ကြယ္လြန္သူ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ သိုု႔
By ေမာင္စြမ္းရည္


ျပည္သူ႔ ေက်ာ္ေဇာ၊ ဘေက်ာ္ေဇာအတြက္
ႏႈတ္ဆက္ကဗ်ာ ပူေဇာ္ပါ့အံ့။
နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္၊ တိုုက္ပြဲ၀င္သူ။
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္၊ ေတာ္လွန္ခဲ့သူ။
က်ဴးေက်ာ္တရုုတ္ တိုုက္ထုုတ္ခဲ့သူ။
ေတာ္လွန္တပ္မေတာ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ
ဦးေဆာင္ပါသူ။
မႈိင္းနဲ႔အတူ ဒိုု႔ျပည္လႊတ္သူ
ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပည္သူ႔ဖက္က လက္နက္ကိုုင္သူ။
ထိုုသူသည္ကား …
ဘ၀တပါးသိုု႔ ေျပာင္းသြားခဲ့ျပီ
ၾကယ္နီအျဖစ္ မိုုးျပာျမင့္သိုု႔
လြင့္တက္သြားျပီ။
ထိုုၾကယ္နီသည္
ကမာၻတည္သေရြ႔ ျမန္မာျပည္အတြက္
ၾကယ္နီလမ္းျပ ျဖစ္ေစသတည္း။
ကဗ်ာဆရာ ဒိုု႔သူငွာလည္း
ကမာၻဆက္ဆက္ ဘ၀ဆက္ဆက္
ဒိုု႔ဘသက္ရွည္ ၾကယ္နီနီကိုု
ၾကည္ညိဳေဖာ္ညႊန္း ေမာ္ကြန္းကဗ်ာ
ေရးသည္ကာလည္း ပါရမီျဖည့္ဖက္
ေတာ္လွန္ဖက္ဟုု ရဲဘက္ ရဲေဘာ္
ျဖစ္ေစေသာ္။     ။

ေမာင္စြမ္းရည္
(၂၀၁၂၊ ေအာက္တိုုဘာ ၁၃)

LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment