ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး မူ၀ါဒအေပၚ အေျခခံသည့္ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ညိႇႏႈိင္း ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး NLD က လုပ္ေဆာင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုထံ အသိေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ရန္ကုန္ ေရႊဂုံတုိင္ရွိ NLD ရုံးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စတင္တည္ေထာင္ျခင္း ၂၃ ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အထက္ပါအတုိင္း ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
NLD သည္ ၂၃ ႏွစ္တာ ကာလအထိတုိင္ေအာင္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေၾကာင္း၊ ပါတီတရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ ညီညြတ္ေရး၊ စည္းကမ္းရွိေရး၊ သတိၱတုိ႔အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းမရွိဘဲ ညီညြတ္ေရး မရႏုိင္ေၾကာင္း၊ သတိၱဟုဆုိရာတြင္လည္း အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ၂၃ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ခံရဲသည့္သတိၱ၊ လုပ္ရဲသည့္ သတိၱ၊ အနာဂတ္ကုိ ရင္ဆုိင္ရဲသည့္ သတိၱ စသည့္ သတိၱအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ၂၃ ႏွစ္ၾကာသည္အထိ ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရပ္တည္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ အတိတ္ကာလကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ကာလ အက်ဳိးရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
Lwin Pwin

0 comments:

Post a Comment