ျမန္မာ့ စီးပြားေရး သတင္းမ်ား  ေအာက္တုိဘာ ၀၈ ၊ ၂၀၁၂


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းနီပါး ျမႇဳပ္ႏွံ၍ စားသံုးဆီစက္႐ံုကို မေလးရွားကုမၸဏီတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္၊ စားသံုးဆီထုတ္လုပ္ၿပီး လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဖိလစ္ပိုင္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ပါ ျပန္လည္တင္ပို႔မည္


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းနီးပါး တန္ဖိုးရွိသည့္ စားသံုးဆီထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုကို မေလးရွားကုမၸဏီတစ္ခုမွ လာေရာက္တည္ေဆာက္ ျမႇဳပ္ႏွံရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း မေလးရွားႏိုင္ငံထုတ္ သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။
မေလးရွားႏိုင္ငံမွ စားသံုးဆီ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ ေသာ Delima Oil Products Sdn Bhd(DOP) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စား သံုးဆီထုတ္လုပ္ကာ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္း ခ်ရန္စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းေစ်း ကြက္ကိုသာမက လာအို၊ ကေမၻာဒီး ယား၊ ဖိလစ္ပိုင္အပါအ၀င္ ေဒသ တြင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔ သြားသည္အထိ ရည္ရြယ္ထား ေၾကာင္းသိရသည္။
DOP ၏ CEO ျဖစ္သူ Zakaria Arshad က “သံုးလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စက္႐ံုတည္ေထာင္ဖို႔ အတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မယ့္ ျမန္ မာကုမၸဏီေတြကို ရွာေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေရရွည္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မႈအတြက္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ဆက္ႏြယ္တဲ့ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ကို ရွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ေနတယ္။ စားသံုးဆီထုတ္မယ့္ စက္႐ံုအတြက္ကေတာ့ ႐ူပီးသန္း ၃၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းနီး ပါး)ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွာပါ။ ေလာေလာ ဆယ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အာဆီယံႏိုင္ ငံေတြရဲ႕ စားသံုးဆီေစ်းကြက္မွာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္အနည္းအတြင္းမွာ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိရဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ထားတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
DOP ကုမၸဏီမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Grand Wynn Enterprises ျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ျဖဴးမႈအတြက္ ယခင္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလကတည္းက သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုႏွစ္တြင္လည္း ထုိသို႔ DOP ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴး ရန္အတြက္ လက္ရွိပူးေပါင္းလုပ္ ကိုင္ေနသည့္ Grand Wynn Enterprises ျဖင့္ ထပ္မံ၍ သေဘာတူစာခ်ဳပ္သစ္ ခ်ဳပ္ဆိုသြားရန္အတြက္ လည္းစီစဥ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ Grand Wynn Enterprises ၏ Chairman ျဖစ္သူ Nicko Hla Win ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ သစ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္မည္ဟု DOP မွေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။
DOP မွာ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ Felda Holdings Bhds လုပ္ငန္းခြဲ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ Felda Holdings  မွ CEO ျဖစ္သူကလည္း ရန္ကုန္၏ စားသံုးဆီျဖန္႔ခ်ိေရး ေစ်းကြက္ကို ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိသည္ အထိလုပ္ေဆာင္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ယခုဘ႑ာႏွစ္ ေလးလအတြင္း ေက်ာက္စိမ္းထုတ္ယူမႈ ယခင္ႏွစ္ကထက္ တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ေလ်ာ့က်


ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပြဲအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္ယူႏိုင္မႈမွာ တန္ခ်ိန္မ်ားစြာေလ်ာ့က်မည္ဟု ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
ယခု ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္၏ ဧၿပီလမွ ဇူလုိင္လကုန္အထိ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္ယူႏိုင္မႈစာရင္းမ်ားအရ ေလးလအတြင္း ေက်ာက္စိမ္းတန္ခ်ိန္ ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္သာ ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကထက္ တန္ခ်ိန္ ၁၀၄၃၉ ေက်ာ္ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈမ်ားခဲ့သည့္ ဇြန္၊ ဇူလိုင္လမ်ားတြင္ ထုတ္ယူႏိုင္မႈေလ်ာ့က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလမ်ား တြင္လည္း ထုတ္ယူမႈမျပဳႏိုင္ေသးသည့္အတြက္ မ်ားစြာေလ်ာ့က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိအရပ္ေဒသမ်ားသို႔ ေခတၲျပန္ကာ အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယခင္ႏွစ္အထိ ပို႔ကုန္က႑တြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ၿပီးလွ်င္ ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔မႈကိုသာ အားထားရေၾကာင္း၊ သို႔ ေသာ္ ယခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အခြန္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားမႈေၾကာင့္ တင္ပို႔မႈပိုင္းတြင္ပါ မ်ားစြာထိုးဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္း ျပည္ပတင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၂၄၀ ေက်ာ္အထိရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၈၀ ဒသမ ၁၈ သန္းသာရရွိခဲ့ၿပီး ထိုးက်ခဲ့ရသည္။ယခု ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔မႈမွရေငြမွာ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ သန္းနီးပါးသာရရွိသည္။


ျမန္မာ့ေရထြက္ကုန္မ်ားကုိ ယခင္ကကဲ့သုိ႔ တတိယႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ ပို႔ေဆာင္ရန္မလုိေတာ့ဘဲ အေမရိကသို႔တိုက္႐ိုက္တင္ပို႔မည္


အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာပို႔ကုန္မ်ား တင္သြင္းမႈပိတ္ဆုိ႔ျခင္းမ်ားအား ဖယ္ရွားေတာ့မည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ေရထြက္ကုန္မ်ားကို အေမရိကသုိ႔ တင္ပုိ႔ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ယခင္ကကဲ့သုိ႔ တတိယႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ ပုိ႔ေဆာင္ရန္မလုိေတာ့ဘဲ တုိက္႐ုိက္တင္ပုိ႔ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရထြက္ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။
စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္တုိ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံမွပုိ႔ကုန္မ်ား အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းမႈ ပိတ္ဆုိ႔ထားျခင္းအား ေျဖေလ်ာ့ေပးသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေရထြက္ပစၥည္းျပည္ပတင္ပုိ႔သည့္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အဏၰ၀ါေဒ၀ီေရလုပ္ငန္းမွ ေဒါက္တာေဒၚတုိးနႏၵာတင္က "ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြဖယ္ရွားလုိက္ၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းႀကီးပုိ႔ႏုိင္သလားဆုိတဲ့ေမးခြန္းက အားလုံးသိခ်င္တဲ့ေမးခြန္းပါ။ ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ ဖယ္ရွားတယ္ဆုိတာ လူႀကီးခ်င္းေျပာတဲ့စကားပ ျဖစ္ပါေသးတယ္။ ခ်က္ခ်င္းအေမရိကားကို ပို႔ေတာ့မယ္ဆုိၿပီး လုပ္လုိ႔မရေသးပါဘူး။ ဘာလို႔လည္းဆုိေတာ ့ေအာက္ေျခမွာအဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ စနစ္ေတြရွိပါေသးတယ"ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
"ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြဖယ္ရွားလိုက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘာေကာင္းသြားလဲဆုိေတာ့ ျမန္မာပုိ႔ကုန္ေတြအေမရိကကိုတင္ပုိ႔တဲ့အခါ တတိယႏုိင္ငံကိုသုံးစရာမလုိေတာ့ပါဘူး။ အရင္တုန္းက အေမရိကားကိုသြားတဲ့ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေတြရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျခားႏုိင္ငံေတြကေနတစ္ဆင့္ ခုိးေခ်ာင္ခုိး၀ွက္သြားရတယ္။ ခုိးေခ်ာင္ခုိး၀ွက္သြားတယ္ဆိုတာ Product of Myanmar ဆုိတာ ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြလုပ္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူသည္ အေမရိကကိုသြားလုိ႔မရဘူး။ သိကၡာရွိရွိသြားႏုိင္ေအာင္လုိ႔ ဖြင့္ေပးၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ သိကၡာရွိရွိပဲသြားေစခ်င္ပါတယ္။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ အခြင့္အေရးကုိ အျပည့္အ၀အသုံးခ်ဖုိ႔ဆုိတာ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြမွာ တာ၀န္အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္္"ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေရထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ သင္းမွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ယခင္က ျမန္မာပို႔ကုန္မ်ားကို  အေမရိကႏွင့္ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔တင္ပုိ႔ရာတြင္ စင္ကာပူ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ မေလးရွားစသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွတဆင့္ တင္ပို႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ထုိသုိ႔တင္ပုိ႔ရာတြင္ အီးယူႏုိင္ငံမ်ားက ၎တုိ႔ႏုိင္ငံသုိ႔တင္သြင္းေသာ ေရထြက္ကုန္မ်ားကုိ သြင္းကုန္ခြန္ေကာက္ခံခဲ့မႈေၾကာင့္ ေရထြက္ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ တြင္က်ယ္စြာတင္ပုိ႔မႈမျပဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္က ဥေရာပသမဂၢ၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ ျမန္မာ့ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဥေရာပသမဂၢသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ မွလြဲ၍ က်န္ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ကန္႔သတ္မႈကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အီးယူသုိ႔တင္ပုိ႔ခြင့္ရွိသည့္ အေအးခန္းစက္႐ုံ ၁၃ ႐ုံရွိေနၿပီး အျခားစက္႐ုံမ်ားကလည္း အီးယူသို႔တင္ပို႔ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။


LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment