“ေလးစားလိုက္နာ”လို႔ ျပင္မေပးရင္ ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ
by တူေမာင္ညိဳ

 
           “ေလးစားလုိက္နာ” လို႔ ျပင္မေပးရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲ မဝင္ေသးဘူးဆုိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အတည္ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။  “ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားလံုး၊ စကားစုေလး” ကို ကပ္ေနတယ္၊ ရမယ္ရွာေနတယ္ တဲ့။
“ဘာမဟုတ္တဲ့စကားေလး၊စကားစုေလး”ကုိဘာေၾကာင့္လြယ္လြယ္ကူကူ၊ၾကည္ၾကည္သာသာ၊ျပင္မေပးခ်င္ရတာလဲ/ဘာေၾကာင့္ျပင္မေပးႏုိင္ရတာလဲဆုိတဲ့ေမးခြန္းကိုဘယ္လုိေျဖၾကမလဲ။
 ပုဒ္မ။  ၆(စ) “ႏုိင္ငံေတာ္၏အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရး“ဦးေဆာင္မႈ” အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးတို႔ကို အစဥ္တစုိက္ဦးတည္သည္”
အထက္ပါစာပုိဒ္ထဲက“ဦးေဆာင္မႈ”ဆိုတဲ့စကားလံုးကဘာမဟုတ္တဲ့စကားလံုးလား။အဲဒီစကားလံုးျပင္ေပးပါလို႔ေတာင္းဆိုလာရင္အဆိုျပဳလာရင္ဘာမဟုတ္တဲ့စကားလံုးပဲဆိုၿပီးအလြယ္္တကူျပင္ေပးႏုိင္ပ့ါမလား။ 
“ႏုိင္ငံေရးအေရးအက်ဥ္းသား”၊“ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူ” ဆုိတာေတြကုိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက လက္မခံတာ ဟာ ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားလံုး၊ စကားစုေတြမို႔လား။
စကားကပ္ၿပီးသက္သက္မဲ့ျငင္းခုန္ေနတာလား။ မတူတာေတြဆိုၿပီး ေဘးဖယ္ထားရ မွာလား။
“စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္” ဆုိတဲ့စကားရပ္ထဲက “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ” ဆုိတဲ့စကားလံုးနဲ႔စကားရပ္ကဘာမဟုတ္တဲ့စကားလံုးကိုကပ္သီးကပ္သပ္အပိုထည့္ထားတာလား။
ဥပေဒဆိုတာကိုလူေတြကစကားလံုးေတြစကားစုေတြကိုသဒၵါသတ္ပံုနည္းက်စြာနဲ႔ေရးသားထားတာပဲ။လူေတြေရးထားတာကိုလူေတြကျပင္ေပးဖို႔ျဖည့္စြက္ဖို႔ေတာင္းဆိုတာဟာဘာမွျပႆနာမရွိပါဘူးေဆြးေႏြးျငင္းခုန္တယ္ဆုိတာ စကားလံုးကို မသံုးဘဲ၊ အမူ အယာနဲ႔ျငင္းခုန္ၾကရမွာလား။
က်ေနာ္ျမင္တာေတာ့စကားလံုး၊စကားစုေတြထက္ပိုအေရးႀကီးတာက ျပင္ဆင္ေပးလိုတဲ့ဆႏၵနဲ႔ သေဘာထားရွိ/မရွိ ဆိုတဲ့ အခ်က္က ပိုၿပီးအေရးႀကီးပါတယ္။
အဓိကေတာ့ Political will ရွိ/မရွိ ဆုိတဲ့အခ်က္က အခရာက်ပါ။ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။
အဆံုးအျဖတ္ကျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္+ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) ထဲမွာ အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ(USDP)ကလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနဲ႔တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕(၁၆၆)ဦးေသာစစ္သားအမတ္ေတြအေပၚမွာမူတည္ေနပါတယ္။ သူတုိ႔တေတြမွာ ျပင္ဆင္ေပးလိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႔သေဘာထားမရွိရင္ ျပင္ဆင္ေပးေရးေတာင္းဆိုခ်က္ လက္ေတြ႔ ျဖစ္မလာ ႏုိင္ပါဘူး။
ေဒါက္တာေအးေမာင္(RNDP-ပါတီဥကၠ႒)ကဲ့သုိ႔ “ျပင္ဆင္ေပးဖို႔က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တာဝန္ရွိတယ္” ဆုိတဲ့ ဆႏၵသေဘာ ထားမွန္သူေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ားစုျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ျပင္ဆင္ေရးဟာလက္ေတြ႔ျဖစ္ေျမာက္လာႏုိင္ၿပီး၊   ဦးသန္းေမာင္ (ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္) ကဲ့သို႔ “ဘာမဟုတ္တဲ့ အျငင္းပြားမႈ” လို႔ ၾကည့္ျမင္ၿပီး ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားရွိသူေတြသာ အမ်ားစုျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ျပင္ဆင္ေရးဟာ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေျမာက္မလာႏုိင္ပါဘူး။
ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး (NLD)ပါတီကိုဝန္းရံၾကမယ္ဆုိတဲ့(ျပည္တြင္း/ျပည္ပ) လႊတ္ေတာ္ျပင္ပအင္အားစုေတြရဲ႕အသံသိပ္ မၾကားရတာလည္း ထူးျခားတယ္။
ယခုကိစၥသည္စကားလံုးသက္သက္ကိုအျငင္းပြားေနျခင္းမဟုတ္ပါ။အဲဒီစကားလံုးကေဖၚျပေနတဲ့ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကိုေျပာေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလေဟာေျပာခ်က္မွာေဖၚျပခဲ့တဲ့ NLD ပါတီ ရဲ႕ ထိပ္တန္းတာဝန္ ၃ ရပ္ (တရား ဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး )နဲ႔ ထဲထဲဝင္ဝင္ဆက္ႏႊယ္ ပတ္သတ္ေန တဲ့ကိစၥ လည္းျဖစ္ ပါတယ္။ အခုေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထံ(NLD) ပါတီ က စာေရးတင္ျပမယ္လို႔ဆိုပါ တယ္။
ျဖစ္စဥ္ေတြကိုအခုလိုစီၿပီး ၾကည့္ေတာ့ –
၁၁ ဧၿပီမွာ (NLD) ဥကၠ႒ ၊ ေနျပည္ေတာ္သြားပါတယ္။ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႔ပါတယ္။
သတိျပဳမိတ့ဲအခ်က္က ပထမတစ္ႀကိမ္(၁၉ ၾသဂုတ္၂၀၁၁) ေတြ႔ဆံုစဥ္ကလုိ ဥကၠ႒နဲ႔ သမၼတ ေတြ႔ဆံုတဲ့သတင္းဓါတ္ပံုနဲ႔သတင္း လည္း အစိုးရသတင္းစာေတြမွာေဖၚျပတာမေတြ႔မိပါဘူး။
၁၄ ဧၿပီမွာ (NLD) ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္ဝင္း ေနျပည္ေတာ္သြားၿပီး သမၼတ ထံ “အႀကံျပဳစာ ” တင္ပါတယ္။
၁၉ ဧၿပီမွာ ေနျပည္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုခံုရံုးက ဖိတ္လို႔ဆိုၿပီး ဦးဉာဏ္ဝင္း ေနျပည္ေတာ္သြားပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ခံုရံုးက လက္ခ်ာ ရုိက္လႊတ္လုိက္တဲ့ပံုပါပဲ။
၂၃ ဧၿပီ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဦးဉာဏ္ဝင္း အခုလိုရင္ဖြင့္ပါတယ္။
“ — သေဘာမတူတဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ သေဘာမတူတဲ့အခ်က္ေတြကို ေၿပာပါလားဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕က အမွဳတစ္ခု ၾကားနာေနတာမဟုတ္ဘူး။ အမႈတစ္ခုဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေရွ႕ေနပါ။ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ဆယ္ခါမက ေပးႏုိင္တယ္။ ေပးတတ္တယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။
ျဖစ္စဥ္အေပၚအၾကမ္းဖ်င္းၿခံဳငံုသံုးသပ္ရရင္သမၼတထံအႀကံျပဳစာတင္တယ္။သမၼတ မတတ္ႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ ေပၚလြင္ပါ တယ္။
သမၼတက “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္”ေပးႏုိင္တဲ့သမၼတမဟုတ္ဘူး။ “လႊတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္” ေလာက္သာေပးႏုိင္တဲ့သမၼတျဖစ္ပါတယ္။အခုကိစၥကဖြဲ႔စည္းပံုဆုိင္ရာခံုရံုးနဲ႔
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တုိ႔က အေရးပိုင္တဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။
ခံုရံုးကေခၚလို႔သြားရတယ္၊ခံုရံုးက“ရွင္းျပ”(လက္ခ်ာေပး)တာေတြနားေထာင္ခဲ့တယ္။ ရွင္းျပခ်က္ေတြထဲမွာသေဘာမတူတာေတြရွိတယ္။ဒါေၾကာင့္ေနာက္ထပ္ႀကိဳးစားမႈအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထံ(NLD)ပါတီကစာေရးတင္ျပတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြကလည္းဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရုံးက ေခၚၿပီး ရွင္းျပသလို “ရွင္းျပ” (လက္ခ်ာထပ္ေပး) ေနရင္ (NLD)ပါတီ ဘာဆက္လုပ္မလဲ။

ၫြန္း
-       (ဧၿပီ ၁၁ မွ ၂၂ အထိ )ျပည္တြင္း/ျပည္ပ မီဒီယာသတင္းမ်ား

LWIN PWIN

NLABR

Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                                 http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment