ျမန္မာ သတင္းမ်ား  ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ၊ ၂၀၁၂

ဥပေဒနဲ႔ ညီ မသဲကြဲလည္း ခြထိုင္လို႔ ရပါတယ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ယေန႔ထိျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအားတက္ အထင္ႀကီးမိဟု အေမရိကန္ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀ီလ်ံဘန္းစ္က ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀ီလ်ံဘန္းစ္က ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။သုိ႔ရာတြင္ တိုင္းျပည္အတြက္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာၿပီး ျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီ အနာဂတ္ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သတိျပဳမိပါသည္ဟုလည္း ၎က သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာအမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးတို႔တြင္ တိုးတက္မႈ မ်ား ျမင္ေတြ႕ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ဟုလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ား လႊတ္ေပးျခင္းအတြက္ မိမိတို႔ ႀကိဳဆိုၿပီး က်န္ရွိေနေသးေသာ ႏိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပး ရန္၊ က်န္ရွိေနေသးေသာ မသဲကြဲ ေသးသည့္ အမႈတြဲမ်ားကိုလည္း ပြင့္ လင္းျမင္သာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္က်င့္ သုံးကာ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ အက်ဥ္း သားေဟာင္းမ်ားအေပၚထားရွိသည့္ ျခြင္းခ်က္မ်ားကို အဆုံးသတ္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု မိမိတို႔အေလးအနက္ ထားပါသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အေမရိကန္ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀ီလ်ံဘန္းစ္သည္ ၎၏ ေနျပည္ေတာ္ ခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္၊ ကာကြယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေ၀လြင္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
အဆိုပါေတြ႕ဆုံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ၀ီလ်ံဘန္းစ္က “အတိုင္းထက္အလြန္ ေကာင္းမြန္ၿပီး အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္ မ်ားသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္၏ တူညီေသာ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားတြင္ ေရွ႕ဆက္ကာ တိုးပြားလာေသာ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
အေမရိကန္ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ၀ီလ်ံဘန္းစ္သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆၊ ၁၇ ရက္မ်ားက က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ-အေမရိကန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လက စတက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း  ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢ ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ ဆိုင္းငံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသလို အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားမွ အစုိးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္။အလားတူ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔သည္လည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္လက သီးျခားစီ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ၿပီးခဲ့သည့္လက ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တို႔၏ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာ မွတ္တိုင္သစ္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္ ဟုလည္း ၀ီလ်ံဘန္းစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီပါက အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးမည္


ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ပထမအႀကိမ္ပါတီ ညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကိုပါတီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း ရွိ၊ မရွိကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ေလ့လာသံုးသပ္၍ မကိုက္ညီပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ပါတီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္လိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒ ႏွင့္ မကိုက္ညီပါက ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ အစဥ္အလာေကာင္း မဟုတ္၍ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥကို ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာသံုး သပ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီဟု ယူဆပါက အနီးဆံုး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပ ေဆြးေႏြးသြားရန္ ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားပါသည္။
“ဒါဟာအမ်ားျပည္သူရဲ႕အျမင္ မွာ မသင့္ေလ်ာ္ဘူး။ ၀ိ၀ါဒေတြ ျဖစ္ကုန္ႏိုင္တယ္။ ဆိုလုိတာက ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ကိုယ့္ဟာကိုယ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္လုပ္တယ္ဆိုတာမ်ဳိး ျပည္သူလူထု နားလည္သြားရင္ ေနာင္လာေနာက္သားေတြအတြက္ အစဥ္အလာမေကာင္းႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ဥပေဒနဲ႔ အညီ အျမင္ရွင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ တဲ့သေဘာပါ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဟာ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး လိုက္နာရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားတာ။ ဒါကို ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္တာ၀န္ လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ခန္႔႐ံုပဲခန္႔တာလို႔ ေျပာလို႔ရလားေမးရမွာပဲ။ အဲဒါကို ျပည္သူလူထုက လက္ခံလားဆိုတာ ေမးရမွာပဲ။ လက္ခံတယ္ဆိုလည္း ျပည္သူလူထုရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ဆိုေတာ့ ျပည္သူထဲမွာ ေျပာဆိုေနၾကတာ ကို တင္ျပေပးရမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕တာ၀န္ပဲ”ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ပထမအႀကိမ္ပါတီ ညီလာခံကို တတိယေန႔ျဖစ္သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ပါတီဥကၠ႒ အျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခဲ့သည္။
“သမၼတႀကီးက နဂိုကတည္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဥကၠ႒ပဲ။ ဥကၠ႒ကေန သမၼတျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ပါတီရဲ႕တာ ၀န္ေတြကိုထမ္းေဆာင္ျခင္းမျပဳရဘူး။ ရာထူးကေန ဖယ္ေပးရမယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မဆန္႔က်င္ပါဘူး။ သမၼတႀကီးကသာ ပါတီလုပ္ငန္းေတြ လာလုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆန္႔က်င္တာေပါ့။ ဒီဟာေတာ့ မဆန္႔က်င္ပါဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေသခ်ာဖတ္ၾကည့္ရင္ေတြ႕မွာပါ”ဟု ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးပါတီမွ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးေဌးဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၄ တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရသည့္ ေန႔မွစ၍ မိမိတို႔ရာထူး သက္တမ္းအတြင္း ယင္းပါတီအဖြဲ႕အစည္း၏ ပါ တီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမျပဳရ”ဟု ျပ႒ာန္းထားၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၃ တြင္လည္း “ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတ မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ျဖစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအျဖစ္မွလည္း ေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရသည့္ေန႔မွစ၍ ႏုတ္ထြက္ၿပီး သုိ႔မဟုတ္ အၿငိမ္းစားယူၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္”ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ေနျပည္ေတာ္ဇမၺဴသီရိ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ ခဲ့ရသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြ အသြင္ေျပာင္းဖို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔


ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ သတင္းမီဒီယာေတြျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမံုနဲ႔ အဂၤလိပ္လို ထုတ္ေ၀တဲ့ The New Light Of Myanmar သတင္းစာ ေတြကို အစိုးရနဲ႔ကင္းတဲ့ လူထု၀န္ေဆာင္မႈ သတင္းမီဒီယာေတြ အျဖစ္ သီးျခား လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ဖို႔အတြက္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေျပာင္းလဲ သြားႏုိင္ေရး စီစဥ္ေနတယ္လို႔ သတင္းစာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ အဖြဲ႔၀င္တဦးက ေျပာဆုိလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း စိန္ေခၚခ်က္ေတြ ကေတာ့ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊ အဓိကကေတာ့ အဲဒီသတင္းမီဒီယာေတြက ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ အစိုးရအႀကီးအကဲေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႔က အေရးႀကီးတယ္ လို႔ ေျပာဆုိခဲ့ ပါတယ္။

အစိုးရျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကေန ထုတ္ေ၀ေနတဲ့ ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမံုနဲ႔ The New Light of Myanmar သတင္းစာ ၃ ေစာင္ကို အစိုးရနဲ႔ကင္းၿပီး သီးျခား လြတ္လပ္တဲ့ လူထု၀န္ေဆာင္မႈ သတင္းစာေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖို႔အတြက္ သတင္းစာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ကို ဒီရက္ပိုင္းမွာပဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဒီသတင္းစာေတြ လည္ပတ္ႏုိင္ေရး လက္ရွိ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ အကူအညီေတြကိုလည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ ရယူေတာ့မွာမဟုတ္ဘဲ သီးျခား ရပ္တည္သြားႏုိင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သတင္းစာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးရဲႏုိင္မိုး က ေျပာပါတယ္။

“သူတို႔ ေျပာင္းလဲမယ့္ ပံုစံကေတာ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးက ေနၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမံုနဲ႔ New Light of Myanmar သတင္းစာေတြကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာကို ေရွ႕မွာ ဆက္လုပ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရွိၿပီးေတာ့ Public Service Media ပံုစံကို လုပ္ပါမယ္လို႔ ေျပာလာပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေနာက္ဆုတ္သြားမယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ေငြေၾကးအရ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေနေသာ္လည္းဘဲ Public Service Media ျဖစ္လာၿပီဆိုတဲ့အခါမွာ အေရွ႕မွာ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္သူကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ လႊတ္ေတာ္က ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ မလား။ ရာခိုင္ႏႈန္း တစံုတရာကို ျပည္သူေတြၾကားထဲမွာ ရွယ္ယာကို ထုတ္ေရာင္းမလားလို႔ သူတို႔ စၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္လာပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြကို လုပ္ဖို႔အတြက္ အစိုးရျပန္တမ္းအရေတာ့ အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ ဒီ Governing Body အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔တယ္လို႔ ျဖစ္လာပါတယ္ခင္ဗ်။”

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အစိုးရက ထုတ္ေ၀တဲ့ သတင္းစာ ၃ ေစာင္ပဲရွိၿပီး ဒီသတင္းစာေတြကို အစိုးရရဲ႕ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး၊ အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာေတြအျဖစ္ ျပည္သူအမ်ားက လက္ခံထားၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို မရခဲ့တာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မွီ သတင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚကေန ေသြဖီေနတာၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ ဒီသတင္းစာေတြမွာ အစိုးရရဲ႕ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပမယ့္အစား ျပည္သူေတြ ဘ၀အတြက္ အေရးပါတဲ့ သတင္းေတြကို ေဖာ္ျပဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း အစိုးရနဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေထာက္ျပ အႀကံျပဳခဲ့တယ္လို႔ ဦးရဲႏုိင္မုိး က ေျပာပါတယ္။ ဒီလို အစိုးရနဲ႔ကင္းၿပီး သီးျခား လြတ္လပ္တဲ့ လူထု၀န္ေဆာင္မႈ သတင္းစာေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေရွ႕မွာ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ စိန္ေခၚခ်က္ေတြေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ သူက အခုလို ဆက္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

“က်ေနာ့္အျမင္ ေျပာရရင္ အခု ပံုစံက ႏွစ္ ၄ - ၅ ဆယ္ေလာက္ အ႐ိုးစြဲလာေနတဲ့ ပံုစံ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီ သတင္းစာ ၃ ေစာင္မွာ လုပ္ေနတဲ့ အယ္ဒီတာေတြ သတင္းေထာက္ေတြ၊ ဒီသတင္းစာ ၃ ေစာင္ကို အမွီျပဳၿပီး အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြက ခ်က္ခ်င္း သူတို႔ရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြကို ေျပာင္းလဲဖုိ႔ဆုိတာ အေတာ္ေလး ခက္ခဲမွာပါ။ ဒါက က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႔အေနနဲ႔ အႀကီးမားဆံုး ရင္ဆုိင္ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာ ရွိေနတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ အဓိက ေျပာင္းလဲရမယ့္ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြရယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို လႊမ္းမိုးထား တဲ့ အေတြးအေခၚေတြရယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားတဲ့ ပံုစံေတြရယ္ဟာ ႏုိင္ငံတကာက နားလည္ထားတဲ့ သတင္းစာပံုစံနဲ႔ အရမ္းႀကီးကို အလွမ္းေ၀းေနပါတယ္။ အဲ့ဒါကို ေျပာင္းလဲဖို႔က အဓိက အက်ဆံုးပဲလို႔ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေပမဲ့လည္း က်ေနာ္တို႔ ေျပာင္းလဲလို႔ရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲ့လိုေျပာေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်က္ခ်င္း ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ လို႔ အဆင္ေျပမယ္လို႔ က်ေနာ္ မေမွ်ာ္လင့္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲခြင့္ ရဖို႔အတြက္ေတာ့ ရာခိုင္ႏႈန္း တစံုတရာရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။”

သတင္းစာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ အဖြဲ႔၀င္ ဦးရဲႏိုင္မိုး ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကာသပေတးေန႔ ကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျဖဴ အမည္း ထုတ္ေ၀လာခဲ့တဲ့ ဒီ သတင္းစာ ၃ ေစာင္စလံုးကို ေရာင္စံု သတင္းစာေတြအျဖစ္နဲ႔ စတင္ထုတ္ေ၀လာခဲ့ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ နဲ႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတြ မွာ ေရာင္စံု ေန႔တုိင္း ထုတ္ေ၀သြားမွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္မွာေတာ့ ျမန္မာ့အလင္းနဲ႔ ေၾကးမံု သတင္းစာေတြကို တပတ္စီ ေရာင္စံု ထုတ္ေ၀သြားမွာၿပီး ဒီဇင္ဘာလက်မွ အားလံုးကို ေရာင္စံု ထုတ္ေ၀သြားမယ္လို႔ သတင္းစာေတြရဲ႕ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အရင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ မရွိဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းမွာ ထည့္သြင္းခံခဲ့ရၿပီး ျပင္သစ္အေျခစိုက္ RSF နယ္ျခားမဲ့သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ သတင္းလြတ္လပ္မႈ အညႊန္းကိန္းမွာေတာ့ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၉ ႏုိင္ငံစာရင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၁၆၉ အဆင့္မွာ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာဆိုရင္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ မရွိဆံုး ႏုိင္ငံေတြ စာရင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၁၁ ေနရာမွာ ရွိေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ပံုႏွိပ္သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ဥပေဒ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မီဒီယာသမားမ်ား သတိျပဳရန္လို


ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန စာေပစိစစ္ ႏွင့္မွတ္ပံုတင္ဌာနအေနျဖင့္ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀ျခင္း မျပဳမီ ႀကိဳတင္စိစစ္သည့္အဆင့္အား ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ပံုႏွိပ္သူမ်ားႏွင့္ထုတ္ေ၀သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ဥပေဒမွာ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မီဒီယာသမားမ်ား သတိျပဳရန္ လိုေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ျပည္တြင္းထုတ္ အားကစားဂ်ာနယ္ အခ်ဳိ႕တြင္ ေလာင္းေၾကးမ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလ်က္ရွိသျဖင့္ ယင္းဂ်ာနယ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ(ယာယီ)မွ ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္ေပးရန္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ယင္းသို႔ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ The Voice ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေက်ာ္မင္းေဆြႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္တို႔သည္ ၎တို႔၏ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၎တို႔၏အျမင္ သေဘာထားမ်ားအား အျပန္အလွန္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ပံုႏွိပ္သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ဥပေဒမွာ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မီဒီယာသမားမ်ား သတိျပဳရန္လိုေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးရဲထြဋ္၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ‘ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက အားကစားဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေလာင္းေၾကးေတြ ေဖာ္ျပေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီအေနနဲ႔ လိုအပ္သလို ၾကပ္မတ္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ဖို႔အတြက္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းၾကားတဲ့စာနဲ႔ အတူ ေလာင္းေၾကးေဖာ္ျပထားတဲ့ ဂ်ာ နယ္စာမ်က္ႏွာမ်ားရဲ့ မိတၲဴမ်ားပါေပးပို႔ ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီလိုအေၾကာင္းၾကားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာမ်ားေပၚမွာ ဒီလိုေဖာ္ျပတာဟာ စာေပစိစစ္ရိွထဲက လုပ္ေနတာပဲလို႔ သက္ေရာက္တဲ့ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္ ေန႔ အာရ္အက္ဖ္ေအ သတင္းမွာေတာ့ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)ရဲ့ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက အခုလိုအားကစားဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေလာင္းေၾကးထည့္တာဟာ သတင္းစာေစာင္ ေတြကို စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ ကိုင္တြယ္ခ်ိန္ထဲကျဖစ္ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ဘာ့ေၾကာင့္ မပိတ္ပင္ခဲ့သလဲဆိုတာ ေမးခြန္းျပန္ထုတ္စရာ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ေျပာဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႔ ရပါတယ္။ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီရဲ့ အတြင္းေရးမွဴးကိုယ္တုိင္က ဒီလိုေျပာတာမွန္တယ္ဆိုရင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ကိုယ္စား ကြၽန္ေတာ္က စာေပစိစစ္လက္ထက္မွာ ဘယ္လိုအေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့သလဲဆိုတာ ရွင္းျပဖို႔တာ၀န္ရိွလာပါတယ္’ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး အားကစားဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေလာင္းေၾကးမ်ားကို သြယ္၀ိုက္ေဖာ္ျပျခင္း ႀကိဳးစားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္မ်ားကို သတိေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေရးသားခဲ့ကာ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား မွားယြင္းေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ပါသည္။
‘. . . ဒါ့ေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြေျပာဆိုတယ္ ဆိုၿပီး အာရ္အက္ဖ ေအက ထုတ္လႊင့္သြားတဲ့ စာေပစိစစ္က အားကစားဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေလာင္းေၾကး ထည့္တာကို မပိတ္ပင္ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ဟာ မွားယြင္းေၾကာင္း ျပန္လည္ေထာက္ျပလိုပါတယ္’ဟု စသည္ ျဖင့္ ဦးရဲထြဋ္၏ Facebook စာမ်က္ႏွာ တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
‘ဦးရဲထြဋ္က အဲလိုေျပာလာတဲ့ အတြက္ ကြၽန္ေတာ့္ဖက္ကလည္း ျပန္ရွင္းျပဖို႔ တာ၀န္ရွိလာတယ္။ ပထမအခ်က္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဒီေန႔အထိ ဦးရဲထြဋ္ေျပာသလို စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကို တရား၀င္အေၾကာင္းၾကားတာ လုံး၀(လုံး၀)မရွိေသးဘူး။ စာ နဲ႔ေရာ၊ လူကိုယ္တိုင္ေရာ၊ တယ္လီ ဖုန္းနဲ႔ေကာ၊ ဖက္စ္နဲ႔ေကာ၊ အီးေမးလ္နဲ႔ ေရာ ဘာဆိုဘာနဲ႔မွ အေၾကာင္းၾကားတာ ဒီေန႔၊ ဒီအခ်ိန္အထိမရွိေသးဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သူ႔ဘာသာတစ္ဖက္သတ္ သူ႔၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ေၾကညာတာ သက္သက္ပဲ။
ေနာက္တစ္ခ်က္က ကြၽန္ေတာ္မီဒီယာအားလုံးကို ေျဖလိုက္တာေတြက မဆိုစေလာက္ေလးသာ ကြားျခားခ်က္ ရွိခ်င္ရွိမယ္၊ အေျခခံ အခ်က္အလက္က အတူတူပဲ။ ကြၽန္ေတာ္က အားကစားစာေစာင္ ေတြမွာ ဒီလိုေဖာ္ျပေနတာက အခုမွ မဟုတ္ဘူး။ စာေပစိစစ္ေရးမွာ ႀကိဳက္တဲ့စာေစာင္ကို ႀကိဳက္သလိုအေရးယူခြင့္၊ ပိတ္သိမ္းခြင့္၊ သတိေပးခြင့္ရွိေနစဥ္ကတည္းက ေရးေနၾကတာ။ အခု စာေပစိစစ္ ေရးလုပ္ငန္းေတြ ရပ္နားလိုက္တဲ့အခ်ိန္ က်မွ ဒီကိစၥကိုေဖာ္ၿပီး စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကို အေၾကာင္းၾကားထားသေယာင္ ေျပာတာေမးခြန္း ထုတ္စရာရွိတယ္လို႔ ေျပာ လိုက္တာ။ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအေနနဲ႔ တကယ္လို႔သာ တရား၀င္အေၾကာင္းၾကားတယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းမွာ ေကာ္မတီေတြ သီးသန္႔ ေဆြးေႏြးၾကတုန္းမွာ ဒီကိစၥဘယ္သူ႔ဆီေတာ့ တရား၀င္စာေရာက္တယ္၊ ဘယ္လိုစဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ၾကမယ္စသျဖင့္ တိုင္ပင္ၾက ၿပီးၿပီေပါ့။ ဒီေန႔အထိ ဘယ္ေကာ္မတီ၀င္ဆီကိုမွ မေရာက္ဘူး။ ေရာက္တယ္ဆိုရင္ ေကာ္မတီ၀င္အားလုံးကို အသိေပးရမယ္။ ဘယ္သူ႔ဆီမွ တရား၀င္မေရာက္တဲ့အတြက္ ဘယ္သူကမွမသိဘူး။ အဲဒါေျပာ တာ။ အရင္ကဆိုအေသးအဖြဲကစတယ္ လီဖုန္းဆက္ေျပာေနတဲ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဒီကိစၥက်မွ ဖုန္းမဆက္၊ စာမလာဘဲ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကေနထၿပီး အသိ ေပးထားတယ္ေျပာေတာ့ နားမလည္ႏိုင္ဘဲ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိတယ္လို႔ေျပာတာ။ အခုက်ေနာ္တို႔ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)မေပၚခင္က ျပန္ၾကားေရးနဲ႔ သမၼတ႐ုံးက အခ်ဳိ႕နဲ႔ေပါင္းၿပီး အျမဳေတေကာင္စီ ဖြဲ႔တယ္။ အဲဒီအျမဳေတေကာင္စီမွာပါတဲ့ လူအခ်ဳိ႕က အျငင္းပြားဖြယ္ ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္ ေနၿပီး အျမဳေတေကာင္စီရဲ့ တာ၀န္နဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြက စာေပစိစစ္ေရးနဲ႔ မွတ္ပုံ တင္ဌာနရဲ့ အလုပ္တာ၀န္ေတြျဖစ္ေန တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စာနယ္ဇင္းသမား အားလုံးက သေဘာမတူၾကလုိ႔ အျမဳေတ ေကာင္စီပ်က္သြားတယ္။ အဲဒီအျမဳေတေကာင္စီရဲ့ တာ၀န္နဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေတြကို ဘယ္သူက အေျခခံဆြဲေပးထားလဲဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ေျပာစရာေတာင္ မလိုဘူးထင္တယ္။ စာနယ္ဇင္းေလာက သားအားလုံးသိတယ္။ ဘယ္သူေတြက အေပၚယံ ဟန္ေဆာင္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းၿပီး အတြင္းသေဘာမွာ ဘယ္ေလာက္တင္းမာ တယ္ဆိုတာ ဒီေလာကသားအားလုံးနီး ပါးသိတယ္။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ အားကစား စာေစာင္ေတြကိစၥက ဒါေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ ေနတယ္။ ေျပာရင္ရွည္ၿပီး ဇာတ္႐ႈပ္သြားမွာစိုးလို႔ မေျပာေတာ့ဘူး။
တကယ္ေတာ့ အရင္အစိုးရလက္ထက္က စာေပစိစစ္ေရးက အေရးယူတာမယူတာ သူ႔ကိစၥ။ သူ့အစိုးရနဲ႔ လိုက္ ဖက္အပ္စပ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြလုပ္ခဲ့တာလို႔ နားလည္ထားတယ္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း ေျခာက္ႀကိမ္တိတိထုတ္ေ၀ ခြင့္ရပ္နားခံခဲ့ရတဲ့အတြက္ အေရးယူ တဲ့ကိစၥေတြကိုလည္း ဘယ္တုန္းကမွ သေဘာမတူခဲ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘယ္ သူ႔ကိုမွ ပိတ္သိမ္းဆိုတဲ့ စကားမသုံးခဲ့ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက စာနယ္ဇင္းေကာင္ စီရဲ့အလုပ္က အေရးယူ၊ အျပစ္ေပးဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက စာနယ္ဇင္းသမားေတြရဲ့ အခြင့္အေရးအကာ အကြယ္ေပးဖို႔၊ ပဋိပကၡျဖစ္လာရင္ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးဖို႔၊ က်င့္၀တ္ေစာင့္ထိန္း လုိက္နာေအာင္ တိုက္တြန္းဖို႔၊ အရည္ အေသြးတိုးတက္ေရး တစ္နည္းအားျဖင့္ စာနယ္ဇင္းေလာက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ဖို႔ ဒါ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ပဲ။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အေရးယူစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ အေရး ယူျခင္းကလည္း အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္း နည္းလို႔ ဘယ္တုန္းကမွ မယူဆခဲ့ဘူး’ ဟု စသည္ျဖင့္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ၎ ၏  Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
            အားကစားဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီးျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ(ယာယီ)သို႔ တရား၀င္အေၾကာင္း ၾကားစာကိုလက္ခံရရွိေသးျခင္းမရွိေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ေျပာဆိုထားေသာ္ လည္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)၏ ဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ေအးထံ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔အပ္ႏွံၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ၏ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ဦးရဲထြဋ္က ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာမွ ထပ္မံရွင္းလင္းခဲ့ျပီး ထိုရွင္းလင္းခ်က္တြင္ သတင္းဌာနမ်ား၌ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အသံ ဖိုင္ Link မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
‘စာေပစိစစ္ေရးဆိုတာ မရွိေတာ့ဘူးဆိုေပမယ့္ သူတို႔က ျပန္ၾကားေရးဆိုတဲ့ လက္တံႀကီးနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ အဲလိုပဲ ခံစားလိုက္ရတယ္’ဟု စာနယ္ ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) ၏ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးခ်စ္၀င္းေမာင္(အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၊ တက္လမ္းဂ်ာနယ္)က ေျပာပါသည္။
‘တျခားသတင္းဂ်ာနယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တစ္ခုခု လြန္လြန္ကဲကဲျဖစ္လာရင္ ျပန္ၾကားေရးအေနနဲ႔ စာနယ္ဇင္းေကာင္ စီ(ယာယီ)ကိုလာၿပီးေတာ့ တစ္စံုတစ္ခု ဖိအားမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္က ထင္ေနတယ္’ ဟု ၎က ဆက္လက္သံုးသပ္ပါသည္။
‘၆၂ ပံုႏွိပ္ဥပေဒ ရွိေနေသးတဲ ့အခါမွာ အခ်ိန္မေရြးတရားစြဲဆိုၿပီး ျပႆနာ ရွာႏိုင္တာေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္စတုတၴ မ႑ိဳင္အားေကာင္းေအာင္  စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ(ယာယီ)က လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အားထုတ္ေနခ်ိန္မွာ ဒီဟာက ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အခက္ေတြ႔ေအာင္ လုပ္တာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ႐ိုး႐ိုးသားသား ခံစားမိတယ္’ဟု စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ(ယာယီ) အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေဇာ္သက္ေထြးက ေျပာပါသည္။
‘လူကြၽံေဘာဖမ္း ကစားတတ္တဲ့ သူေတြ မီဒီယာမွာရွိေနတုန္းပဲ။ ၆၂ ဥပေဒကလည္း ရွိေနေသးတယ္။ အျမဲတမ္း သတိထားေနဖို႔လိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ေသခ်ာ ေလ့လာထားဖို႔လိုပါတယ္။ အခုဟာ က တင္ထုတ္စနစ္ကေန ထုတ္တင္စနစ္ကို ေျပာင္းတာပဲ ရွိေသးတယ္။ အခ်ိန္မေရြး ေနာက္ျပန္သြားႏိုင္တဲ့ဟာေတြ ရွိေန  တယ္။ သတိထားဖို႔လိုအပ္တယ္။  ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲတဲ့ သူေတြက အၿမဲတမ္းပဲ စာနယ္ဇင္းေတြဟာ အက်င့္ပ်က္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္ကို လိုအပ္တာထက္ ပိုၿပီး အသံုးခ်တယ္လို႔ေျပာတယ္။ အဲဒီလိုေျပာတဲ့သူေတြကိုယ္တိုင္ က်င့္၀တ္ဆိုတာကို နားမလည္ဘဲ က်င့္၀တ္နဲ႔မညီဘူးလို႔ လာေျပာေတာ့ခက္တာေပါ့။ သူတို႔ဟာ လက္ ကိုင္တုတ္အုပ္စုေတြေမြးထားၿပီး သတင္း မီဒီယာကို သိကၡာခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ မီဒီယာကိုနည္းမ်ဳိးစံု နဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္လိုတဲ့ အာဏာရွင္စိတ္ဓာတ္ မ်ဳိး႐ိုးစဥ္ဆက္ မေဖ်ာက္ႏိုင္တဲ့သူေတြပါ။ သူတို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အစိုးရရဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြအေပၚ သေဘာထားကို အျမဲတမ္းသတိထား ေစာင့္ၾကည့္ေနရ တယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာေတြရွိ တယ္။ မကြၽံသြားဖို႔ ကိုယ့္ရဲ့သတင္း ေထာက္ေတြ၊ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ေတြကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႔ ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ လိုတယ္။ Weekly Eleven မွာပါတဲ့ ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ရဲ့ ‘Incorporation အယူအဆ’ ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးကို ကြၽန္ေတာ္အရမ္းသေဘာက်တယ္’ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္က ေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။


LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment