အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စစ္တပ္ ျဖစ္ေရး အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာ ေဆြးေႏြး


အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး လက္ေထာက္ ၀န္ႀကီးႏွင့္ အေမရိကန္စစ္တပ္မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီး အရပ္သား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ အပါအ၀င္ အေမရိကန္ စစ္တပ္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ယေန႔ ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ အေမရိကန္သံရုံးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္က အထက္ပါအတုိင္း ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမား လက္ေထာက္၀န္ႀကီး Mr. Michael Posner၊ လက္ေထာက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Vikram Singh ႏွင့္ အေမရိကန္ စစ္တပ္မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား ပါ၀င္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္၊ ၁၇ ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအစည္းအေ၀းသုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာအစုိးရ၀န္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း အစည္းအေ၀းတြင္ အေမရိကန္ စစ္တပ္၊ ပစိဖိတ္ တပ္မေတာ္မွ ၾကယ္သုံးပြင့္ အဆင့္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတဦးက အရပ္သား ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ စစ္တပ္၊ လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑၊ အေမရိကန္ စစ္တပ္၏ အေျခအေနမ်ား အေၾကာင္း ရွင္းလင္းကာ အေတြ႕အႀကဳံ ဖလွယ္္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္က ရွင္းျပသည္။
“လုံၿခဳံေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ၾကားမွာ ဘယ္လိုမွ်မွ်တတ ေဆာင္ရြက္မလဲ၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို လုံၿခဳံေရးဆုိတဲ့ အေရးေအာက္မွာ ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းမလဲ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးဖို႔ အေမရိကန္စစ္ဘက္က ဒီကုိလာခဲ့ၾကတာပါ။ အေမရိကန္ ပစိဖိတ္ တပ္မေတာ္က ၾကယ္သုံးပြင့္အဆင့္ရွိတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက သူ႔အေတြ႕အႀကဳံေတြကို ေျပာျပတယ္။ သူရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံေတြကို စစ္သားခ်င္း အျပန္အလွန္ မွ်ေ၀ပါတယ္။ ဒါက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ၾကားမွာ
နားလည္မႈေတြ တည္ေဆာက္တာပါ။ ဒါက အရမ္းကို အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါက ဘာေၾကာင့္ ဒီကိုလာတယ္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါပဲ။ ဒါထက္မပိုပါဘူး” ဟု ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္က ရွင္းျပသည္။

ထုိ႔အျပင္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္၊ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး၊ တရားေရးစနစ္၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးမွသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ တရားေရးစနစ္ မည္သုိ႔မည္ပုံ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ စသည္တုိ႔ကုိလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။
“ဒီေဆြးေႏြးမႈကေန ေနာက္ထပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ အေျပာင္းအလဲေတြ အတြက္ အတူတြဲ အလုပ္လုပ္ႏုိင္မယ့္ စိတ္ကူးေတြ၊ အျမင္ဖလွယ္မႈေတြ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြရဖို႔ အတူပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ တုိးတက္မႈေတြ ရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒီလုိေဆြးေႏြးမႈေတြ ဆက္တုိက္ ျဖစ္ထြန္းမယ္ လုိ႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

လတ္တေလာ အေမရိကန္စစ္တပ္၊ ထုိင္းစစ္တပ္ႏွင့္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ စစ္တပ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနက် ျဖစ္သည့္ Cobra Gold စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လာေရာက္ေလ့လာရန္ ဖိတ္ၾကားသည္ ဆိုေသာ သတင္းမ်ားအေပၚ ၎အေနႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္ တစုံတရာ မရရွိေသးေၾကာင္း သူက ဆုိသည္။
“Cobra Gold ကို ျမန္မာႏုိင္ငံလာေလ့လာဖို႔ ဖိတ္ၾကားတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ့္မွာ ဘာသတင္း အခ်က္အလက္မွ မရေသးပါဘူး။ က်ေနာ္လည္း ဒါကို မွတ္ခ်က္ မျပဳႏုိင္ေသးပါဘူး” ဟု သူက ေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္စရာမ်ား ရွိေနၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္မွ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားစြာ ရွိေနေသာ ေဒသခံမ်ား အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၇၃ သန္း ေပးအပ္လိုက္ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးက ေျပာသည္။
“အေမရိကန္အစုိးရက ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံးကုိ ေဒၚလာ ၂ သန္း၊ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ကို ေဒၚလာ ၇၃၀၀၀၀ ကုလသမဂၢ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြဆီကို ေပးအပ္လိုက္ပါတယ္” ဟုသံအမတ္ႀကီးက ဆုိသည္။
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား မည္သုိ႔ပင္ ရွိေစကာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ ရာခ်ီက်န္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးတို႔အတြက္ ဆက္လက္ ေတာင္းဆို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္း ၎က ေျပာဆိုခဲ့သည္။


LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment