နာေရးကူညီမႈအသင္း၏ ပညာဒါန ႏိႈးေဆာ္ခ်က္

 
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တြင္ ဇြန္လ ပထမအပတ္မွ စတင္၍ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း (၁၀) တန္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ပညာဒါန စာသင္ စာက်က္ဝိုင္း ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္  စိတ္ပါဝင္စား ၍ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ စာသင္စာက်က္ ဝိုင္း တက္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေမလကုန္ ေနာက္ဆံုးထား၍ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အမွတ္ (၁၃/က)၊ ဗုိလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ (၄၂) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း – ၅၈၀၁၃၃၊ ေဒၚဧရာေမာင္ေမာင္ – ၀၉ ၇၃၀ ၃၁၁၈၂ သို႔အား ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ား ျပည္သူသို႔ အသိေပး ႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။


LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment