ေရေၾကာင္းပိုင္နက္ ျပႆနာ၏ ဇစ္ျမစ္ 
 
ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားဒက္ရွ္တို ့ေရေၾကာင္းပိုင္နက္ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားဒက္ရွ္အစိုးရႏွင့္ သတင္းစာမ်ားက ၄င္းတို ့ဘက္မွေတာင္းထားသည္ထက္ ပိုရေၾကာင္းေရးၾကေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရဘက္မွမူ ထံုးစံအတိုင္းဘာမွ်အတိအက် သတင္းထုတ္ျပန္မွဳမရွိဘဲ၊ ေ႐ႇ႕ေနခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းလင္းခ်က္ကုိသာ ေဖၚျပျပီး " သူမသာ၊ ကိုယ္အသုဘ " ျဖစ္ခဲ့သလို ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ရွင္းျပခဲ့သည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရေသာ္ကား ရခိုင္ဘုရင္တို ့သည္ အေနာက္ဘဂၤါ (၁၂) ႄမဳိဳ႕ကိုပိုင္ခဲ့ျပီး၊ ရခိုင္ေရတပ္သည္ ယခုအျငင္းပြားခဲ့သည့္ ကမ္းေျခတေလွ်ာက္တြင္ၾကီးစိုးကာ ဘဂါၤလီမ်ားကို၀င္ဖမ္းျပီးကြ်န္အျဖစ္ေရာင္းစားခဲ့
သည့္ သက္ေသသာဓကမ်ားရွိခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါကြ်န္းမ်ားႏွင့္ေရျပင္ကို ရခုိင္တို ့ပိုင္ခဲ့ေၾကာင္းထင္ရွားပါသည္။

ဘုိးေတာ္ ဦး၀ိုင္း ရခုိင္ျပည္ကိုသိမ္းပိုက္လိုက္ခ်ိန္တြင္ အိႏၵိယရွိအဂၤလိပ္ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က ယခင္ ရခိုင္ဘုရင္ပိုင္နက္အားလံုးကိုဗမာဘုရင္ပိုင္သြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗမာဘုရင္ကို ပဏၰာဆက္ေနရေသာႏိုင္ငံငယ္မ်ားကိုလည္း ဗမာဘုရင္၏လက္ေအာက္ခံအျဖစ္
အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ ျဗိတိသွ်အိႏၵိယအင္ပါယာႏွင့္ ဗမာႏိုင္ငံေတာ္တို ့နယ္နိမိတ္ထိစပ္မွဳမ်ားရွိလာျပီျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွစ္ခုအၾကားနယ္နိမိတ္အတိအက်သတ္မွတ္ၾကျပီး စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုလိုပါေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ယိုးဒယား
ဘုရင္သည္ အျမင္က်ယ္စြာျဖင့္ ျပင္သစ္ပိုင္အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားမွ ျပင္သစ္ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ မာလာယုကြ်န္းဆြယ္မွျဗိတိသွ်ဘုရင္ခံႏွင့္လည္းေကာင္း အလားတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျပီးျဖစ္ေနေသာ္လည္း၊ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ကမ ၻာေပၚတြင္တန္ခိုးအၾကီးဆံုးဘုရင္ဟုဘ၀င္ျမင့္ရူး ရူးေနသည့္ ဘိုးေတာ္သည္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို ့၏ စစ္အင္အားကို မဟာအတုမရွိ ဟုအထင္ၾကီးခဲ့ၾကသည့္ျမန္မာစစ္ဗိုလ္မ်ားကလည္းေကာင္း၊ မင္းဧကရာဇ္တပါးသည္ " ဘဂၤလားျမိဳ ့စား " ႏွင့္စာခ်ဳပ္ရန္အေၾကာင္းမရွိ၊ လန္ဒန္ျမိဳ ့ေတာ္မွ
" ျဗိတိသွ် ဦးကိုင္ "ႏွင့္သာစာခ်ဳပ္ရန္ အဖက္တန္သည္ဟုယူဆခဲ့ၾကသျဖင့္၊ ေနာက္ဆံုး စစ္ကိုင္းမင္း (ေခၚ) ဖလ္နန္းရွင္ (ေခၚ)ဘၾကီးေတာ္ လက္ထက္တြင္ ရွင္မျဖဴ (ေခၚ) ရွပ္ပူရီကြ်န္းကိစၥမွစျပီး စစ္ျဖစ္ၾကရသည္။ ေရတပ္ႏွင့္ ေခတ္မီလက္နက္မ်ားမရွိေသာျမန္မာတပ္တို ့အေရးနိမ့္ျပီး၊ ရႏၲပုိစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ရခိုင္ႏွင့္တနသၤာရီနယ္တို ့ကို အဂၤလိပ္တို ့လက္သို ့ထိုးအပ္လိုက္ရသည္။ အာသံႏွင့္
မဏိပူရတို ့ကိုလည္းလက္ေအာက္ခံ ပဏၰာဆက္သရသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္မွ လက္လႊတ္လိုက္ရသည္။ ျမန္မာဘုရင္မ်ား၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးညံ့ျဖင္းမွဳေၾကာင့္ တရားသည္ျဖစ္ေစ၊ မတရားသည္ျဇစ္ေစ ၄င္းကြ်န္းမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ေရပိုင္နက္
မွာ (၁၈၂၆) ခုမွစျပီး ျဗိတိသွ်ပိုင္ျဖစ္သြားသည္။ေနာင္တြင္ျမန္မာတို ့၏ စစ္အင္အားနည္းပါးျခင္း၊ ေခတ္မီလက္နက္မ်ားမရွိျခင္းတို ့ကိုသိရွိေနေသာျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမားက
မတရားဗိုလ္က်ကာ ဒုတိယစစ္ႏွင့္ တတိယစစ္တို ့ကိုအျပစ္ရွာ တိုက္ခိုက္ျပီး ျမန္မာတျပည္လံုး သိမ္းယူခါ (၁၉၃၆) ခုႏွစ္အထိအိႏၵိယျပည္၏ ျပည္နယ္တခုအျဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျပီး၊ (၁၉၃၇) ခုႏွစ္တြင္မွသာ သီးျခားကိုလိုနီနယ္ (Crown Colony) အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

(၁၉၃၇) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏွင့္အိႏိၵယတို ့သီးျခားကိုလိုနီမ်ားျဖစ္လာၾကေသာအခ်ိန္တြင္ ကပၸလီကြ်န္း၊ နီကိုဘာကြ်န္း၊ အာသံ၊မဏိပူရ ႏွင့္ ရခိုင္တို ့က "အေနာက္ျပည္" ဟုေခၚခဲ့ေသာ ရခိုင္ပုိင္ဘဂၤလားတြင္းရွိ နယ္မ်ားကို အဂၤလိပ္တို ့က "ျဗိတိသွ်အိႏိၵယ" တြင္းသို ့ထည့္သြင္းလိုက္သည္။ "ျဗိတိသွ်ပိုင္ျမန္မာျပည္" အတြင္းသို ့ထည့္သြင္းမေပးခဲ့။ ေဒါက္တာဗေမာ္အစိုးရႏွင့္ဦးေစာအစိုးရတို ့ကလည္း ၄င္းနယ္မ်ားကို တရား၀င္ျပန္မေတာင္းခဲ့ပါ။ ေတာင္းခဲ့လွ်င္လည္း ရမည္မထင္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ အဂၤလိပ္မ်ားသည္
ကိုလိုနီနယ္အားလံုးတြင္ ကုလားမ်ားကို သားအရင္းသဖြယ္သေဘာထားျပီး အခြင့္အေရးပိုေပးေလ့ရွိကာ၊ က်န္ကိုလိုနီႏိုင္ငံသားမ်ားကိုေမြးစားသားသဖြယ္သေဘာထားကာေက်ာသားရင္သားခဲြျခားဆက္ဆံေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ဤေနရာတြင္စကားစပ္မိ၍ လက္ေတြ ့သာဓကတခုကိုျပရေသာ္၊
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို ့ခိုး၀င္သည့္ စစ္တေကာင္းဘဂါၤလီကုလားမ်ားကို သမိုင္းအစဥ္အဆက္မရွိေသာ "ရိုဟင္ဂ်ာ" နာမည္ျဖင့္ ဘီဘီစီ(BBC)က ပဲြထုတ္ေပးေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
 ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအဖဲြ ့အစည္းေပါင္းစံုက ၀ိုင္း၀န္းကန္ ့ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ "ငါ့ျမင္းငါစိုင္း၊ စစ္ကိုင္းေရာက္ေရာက္" လုပ္ေနခ်က္ကသက္ေသခံေနပါသည္။

(၁၉၄၇) ခုႏွစ္တြင္ ျဗိတိသွ်အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္ဆိုေသာ ဒိုမီနီယံႏိုင္ငံ(၂)ခုအျဖစ္သို့ကဲြသြားျပီး၊ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို ့က်ဆံုးျပီး လံုး၀လြတ္လပ္ေရး
သို ့တာစူေနဆဲကာလျဖစ္ပါသည္။ ကပၸလီကြ်န္း၊ နီကိုဘာကြ်န္း၊အာသံ၊မဏိပူရ ႏွင့္ ၾတိပူရတို ့မွာ အိႏိၵယထဲတြင္ပါသြားျပီး၊ အေရွ ့ဘဂၤလားျပည္နယ္မွာ အေရွ ့ပါကစၥတန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

( ၂ )

ထိုစဥ္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အဂၤလိပ္စာပါေမာကၡ ေဒါက္တာထင္ေအာင္က " ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရျပီးေသာ္ အာသံ၊ မဏိပူရ၊ ကပၸလီကြ်န္း စသည္တို ့ဗမာပိုင္ျဖစ္ရးအတြက္ အိႏၵိယႏွင့္အေရးဆိုရမည္၊ ရခိုင္စကားေျပာသူမ်ား ပါကစၥတန္တြင္း
ေရာက္ေနေသာနယ္မ်ားကိစၥလည္းေဆြေႏြးရမည္ " စသည္ျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေဆာင္းပါးေရးခဲ့ဘူးပါသည္။

ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊အိႏၵိယ ျမန္မာနယ္နိမိတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ပါကစၥတန္ ျမန္မာနယ္နိမိတ္သည္လည္းေကာင္း၊ မသတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့၊ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ပါ။ (၁၉၅၀) ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမ်ားတြင္ တရုတ္-ျမန္မာနယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ေရးတြင္ ဖိေမာ္၊ ေဂၚလန္၊ ကန္ဖန္ တည္းဟူေသာ
ကခ်င္နယ္(၃)နယ္ တရုတ္ကိုေပးလိုက္သည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အတိုက္အခံမ်ားက ၄င္းနယ္မ်ားသည္ သမိုင္းအဆက္ဆက္ျမန္မာပုိင္နယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္တင္ျပၾကရာ အစိုးရပါတီမွအမတ္တဦးက " ဒီလိုဆိုရင္ အာသံ၊ မဏိပူရ
လည္းျပန္ေတာင္းပါလား " ဟု ကလိလိုက္ရာ၊ အတိုက္အခံအမတ္က " ဒီကိစၥလာမယ္ေလ၊ အိႏၵိယ ျမန္မာနယ္နိမိတ္ကိစၥက်ရင္၊အခုဟာက တရုတ္-ျမန္မာနယ္နိမိတ္ကိစၥမို ့မဆိုင္လို ့မေျပာတာ၊ ဆိုင္တဲ့ကိစၥေရာက္ရင္ ကပၸလီကြ်န္းကိစၥေရာ၊ ရခိုင္ဘုရင္ပိုင္ခဲ့တဲ့
နယ္ေတြကိစၥေရာ ေဆြးေႏြးရမွာဘဲ " ဟုျပန္ေျပာခဲ့သည္ကို လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ျမန္မာ့အသံမွ တိုက္ရိုက္အသံလႊင့္ခဲ့သည့္အတိုင္းၾကားခဲ့ရဘူးပါသည္၊ မွတ္ခဲ့ရဘူးပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ ဦးႏုမွာ ေနရူးႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ အလြန္ရင္းႏွီးသူျဖစ္ပါေသာ္လည္း ၄င္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနစဥ္က အိႏၵိယ ျမန္မာနယ္နိမိတ္ႏွင၊့္ ပါကစၥတန္ ျမန္မာနယ္နိမိတ္ကိစၥမ်ားကို အတိအက်မသတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့၊ လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ခဲ့ပါ။ ၄င္းနယ္နိမိတ္မ်ားမွာ(၁၉၆၆)ခု ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္တြင္သာ အဂၤလိပ္လုပ္ခဲ့သည့္အတိုင္း အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျပီး လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ အာဏာရွင္ေခတ္ျဖစ္ျပီး လႊတ္ေတာ္လည္းမရွိ၍ တင္ျပေဆြးေႏြးရန္မလုိပါ။ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုလည္း ၄င္းစာခ်ဳပ္အေၾကာင္း သိရွိခဲ့ၾကဟန္မတူပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းမွာ ထိုအခ်ိန္ကတရုတ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရး မေျပမလည္ျဖစ္ေနခ်ိန္ျဖစ္၍ ကုလားမ်ားႏွင့္ျပႆနာမတက္ရန္အေလွ်ာ့ေပးခဲ့ဟန္ရွိပါသည္။ (၁၉၆၄) ခုႏွစ္ ျပည္သူပုိင္သိမ္းအျပီး ကုလားမ်ားေထာင္ေသာင္းႏွင့္ခ်ီျပီး " မိုဟာမဒီ " ၊ " မိုဇာဖရီ"၊"ေဆာ္ဒီ " စသည့္သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္ၾကရသည္ကို ယခုအသက္(၆၀)ႏွင့္အထက္ရွိသူအားလံုး မွတ္မိၾကပါလိမ့္မည္။
၄င္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကုလားမ်ားကမ်က္သိုထားသည့္ကိစၥလည္းပါႏိုင္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းမွာ ေဗဒင္ ယၾတာယံုသူလည္းျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ကဖိ ရွမ္းကအိ ရွိသည့္ျမန္မာအေနာက္မွာ ဆုိသည့္ တေဘာင္စကားလည္းရွိပါသည္။ ထိုေၾကာင့္တရုတ္ႏွင့္ ျပႆနာေပၚျပီး မိမိ "တရုတ္ေျပးမင္း" ျဖစ္ခါ အေနာက္သို ့ေျပးရေသာ္ စူရတီ၊ ဘဂၤလီ၊ ပန္ခ်ာပီ၊ ပသီ၊ ဖာရစီ၊ ေခၚေတာ၊ မရ၀ရီ၊ စေသာကုလားမ်ိဳးစံုတို ့က ၀ိုင္း မူလက်ီ လုပ္ၾကျပီး၊ "ဟာလာ" လုပ္မည္ေလာ၊ ၀ိုင္း " ဂန္းမာေဒးကား " ၾကမည္ေလာ၊
သို ့ေလာ သို ့ေလာေတြးၿပီးေသာ္၊ ၄င္းသည္ ျမန္မာရာဇ၀င္တြင္မရွိဘူးေသာ "တရုတ္ေျပး ကုလားက်မင္း" ျဖစ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္၍လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

၄င္းေနာက္တြင္ ျမန္မာဘက္မွစစ္ေရယာဥ္ " ျပည္ေတာ္ေအး " ကို (၁၉၆၆) ခုႏွစ္တြင္ ကပၸလီကြ်န္းသို ့၃-၄ ေခါက္ေစလႊတ္ျပီးျမန္မာျပည္သို ့ျပန္လာလိုသူ ျမန္မာမ်ားကိုသြားေခၚရပါသည္။
အေရွ ့ပါကစၥတန္တြင္းသို ့ေရာက္ေနေသာ ရခိုင္မိသားစုႏွစ္ရာေက်ာ္ခန္ ့လည္း ရခိုင္တိုင္း
သို ့ျပန္လာၾကပါသည္။ အခ်ိဳ ့ကပၸလီကြ်န္းျပန္မ်ားမွာ ကပၸလီကြ်န္းတြင္ ဆင္ပိုင္၊ ကားပိုင္၊ သစ္စက္ပိုင္မ်ားပင္
ျဖစ္ေနၾကျပီး အမိေျမကိုလြမ္း၍သာျပန္လာၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို ့ေသာ္အမိေျမမွာယခင္ကလို "သာယာေရႊျပည္" မဟုတ္ေတာ့ဘဲမဆလ ေခၚ ျမန္မာဆင္းရဲမဲြေတေရး လမ္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကသည္ကို မသိခဲ့ၾကရွာပါ။ ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္ျပီးမွငရဲပန္းကိုနတ္ပန္းထင္ခဲ့မိသည့္ မိတၱ၀ိႏၵက လက္သစ္မ်ားျဖစ္ေနၾကမွန္း သိရျပီး " တကြ်န္း " သို ့ျပန္ခ်င္စိတ္ေပၚလာသူမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို ့၏အသိမွာ လူသတ္မွဳျဖစ္လွ်င္ တကြ်န္းသို ့ပို ့သည္ဟုသာ ျဖစ္သျဖင့္ လူသတ္မွဳက်ဴးလြန္သူမ်ားပင္ ရွိခဲ့ပါသည္။သို ့ေသာ္၄င္းတို ့အပို ့ခံရသည့္ တကြ်န္းမွာ ကပၸလီကြ်န္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ ကိုကိုးကြ်န္း ျဖစ္ေနသျဖင့္ " မိေအးႏွစ္ခါနာ" ခဲ့ရသူမ်ားလည္းရွိခဲ့ဘူးပါသည္။

အထက္ေဖၚျပပါအေၾကာင္းမ်ားအရ၊ ေရေၾကာင္းပိုင္နက္ကိစၥမ်ားတြင္ ျမန္မာဘက္မွ အေရးနိမ့္ခဲ့ရျခင္းမွာ မဆန္းပါ။

( ၃ )

(၁) ျမန္မာဘုရင္တို ့အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ႏွင့္ နယ္ျခားမသတ္မွတ္မွဳေၾကာင့္စစ္ျဖစ္ရျခင္း၊ တနည္းအားျဖင့္ " အိုင္ထဲကဖား " ကဲ့သို ့
ျပဳမူခဲ့ျခင္းတို ့ေၾကာင့္ စစ္ျဖစ္ျပီး ပိုင္နက္မ်ားဆံုး႐ွံဳး ရျခင္း။

(၂) နယ္ခ်ဲ ့အဂၤလိပ္က " သားအရင္း " ကုလားမ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးကာ (၁၉၃၇) ခုႏွစ္က ကုလားပိုင္အျဖစ္ေပးခဲ့သည့္နယ္မ်ား
ကို (၁၉၆၆) ခုႏွစ္တြင္္ တရား၀င္လက္မွတ္ထိုးျပီး လႊဲအပ္ေပးလိုက္ျခင္း။

(၃) ႏိုင္ငံတကာတရားရံုးတြင္ ၄င္းကိစၥအေျခအတင္ေျပာခဲ့စဥ္ကလည္း ဘဂၤလားဒက္ရ္ွဘက္မွ သမိုင္းသုေတသီမ်ား၊ ဥပေဒပညာ
ရွင္မ်ား၊ ပထ၀ီပညာရွင္မ်ားကိုေစလႊတ္သည့္အျပင္ သတင္းစာမ်ားကလည္း ျပည္သူလူထုကိုမျပတ္ တင္ျပျခင္း၊ အၾကံဥာဏ္
ေတာင္းခံျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာဘက္မွ ၄င္းတို ့နည္းတူ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကပါ၏ေလာ။

(၄) အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ ့ကိုတရားခံတဦးအျဖစ္လက္ညဳွိး ထိုးျပႏိုင္ပါသည္။ သို ့ေသာ္ " မည္သူမျပဳ၊ မိမိမွဳ "လည္းပါသင့္သေလာက္ပါပါသည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ့ " မိေအးႏွစ္ခါမက ဆယ္ခါနာလိုက္ရသူမ်ား " မွာ ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ ရခိုင္မ်ားသာျဖစ္ပါေၾကာင္း။

( ေျမဇာပင္ )

LWIN PWIN

NLABR

Web-site:                   www.nlabr.com
 
Blog:                                 http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment