ျမန္မာ့ စီးပြားေရး သတင္းမ်ား  ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ၊ ၂၀၁၂

ေတာင္ကိုရီးယား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပုိမုိလာေရာက္ရန္ ဦးသိန္းစိန္ တိုက္တြန္း


ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ၌ ေရာက္ရွိေနေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ပိုမုိအားေကာင္းေစရန္အတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမုိလာေရာက္ရန္ တုိက္တြန္း ေျပာၾကား သည္။
ယမန္ေန႔က ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ Myanmar Investment Forum သို႔ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္လည္း ဦးသိန္းစိန္က ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္သာမဟုတ္ဘဲ ဒီမို ကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္ဟု အစိုးရသတင္းစာ မ်ားတြင္ ယေန႔ ေဖာ္ျပထားသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ မစၥတာ လီေျမာင္ဘက္ ႏွင့္လည္း သမၼတ အိမ္ေတာ္(Blue House)၌ ေတြ႔ ဆံုၿပီး သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ စြမ္းအင္ စက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ေရး စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ ၂ ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ပိုမုိ အားေကာင္းေစရန္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သို႔အတြက္လည္း ၂ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဖြ႔ံၿဖိဳး တုိးတက္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေၾကး အကူအညီမ်ား ပါ၀င္ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကသည္။
သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဦးစိုးသိန္းႏွင့္ ေတာင္ ကိုရီးယား လုပ္ငန္းရွင္အသင္း တခုျဖစ္ ေသာ ေတာင္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔ႀကီးတခုျဖစ္ေသာ Kotra က တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ေတာင္ကိုရီးယား အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ ၿပီး ၄င္းတုိ႔အား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး၊ ျမန္မာ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္လာမယ့္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ေဖာ္ ေဆာင္ေပးမယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္ ႀကံဳေတြ႔ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေအာင္ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီေတြကို ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့(Korea Federation of Small and Medium Business- Kbiz) ေကဗစ္ ကလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ မယ္လို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိ ပါတယ္”ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ဆုိသည္။
အဆုိပါ Kbiz အဖြဲ႔သည္ ေတာင္ကိုရီယားႏိုင္ငံ ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ က႑တြင္ အေရးပါသည့္ အဖြဲ႔လည္းျဖစ္သည္။လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေတာင္ကုိရီးယား ကုမၸဏီေပါင္း ၅၂ ခုက အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀၀ ခန္႔ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထား သည္။
လြန္ခဲ့သည့္ သတင္းပတ္ကပင္ ေတာင္ကုိရီးယား ကုမၸဏီႀကီးတခုက ရန္ကုန္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၅၀၀ ရွိ စက္႐ုံ တည္ေဆာက္သြားရန္ သေဘာတူ လက္မွတ္ထုိးခဲ့သည္။
”စီးပြားေရး ဝန္းက်င္ေကာင္းတခု ရွင္သန္နိုင္ေစရန္အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟု ေခၚဆိုသည့္ Rule of Law သည္ အေျခ ခံ အက်ဆံုး ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို မိမိတို႔ အစိုးရအဖဲြ႔အေနျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ ထားပါေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုး မႈ ရိွေစရန္ တရားေရးမ႑ိဳင္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို အခိ်န္နွင့္ တေျပးညီ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း”ဟုလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာဆုိသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ မစၥတာ လီေျမာက္ဘက္ ၏ ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ၃ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အတြင္း စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာမ်ားကို အေလးေပး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆုိသည္။
ေတာင္ကိုရီးယား စစ္လက္နက္ပစၥည္း စက္႐ုံသို႔လည္း ခရီးစဥ္အတြင္း သြားေရာက္ရန္ရွိၿပီး ၂ ႏုိင္ငံ သုေတသန၊ သိပၸံ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စသည္တုိ႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီယား သတင္းမ်ားက ဆုိသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေတာင္ကုိရီးယား ခရီးစဥ္သတင္းမ်ားကိုလည္း ယခင္ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္ကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား သိရွိႏုိင္ ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ႏုိင္ငံပုိင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။


Nok Mini ေလေၾကာင္းလိုင္း ျမန္မာကို ေျပးဆြဲမည္

 

ထိုင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ Nok Mini ေလေၾကာင္းလိုင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ ၃ ၿမိဳ႕သို႔ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေျပးဆြဲရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ပုဂံ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ စရိတ္သက္သာသည့္ ႏႈန္းျဖင့္ ေျပးဆြဲမည့္ ယခု အစီအစဥ္ သည္ ပထမဆုံး ႏုိင္ငံ တကာ ခရီးစဥ္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသုံးျပဳမည့္ ေလယာဥ္မ်ားမွာ ခရီးသည္ ၃၄ ဦးခန္႔ တင္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ Saab 340B အမ်ိဳးအစား ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္ သတင္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။


ျမန္မာ ေႂကြးျမည္ ျပႆနာ ADB ကူညီမည္

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေႂကြးျမည္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ (ADB) က အကူအညီ ေပးရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ပဏာမ အစီအစဥ္အေနႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ နည္းနာပိုင္း အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ADB အႀကီးအကဲ Haruhiko Kuroda ကို ကိုးကား၍ Reuters သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။ Kuroda သည္ ယခုအပတ္အတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ မည့္ ႏုိင္ငံ တကာ ေငြေၾကး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕(IMF) အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအကူအညီ အစီအစဥ္ကို မၾကာခင္ စတင္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟုလည္း သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

Suzuki ကုမၸဏီ ျမန္မာတြင္ ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စား


ဂ်ပန္ Suzuki Motor Corp ကားထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီက ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတြင္ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္၀င္စားေနေၾကာင္း သတင္းရသည္။ Suzuki ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ေစ်းကြက္ ကို ခန္႔မွန္း၍ ကား အစိတ္အပိုင္းမ်ား အပါအ၀င္ တႏွစ္လွ်င္ ကား အစီးေရ ၂၀၀၀၀ မွ ၃၀၀၀၀ အထိ ထုတ္ လုပ္သြားႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး စက္႐ုံတည္ေဆာက္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု Reuters သတင္း၌ ေဖာ္ျပထား သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွ မခ်ရေသးေၾကာင္း Suzuki ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။


LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment