ျမန္မာ့ စီးပြားေရး သတင္းမ်ား  ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ၊ ၂၀၁၂


ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား ဖက္စပ္ဘဏ္ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ ဗဟုိဘဏ္မွညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖက္စပ္ဘဏ္လုပ္ကုိင္ရန္ထက္ ဘဏ္ခဲြဖြင့္ခြင့္ရရန္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား စိတ္၀င္စားေန


ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား အက်ဳိးတူဖက္စပ္ဘဏ္ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ ဗဟုိဘဏ္မွ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖက္စပ္ဘဏ္လုပ္ကုိင္ရန္ထက္ ဘဏ္ခဲြဖြင့္ခြင့္ရရန္ကုိ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားစိတ္၀င္စားေနေၾကာင္း ဘဏ္အသုိင္းအ၀ုိင္းထံမွ သတင္းရရွိပါသည္။
ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႕၏မူ၀ါဒအရ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခဲြဖြင့္လွစ္မႈကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏အရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာ၊ ၀န္ထမ္းေရးရာႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ အေတြ႕အၾကံဳရေစရန္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
ႏုိင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္လုိင္စင္ရရွိထားေသာ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၁ ဘဏ္ (လက္ရွိ ၁၃ ဘဏ္)ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္႐ုံးခြဲဖြင့္လွစ္ထားေသာ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကုိ Joint Venture  အျဖစ္ အက်ုဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးလွထြန္း (လက္ရွိ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီး)က ေမလ ၂၇ ရက္ ေန႔က စတင္ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
"ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ဖုိ႔ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဗဟုိဘဏ္ကတိတိက်က် ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ဖုိ႔ဟာက ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္လည္း လုိေသးတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိေသးပါဘူး။ ဥပေဒ ကုိေစာင့္ေနတယ္၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်ိန္မွာ လုပ္လုိ႔ရရင္လုပ္မယ္" ဟု ကေမၻာဇဘဏ္ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ဳိးက ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။
လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုိယ္စားလွယ္႐ုံးခဲြတရား၀င္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ ၂၂ ဘဏ္ရွိၿပီး  ထုိဘဏ္မ်ားအနက္ အနည္းငယ္သာ ပုဂၢလိကဘဏ္ႏွင့္ အက်ဳိးတူဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။
စင္ကာပူအေျခစုိက္ ႏုိင္ငံတကာဘဏ္တစ္ခုမွ ျမန္မာျပည္ကုိယ္စားလွယ္႐ုံးခဲြတာ၀န္ခံတစ္ဦးက "၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကေတာ့ ဖက္စပ္လုပ္ဖုိ႔ စိတ္မ၀င္စားဘူး။ က်န္တဲ့ ၂၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းေလာက္ကေတာ့ ဖက္စပ္လုပ္ဖုိ႔အလားအလာရွိပါတယ္။ ဘဏ္အမ်ားစုကေတာ့ ဘဏ္ခဲြပဲဖြင့္ခ်င္ၾကတယ္" ဟု ရွင္းျပပါသည္။
"ျမန္မာဘဏ္ေတြကုိ နည္းပညာ၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈပုိင္းေတြ ပ့ံပုိးေပးသြားမွာျဖစ္ေပမယ့္ JV ဖက္စပ္ပံုစံလုပ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္မရွိပါဘူး" ဟု ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ထိပ္တန္းဘဏ္ႀကီးတစ္ခုမွ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိယ္စားလွယ္ ႐ုံးခဲြတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆုိပါသည္။       


အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့သည့္ ကိုရီးယားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းရန္ သေဘာတူ ၂၀၁၀ တစ္ႏွစ္ အတြင္း၌သာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၇၀၀ ေက်ာ္အထိအလံုးအရင္းျဖင့္ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့


အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့သည့္ ကုိရီးယားႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ အတြင္း၌သာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၇၀၀ ေက်ာ္အား အလံုးအရင္းျဖင့္ လာေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီးေနာက္ ထပ္မံျမႇဳပ္ႏွံျခင္း မျပဳသေလာက္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္လည္း ကိုရီးယားႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃ သန္းေက်ာ္ ကိုသာ ထပ္မံျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး က႑မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတလီ ေျမာင္ဘတ္တို႕အၾကား စြမ္းအင္ ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဂက္စ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈျပဳရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္အခ်င္း ခ်င္းေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားအား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ျမႇဳပ္ ႏွံမႈမွာ မ်ားစြာနည္းပါးခဲ့သည္။
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ကုိရီးယားႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား သည့္ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃၉ သန္းေက်ာ္သာရွိၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္၊ ဇူလိုင္ ေလးလအတြင္း၌ပင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၂၃၀၀ ေက်ာ္ကို အလံုးအရင္းျဖင့္ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းေနာက္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ နီးပါး ထပ္မံျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စုစုေပါင္း ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၇၂၀ ေက်ာ္ထိျမင့္တက္လာခဲ့ရာ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံကိုပင္ေက်ာ္တက္ကာ အမ်ား ဆံုးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္း တြင္ အဆင့္ ၄ ေနရာသို႔ေရာက္ရွိ ခဲ့သည္။
ထုိသို႔ ျမႇဳပ္ႏွံရာမွ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္မူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေလ့လာျခင္းကိုသာ အဓိက လုပ္ကုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


အဂၤလန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဂ်ပန္၊ ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္(တုိင္ေပ)ႏွင္႕ ေနာ္ေ၀တို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ေဆြးေႏြး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိေရာက္ရွိ


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ႏွင့္ အဂၤလန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဂ်ပန္၊ ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)ႏွင့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတို႔မွ လာေရာက္ေဆြးေႏြးေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကာမႈဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရသိရသည္။
ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔ မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ၄ ရက္အတြင္း ၆ ႏိုင္ငံမွ ဆက္တိုက္လာေရာက္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ ႏိုင္ငံျခားသားကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ပါထည့္သြင္းေဆြးေႏြးၿပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသား ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသစ္ျပ႒ာန္းမည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ၆ ႏိုင္ငံတြင္ အႀကိမ္ေရအမ်ားဆံုးလာေရာက္သည့္ႏိုင္ငံမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က႑စံုတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ Sumitomo Corporation Asia Ltd၊ Kansai Economic Federation ႏွင့္ AUCNET INC တို႔မွ ၄ ရက္အတြင္းဆက္ တိုက္လာေရာက္ၿပီး AUCNET INC မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔တင္သြင္းမည့္ ကားမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးေပးမည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္  စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁ ဒသမ ၀၉၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိေၾကာင္းၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း  ၃၂ ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္သည္။
ျမႇဳပ္ႏွံမႈစုစုေပါင္း၏ ၉၀ ရာ ခုိင္ႏႈန္းနီးပါးမွာ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားႏွင့္ သတၲဳတူးေဖာ္ေရးက႑သံုးခုတြင္သာ ျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ၀ ဒသမ ၄၄ ရာ ခုိင္ႏႈန္းသာျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္သည့္စာရင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ ထိပ္ဆံုးမွျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ၉ ဒသမ ၅ ဘီ လ်ံေက်ာ္ျဖင့္ ဒုတိယေနရာမွျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံရန္ျပင္ဆင္ေနသည့္ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ကာလတိုအတြင္း အလံုးအရင္းျဖင့္၀င္ေရာက္လာႏိုင္ၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ကားဆားဗစ္စင္တာကဲ့သို႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိက၀င္ေရာက္ ျမႇဳပ္ႏွံမည့္ အေျခအေနရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၌အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁၇ သန္းေက်ာ္သာ ျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳထားေၾကာင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားအရသိရသည္။


ႏိုင္ငံ၏ အေရးပါေသာစီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီၾကီးမ်ား ဆက္တုိက္ျမွဳပ္ႏွံခြင့္ရ၊ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၀၀ ေက်ာ္ကုိ အလုံးအရင္းျဖင့္ ထပ္မံျမွဳပ္ႏွံၿပီး စုစုေပါင္းျမွဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၉၀၀ ေက်ာ္ထိ ျမင့္တက္


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးပါေသာစီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီႀကီးမ်ား ဆက္တိုက္ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ရရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ယခု ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္၏ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလဆန္းအထိ ႏွစ္လခြဲေက်ာ္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ႏိုင္ငံ သားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၀၀ ေက်ာ္ကို အလံုးအရင္းျဖင့္ ထပ္မံျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
ႏိုင္ငံ၏ အေရးပါေသာစီးပြားေရးက႑မ်ားဟုဆိုရာတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္ေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑မ်ားကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူအတြက္ မျဖစ္မေနအသံုးျပဳရမည့္က႑မ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ ဆိုပါကလည္း ခရီးသည္တင္ဘတ္စ္ကားလိုင္းမ်ား၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားတြင္ အဓိကျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ အ ဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာျဖင့္ ကုန္စည္ကူးသန္းရာတြင္ မျဖစ္မေနအမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳရမည့္ ဆိပ္ခံတံတား၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ကြန္တိန္နာလုပ္ငန္းမ်ား၊ BOT စနစ္ျဖင့္ လမ္း အသံုးျပဳခေကာက္ခံေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑၌လည္း အျမတ္အစြန္းႀကီးမားသည့္ စီးကရက္၊ ဘီယာကဲ့သို႔ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၌ အလံုးအ ရင္းျဖင့္ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ထုိသို႔ အက်ဳိးအျမတ္ရွိႏိုင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းရွိ ေငြေၾကးအင္အားေတာင့္တင္းသည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။
ယခု ႏွစ္လခြဲကာလအတြင္း ျမႇဳပ္ႏွံသည့္က်ပ္ဘီလ်ံေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္(က်ပ္သန္းေပါင္း ႏွစ္သိန္းေက်ာ္)ဆိုသည္မွာ ျပည္တြင္းရွိအေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျမႇဳပ္ႏွံႏိုုင္သည့္ ပမာဏမဟုတ္ပဲ အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသာ ျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္သည့္ပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးကရက္၊ ဘီယာစက္႐ံုမ်ား၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းမွာ အင္အားရွိသည့္ကုမၸဏီမ်ားသာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကဆိုသည္။
က်ပ္ဘီလ်ံေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ဟုဆိုေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္မဟုတ္ပဲ လုပ္ငန္း ၁၁ ခုအတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။
"က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၀၀ ေက်ာ္ထဲ က ဘီလ်ံ ၁၄၀ ေက်ာ္က သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑တစ္ခုတည္းထဲမွာ ျမႇဳပ္ႏွံၾကတာ။ က်ပ္ ၄၇ ဘီလ်ံ ေက်ာ္က ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ျမႇဳပ္ႏွံတာ။ ဘီယာ၊ စီးကရက္စက္႐ံုတည္တဲ့လုပ္ငန္းက ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမ်ားမွာေပါ့" ဟု ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။


နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွ ေမွာင္ခုိကုန္သြယ္မႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ ေမွာင္ခုိကုန္သြယ္မႈမွာ တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာရွိလာ


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆက္စပ္ေနသည့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ စနစ္တက်ၾကပ္မတ္ႏိုင္မႈမရွိသျဖင့္ တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈပမာဏထက္ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ အဆေပါင္းမ်ားစြာျမင့္တက္လာေနၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္လိုအပ္လာေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ သိရွိရပါသည္။
"ျမ၀တီနဲ႔မဲေဆာက္ရဲ႕ ဇန္န၀ါရီလကေန ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းအထိကုန္သြယ္မႈမွာ ျမ၀တီဘက္ကိုတင္ပို႕မႈက ကန္ေဒၚလာ ၆၈၂ ဒသမ ၄၂၆ သန္းဆိုေပမယ့္ တရား၀င္လိုင္ စင္ယူၿပီးသြင္းတာက ကန္ေဒၚလာ ၃၆.၆၁၀ သန္းဆိုေတာ့ ဒီစခန္းတစ္ခုကတင္ ကုန္သြယ္မႈကြာဟခ်က္က ၆၄၅ ဒသမ ၈၁၆ သန္းျဖစ္ေနပါၿပီ။ စခန္းတိုင္းမွာလည္း ဒီလိုၾကဳံေနရပါတယ္" ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တရား၀င္ဖမ္းဆီးမႈ၊ ကုန္တင္ပို႔မႈအား စိစစ္ႏုိင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈပမာဏထက္ ၁၀ ဆမွ အဆ ၂၀ ရွိ လာေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ နမ့္ခမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းခန္းမ၌ မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္စည္ကားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ တရားမ၀င္ေမွာင္ခိုလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ စုေပါင္းညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာေရးအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုန္သြယ္မႈတိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ သိသိသာသာတိုးတက္လာျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယခုႏွစ္ကုန္သြယ္မႈက ပိုမိုတိုးတက္လာေသာ္လည္း ယခင္ကန္႔သတ္ထားသည့္ ဆန္၊ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား လြတ္လပ္စြာတင္ပို႔ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ား လြတ္လပ္စြာတင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္း၊ လုိင္စင္ေဆာင္ရြက္မႈ သြက္လက္ေစရန္ Automatic Licencing စနစ္ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ကာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့အေျခအေနကို သံုးသပ္ခ်က္ေတြအရ ေရရွည္မွာ ကုန္သြယ္မႈတိုးတက္ႏႈန္းဟာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသလို အေျခအေနမ်ဳိးမရွိေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္မႈတိုးမလာတဲ့ အဓိကကေတာ့ တရားမ၀င္ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
လက္ရွိဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းအထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိထားေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၾသဂုတ္လအ ထိ ငါးလအတြင္း ျပည္ပတင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂၃၀ ဒသမ ၇၁၆ သန္းရရွိၿပီး ျပည္ပတင္သြင္းမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃၈၃ ဒသမ ၃၂၅ သန္း တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။
နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၄၀ ဒသမ ၀၉၃ သန္းရွိၿပီး နယ္စပ္မွတင္ပို႔မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၈၄၀ ေက်ာ္ရွိကာ နယ္စပ္မွျပန္ လည္တင္သြင္းမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၄၉ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။
၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအထိ နယ္စပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ကုန္စစ္ေဆးေရးစခန္းမ်ားမွ ဖမ္းဆီးရမိသည့္တရားမ၀င္ကုန္ပစၥည္း၀င္ေရာက္မႈ အမႈတြဲေပါင္း ၁၁၄၅၇ ရွိၿပီး ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ ၄၇ ဒသမ ၅၃၂ ဘီလ်ံခန္႔ တားဆီးထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ လိုင္ဇာ၊ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ တာခ်ီလိတ္၊ ျမ၀တီ၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ၿမိတ္(FOB)၊ ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္တြင္ တမူး၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒရွ္႕နယ္စပ္တြင္ စစ္ေတြႏွင့္ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားျဖစ္သည္။  

LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment