဆိပ္မ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္၍ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၂ ႏွစ္ တရားဝင္ သံုးစြဲခြင့္ သေဘာတူျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း The Voice ဂ်ာနယ္က ေရးသားထားသည္။ Grand Royal သည္ ျပည္တြင္း၌ က်င္းပေသာ ျမန္မာ ေနရွင္နယ္လိဂ္ ေဘာလုံး ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ပ့ံပိုးကူညီေနသည့္ ကုမၸဏီတခုလည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

လမ္းေဘးဆုိင္ အခ်ဥ္ရည္ အႏၱရာယ္မကင္း


လူအမ်ားစု က်န္းမာေရးအတြက္ လံုၿခံဳမႈ ရွိလာႏုိင္ဖို႔ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တည္ေထာင္ထားတဲ့ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးအသင္းကေန ေစ်းကြက္ ထဲမွာရွိေနတဲ့ အခ်ဥ္ရည္ေတြကို ဓာတ္ခြဲတဲ့အခါ ျပင္းထန္တဲ့ အက္စစ္ တမ်ိဳး ပါရွိေနတယ္ဆိုတာကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီလို ေတြ႔ရွိခဲ့တာေၾကာင့္ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေပးေရး အသင္းကေန လူထု ပညာေပးမႈေတြ ကို ျပည္သူလူထု အတြက္ ထိေရာက္စြာ ပညာေပးႏို္င္ဖို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း မွာ ထုတ္လုပ္သူေတြကို ဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမယ္လို႔ ပါ၀င္လႈပ္ရွားသူေတြက ဆိုပါတယ္။

အစားေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္သူေတြ၊ ဥပေဒပညာရွင္ေတြ၊ ေရွ႕ေနေတြ၊ ဓာတုေဗဒ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ သူေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ ္၁၆ ရက္ေန႔က ျပည္တြင္း စားသံုးသူေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ ဒီအသင္းကို ဖြဲ႔စည္း ခဲ့တာပါ။

စားသံုးသူ ကာကြယ္ေပးေရးအသင္းကေန စားသံုးသူေတြအတြက္ အစားအစာေတြကို ဦးစြာ စစ္ေဆး မွာ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ အစားအေသာက္လုပ္ငန္းေတြကိုပါ စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ရွိတယ္လို႔ အသင္းရဲ႕ တာ၀န္ရွိသူ ေတြက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာပါတယ္။

စာသံုးသူ ကာကြယ္ေပးေရးအသင္းရဲ႕ပထမလုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနနဲ႔ အစားအေသာက္ေတြအေပၚ ဓာတ္ခြဲ ၾကည့္တဲ့အခါ ၀က္သားတုတ္ထိုးဆိုင္နဲ႔ အသုပ္ဆိုင္ေတြမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ အခ်ဥ္ရည္အခ်ိဳ႕မွာ လူကို အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အက္စစ္ပါ၀င္ေနတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့တယ္လို႔ အသင္းဥကၠ႒က ဆိုပါတယ္။
၀က္သားတုတ္ထိုးဆိုင္ေတြနဲ႔ အသုပ္ဆိုင္ေတြမွာ အသံုးျပဳတဲ့ အခ်ည္ရည္ေတြမွာ ထုတ္လုပ္တဲ့ရက္စြဲ  ကုန္ဆံုးတဲ့ရက္စြဲ ပါ၀င္ျခင္းမရွိတဲ့အျပင္ ပါ၀င္တဲ့ ကုန္ပစည္းေတြဟာ အမ်ိဳးအမည္ မသိတာေတြ ျဖစ္ေနတယ္ လို႔ ဦးဗအုပ္ခိုင္က အခုလို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

“ဆာလဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္ပါတာ ေသခ်ာတယ္ေပါ့။ အခ်ဥ္ရည္ေတြဟာ တံဆိပ္ေပါင္းစံုနဲ႔ ထုတ္ေန တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သက္တမ္းကုန္တဲ့ရက္စဲြလည္း မပါဘူး၊ ထုတ္လုပ္တဲ့ရက္စဲြလည္းမပါဘူး။ ပါဝင္တဲ့ အခ်ဳိးအဆေတြ၊ အမ်ဳိးအမည္ေတြလည္း မပါဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းလိပ္စာလည္း မပါဘူး။ ဒါဟာ မ႐ိုးသားဘူးေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔က ျပည္သူေတြကို ဒီအခ်ဥ္ရည္ေတြကို လံုးဝ ဝယ္မစားဖို ႔ေပါ့။ ဆာလဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္အျပင္ သူက တားျမစ္ဆိုးေဆးေတြလည္း ပါတယ္။

ဒါေတြေၾကာင့္ ေရတုိ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ ဝမ္းကိုက္တာ၊ ဝမ္းေလွ်ာတာ၊ အူေရာင္တာ၊ အစာအိမ္ေရာင္တာေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ေရရွည္ဆိုးျပစ္အေနနဲ႔ကေတာ့ အူကင္ဆာ၊ အစာအိမ္လမ္းေၾကာင္းကင္ဆာ၊ အူမႀကီးကင္ဆာ၊ အသည္း ကင္ဆာ- ဒါေတြျဖစ္ႏုိင္တာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ လက္လီေရာင္းတဲ့ ေခါက္ဆဲြဆိုင္ေတြ၊ အေၾကာ္ဆိုင္ေတြမွာ ေရာင္းၾကတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္၊ မန္က်ည္းမွည့္နဲ႔ ၾကက္သြန္ျဖဴေလးနဲ႔ င႐ုပ္သီးနဲ႔ နံနံပင္ေလးနဲ႔ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ေဖ်ာ္စပ္တဲ့ အခ်ဥ္ရည္ေလးနဲ႔ပဲ သံုးသင့္ပါတယ္။

စားသံုးတဲ့သူကလည္း ဒီလိုအေရာင္၊ တားျမစ္ဆုိးေဆးေတြ၊ ဆာလဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္ေတြ ပါတဲ့ အခ်ဥ္ရည္ေတြကို ဝယ္မစားဖို႔ တုိက္တြန္းလိုပါတယ္။”

အစားေသာက္ေတြထဲမွာ လူကို အဓိက ဒုကၡအေပးႏိုင္ဆံုးျဖစ္တဲ့ အခ်ဥ္ရည္ေတြကို ဦးစြာစတင္ ဓတ္ခြဲ စမ္းသပ္ၿပီး ဒီအခ်ဥ္ရည္ေတြထဲမွာ အီကိုလိုင္ ေရာဂါပိုးေတြ ရွိမရွိ စစ္ေဆးေနတယ္လို႔ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးအသင္း အတြင္းေရးမွဴးလည္းျဖစ္၊ ဓာတုေဗဒပညာရွင္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္ႏိုင္က ဆိုပါတယ္။

NGO မွတ္ပံုတင္မက်ေသးတဲ့ စားသံုးသူကာကြယ္ေပးေရးအဖြဲ႔ဟာ အစိုးရ တာ၀န္နဲ႔ေဆာင္ရြက္တာ မဟုတ္သလို အစားအသာက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အသိပညာေပးလိုသူေတြ စုဖြဲ႔ထားတဲ့ အသင္းျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ သူတို႔အေနနဲ႔ အစားအေသာက္ စစ္ေဆးေရးေတြလုပ္တဲ့အခါ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲေတြ ရွိေနတယ္လို႔ အသင္းဥကၠ႒ ဦးဗအုပ္ခိုင္က အခုလို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

“မွတ္ပံုတင္ရတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္လို အခက္အခဲ ရွိသလဲဆိုေတာ့ ႐ုံးခန္းရွိရာေနရာကို သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း အရ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ံုးကို သြားတဲ့အခါ သူတို႔က ေထာက္ခံခ်က္ မေပးရဲ ဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲဒါနဲ႔ တခါ ၿမိဳ႕နယ္ကို သြားတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ကိုသြားတင္ျပန္ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္က ရရက- ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးရဲ႕ ေထာက္ခံ ခ်က္၊ ရဲစခန္းရဲ႕ေထာက္ခံခ်က္လုိတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီလို အျပန္အလွန္ ေဘာ္လီေဘာ ပုတ္တာမ်ဳိးေလး ေတြေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ေအာက္ေျခမွာ မၾကာသင့္ ဘဲနဲ႔ ၾကာတာမ်ဳိးေတြေပါ့။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳဖဲြ႔တဲ့ အဖဲြ႔အစည္း လည္းျဖစ္တယ္၊ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း consumer NGO အဖဲြ႔အစည္းေတြ ရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ တႏိုင္ငံမွာတည္းမရွိတာ။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနကျဖစ္ျဖစ္၊ အစိုးရအဖဲြ႔ကပဲျဖစ္ျဖစ္ မွတ္ပံုတင္တာကို လြယ္ကူေအာင္ ကူညီေပးေစခ်င္တယ္။

ေနာက္တခု- က်ေနာ္တို႔က အစိုးရအဖဲြ႔အစည္း မဟုတ္တဲ့အတြက္ လတ္တေလာမွာ ေစ်းေတြထဲမွာ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့အစားအေသာက္ေတြ- ဥပမာ က်ေနာ္တို႔ေရွ႕မွာတင္ မွ်စ္ေတြကို ေဆးဆိုးေနတယ္။ အခ်ဥ္ရည္ထဲမွာ ဆုိးေဆးေတြ အက္ဆစ္ေတြ သံုးေနတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပုဇြန္ေျခာက္ေတြ၊ ငပိေတြမွာလည္း ဆိုးေဆးေတြ၊ ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္ကဝင္လာတဲ့ မုန္႔ေတြထဲမွာလည္း အႏၱရာယ္ရွိ တာေတြ အမ်ားႀကီး၊ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔မွာ မွတ္ပံုတင္မက်ေသးတဲ့အတြက္ ဝင္ၿပီး စစ္ေဆးဖို႔၊ တရားစဲြ ဆိုဖို႔ လုပ္ရတာ အခက္အခဲရွိတယ္။ ေနာက္တခုက အဲဒီလို ေစ်းေတြ ဘာေတြမွာ ဝင္စစ္တဲ့အခါမွာ လည္း ထံုးစံအတိုင္းဆိုလို႔ ရွိရင္ FB ေတြက ဝင္စစ္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ရဲအေစာင့္အေရွာက္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔မွာက မွတ္ပံုတင္ မက်ေသးတဲ့ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ထဲေရးဌာနရဲ႕ ရဲတပ္ဖဲြ႔ အကူအညီေတြ မရႏုိင္တဲ့အတြက္ေတာ့ အဲဒါေတြ အခက္အခဲ ရွိပါတယ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံက စားသံုးသူေတြကို အကာကြယ္ေပးဖို႔ အဓိက ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ဒီအသင္းဟာ စားသံုးသူ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကို အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြကေန စတင္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ဦးဗအုပ္ခိုင္က ဗီြအိုေအကို အခုလို ေျပာပါတယ္။

ကာလအတန္ၾကာ အစားအေသာက္ေတြကို ဂ႐ုမျပဳဘဲ စားသံုးခဲ့မႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ WHO (ကုလသမဂၢက်န္းမာေရးအဖဲြ႔ႀကီး) ရဲ႕ ၂၀၁၁ က်န္းမာေရးစစ္တမ္းတစ္ခုအရ ကမာၻေပၚမွာ ကင္ဆာ အျဖစ္မ်ားဆံုး ဆယ္ႏိုင္ငံမွာ ဒုတိယေနရာမွာ ရွိေနတယ္လို႔ အသင္းဥကၠ႒က ေျပာပါေသးတယ္။
စာသံုးသူ ကာကြယ္ေပးေရးအသင္းအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုးမွာ အဖြဲ႔၀င္ ၇၀၀ ထိ ရွိေန ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ဓာတ္ခြဲခန္းတစ္ခု တည္ေထာင္ၿပီး အစားအစာေတြကို ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ တာေတြ ျပဳလုပ္မယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ပိုင္းက ေရးဆြဲဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေရး မွာလည္း ဒီစားသံုးသူ ကာကြယ္ေပးေရးအသင္းကေန ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
ဒီဥပေဒအတည္ျဖစ္ၿပီးရင္ေတာ့ အသင္းအေနနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ လူကို အႏၱရာယ္ေပးေစတဲ့ အစား အေသာက္ ေတြကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနတဲ့သူ၊ တင္သြင္းလာသူေတြကို ဒီအသင္းရဲ႕ ဥပေဒေရး ရာ ေကာ္မီတီကေန တရားစဲြတာအထိ လုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။


LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment