မေလးရွားအစုိးႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရၾကား ေျမဇာပင္ျဖစ္ရရွာဦးမည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားဘ၀
– အပုိင္း (၂) by ေမာင္လူေ၀း 
ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပုိင္းက (မေလးရွားအစုိးရႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရၾကား ေျမဇာပင္ျဖစ္ရရွာဦးမည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားဘ၀) ဆုိတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ မေလးရွားေရာက္ အိမ္ေဖာ္ (သုိ႔) အိမ္ကြၽန္ အင္ဒုိနီးရွားအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားဘ၀အေၾကာင္းကုိတင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ မျပည့္စုံေသး၊ က်န္ေန ေသးသည့္ ပကတိမေလးရွားအိမ္ေဖာ္ေလးမ်ားဘ၀ကုိဆက္ေရးပါလုိ႔ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားက တုိက္တြန္းလာသည္ကတေၾကာင္း၊ လက္ရွိျမန္မာအစုိးရလုပ္ေနသည့္အခ်က္အလက္ေတြကုိၾကည့္ရျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားကုိ မေလးရွားသုိ႔ အိမ္ေဖာ္အလုပ္ ျဖင့္ေစလႊတ္ဖုိ႔ ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ကုိ ၾကားသိျမင္ေတြ႔ေနရေသာေၾကာင့္ အပုိင္း (၂) ဆုိၿပီး ဒီစာကုိ ဆက္ေရးလုိက္ရပါတယ္။
မွန္ေသာစကားကုိဆုိရပါမူ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားကုိ မည့္သည့္ႏုိင္ငံကုိမွ အိမ္ေဖာ္အလုပ္၊ တနည္း အိ္မ္အေစခံအလုပ္ျဖင့္ မလာေရာက္ေစခ်င္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ မေလးရွားတြင္ အိမ္ေဖာ္အလုပ္ဟူသည္ အျခားေသာအလုပ္သမားမ်ားႏွင္မတူ အလုပ္သမားဟူ၍ပင္ သေဘာမထားပဲ၊ အလြန္အမင္း ႏွိမ္ခ်စြာဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ား၊ တျခားအလုပ္မ်ားကဲ့သုိ႔ အလုပ္ခ်ိန္ဟူ၍ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ သတ္မွတ္ ထားျခင္းလည္းမရွိ၊ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် အိမ္မႈကိစၥမ်ားအားလုံးႏွင့္ မဆုိင္တာေရာ၊ ဆုိင္တာေရာ အကုန္လုံး သူ႔အလုပ္ခ်ည္းျဖစ္ေနေလေတာ့သည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္ရွင္မ်ား မအိပ္မခ်င္း၊ ထုိအိ္မ္ေဖာ္ အိမ္အေစခံအလုပ္သမမွာ အိပ္လုိ႔မရေတာ့ေပ။ အိမ္ရွင္မ်ားမွ ညဖက္ပုိင္းတြင္ ေသာက္စားမူး႐ူးၿပီးဆုံးသည္အထိ အလုပ္လုပ္ေပးရေလေတာ့သည္။ မနက္လည္း အေစာႀကီးထရၿပီး အိမ္အလုပ္မ်ားကုိလုပ္ရ၏။ ထုိအခါ အိမ္ေဖာ္ေခၚ အိမ္အေစခံသည္ အလုပ္သမားႏွင့္မတူေတာ့။ “အိမ္ကြၽန္” ႏွင့္ ပုိ၍တူလာသည္။
အိ္မ္ေဖာ္အလုပ္လာလုပ္ေသာ အင္ဒုိအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေတာေနလူတန္းစားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမား အခြင့္ အေရးနားမလည္မႈ၊ ပညာမတတ္မႈ၊ ဗဟုသုတအားနည္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္အလုပ္မ်ားလုပ္စဥ္တြင္ အမွားအယြင္းျဖစ္ေပၚလာပါက အိမ္ရွင္မ်ားမွ ခြင့္မလႊတ္ေတာ့။ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ႏွိပ္စက္ေလေတာ့သည္။ ေရေႏြးပူႏွင့္ေလာင္းျခင္း၊ ဓါးျဖင့္မြန္းျခင္း၊ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈမ်ားလုပ္ျခင္း၊ အစရွိသည့္ လူမဆန္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လြတ္လပ္ခြင့္အျပည့္ျဖင့္ လုပ္ေလေတာ့သည္။
ထုိသုိ႔ အိမ္ရွင္မွ အိမ္ေဖာ္အားႏွိပ္စက္သည့္အခါ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရွိအိမ္မ်ားမွ အကူအညီေပးျခင္းမ်ား လုံး၀မရွိ။ ေဘးပတ္၀န္းက်င္အိမ္နီးနားမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ျမန္မာျပည္မွာကဲ့သုိ႔ ၀င္ေရာက္ေျပာဆုိ ေမးျမန္းျခင္း၊ စုံစမ္းျခင္း ကူညီမႈမ်ားလုံး၀မေတြ႔ရ။ အလြန္႔အလြန္ ဆုိး၀ါးေသာအိမ္ရွင္မ်ားကမူ အိမ္ေဖာ္အား သူတုိ႔စိတ္ႀကဳိက္ အႏုိင္က်င့္ႏွိပ္စက္ၿပီးသည့္အခါ ရဲစခန္းတြင္ ထပ္မံၿပီးအမႈဖြင့္၏။ ထုိအမႈဖြင့္ျခင္း ကား ပုိက္ဆံခိုးျခင္း၊ ပစၥည္းခုိးျခင္းဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ လြန္စြာမွယုတ္ကန္းေသာ၊ ေအာက္တန္းက်ေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္၏။ အိမ္ေဖာ္တြင္ နားရက္မရွိ၊ အခ်ိန္နာရီမရွိ၊ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ လူမဆန္စြာ ေျခလြန္လက္လြန္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေဖာ္အမ်ဳိးသမီးမွာ ေဆး႐ုံေဆးခန္းေရာက္သည့္အခါမွ ထုိျပႆနာမွာ ဘြားကနဲေပၚလာၿပီး သတင္းစာမ်ား၊ ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ လူအမ်ား ၾကားရ သိရေလေတာ့သည္။ ဤသည္မွာလည္း သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
ထုိသုိ႔ျပႆနာမ်ားမေပၚဘဲ ႀကိတ္ၿပီးအႏွိပ္စက္ခံ၊ အညႇင္းဆဲခံၿပီးအလုပ္လုပ္ေပးေနရသည့္ အိမ္ေဖာ္မ်ား မည္မွ်ရွိေနပါၿပီလဲ…? အလြန္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းလွေပေတာ့သည္။
ထုိထုိေသာျပႆနာမ်ား ခဏ ခဏ ေပၚေပါက္သိရွိလာရေသာ အင္ဒုိနီးရွားအလုပ္သမားေရးရာ တာ၀န္ရွိသူတုိ႔မွ ေဒါသတႀကီးျဖင့္ မေလး ရွား အစုိးရတာ၀န္ရွိသူတုိ႔အား အေရးတႀကီး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေတာ့သည္။ အင္ဒုိနီးရွားအလုပ္သမားတာ၀န္ရွိသူတုိ႔မွ အလုပ္သမားအခြင့္ အေရးကုိ တိတိက်က် ေတာင္းဆုိတင္ျပၾကေတာ့သည္။
အရင္ကလုိ ႏုိင္ငံကူးပတ္စ္ပုိ႔ (passport) အား အိမ္ရွင္မွသိမ္းထားျခင္း၊ ေအးဂ်င့္ လူပြဲစားမွ သိမ္းထားျခင္းမ်ားကုိ လုံး၀ခြင့္မျပဳေတာ့ေပ၊၊ တပတ္ တရက္နားရက္ေပးရန္၊ လစာကုိလည္း တလကုိ စားစာရိတ္ၿငိမ္း ၉၀၀ ႏွင့္ ၁၀၀၀ ေပးရန္ႏွင့္ ကုိ္ယ္ထိလက္ေရာက္ လူမဆန္စြာညႇင္း ပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ လုံး၀ လုံး၀ မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေ၇းမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ေပးရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ အ ကယ္၍ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား မလုိက္နာ မလုိက္ေလွ်ာပါက အင္ဒုိနီးရွားအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ေစလႊတ္ ျခင္းကုိ လုံး၀ခြင့္မျပဳေတာ့ဟု အင္ဒုိနီးရွားအလုပ္သမားတာ၀န္ရွိသူတုိ႔မွ ျပတ္သားစြာရာဇသံေပးလုိက္ေလေတာ့သည္။ ဤသုိ႔ အင္ဒုိနီးရွားအလုပ္သမားတာ၀န္ရွိသူတုိ႔မွ ျပတ္သားစြာရာဇသံေပးလုိက္ျခင္း၏အက်ဳိးဆက္မွာ မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ဦးေဆာင္ေသာ မေလးအစုိး ရကုို္ယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ ျမန္မာဦးသိန္းစိန္အစုိးရသုိ႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအိမ္ေဖာ္ေစလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ ေဆြးေႏြးျခင္း၏အစ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးေလးမ်ား၏ အိမ္ေဖာ္ဘ၀နိဒါန္းပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။
• အိမ္ေဖာ္ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားကုိ ဘယ္သူကတာ၀န္ယူမွာလဲ…
 ျမန္မာအစုိးရသံ႐ုံးက တာ၀န္ယူမွာလား … ?

လက္ရွိျမန္မာဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည္ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ အရပ္သားအစုိးရဟု တြင္တြင္ေအာ္ေနေလ၏။ ပါးစပ္က တြင္ တြင္ေအာ္ေန႐ုံနဲ႔ မၿပီးေခ်။ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာအစုိးရျဖစ္ပါက ျပည္သူကတင္ျပေသာ အေၾကာင္းအရာကိစၥႀကီးငယ္ တုိ႔အား ေလးစားစြာျဖင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

ယခု ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားအား မေလးရွားသုိ႔ အိမ္ေဖာ္၊ အိမ္ေစအျဖစ္ ေစလႊတ္ဖြယ္ရာအေၾကာင္းကလည္း မ်ားစြာရွိ၏။ ျမန္မာျပည္ တြင္ လူပြဲစားေအးဂ်င့္ဖြင့္ထားေသာ ေအးဂ်င့္အမ်ားစုသည္ အလုပ္သမားေရးရာ၀န္ႀကီးနဲ႔ပတ္သက္ေနသူမ်ား၊ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ပတ္သက္ေန ေသာ သူမ်ားကအမ်ားစုျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔အေပါင္းပါမ်ား အလုပ္အကုိင္ရေစရန္ႏွင့္ ၀င္ေငြရေစရန္ ၾကံၾက ဖန္ၾက ေပအုန္းေတာ့ မည္။
ထုိသုိ႔ မျဖစ္မေန ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးကေလးမ်ား မေလးရွားသုိ႔ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ေစလႊတ္မည္ဆုိပါက၊ မည္သူက တာ၀န္အျပည့္အ၀ယူမည္နည္းဟု မေလးရွားရွိျမန္မာလူမ်ဳိးတဦးအေနျဖင့္ က်ေနာ္မွေမးလုိသည္။
  • ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ တာ၀န္ယူမည္လား …?
  • ေအးဂ်င့္လူပြဲစားမ်ားက တာ၀န္ယူမည္လား ..?
  • မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးတာ၀န္ရွိသူတုိ႔မွ တာ၀န္ယူမည္လား …?
  • တာ၀န္ယူပါမည္ဆုိေစကာမူ မည္သုိ႔မည္ပုံတာ၀န္ယူမည္ဆုိသည္ကုိ ပြင္းလင္းထင္သာျမင္သာရွိရန္ လုိအပ္လွေပသည္။
လက္ရွိ မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာသံရုံးမွတာ၀န္ရွိသူဆုိသူတုိ႔မွာ ဘယ္ႏုိင္ငံကမွ မေကာက္ေသာ၊ မယူေသာ အခြန္ေကာက္ျခင္းသည္ “တုိ႔ တာ၀န္အေရးသုံးပါး” ထဲတြင္ ပါေနသလားမသိ။ တာ၀န္ႀကီးတရပ္အျဖစ္လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား passport သက္ တမ္းတုိးျခင္း ၊ passport အသစ္လဲလွယ္ျခင္းမ်ားအား မည္သည့္ႏုိင္ငံမွ မေကာက္ေသာ၊ မရွိေသာ၊ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ TAX အခြန္မ်ားကုိ တက္ ႂကြစြာျဖင့္ ေကာက္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအမ်ားစုမွာ မေလးရွားရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေအးဂ်င့္ဆုိသူ လူပြဲစားမ်ားၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚေနေသာျပႆနာမ်ားစြာရွိ၏။ ျမန္မာအလုပ္ သမားအမ်ားစု တရားမ၀င္အလုပ္သမားျဖစ္ရျခင္း တနည္း (OVERSTAY) ျဖစ္ရျခင္း အမ်ားစုမွာ ေအးဂ်င့္လူပြဲစားမ်ားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။
ေအးဂ်င့္အမ်ားစုသည္ မေလးရွားသုိ႔ေရာက္ရွိလာေသာ အလုပ္သမားအသစ္မ်ားကုိ အလုပ္ျဖစ္ၿပီးေရာဆုိၿပီး အလုပ္သြင္းေပးၾက၏။ ထုိသုိ႔ အလုပ္ျမန္ျမန္သြင္းေပးျခင္းမွာ ၎တုိ႔မွေကြၽးထားရေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ၎တုိ႔သြင္ေပးေသာအလုပ္မွ အလုပ္ရွင္သည္ လစာ မွန္မွန္ေပးသလား၊ မေပးလား၊ မစုံစမ္း မေမးျမန္းေခ်။ လစာသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ စာခ်ဳပ္စဥ္ကေဖာ္ျပထားေသာ အေျခခံလစာ ျဖစ္မျဖစ္ ဟုတ္မဟုတ္ လုံး၀မစဥ္းစားေပ။
ျမန္မာႏုိင္ငံသားအလုပ္သမားအသစ္အမ်ားစုမွာ အဂၤလိပ္လုိလည္း ေရလည္ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆုိႏုိင္ျခင္းမရွိမႈမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေရာက္ကာစျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေလးစကားကုိလည္း လုံး၀နားမလည္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ထုိမေလးေအးဂ်င့္ (သုိ႔) မေလးတ႐ုတ္ ေအးဂ်င့္၏ဘာသာျပန္ဆုိသူ ျမန္မာလူမ်ဳိးက ပုိလု႔ိပင္လက္စြမ္းျပၿပီး အတင္းထုိးထည့္ေလေတာ့သည္။ ထုိစဥ္တြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားလူသစ္ အလုပ္သမားမ်ားထဲမွာ အဂၤလိပ္စကား နဲနဲပါးပါးေျပာႏုိင္ ဆုိႏုိင္သူပါလာလုိ႔ ေမးျမန္းပါမူ (temporary) ခဏဟုေျပာဆုိကာ တသက္လုံးသြင္း ထားေလေတာ့သည္။ ထုိအခါ အလုပ္သမားမွ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားလြန္းျခင္းမ်ား၊ ျမန္မာျပည္မွလာစဥ္က ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာစာခ်ဳပ္ပါ အေျခခံလစာ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္အားေျပာဆုိျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုိတီ (overtime) သတ္မွတ္နာရီ မရရွိျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျပာဆုိေမးျမန္းေသာအခါ ျပသာနာမ်ားစြာျဖစ္လာေတာ့သည္။ ထုိအခါ ထုိထုိအလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ေအးဂ်င့္အားလႊဲခ်ကာ ၎တ႔ုိမသိ ေၾကာင္း၊ တာ၀န္မယူႏုိင္ေၾကာင္းကုိ အခ်ဳိ႕ေသာအလုပ္ရွင္က အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ေျပာ၏ တခ်ဳိ႕ေသာအလုပ္ရွင္ကမူ ရင့္သီး႐ုိင္း စုိင္းစြာေျပာေတာ့သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ အလုပ္သမားသည္ ေအးဂ်င့္အားဖုန္းဆက္၏။ ေအးဂ်င့္တုိ႔သည္ ဖုန္းမကုိင္ေတာ့ေခ်။ ဖုန္းကုိင္ျပန္ေသာအခါ လာမည္ဟုေျပာဆုိေသာ္လည္း မေပၚလာေတာ့ေပ။ ဤအေတာအတြင္းမွာပင္ အလုပ္သမား သည္ ထုိအလုပ္မွေျပးေလေတာ့သည္။
ဤသုိ႔ျဖင့္ ေကာလင္းေျပး (running calling ) ဟူေသာစကားလုံးအသစ္ မေလးရွားတြင္ ထူးဆန္းစြာေပၚလာေတာ့သည္။ ထုိသုိ႔ (running calling) ဟူေသာ ေ၀ၚဟာရအသစ္စကားလုံးသည္ မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားအသုိင္းအ၀န္းတြင္ ေခတ္သစ္ေ၀ၚဟာရစကားလုံး တလုံးအျဖစ္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ေရပန္းစားလွ်က္တည္ရွိေနေလေတာ့သည္။ ထုိသုိ႔ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚအၿပီးတြင္ ထုိေကာလင္းေျပးအလုပ္ သမားသည္ ေအးဂ်င့္အားဖုန္းဆက္၍ မိမိ passport ပတ္စ္ပုိ႔အား ျပန္ေရြးယူရန္ညႇိႏႈိင္းေသာအခါ မတန္တဆ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြေတာင္းေလ ေတာ့၏။ ထုိ႔ထက္ပုိဆုိးသည္မွာကား ထုိအလုပ္သမားအား ျမန္မာျပည္ျပန္ပုိ႔မယ္ဟူေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ ထုိေကာ လင္းေျပးသူ ျမန္မာအလုပ္သမားသည္ အႀကီးအက်ယ္လန္႔သြားေလေတာ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာျပည္တြင္ လယ္ေပါင္ခဲ့သူမ်ား၊ အိမ္ ေပါင္ခဲ့သူမ်ား၊ မတန္တဆအတုိးမ်ားျဖင့္ ေငြေခ်းငွားလာခဲ့ရေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ သုိ႔ျဖင့္ ေကာလင္းေျပး ျမန္မာအလုပ္သမား မွာ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် ျမန္မာျပည္သုိ႔မျပန္ရဲေသးေပ။ ေကာလင္းေျပးမ်ားကဲ့သုိ႔ ေအးဂ်င့္လူပြဲစားမ်ားမွ နုိင္ထက္စီးနင္းဖိႏွိပ္ျခင္းကုိခံေနရ ေသာျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား မည္မွ်ရွိေနပါၿပီလဲ…?
အမွန္မွာမူ ထုိေအးဂ်င့္၏ မ႐ုိးသားေသာ၊ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာဆုိၿပီး လြန္စြာယုတ္မာေသာလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ထုိအလုပ္သမား သည္ တရား၀င္လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေသာအလုပ္သမားအျဖစ္မွ တရားမ၀င္အလုပ္သမားအျဖစ္ (သုိ႔) ေကာလင္းေျပးဘ၀သုိ႔ေရာက္ရျခင္း၏အက်ဳိးဆက္ပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
ထုိသုိ႔ေသာျပႆနာမ်ားသည္ ေအးဂ်င့္မ်ားမွ၊ တဖက္သတ္မတရားမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္ကုိ မေလးရွားရွိ ျမန္မာ သံ႐ုံးသည္ မသိမဟုတ္။ ေကာင္းစြာသိ၏။ ျမန္မာသံ႐ုံးတာ၀န္ရွိသူတုိ႔သည္ သိလြန္းလုိ႔ ခက္ေနသလားမေျပာတတ္။ က်ေနာ္ မေလးရွား အႏွစ္၂၀ ကာလအတြင္း ျမန္မာသံ႐ုံးမွ မိမိႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းေပးလုိက္ႏုိင္ေသာျပသာနာဟူ၍ တခါမွမၾကားဖူးခဲ့။ ယခုလည္း မၾကားခဲ့ဘူးေသးေခ်။ သံ႐ုံးသံအမတ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသာေငြထုပ္ပုိက္ၿပီးေျပာင္းသြားၾကေသာ္လည္း အသစ္အသစ္ေရာက္လာေသာ ၀န္ ထမ္းတုိ႔၏ ေျပာဆုိဆက္ဆံမႈအျပဳအမူတုိ႔သည္ ျမန္မာျပည္တြင္းကပင္ သင္တန္းတက္လာသလားမသိ။ ႐ုိင္း႐ုိင္းစုိင္းစုိင္းေျပာဆုိပုံ၊ မေခ် မငံဆက္ဆံပုံတုိ႔မွာ တပုံစံတည္းပင္ျဖစ္ေနသည္မွာ ရြံ႕စရာေကာင္းလွေတာ့သည္။
လက္ရွိမေလးရွားရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ (passport) ပတ္စပုိ႔စ္မ်ားကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားမ၀င္ အလုပ္ရွင္မွသိမ္းထားျခင္းမ်ား ႏွင့္ ေအးဂ်င့္လူပြဲစားမ်ားမွသိမ္းထားတာကုိ ရေအာင္ေဆာင္ရြက္မေပးႏုိင္တဲ့ မေလးရွားျမန္မာသံ႐ုံးက တာ၀န္ရွိသူေတြဟာ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးကေလးမ်ား မေလးရွားကုိ အိမ္ေဖာ္ အိမ္ေစအျဖစ္ အလုပ္လာလုပ္ခဲ့ေသာ္ ျမန္မာသံ႐ုံးမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္၊ မေပးႏုိင္ ဆုိတာ က်ေနာ္တင္ျပခဲ့တာေတြကုိ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ေ၀ဖန္သုံးသပ္ႏုိင္ရန္ တင္ျပလုိက္ပါတယ္။
(ဆက္လက္၍ ၁၉၉၁ မွ ယေန႔ခ်ိ္န္ထိ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားဘ၀အေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္တင္ျပေပးပါဦးမည္။)
e-mail ; mgluuway@gmail.com


NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment